Doop (+ 9 reviews) | Sortlist
Sortlist


Sortlist
Doop cover
Doop logo

Doop Enschede, Nederland

Dit profiel en de details worden beheerd door de eigenaar van het bureau.certified-flag
Creative Digital Heroes
Doop maakt werk van je bedrijf. Met een combinatie van creativiteit en techniek geven we het een nieuwe definitie. We geven je bedrijf een ziel, een verhaal en een eigen gezicht. Maar wat we ook bedenken, we zorgen dat het werkt. Op elk medium en elk platform laten we creativiteit, techniek en data voor je werken. Voor bedrijven die relevant én connected willen zijn en dat nog heel lang willen blijven. Misschien ook goed om te weten: wij denken niet in hokjes. We werken niet met schuttingen waar je als discipline iets overheen gooit naar de volgende partij in de keten. Wij durven het best aan om creatieven en techneuten bij elkaar in een ruimte te zetten. Rood bij blauw. Linkerhersenhelft bij rechterhersenhelft. Sterker nog: dat hebben we allang gedaan. En dat gaat uitstekend, dankuwel. Omdat we niet uitgaan van wat ons anders maakt, maar van wat ons verenigt: het geloof in de combinatie van creativiteit en techniek. In techniek die creatie versterkt en creatie die meer uit techniek haalt. Doop rekent af met die vervelende mythe dat technische mensen niet creatief kunnen zijn en creatieven niks van techniek begrijpen. Zet ze vroeg genoeg aan tafel, geef ze een gezamenlijk doel en kijk toe hoe er gave dingen ontstaan. Een product, een dienst, een site, een ervaring die sterker is dan de som der delen. Omdat de delen niet optellen, maar samenwerken. --------ENGLISH-------- Doop does wonders for your company. Using a smart mix of technology and creativity, we redefine it. We give your company a soul, a story and its own face. But whatever we come up with, we make sure it works. We let creativity, technology and data work for you on every medium and platform. For companies that want to be relevant and connected and want to stay that way for a long time. Maybe also good to know: we hate pigeon holes. We eat cubicles for breakfast. We don’t like to view our departments as separate offices that hand projects down to the next one as soon as they’ve done their bit. We’re not afraid to put creatives and engineers in one room. To mix red with blue. To have left brainers sit next to right brainers. Even better: we’ve already done it. And the results are great, thank you very much. Because we don’t care about what makes us different from each other. We care about what unites us. And that’s our firm belief in the combination of creativity and engineering. Technology empowering and boosting creativity and the other way around. Doop makes short work of that annoying myth about engineers not being creative and creatives not understanding one bit about technology. Put them together early on in a project, give them a common goal and watch some serious magic happen. Magic that fuels projects, services, sites and experiences that are better and stronger than the sum of all parts. Because those parts don’t just add up; they work together. --------DEUTSCH-------- Doop macht Arbeit von Ihrem Unternehmen, Wir definieren es mit einer Kombination aus Technologie und Kreativität neu. Ein dauerhafter Platz in den Köpfen und Herzen Ihrer Kunden. Für Unternehmen, die relevant sein wollen und dies auch lange bleiben wollen. Silodenken war gestern. Wir möchten unsere Teams nicht als separate Abteilungen betrachten, die Projekte an die nächsten weitergeben, sobald sie ihren Beitrag geleistet haben. Wir haben keine Angst davor, Kreative und Techniker in einem Raum unterzubringen. Rot mit Blau zu mischen. Bauch- neben Kopfmenschen sitzen zu lassen. Noch besser: Wir haben es bereits geschafft. Und die Ergebnisse? Sind großartig, danke der Nachfrage. Weil es uns egal ist, was uns voneinander unterscheidet. Wir kümmern uns darum, was uns verbindet. Und das ist unser fester Glaube an die Kombination von Kreativität und Technik. Technologie, die die Kreativität stärkt und fördert und umgekehrt. Doop macht kurzen Prozess mit dem nervigen Mythos, dass technische Menschen nicht kreativ sind und Kreative kein bisschen über Technologie verstehen. Stellt man sie früh in ein Projekt zusammen und gibt ihnen ein gemeinsames Ziel, kann man beobachten wie echte Magie geschieht. Magie, die Projekte, Dienstleistungen, Websites und Erfahrungen antreibt, die besser und stärker sind als die Summe ihrer Teile. Weil diese Teile nicht einfach zusammenpassen – sondern zusammen arbeiten.
60 mensen in hun team
Spreekt Duits, Engels, Nederlands
60 projecten in hun portfolio
8 samenwerkingen gestart via Sortlist
Werkt op afstand over de hele wereld
Sortlist lid sinds 2020
Opgericht in 2012
42 awards gewonnen
4.94/5

Diensten

8 diensten aangeboden door Doop

Naam van dienst
Niveau van ervaring

Gerelateerde beoordelingen
Vanaf

 • Beschrijving
  Met digitale innovatie houd je de aansluiting met de markt en de wensen van je doelgroep. Het draait om technologie en communicatie. En laten dat nou de pijlers zijn waarop Doop gebouwd is. Wij hebben de belangrijkste disciplines gewoon in één one-stop-company formule. We helpen je met Procesoptimalisatie, het ontwikkelen van Voice toepassingen, we maken de werkelijkheid een beetje mooier met Augmented Reality, weten alles van The Internet of Things, Smart Industry, Business Intellegence en Machine Learning. Als jij vragen hebt over Digitale Innovatie vind je de antwoorden bij Doop.

