Certificaten van Doop

Bureau gecertificeerd door Sortlist

Bureau gecertificeerd door Sortlist

Profiel geverifieerd door de eigenaar

Profiel geverifieerd door de eigenaar

Vestiging van Doop

Toon adressenRoomweg 63, 7523 BL Enschede, NetherlandsGrote Voort 5, 8041 AM Zwolle, NetherlandsAmsterdamsestraatweg 5, 1411 AW Naarden, Netherlands+ 1 meer kantorenHarpener Feld 34, 44805 Bochum, Germany
Doop locatie

Talen gesproken door Doop

EngelsNederlands, NederlandDuits

Teamleden (7) bij Doop

Dennis Morshuis
Marcel Roorda
Tamara Kelly
Marlou Sadelaar
Danny Grooters
Danielle Fokke
Sander van den Dries
{{ team.collapsed ? ("Show more" | translate) : ("Show less" | translate) }}

Branches waarin Doop heeft gewerkt

 • Architectuur & Planning
 • Banken & financiële instellingen
 • Bouw
 • Consumer Electronics
 • Entertainment & Events
 • Internet
 • Juridische diensten
 • Logistiek & Supply Chain
 • Luxe Goederen en Juwelen
 • Marketing & Reclame
 • Media
 • Onderwijs
 • Reizen & Vrije tijd
 • Restaurants
 • Retail
 • Technology Hardware & Equipment
 • Vastgoed
 • Zorginstellingen
Omslagfoto Doop

Doop

Over ons Doop

Doop maakt werk van je bedrijf. Met een combinatie van creativiteit en techniek geven we het een nieuwe definitie. We geven je bedrijf een ziel, een verhaal en een eigen gezicht. Maar wat we ook bedenken, we zorgen dat het werkt. Op elk medium en elk platform laten we creativiteit, techniek en data ...

Doop maakt werk van je bedrijf. Met een combinatie van creativiteit en techniek geven we het een nieuwe definitie. We geven je bedrijf een ziel, een verhaal en een eigen gezicht. Maar wat we ook bedenken, we zorgen dat het werkt. Op elk medium en elk platform laten we creativiteit, techniek en data voor je werken. Voor bedrijven die relevant én connected willen zijn en dat nog heel lang willen blijven.

Misschien ook goed om te weten: wij denken niet in hokjes. We werken niet met schuttingen waar je als discipline iets overheen gooit naar de volgende partij in de keten. Wij durven het best aan om creatieven en techneuten bij elkaar in een ruimte te zetten. Rood bij blauw. Linkerhersenhelft bij rechterhersenhelft. Sterker nog: dat hebben we allang gedaan. En dat gaat uitstekend, dankuwel. Omdat we niet uitgaan van wat ons anders maakt, maar van wat ons verenigt: het geloof in de combinatie van creativiteit en techniek. In techniek die creatie versterkt en creatie die meer uit techniek haalt. Doop rekent af met die vervelende mythe dat technische mensen niet creatief kunnen zijn en creatieven niks van techniek begrijpen. Zet ze vroeg genoeg aan tafel, geef ze een gezamenlijk doel en kijk toe hoe er gave dingen ontstaan. Een product, een dienst, een site, een ervaring die sterker is dan de som der delen. Omdat de delen niet optellen, maar samenwerken.

--------ENGLISH--------

Doop does wonders for your company. Using a smart mix of technology and creativity, we redefine it. We give your company a soul, a story and its own face. But whatever we come up with, we make sure it works. We let creativity, technology and data work for you on every medium and platform. For companies that want to be relevant and connected and want to stay that way for a long time.

Maybe also good to know: we hate pigeon holes. We eat cubicles for breakfast. We don’t like to view our departments as separate offices that hand projects down to the next one as soon as they’ve done their bit. We’re not afraid to put creatives and engineers in one room. To mix red with blue. To have left brainers sit next to right brainers. Even better: we’ve already done it. And the results are great, thank you very much. Because we don’t care about what makes us different from each other. We care about what unites us. And that’s our firm belief in the combination of creativity and engineering. Technology empowering and boosting creativity and the other way around. Doop makes short work of that annoying myth about engineers not being creative and creatives not understanding one bit about technology. Put them together early on in a project, give them a common goal and watch some serious magic happen. Magic that fuels projects, services, sites and experiences that are better and stronger than the sum of all parts. Because those parts don’t just add up; they work together.

