Leads2 (+ reviews) | Sortlist
Sortlist
Leads2 cover
Leads2 logo

Leads2 Amsterdam, Nederland

Dit profiel en de details worden beheerd door de eigenaar van het bureau.
We doen het liefst zo min mogelijk De wereld van online marketing kent voor ons geen geheimen. In het uitzonderlijke geval dat wij iets niet kunnen, zoeken we net zo lang in ons netwerk tot we iemand vinden die het wel kan. Maar alles kunnen is niet zo spannend, weten we uit ervaring. Want als iets kan, wil dat nog niet zeggen dat het slim is om te gaan doen. Wij bieden u dan ook aan om zo min mogelijk voor u te gaan doen. Om precies te zijn gaan we één ding doen, en dat is: het enige juiste voor uw organisatie op dit moment. Meer weten over zo min mogelijk? We prefer to do as little as possible The world of online marketing holds no secrets for us. In the unlikely event we cannot help you, we will search in our network until we find someone who can. But we know from experience that being able to do everything is not that relevant. The fact that something is possible doesn’t mean it is smart. We therefore propose to do as little as possible for you. To be precise, we will do one thing, and one thing only: the right thing for your organization at this moment in time.  Want to know more about as little as possible?
20 mensen in hun team
Spreekt Duits, Engels, Nederlands
3 projecten in hun portfolio
1 samenwerking gestart via Sortlist
Werkt op afstand over de hele wereld
Sortlist lid sinds 2020
Opgericht in 2019

Diensten

2 diensten aangeboden door Leads2

Naam van dienst
Niveau van ervaring

Gerelateerde beoordelingen
Vanaf

 • Beschrijving
  Digital Readiness Strategy (see further below for English version)

  Zonder doel is elke koers de goede.
  Waar ligt u ’s nachts wakker van? Wat zijn uw kopzorgen? Welke droom wilt u realiseren voor uw onderneming? Wat maakt uw organisatie nu en in de toekomst succesvol? Wij weten zeker dat het antwoord op die vragen niet zal zijn: ‘Een e-mail nieuwsbrief.’

  Daarom springen we dan ook niet meteen juichend in de actiemodus, mocht deze vraag ons bereiken, hoewel we graag mooie mailings maken.

  Om te kunnen beoordelen welke online marketing middelen de meeste impact hebben voor uw organisatie op dit moment, moeten we eerst nader met elkaar kennismaken.

  24 Uur Met
  Om in zo kort mogelijke tijd met tastbaar resultaat alle relevante teamleden en hun invalshoeken te betrekken, hebben wij de 24 uur Met-sessies ontwikkeld – geïnspireerd op het format van het bekende televisieprogramma. Uw branchekennis en aspiraties brengen we samen met onze kennis van de allerlaatste technieken en ontwikkelingen op het gebied van online marketing.

  Wij analyseren de huidige situatie, zullen inspireren met klantcases, en zullen jullie waar nodig uitdagen. Wat is er allemaal mogelijk op het gebied van online marketing? Wie zijn best of breed op online marketinggebied in uw vakgebied? Waar ligt op korte en langere termijn het verbeterpotentieel? Welke acties gaan we de komende periode uitvoeren om de online marketing doelen te bereiken? Welke acties zijn de slimste om mee te beginnen (en welke vooral ook niet)?

  Een intensief proces van zes weken, een gedegen voorbereiding op basis van desk research en interviews met de key players leidt naar een intensieve pressure cooker-sessie van 24 Uur Met. Daaruit volgt een routekaart voor uw organisatie, met heldere concreet geformuleerde doelstellingen en de juiste acties om die vooraf gedefinieerde resultaten te behalen. En uiteraard helpen we u graag bij de realisatie!

  NB Uiteraard ook beschikbaar in Corona-proof uitvoering rekening houdend met de meest recente richtlijnen.

  Without a goal, every course is the right one.
  What keeps you up at night? What are your headaches? Which dream do you want to pursue for your company? What makes your organization successful, today and tomorrow? We are convinced the answer to these questions is not: ‘An e-mail newsletter.’
  That is why we do not immediately jump into action mode, in case this question reaches us (although we love making amazing mailings).

  In order to assess which online marketing tool will have the most impact on your organization at this moment in time, we must start with getting acquainted. Often one conversation will be enough to decide whether there is a match between your questions and our answers. We hate wasting time. No match? No click? No hard feelings.