  Dus kies voor de experts die weten waar het heen gaat in de toekomst van jouw branche.

  Meer informatie: https://wearedoop.com/nl/expertises/digitale-innovatie of https://wearedoop.com/nl/expertises/online-marketing

  --------ENGLISH--------

  With digital innovation you keep in touch with the market and the wishes of your target group. It's about technology and communication. And let those be the pillars on which Doop is built. We simply have the most important disciplines in our one-stop-company formula. We help you with Process Optimization, the development of Voice applications, we make reality a little more beautiful with Augmented Reality, know everything about The Internet of Things, Smart Industry, Business Intelligence and Machine Learning. If you have any questions about Digital Innovation, you will find the answers at Doop.

  So choose the experts who know where things are going in the future of your industry.

  More information: https://wearedoop.com/en/expertises/strategy

  --------DEUTSCH--------

  Mit digitaler Innovation bleiben Sie mit dem Markt und den Wünschen Ihrer Zielgruppe in Kontakt. Es geht um Technologie und Kommunikation. Und das sind die Säulen, auf denen Doop aufgebaut ist. Wir haben einfach die wichtigsten Disziplinen in einem One-Stop-Shop. Wir helfen Ihnen bei der Prozessoptimierung, der Entwicklung von Sprachanwendungen, machen die Realität mit Augmented Reality ein wenig schöner, wir wissen alles über das Internet of Things, Smart Industry, Business Intelligence und Machine Learning. Wenn Sie Fragen zur digitalen Innovation haben, finden Sie die Antworten bei Doop.

  Wählen Sie also die Experten, die wissen, wohin die Zukunft Ihrer Branche führen wird.

  Weitere Informationen: https://wearedoop.com/de/expertises/digitale-innovation oder https://wearedoop.com/de/expertises/online-marketing
  Skills in Digital Strategy (52)
  Digitale InnovatieOnline MarketingProject ManagementBlockchainDigital MarketingDigital TransformationCustomer JourneyMachine LearningDigital StrategyInnovation+42
  Projecten in Digital Strategy (25)
  Een Track and Trace for Fietskoeriers.nl - Digital Strategy
  Shyftplan: International branding & positioning - Digital Strategy
  Nutriholland: Mobile e-commerce app - Digital Strategy
  Omrin: Campaign & influencer marketing - Digital Strategy
  Reviews in Digital Strategy (2)
  Cindy Bake
  Ingrid Heijnen
  Klanten in Digital Strategy (25)
  Apollo Vredestein B.V.Logistiek & Supply Chain | international
  Veilig VakwerkBouw | national
  AltrexBouw | international
  Upgrade JezelfOverheid | regional

  Meer informatie over Digital Strategy


 • Beschrijving
  Je doelgroep begrijpen en ze een belofte bieden die ze raakt? Daarmee leg je de basis voor een sterke en langdurige relatie met je doelgroep. De specialisten, strategen en creatieven van Doop weten hoe je het hart van je klant wint en bindt. Wij bouwen merken waar doelgroepen op kunnen bouwen en vertrouwen. Bij Doop buigen we ons graag over de ideale merkbelofte voor onze klanten. Om op te kunnen bouwen en vertrouwen.

  Klaar om keuzes te maken? Schuif dan aan bij onze specialisten in Marketingcommunicatie, Corporate Identity, Content Creatie, Campagnes en Branding.

  Meer informatie: https://wearedoop.com/nl/expertises/positionering of https://wearedoop.com/nl/expertises/branding

  --------ENGLISH--------

  Understanding your target audience and offering them a promise that touches them? This way you lay the foundation for a strong and long-term relationship with your target group. Doop's specialists, strategists and creatives know how to win and bind the heart of your customer. We build brands that target groups can build on and trust. At Doop, we are happy to consider the ideal brand promise for our customers. To be able to build and trust.

  Ready to make choices? Then join our specialists in Marketing Communication, Corporate Identity, Content Creation, Campaigns and Branding.

  More information: https://wearedoop.com/en/expertises/strategy

  --------DEUTSCH--------

  Ihre Zielgruppe verstehen und ihnen ein Versprechen geben, das sie berührt? Klingt gut. Auf diese Weise legen Sie den Grundstein für eine starke und langfristige Beziehung zu Ihrer Zielgruppe. Die Spezialisten, Strategen und Kreativen von Doop wissen, wie Sie das Herz Ihrer Kunden gewinnen und binden können. Wir bauen Marken auf, auf die Zielgruppen aufbauen und denen sie vertrauen können. Wir bei Doop freuen uns, das ideale Markenversprechen für Sie zu entwickeln. Darauf können Sie bauen. Das ist unser Markenversprechen.

  Sind Sie bereit, eine Entscheidung zu treffen? Dann schließen Sie sich unseren Spezialisten für Marketingkommunikation, Corporate Identity, Content-Erstellung, Kampagnen und Branding an.