--------DEUTSCH--------

Doop macht Arbeit von Ihrem Unternehmen, Wir definieren es mit einer Kombination aus Technologie und Kreativität neu. Ein dauerhafter Platz in den Köpfen und Herzen Ihrer Kunden. Für Unternehmen, die relevant sein wollen und dies auch lange bleiben wollen.

Silodenken war gestern. Wir möchten unsere Teams nicht als separate Abteilungen betrachten, die Projekte an die nächsten weitergeben, sobald sie ihren Beitrag geleistet haben. Wir haben keine Angst davor, Kreative und Techniker in einem Raum unterzubringen. Rot mit Blau zu mischen. Bauch- neben Kopfmenschen sitzen zu lassen. Noch besser: Wir haben es bereits geschafft. Und die Ergebnisse? Sind großartig, danke der Nachfrage. Weil es uns egal ist, was uns voneinander unterscheidet. Wir kümmern uns darum, was uns verbindet. Und das ist unser fester Glaube an die Kombination von Kreativität und Technik. Technologie, die die Kreativität stärkt und fördert und umgekehrt. Doop macht kurzen Prozess mit dem nervigen Mythos, dass technische Menschen nicht kreativ sind und Kreative kein bisschen über Technologie verstehen. Stellt man sie früh in ein Projekt zusammen und gibt ihnen ein gemeinsames Ziel, kann man beobachten wie echte Magie geschieht. Magie, die Projekte, Dienstleistungen, Websites und Erfahrungen antreibt, die besser und stärker sind als die Summe ihrer Teile. Weil diese Teile nicht einfach zusammenpassen – sondern zusammen arbeiten.

See more

Diensten (6) aangeboden door Doop

Branding & Positionering

From €2500

Je doelgroep begrijpen en ze een belofte bieden die ze raakt? Daarmee leg je de basis voor een sterke en langdurige relatie met je doelgroep. De specialisten, strategen en creatieven van Doop weten hoe je het hart van je klant wint en bindt. Wij bouwen merken waar doelgroepen op kunnen bouwen en vertrouwen. Bij Doop buigen we ons graag over de ideale merkbelofte voor onze klanten. Om op te kunnen bouwen en vertrouwen. Klaar om keuzes te maken? Schuif dan aan bij onze specialisten in Marketingcommunicatie, Corporate Identity, Content Creatie, Campagnes en Branding. Meer informatie: https://wearedoop.com/nl/expertises/positionering of https://wearedoop.com/nl/expertises/branding --------ENGLISH-------- Understanding your target audience and offering them a promise that touches them? This way you lay the foundation for a strong and long-term relationship with your target group. Doop's specialists, strategists and creatives know how to win and bind the heart of your customer. We build brands that target groups can build on and trust. At Doop, we are happy to consider the ideal brand promise for our customers. To be able to build and trust. Ready to make choices? Then join our specialists in Marketing Communication, Corporate Identity, Content Creation, Campaigns and Branding. More information: https://wearedoop.com/en/expertises/strategy --------DEUTSCH-------- Ihre Zielgruppe verstehen und ihnen ein Versprechen geben, das sie berührt? Klingt gut. Auf diese Weise legen Sie den Grundstein für eine starke und langfristige Beziehung zu Ihrer Zielgruppe. Die Spezialisten, Strategen und Kreativen von Doop wissen, wie Sie das Herz Ihrer Kunden gewinnen und binden können. Wir bauen Marken auf, auf die Zielgruppen aufbauen und denen sie vertrauen können. Wir bei Doop freuen uns, das ideale Markenversprechen für Sie zu entwickeln. Darauf können Sie bauen. Das ist unser Markenversprechen. Sind Sie bereit, eine Entscheidung zu treffen? Dann schließen Sie sich unseren Spezialisten für Marketingkommunikation, Corporate Identity, Content-Erstellung, Kampagnen und Branding an. Weitere Informationen: https://wearedoop.com/de/expertises/markenpositionierung oder https://wearedoop.com/de/expertises/branding