  But sometimes multiple teams and hierarchical levels are involved. In that case, it is just a bit more complex to find out which issues are the most impactful, and whether or not Leads2 is the right party to tackle them. In order to involve all relevant team members and their perspectives in the shortest possible time with tangible results, we have developed the “24 Hour Met” sessions - inspired by the format of the well-known television program. It forges together your industry expertise with our knowledge and experience: the very latest techniques and developments in the field of online marketing.

  We analyze the current situation, will inspire with customer cases, and will challenge you when necessary. What is possible in the field of online marketing? Who are best of breed in online marketing in your field? Where does the improvement potential lie in the short and longer term? Which actions will we take in the coming period to achieve the online marketing goals? Which actions are the smartest to start with (and which ones are most definitely not)?

  An intensive process of six weeks, including a thorough preparation based on desk research and interviews with all key players leads to an intensive pressure cooker “24 Hours Met” session. This results in a roadmap for your organization, with clear, SMART-objectives and the right actions to achieve those predefined results. We will be more than happy to assist you in realizing your goals.

  NB Of course also available in Corona-proof version, taking into account the most recent health guidelines.
  Skills in Digital Strategy (10)
  Content StrategyMarketingDigital StrategyData Scienceonline presenceonline marketing strategyonline digital marketingmarketing softwaremarketing engineMarketing Strategy
  Projecten in Digital Strategy (3)
  Wens Gordijnen - Bij de tijd - Digital Strategy
  Topa Verpakkingen - Digital Readiness Strategy - Digital Strategy
  NR Vastgoed - Mijn Verhaal Online - Digital Strategy
  Klanten in Digital Strategy (3)
  Topa VerpakkingenLogistiek & Supply Chain | international
  Wens GordijnenRetail | regional
  NR VastgoedVastgoed | regional

  Meer informatie over Digital Strategy


 • Beschrijving
  Digital Readiness Story (see further below for English version)

  Verwacht van ons geen gelikt verhaal
  Natuurlijk bent u trots op uw bedrijf. Natuurlijk zijn uw producten en diensten de beste, de snelste. Natuurlijk vertelt u graag over de prachtige oplossingen die u voor uw klanten heeft gerealiseerd. Maar terugkijkend op alle mooie uitingen die er in de loop van de tijd zijn gedaan ontstaat wellicht de wens de overkoepelende boodschap te stroomlijnen. En wie weet vraagt u zich hardop af wat het nog toevoegt, te vertellen hoe geweldig u zichzelf en uw producten vindt, in het besef dat potentiële klanten bij elke volgende muisklik bij uw concurrent precies dezelfde claims lezen?

  Hoe lang gaan we nog doen of we gek zijn geworden?
  Want valt het u ook op hoe alomtegenwoordig de opschepperij tegenwoordig is? Er lijkt geen ontkomen meer aan. Het verbaast ons niet eens meer, zo werkt marketing nu eenmaal, toch? Het hoort erbij, zeggen we, we doen eraan mee, of halen onze schouders erover op. Alsof we het stilzwijgend met elkaar eens zijn geworden dat je onze woorden vooral met een korreltje zout moet nemen. Wij nemen u niet serieus, u neemt ons niet serieus, is dat werkelijk wat we willen? Hoe lang gaan we dat nog volhouden?

  Laten we ophouden met opscheppen
  Wij stellen u voor te stoppen met het “wij van wc-eend adviseren wc-eend”.
  Het is, vinden wij, hoog tijd dat we beginnen elkaar online iets serieuzer te nemen. Dat we elkaar vertellen wie we zijn. Waar we vandaan komen. Wat we belangrijk vinden en waarom. Ondernemen gaat namelijk zelden in een rechte lijn van start naar succes. Het is vallen en opstaan. Het is een proces dat nooit af is, van hindernissen overwinnen, van pijnlijke keuzes maken, van testen en mislukken, van uithuilen en opnieuw beginnen. Ondernemen is als zeilen, en zeilen leer je pas echt bij tegenwind. Omdat elke ondernemer weet dat de champagne waarmee we de successen vieren zoeter smaakt door bloed zweet en tranen.