  Weitere Informationen: https://wearedoop.com/de/expertises/markenpositionierung oder https://wearedoop.com/de/expertises/branding
  Skills in Branding & Positionering (39)
  Brand StoryBrand ExperienceBrand DesignBrand ImpactProduct Brandingadvertising campaignsbrand buildingbrand creationproduct introductionBranding & positioning+29
  Projecten in Branding & Positionering (36)
  Een Track and Trace for Fietskoeriers.nl - Branding & Positionering
  Een krachtige nieuwe identiteit voor Swytch - Branding & Positionering
  Shyftplan: International branding & positioning - Branding & Positionering
  Livio: Positioning Campaign - Branding & Positionering
  Review in Branding & Positionering (1)
  Daan Smit
  Klanten in Branding & Positionering (36)
  LibereinZorginstellingen | regional
  Carlton Hotel CollectionReizen & Vrije tijd | international
  Seven StarsPersoneelszaken | national
  Landschap OverijsselReizen & Vrije tijd | regional

  Meer informatie over Branding & Positionering


 • Beschrijving
  Doop is een one-stop-company formule. Hier vind je alle experts die samen een ijzersterk design maken, onder één dak. Dat is niet alleen efficiënt, maar ook belangrijk want werken met te veel partijen die los van elkaar werken, zorgt voor ruis. En ruis heeft nog nooit iets moois opgeleverd. Bij Doop werken ervaren experts die zorgen voor een solide strategie, zoals experts op het gebied van Positionering, Corporate Identity, Campagnes. Zij zorgen voor input waarmee onze specialisten van Concepting, Content Creatie, Vormgeving, Motion Design, Graphic Design en Digital Design de sterren van de hemel kunnen ontwerpen.

  Dus kies de snelste en makkelijkste weg naar een design dat de concurrentie stevig in de schaduw zet.

  Meer informatie: https://wearedoop.com/nl/expertises/graphic-design

  --------ENGLISH--------

  Doop is a one-stop company formula. Here you will find all the experts who together create a very strong design, under one roof. That is not only efficient, but also important because working with too many parties that work independently of each other creates noise. And noise has never been beautiful. Doop employs experienced experts who provide a solid strategy, such as experts in the field of Positioning, Corporate Identity and Campaigns. They provide input with which our specialists from Concepting, Content Creation, Design, Motion Design, Graphic Design and Digital Design can design the stars of the sky.

  So choose the fastest and easiest way to a design that puts the competition in the shade.

  More information: https://wearedoop.com/en/expertises/design

  --------DEUTSCH--------

  Doop ist ein One-Stop-Shop. Hier finden Sie alle Experten, die zusammen starke Designs kreieren, unter einem Dach. Das ist nicht nur effizient, sondern auch wichtig, da die Arbeit mit zu vielen Parteien, die unabhängig voneinander arbeiten, nur Störgeräusche erzeugt. Und das macht keinen Spaß. Doop beschäftigt erfahrene Experten, die eine solide Strategie liefern, wie Experten auf dem Gebiet der Positionierung, Corporate Identity und Kampagnen. Sie liefern Input, mit dem unsere Spezialisten aus den Bereichen Konzeption, Content Erstellung, Design, Motion Design, Grafikdesign und Digital Design die Sterne vom Himmel holen können.

  Wählen Sie also den schnellsten und einfachsten Weg zu einem Design, das die Konkurrenz in den Schatten stellt.

  Weitere Informationen: https://wearedoop.com/de/expertises/grafikdesign
  Skills in Ontwerp (34)
  Product DesignDisplayPOSInnovationDisplay AdvertisingProduct DevelopmentBrand AwarenessBrand DesignCreativityIntuïtief Design+24
  Projecten in Ontwerp (24)
  Een krachtige nieuwe identiteit voor Swytch - Ontwerp
  Een App voor Hardstyle DJ Brennan Heart - Ontwerp
  TenCate Protective Fabrics: Online platform - Ontwerp
  Livio: Positioning Campaign - Ontwerp
  Review in Ontwerp (1)
  Judith Ostermann
  Klanten in Ontwerp (24)
  FundamentsInternet | local
  KroeseweversBanken & financiële instellingen | international
  TenCateIndustriële Goederen en Diensten | international
  SwytchVervoer | international

  Meer informatie over Ontwerp


 • Beschrijving
  Een goed digital design maken kan niet iedereen. Het vraagt namelijk meer expertises dan alleen vormgeving of art direction. Een goed digital design ziet er namelijk niet alleen zo goed uit dat je je scherm zou willen inlijsten. Het moet vooral ook bruikbaar zijn in interactieve middelen. Dat is een ander specialisme dan design op papier.

  Wij hebben de specialisten in huis die een digital design kunnen bedenken, maken en toetsen. De experts op het gebied van Graphic Design, UI/UX en User Journey. En zij worden gevoed door de strategen op het gebied van corporate identity en web development.

  Dus geef jezelf de best mogelijke start online. Met een ijzersterk digital design.

  Meer informatie: https://wearedoop.com/nl/expertises/digital-design

  --------ENGLISH--------

  Not everyone can make a good digital design. It requires more expertise than just design or art direction. A good digital design does not only look so good that you would want to frame your screen. Above all, it should also be usable in interactive resources. That is a different specialty than design on paper.