  Vertel ons van het moment waarop uw bedrijf werkelijk uniek werd
  Vertel ons van die keer dat het bijna mis ging. Van die keer dat het lukte, maar op het nippertje. Deel met ons de rafelrandjes, de barstjes, de littekens. Niet alleen omdat eerlijkheid, zoals het spreekwoord zegt, het langst duurt, maar ook omdat de strijd betekenis, waarde en diepte geeft aan het eindresultaat. De lessen die we onderweg leerden vormen tezamen onze geschiedenis.

  Dat verhaal kan niemand u nadoen
  Het is per definitie onderscheidend. Vertel ons dat verhaal, zodat we daarna samen kunnen nadenken over de beste manier om het over te brengen – welke tekst, welke beelden, welk kanaal.

  Dat verhaal inspireert, dat garanderen wij u, vele malen meer dan “wij van wc-eend”.

  Don't expect slick stories from us
  Of course you are proud of your company. Of course your products and services are the best, the fastest, the most beautiful. Of course you want to advertise the wonderful solutions you realized for your customers. But looking back at all the amazing statements that have been made over time, perhaps you feel the desire to streamline the overall message. And who knows, you might wonder where the added value is in telling the world how great you think you and your products are, knowing potential customers will read the exact same claims with each subsequent mouse click.

  Hove we all gone mad collectively?
  There seems to be no escape. It doesn't even surprise us anymore, that's how marketing works, right? A little exaggeration, a little white lie, a little omission (we’ll hide in small print). As if we have tacitly agreed that you should take our words with a large grain of salt. We don't take you seriously, you don't take us seriously, is that really what we want? How long are we going to keep that up?

  Let's stop bragging
  We propose to stop bragging. We think it is high time we took each other a little more seriously. High time to start telling each other who we are. Where we come from. What we think is important and why.
  Because enterprises rarely go from start to success in one straight line. It is trial and error. It's a never-ending process of overcoming obstacles, of making painful choices, of testing and failing.
  Because every entrepreneur knows that the taste of the champagne with which we celebrate our success tastes sweeter after blood, sweat and tears.

  Tell us about when your business became truly unique
  Tell us about the moment it almost went wrong. The time it all came together, miraculously, in the nick of time. Share with us the frayed edges, the cracks, the scars. Not only because honesty, as the saying goes, is the best policy, but also because your struggles give meaning, value and depth to your success. The lessons we learned along the way are in our DNA, our fabric, our essence.

  No one can imitate that story
  Your story – with all its highs and lows – is distinctive by definition. We invite you to tell us that story so that we can together explore the best way to tell it - which text, which images, which channel. We invite you to stop bragging, and start inspiring.
  Skills in Content Strategy (19)
  Content ManagementContent StrategyContent CreationContent MarketingDesignStorytellingContent Management SystemOnline BrandingFacebook AdvertisingContent Development+9
  Projecten in Content Strategy (3)
  Wens Gordijnen - Bij de tijd - Content Strategy
  Topa Verpakkingen - Digital Readiness Strategy - Content Strategy
  NR Vastgoed - Mijn Verhaal Online - Content Strategy
  Klanten in Content Strategy (3)
  NR VastgoedVastgoed | regional
  Topa VerpakkingenLogistiek & Supply Chain | international
  Wens GordijnenRetail | regional

  Meer informatie over Content Strategy

Heb je een van die diensten nodig?

Vraag Leads2 om een offerte en krijg in korte tijd een antwoord.Portfolio

3 projecten uitgevoerd door Leads2

Wens Gordijnen - Bij de tijd
Wens Gordijnen - Bij de tijd

Project gemaakt voor Wens Gordijnen in de Retail industrie voor een B2C publiek in 2021.De firma De Haan Vloer- en Raam Decoratie heeft al geruime tijd naast haar fysieke winkel de succesvolle webshop wensgordijnen.nl. De vorige ontwikkelaar van de webshop (en de achterliggende 'configurator' waarmee prijzen worden berekend) is ermee gestopt, sindsdien is er sprake van enig achterstallig onderhoud. Daarnaast is de ambitie van de onderneming om steeds meer business via de webshop te laten verlopen. Alle reden om de boel eens flink onder handen te nemen. De Haan Vloer- en Raamdecoratie has, in addition to its physical store, run the successful webshop wensgordijnen.nl for quite some time. The previous developer of the webshop (and the underlying 'configurator' with which prices are calculated) has moved on, the site today is in need of some long overdue TLC. In addition, the ambition of the company is to have more and more business run through its webshop. All the more reason to give things a thorough overhaul.