  We have the specialists in-house who can devise, make and test a digital design. The experts in Graphic Design, UI/UX and User Journey. And they are nurtured by corporate identity and web development strategists.

  So give yourself the best possible start online. With a strong digital design.

  More information: https://wearedoop.com/en/expertises/design

  --------DEUTSCH--------

  Nicht jeder kann ein gutes digitales Design erstellen. Es erfordert mehr Know-how als nur Design oder Art Direction. Ein gutes digitales Design sieht nicht nur so gut aus, dass Sie Ihren Bildschirm einrahmen möchten. Es soll vor allem auch interaktiv nützlich sein. Das ist eine andere Spezialität als Design auf Papier.

  Wir haben die Spezialisten im Haus, die ein digitales Design konzipieren, erstellen und testen können. Die Experten für Grafikdesign, UI/UX und User Journey. Und sie werden von Strategen für Corporate Identity und Webentwicklung gepflegt.

  Gönnen Sie sich also den bestmöglichen Start online. Mit einem starken digitalen Design.

  Weitere Informationen: https://wearedoop.com/de/expertises/design
  Skills in Ergonomie (UX / UI) (31)
  ui expertsux expertsUsability designUI / UX designUX Strategymobile application designweb app designweb application designuiUX+21
  Projecten in Ergonomie (UX / UI) (44)
  Een Track and Trace for Fietskoeriers.nl - Ergonomie (UX / UI)
  Een krachtige nieuwe identiteit voor Swytch - Ergonomie (UX / UI)
  Optimale vindbaarheid met een nieuwe website - Ergonomie (UX / UI)
  Een App voor Hardstyle DJ Brennan Heart - Ergonomie (UX / UI)
  Review in Ergonomie (UX / UI) (1)
  Gerrit Jan Oudeness
  Klanten in Ergonomie (UX / UI) (44)
  KeerpuntJuridische diensten | national
  Zehnder Group InternationalTechnology Hardware & Equipment | international
  DynniqLogistiek & Supply Chain | international
  Apollo Vredestein B.V.Logistiek & Supply Chain | international

  Meer informatie over Ergonomie (UX / UI)


 • Beschrijving
  Web development is één van onze ultieme specialiteiten. Wij hebben alle disciplines in huis om een website, applicatie of andere online toepassing tot in de puntjes verzorgen. De specialisten van Marketing Communicatie en Digitale Innovatie zorgen voor en goede basis. Digital Design maakt hem onweerstaanbaar voor uw doelgroepen. En de experts van System Integration, E-Commerce Development en System Architecture zorgen dat het technisch staat als een huis. Compleet met integratie met betaalplatforms.

  Dus maak het jezelf makkelijk. Ga voor een website waar alles aan klopt. Een website met de beste looks en alle functionaliteiten waar jouw doelgroep op zit te wachten.

  Meer informatie: https://wearedoop.com/nl/expertises/web-development

  --------ENGLISH--------

  Web development is one of our ultimate specialties. We have all the disciplines in house to take care of a website, application or other online application down to the last detail. The specialists of Marketing Communication and Digital Innovation provide a good basis. Digital Design makes it irresistible to your target groups. And the experts from System Integration, E-Commerce Development and System Architecture ensure that it is technically sound. Complete with integration with payment platforms.

  So make it easy on yourself. Go for a website where everything is correct. A website with the best looks and all the functionalities that your target audience is waiting for.

  More information: https://wearedoop.com/en/expertises/technology

  --------DEUTSCH--------

  Webentwicklung ist eine unserer ultimativen Spezialitäten. Wir vereinen alle Disziplinen im Haus, um eine Website, Anwendungen oder andere Online-Apps bis ins kleinste Detail zu betreuen. Die Spezialisten für Marketingkommunikation und digitale Innovation bieten eine gute Basis. Digital Design macht Ihre Website für Ihre Zielgruppen unwiderstehlich. Und die Experten aus den Bereichen Systemintegration, E-Commerce-Development und Systemarchitektur stellen sicher, dass alles technisch einwandfrei ist. Komplett mit Integration in Zahlungsplattformen.

  Machen Sie es sich einfach: Gehen Sie zu einer Website, auf der alles korrekt ist. Eine Website mit dem besten Aussehen und allen Funktionen, auf die Ihre Zielgruppe wartet.

  Weitere Informationen: https://wearedoop.com/de/expertises/webdevelopment
  Skills in Website Creatie (33)
  connected iotuser friendly websiteUser Flowsuser experience optimizationUser JourneyA/B TestingWebsite CreationApplication DevelopmentResponsive WebsiteWeb application development+23
  Projecten in Website Creatie (35)
  Genus, de slimme digitale fotolijst - Website Creatie
  Een krachtige nieuwe identiteit voor Swytch - Website Creatie
  Optimale vindbaarheid met een nieuwe website - Website Creatie
  Shyftplan: International branding & positioning - Website Creatie
  Review in Website Creatie (1)
  Ellen Engbers
  Klanten in Website Creatie (35)
  KeerpuntJuridische diensten | national
  Uit in EnschedeMarketing & Reclame | regional
  EkelhoffRetail | international
  CortinaRetail | national

  Meer informatie over Website Creatie


 • Beschrijving
  Wij maken mobiele applicaties voor heel veel merken en organisaties. Van heel functionele toepassingen, tot e-commerce, tot entertainment. Altijd op maat, zodat je een app krijgt die je nergens anders ziet. Een app die met trots jouw organisatie laat representeren op het scherm van je medewerkers of klanten.

  Wij hebben de specialisten in huis op het gebied van Digitale Innovatie, Procesoptimalisatie, Digital Design en Web Development. Ervaren experts die elkaar versterken en eruit halen wat er in zit. Want wij zijn de one-stop-shop-company waar je strategische, creatieve en technische mensen onder één dak vindt. Samen maken zij die app die je doelgroep echt wil gebruiken. En we helpen je met de marketingcampagne om de app bij iedereen die het moeten onder de aandacht te brengen.

  Voor apps die werken zoals het hoort en ieders verwachtingen overtreffen…

  Meer informatie: https://wearedoop.com/nl/expertises/mobile-development

  --------ENGLISH--------

  We make mobile applications for many brands and organizations. From highly functional applications, to e-commerce, to entertainment. Always tailor-made, so that you get an app that you don't see anywhere else. An app that proudly lets you represent your organization on the screen of your employees or customers.

  We have the specialists in the field of Digital Innovation, Process Optimization, Digital Design and Web Development. Experienced experts who reinforce each other and get what is in it. Because we are the one-stop-company where you find strategic, creative and technical people under one roof. Together they make the app that your target group really wants to use. And we help you with the marketing campaign to bring the app to the attention of everyone who needs it.

  For apps that work as they should and exceed everyone's expectations ...

  More information: https://wearedoop.com/en/expertises/technology

  --------DEUTSCH--------

  Wir machen mobile Anwendungen für viele Marken und Organisationen. Von hochfunktionalen Anwendungen über E-Commerce bis hin zur Unterhaltung. Immer maßgeschneidert – damit Sie eine App erhalten, die es sonst nirgendwo gibt. Eine App, mit der Ihr Unternehmen sich stolz auf dem Bildschirm Ihrer Mitarbeiter oder Kunden präsentieren kann.

  Wir haben die internen Spezialisten in den Bereichen digitale Innovation, Prozessoptimierung, digitales Design und Webentwicklung: Erfahrene Experten, die sich gegenseitig stärken und alles rausholen, was drin ist. Weil wir ein One-Stop-Shop sind, in dem Sie strategische, kreative und technische Mitarbeiter unter einem Dach finden. Gemeinsam erstellen wir die App, die Ihre Zielgruppe wirklich nutzen möchte. Und wir helfen Ihnen bei der Marketingkampagne, um alle, die sie erreichen wollen, auf die App aufmerksam zu machen.

  Für Apps, die so funktionieren, wie sie sollen – und alle Erwartungen übertreffen…

  Weitere Informationen: https://wearedoop.com/de/expertises/mobile-development
  Skills in Mobile App (25)
  Google CloudiotProgressive Web Apps (PWA)Android Jetpack ComposeSwiftUIGPSgitAmazon AWSGraphQLNFC+15
  Projecten in Mobile App (14)
  Genus, de slimme digitale fotolijst - Mobile App
  Een Track and Trace for Fietskoeriers.nl - Mobile App
  Een App voor Hardstyle DJ Brennan Heart - Mobile App
  Zelfspodcast: Podcast platform - Mobile App
  Review in Mobile App (1)
  Peter-Maarten Bijkerk
  Klanten in Mobile App (14)
  EngieEnergiebedrijven | international
  Genus CareE-commerce | international
  RabobankBanken & financiële instellingen | international
  GripBouw | regional

  Meer informatie over Mobile App


 • Beschrijving
  Een webshop is een onderdeel en vaak het eindstation van je marketing en communicatie. Daarom wil je dat het staat als een huis en helemaal jouw merk ademt. Dat doe je samen met de Doop specialisten in Positionering, Branding, Online Marketing, Content Creatie en Systeem Integratie. Allemaal experts die je nergens anders onder één dak vindt. Maar wel bij Doop. Want wij zijn je one-stop-shop-company die je alle disciplines biedt op het gebied van strategie, creativiteit en techniek.

  Voor een webshop waarin de spullen de schappen niet eens raken…

  Meer informatie: https://wearedoop.com/nl/expertises/e-commerce-development

  --------ENGLISH--------

  A webshop is one part and often the end station of your marketing and communication. That's why you want it to be solid as a rock and breathe your brand completely. You do this together with the Doop specialists in Positioning, Branding, Online Marketing, Content Creation and System Integration. All experts you won't find anywhere else under one roof. But you do at Doop. Because we are your one-stop-company that offers you all disciplines in the field of strategy, creativity and technology.

  For a webshop where the stuff doesn't even hit the shelves...