Content StrategyDigital StrategyE-commerce+1
Lees meer
Topa Verpakkingen - Digital Readiness Strategy
Topa Verpakkingen - Digital Readiness Strategy

Project gemaakt voor Topa Verpakkingen in de Logistiek & Supply Chain industrie voor een B2B publiek in 2021.Topa Verpakkingen bestaat bijna honderd jaar. Het gebruik van online marketing middelen is in het afgelopen decennium serieus toegenomen, de webshop is een belangrijk verkoopkanaal. Leads2 heeft twee vragen gekregen: 1. Breng het totale digitale landschap (van e-mail marketing tot CRM, van techniek tot data, van website tot social media) in kaart en 2. adviseer ons over de huidige kwaliteit en het verbeterpotentieel – met name van de webshop – die past binnen de Digital Readiness Aanpak. Dit heeft geresulteerd in een adviesrapport en een routekaart 2021 met de te nemen stappen.Topa Packaging has been around for almost a hundred years. Usage of online marketing tools has seriously increased during the past decade, the webshop has become an important sales channel. Leads2 was asked two questions: 1. Map out the total digital landscape (from email marketing to CRM, from technology to data, from website to social media); and 2. advise us on the current quality and improvement potential - in particular of the webshop - which fits within the Digital Readiness Approach. This has resulted in an advisory report and a roadmap 2021 with tangible and measurable steps to be taken.

Content StrategyData ConsultingDigital Strategy+2
Lees meer
NR Vastgoed - Mijn Verhaal Online
NR Vastgoed - Mijn Verhaal Online

Project gemaakt voor NR Vastgoed in de Vastgoed industrie voor een B2B publiek in 2021.De initiële vraag van NR Vastgoed was om de bestaande website een goede APK te geven en alle bevindingen door te voeren in een geoptimaliseerde versie. Al snel bleek dat er een ambitie bij Nico aanwezig is die hij ook graag in zijn online presence goed in beeld wilde brengen. De positionering van NR Vastgoed en de visie van eigenaar Nico Roozen op vastgoed management en circulariteit werden het vertrekpunt. Eerst zijn verhaal goed uitwerken en op grond daarvan bepalen wat dit betekent voor de aanwezigheid in sociale netwerken, voor LinkedIn ads en een nieuwe website.NR Vastgoed's initial request was to analyze the existing website and to implement all findings in an updated and optimized version. It soon became apparent that Nico was more ambitious: he also wanted to portray his vision in his online presence. The positioning of NR Vastgoed and Nico Roozen’s vision on property management and circularity became the starting point. We started by working out his vision and on that basis we could determine what this means for the company’s presence in social networks, for LinkedIn ads and the new website.

Branding & PositioneringContent StrategyCopywriting+6
Lees meer
Heb je een soortgelijk project?

Vraag Leads2 om een offerte en krijg in korte tijd een antwoord.


Team

20 leden in Leads2's team

Neem gemakkelijk contact op met 's team

Stuur ze een bericht en krijg snel een antwoord.


Prijzen

Leads2 heeft 0 awards gewonnen


Reviews

2 reviews voor Leads2

5/5
(2 reviews)
Henk de HaanDirecteur bij Wensgordijnen.nl
5/5Nico RoozenDirecteur bij NR Vastgoed
5/5


Gewerkt met Leads2?

Deel je ervaring met ons.

Een review plaatsen


Contact

Contact gegevens van Leads2

Details


https://leads2.io/

 • HoofdkantoorAmsterdam, Netherlands

 • Deventer, Netherlands

 • Almere, Netherlands

Sortlist

Building great business stories.

Sortlist is een onafhankelijk platform dat voor je op zoek gaat naar de meest relevante bureaus voor jouw project. Laat ons weten wat je zoekt, dan gaan wij aan de slag.

TwitterFacebookLinkedinInstagramYouTube
Voor klanten
 • Ontdek
 • Krijg advies
 • Zoeken
Voor bureaus
 • Hoe het werkt
 • Prijzen
 • Ik heb een bureau
Middelen
 • Blog
 • Hulp en ondersteuning
Bedrijf
 • Over
 • Contact opnemen met
 • Jobs
 • 2022 © Sortlist - Alle rechten voorbehouden
 • Voorwaarden
 • Privacybeleid