  More information: https://wearedoop.com/en/expertises/technology

  --------DEUTSCH--------

  Ein Webshop ist Teil und oft das Ziel Ihres Marketings und Ihrer Kommunikation. Deshalb möchten Sie, dass Sie solide aufgestellt sind und Ihre Marke vollständig funktioniert. Sie tun dies zusammen mit den Doop-Spezialisten für Positionierung, Branding, Online-Marketing, Content-Erstellung und Systemintegration. Einfach alle Experten, die Sie sonst nirgends unter einem Dach finden. Außer bei Doop. Weil wir Ihr One-Stop-Shop sind, der Ihnen alle Disziplinen im Bereich Strategie, Kreativität und Technologie bietet.

  Für einen Webshop, in dem die Ware nicht erst in die Regale müssen ...

  Weitere Informationen: https://wearedoop.com/de/expertises/e-commerce-development
  Skills in E-commerce (29)
  eCommerce developersCraft CommerceKeyword ResearchEcommerce WebsiteWebshop DevelopmentSoftware IntegrationUser ResearchWireframingWebshopE-commerce+19
  Projecten in E-commerce (5)
  Genus, de slimme digitale fotolijst - E-commerce
  Nutriholland: Mobile e-commerce app - E-commerce
  AOC: E-Commerce - E-commerce
  Veilig Vakwerk: Mobile app - E-commerce
  Review in E-commerce (1)
  Jill Mulder
  Klanten in E-commerce (5)
  NutrihollandRetail | international
  BenkeyBanken & financiële instellingen | national
  Veilig VakwerkBouw | national
  Genus CareE-commerce | international

  Meer informatie over E-commerce


 • Beschrijving

  Geen beschrijving opgegeven voor deze service.

  Skills in Web Applicatie (13)
  JavaIntegratieSoftware ArchitectuurWireframe OntwerpResponsive Website OntwikkelingReliability EngineeringSoftware EngineeringProgressive Web AppArtificial IntelligenceProduct Management+3
  Projecten in Web Applicatie (4)
  Genus, de slimme digitale fotolijst - Web Applicatie
  Optimale vindbaarheid met een nieuwe website - Web Applicatie
  Online platform for ZwolleDoet! - Web Applicatie
  TenCate Protective Fabrics: Online platform - Web Applicatie
  Review in Web Applicatie (1)
  Crijn Janssen
  Klanten in Web Applicatie (4)
  KraamvogelZorginstellingen | regional
  TenCateIndustriële Goederen en Diensten | international
  Genus CareE-commerce | international
  ZwolleDoet!Non-profit | regional

  Meer informatie over Web Applicatie

Heb je een van die diensten nodig?

Vraag Doop om een offerte en krijg in korte tijd een antwoord.Portfolio

60 projecten uitgevoerd door Doop

Genus, de slimme digitale fotolijst
Genus, de slimme digitale fotolijst

Project gemaakt voor Genus Care in de E-commerce industrie voor een B2B / B2C publiek.In de afgelopen jaren heeft de wereld de mogelijkheden van videobellen snel ontdekt. Er is echter een grote groep, vooral ouderen – die achterblijft. Vaak hebben deze ouderen al te kampen met eenzaamheid en isolatie. Denk aan kleinkinderen die ver weg wonen, of een alleenstaande oudere die niet meer mobiel is en zelden nog iets buiten de deur onderneemt. De veelgebruikte video-applicaties zijn voor deze mensen vaak te ingewikkeld.Hoe kun je, met afstand, tòch verbinding houden met deze ouderen? Uit deze gedachte werd het product ‘Genus’ ontwikkelt: een slimme fotolijst die ouderen thuis in contact houdt met familie en vrienden, maar ook met zorgverleners en mantelzorgers. Slimme sensoren monitoren het welzijn en waarborgen daarmee 24/7 zorg, ongeacht de afstand.

E-commerceInnovatieMobile App+2
Lees meer
Een Track and Trace for Fietskoeriers.nl
Een Track and Trace for Fietskoeriers.nl

Project gemaakt voor Fietskoeriers.nl in de Logistiek & Supply Chain industrie voor een B2C publiek.Fietskoeriers.nl is de eerste (en enige) pakketbezorger op de fiets die bezorgt door het hele land. Het doel? De logistiek in Nederlandse steden slimmer en schoner inrichten.Fietskoeriers.nl is onderdeel van bezorgexpert Cycloon. Om de bezorgmarkt groener en socialer te maken, nam Cycloon in 2016 het initiatief tot Fietskoeriers.nl en zocht de samenwerking op met professionele fietskoeriersbedrijven. Zo werd de landelijke dekkende pakketdienst met meer dan 800 fietskoeriers een feit.Het groene peloton van Fietskoeriers.nl fietst in meer dan 60 steden: van Groningen tot Eindhoven, en van Den Haag tot Enschede. Ook buiten de steden biedt Fietskoeriers.nl slimme en groene bezorgoplossingen. Dagelijks trappen honderden fietskoeriers aan om via Fietskoeriers.nl diverse pakketjes vliegensvlug te bezorgen.

Branding & PositioneringDigital StrategyErgonomie (UX / UI)+2
Lees meer
Een krachtige nieuwe identiteit voor Swytch
Een krachtige nieuwe identiteit voor Swytch

Project gemaakt voor Swytch in de Vervoer industrie voor een B2C publiek.De start-up ‘Swytch’ uit Londen is opgericht om het transport te revolutioneren en elektrisch fietsen betaalbaar en voor iedereen toegankelijk te maken. Met Swytch maak je van een gewone fiets, een elektrische fiets. Een voorwiel en een stuurtas met accu zijn goed voor 40km fietsen. Het e-bike systeem is licht van gewicht, eenvoudig te installeren en werkt op elke fiets.

Branding & PositioneringErgonomie (UX / UI)Ontwerp+1
Lees meer
Optimale vindbaarheid met een nieuwe website
Optimale vindbaarheid met een nieuwe website

Project gemaakt voor Kraamvogel in de Zorginstellingen industrie voor een B2C publiek.De meest vertrouwde kraamzorg, dat kun je verwachten van de Kraamvogel. De organisatie is steun en toeverlaat voor ieder gezin en verleend al sinds 1924 kraamzorg. Van de zwangerschap, tot de bevalling en in de kraamweek: alles voor een goede start. Jaarlijks kiezen 20.000 gezinnen voor de Kraamvogel. De organisatie is actief in acht provincies in Noord- en Midden-Nederland.

Ergonomie (UX / UI)Online AdvertisingSEO+2
Lees meer
Een App voor Hardstyle DJ Brennan Heart
Een App voor Hardstyle DJ Brennan Heart

Project gemaakt voor Brennan Heart in de Muziek industrie voor een B2C publiek.Menig Hardstyle fan zal hem op straat direct herkennen: DJ en Hardstyle producer Brennan Heart! In 2002 begon hij met het produceren van een combinatie tussen hardcore en hardtrance, wat al snel evolueerde naar Hardstyle. Nu vele optredens, evenementen en radio programma’s verder, heeft Brennan Heart een concept ontwikkeld voor zijn eigen Hardstyle community, namelijk I AM HARDSTYLE. ‘Uniting those who love the harder styles’. Met dit concept organiseert hij samen met andere Hardstyle-artiesten evenementen, labels en binnenkort zelfs radio.

Ergonomie (UX / UI)Mobile AppOntwerp
Lees meer
Online platform for ZwolleDoet!
Online platform for ZwolleDoet!

Project gemaakt voor ZwolleDoet! in de Non-profit industrie voor een B2C publiek.Zwolle bevat enorm veel mogelijkheden als het gaat om vrijwilligerswerk. Talloze organisaties zijn verbonden aan ZwolleDoet!. Denk aan het Rode Kruis, de plaatselijke voetbalvereniging of GGZ instellingen. Allemaal organisaties die mensen kunnen gebruiken die hun handen uit de mouwen steken. Al is het maar een paar uur per week. ZwolleDoet! wil deze vrijwilligers en organisaties samenbrengen. Het oude systeem voldeed niet aan wat nodig was. Het kon het groeiende relatiebestand niet aan en zat hiermee de efficiency (het werven van vrijwilligers) in de weg. Daarom klopte ZwolleDoet! bij Doop aan. De vraag: kunnen we een platform creëren waarin organisaties hun vrijwilligersbeheer, activiteiten en oproepen kunnen onderhouden en beheren? Ook was het de wens dat de input, zoals een openstaande vacature, automatisch op meerdere sites geplaatst kon worden en dat via de sites gebruikers zelf oproepen en activiteiten kunnen plaatsen én kunnen reageren. Een applicatie voor het totale beheer van binnenkomende informatie dus, van twee kanten: de organisaties en vrijwilligers.

Ergonomie (UX / UI)Web Applicatie
Lees meer
Heb je een soortgelijk project?

Vraag Doop om een offerte en krijg in korte tijd een antwoord.


Team

60 leden in 's team

Doop cover
Verhaal
Wij denken niet in hokjes. We werken niet met schuttingen waar je als discipline iets overheen gooit naar de volgende partij in de keten. Wij durven het best aan om creatieven en techneuten bij elkaar in een ruimte te zetten. Rood bij blauw. Linkerhersenhelft bij rechterhersenhelft.
Neem gemakkelijk contact op met 's team

Stuur ze een bericht en krijg snel een antwoord.


Prijzen

Doop heeft 42 awards gewonnen

Gold NYX Awards 2022 - Website2022-06-01Website
Gold NYX Awards 2022 - Mobile App2022-06-01Mobile App

2nd Price - SORTLIST / DMEXCO Competition2022-03-31The digital agency campaign with most impact over the last 12 months

Silver Indigo Awards 2022 - UX, Interface & Navigation2022-04-30UX, Interface & Navigation

Bronze Indigo Awards 2022 - Website Design2022-04-30Website Design

Silver Indigo Awards 2022 - Technology2022-04-30Technology

Gold Indigo Awards 2022 - Digital Design2022-04-30Digital Design

Silver Indigo Awards 2022 - Website Design2022-04-30Website Design
Silver Indigo Awards 2022 - Website Design2022-04-30

Platinum AVA Digital Awards 2022 - Web-Based Production | Creativity (Web Design) | 250. Website2022-03-01Web-Based Production | Creativity (Web Design) | 250. Website
Platinum AVA Digital Awards 2022 - Web-Based Production | Creativity (Web Design) | 250. Website2022-02-27Web-Based Production | Creativity (Web Design) | 250. Website

Brons Sortlist Awards 2022 - Top Performer2022-03-01Top Performer
FONK100 - 2021 - Best Agencies2021-10-31Best Agencies 2020
Bronze Indigo Design Award 2021 - Magazine & Newspaper Design2021-03-31Magazine & Newspaper Design 2021

Bronze Indigo Design Award 2021 - Branding2021-03-30Branding 2021

Silver IDA Design Award 2020 - Multimedia / Brand Identity2021-02-01Multimedia / Brand Identity

FONK100 - 2020 - Best Agencies2020-10-31Best Agencies 2020 & FONK ‘who to watch’
Golden Indigo Design Award 2020 - Website design2020-06-01Website design

Emerce Top 100 2020 - Best E-Business Companies2020-04-01Digital Agency Fullservice Small
Golden Indigo Design Award 2019 - Website design2019-03-31Website design

Dutch Interactive Awards 2019 - Brand2019-06-01Brand

Golden Indigo Design Award 2019 - Branding2019-03-31Branding

Silver Indigo Design Award 2019 - Branding2019-03-01Branding

Silver Indigo Design Award 2019 - Magazine & Newspaper Design2019-03-01Magazine & Newspaper Design
Bronze Indigo Design Award 2019 - Logo2019-03-01Logos
Golden AVA Digital Award 2019 - B2C2019-01-01Webdesign & development

Platinum AVA Digital Award 2019 - Medical2019-01-01Webdesign & development

Golden IDA Design Award 2018 - Website design2017-12-31Multimedia / Website design

Awwwards - Site of the Day - July 18, 20162016-07-01Design & development
Curated by Behance 2017 - Web design2017-06-30Web design

Curated by Behance 2016 - Branding2016-11-30Branding
Curated by Behance 2016 - Branding2016-09-30Branding
Curated by Behance 2016 - Web design2016-08-31Web design
Curated by Behance 2018 - Branding2018-06-30Branding

Curated by Behance 2016 - Web design2016-05-31Web design
Dutch Interactive Awards 2016 - Activation2016-04-30Activation

Curated by Behance 2016 - Branding2016-01-31Branding

Curated by Behance 2015 - App design2015-10-31App design
Curated by Behance 2015 - Web design2015-05-31Web design
Awwwards - Site of the Day - May 23, 20152015-05-01Design & development
Curated by Behance 2015 - Web design2015-03-31Web design
Curated by Behance 2015 - Web design2015-03-31Web design

Reviews

9 reviews voor Doop

4.94/5
(9 reviews)
Jill Mulderfounder and CEO bij Genus Care BV
ServiceE-commerce
SectorConsumer Electronics
4.38/5
Budget
Kwaliteit
Plan
Samenwerking
Wat was het doel van de samenwerking?
Doop was hired to build our on device software. cloud and app solution for Genus Care.
Wat vond je het leukst tijdens de samenwerking?
Doop is a multi-faceted team. This means that they have a validated opinion in the field of user experience, choice of technology, deployment and even the marketing of the solution. Despite the wide range of expertise, we always feel a personal engagement of the Doop team which makes working with them one of achieving mutual goals with mutual understanding.
Zijn er verbeterpunten?
not really

Jill Mulder beveelt dit bureau aan


ServiceE-commerce
SectorConsumer Electronics

Cindy BakeProjectleider Interactieve media en Innovatie bij AVROTROS
ServiceDigital Strategy
5/5
"Doop and AVROTROS have joined forces to realize a great innovative project for the largest media event in years; the Songfestival Voice action. Doop was just as keen on a Eurovision-worthy end product as we are as the organizing broadcaster. A nice collaboration with both the creatives and developers of team Doop. The result: a Voice application that we can be proud of."

ServiceDigital Strategy

Ingrid HeijnenPublic Relations & Communication Strategist bij Het Notarieel
ServiceDigital Strategy
5/5
"Letting things grind and flow, for the maximum result. Putting the customer first, that is the Doop DNA. The team keeps you sharp! Great, in the dynamics of everyday life."

ServiceDigital Strategy

Gewerkt met Doop?

Deel je ervaring met ons.

Een review plaatsen


Contact

Contact gegevens van Doop

Details • HoofdkantoorRoomweg 63, 7523 BL Enschede, Netherlands

 • Tt. Vasumweg 95, 1033 SG Amsterdam, Netherlands

 • Grote Voort 5, 8041 AM Zwolle, Netherlands

 • Harpener Feld 34, 44805 Bochum, Germany

Doop-vimeoDoop-twitterDoop-facebookDoop-linkedinDoop-instagram
Sortlist logo

Building great business stories.

Sortlist is een onafhankelijk platform dat voor je op zoek gaat naar de meest relevante bureaus voor jouw project. Laat ons weten wat je zoekt, dan gaan wij aan de slag.

TwitterFacebookLinkedinInstagramYouTube
Voor klanten
 • Hoe het werkt
 • Ontdek
 • Krijg advies
 • Zoeken
Voor bureaus
 • Hoe het werkt
 • Prijzen
 • Ik heb een bureau
Middelen
 • Blog
 • Hulp en ondersteuning
Bedrijf
 • Over
 • Contact opnemen met
 • Jobs
 • 2022 © Sortlist - Alle rechten voorbehouden
 • Voorwaarden
 • Privacybeleid