Lees meer
BrandingBrand Impactbrand buildingbrand creationCorporate IdentityBrand StrategyPositioningBrand ActivationBrand ExperienceStorytellingPRMarketingCommunication StrategyActivationConceptCreationadvertising campaignsContent campaignsBrand PromiseBrand StoryBrand AwarenessLogo DesignRebrandingproduct introductionBrand IdentityDesignMarketing StrategyBrand PositioningBranding & positioning{{ skills.collapsed ? ("Show more" | translate) : ("Show less" | translate) }}

Website Creatie

From €10000

Web development is één van onze ultieme specialiteiten. Wij hebben alle disciplines in huis om een website, applicatie of andere online toepassing tot in de puntjes verzorgen. De specialisten van Marketing Communicatie en Digitale Innovatie zorgen voor en goede basis. Digital Design maakt hem onweerstaanbaar voor uw doelgroepen. En de experts van System Integration, E-Commerce Development en System Architecture zorgen dat het technisch staat als een huis. Compleet met integratie met betaalplatforms. Dus maak het jezelf makkelijk. Ga voor een website waar alles aan klopt. Een website met de beste looks en alle functionaliteiten waar jouw doelgroep op zit te wachten. Meer informatie: https://wearedoop.com/nl/expertises/web-development --------ENGLISH-------- Web development is one of our ultimate specialties. We have all the disciplines in house to take care of a website, application or other online application down to the last detail. The specialists of Marketing Communication and Digital Innovation provide a good basis. Digital Design makes it irresistible to your target groups. And the experts from System Integration, E-Commerce Development and System Architecture ensure that it is technically sound. Complete with integration with payment platforms. So make it easy on yourself. Go for a website where everything is correct. A website with the best looks and all the functionalities that your target audience is waiting for. More information: https://wearedoop.com/en/expertises/technology --------DEUTSCH-------- Webentwicklung ist eine unserer ultimativen Spezialitäten. Wir vereinen alle Disziplinen im Haus, um eine Website, Anwendungen oder andere Online-Apps bis ins kleinste Detail zu betreuen. Die Spezialisten für Marketingkommunikation und digitale Innovation bieten eine gute Basis. Digital Design macht Ihre Website für Ihre Zielgruppen unwiderstehlich. Und die Experten aus den Bereichen Systemintegration, E-Commerce-Development und Systemarchitektur stellen sicher, dass alles technisch einwandfrei ist. Komplett mit Integration in Zahlungsplattformen. Machen Sie es sich einfach: Gehen Sie zu einer Website, auf der alles korrekt ist. Eine Website mit dem besten Aussehen und allen Funktionen, auf die Ihre Zielgruppe wartet. Weitere Informationen: https://wearedoop.com/de/expertises/webdevelopment

Lees meer
WebMobileconnected iotvoicesystem integrationE-commerceWeb ApplicationWeb DevelopmentWeb DesignApplication DevelopmentUser Experienceuser interfaceUser JourneyWireframingUI/ UXuser friendly websiteResponsive WebsiteWebsite DesignContentVisual IdentityDigital DesignResponsive Web DesignUser FlowsSEOAnalyticsA/B Testinguser experience optimizationWeb application developmentE-learningWebsite Creation{{ skills.collapsed ? ("Show more" | translate) : ("Show less" | translate) }}

Ontwerp

From €1000

Doop is een one-stop-company formule. Hier vind je alle experts die samen een ijzersterk design maken, onder één dak. Dat is niet alleen efficiënt, maar ook belangrijk want werken met te veel partijen die los van elkaar werken, zorgt voor ruis. En ruis heeft nog nooit iets moois opgeleverd. Bij Doop werken ervaren experts die zorgen voor een solide strategie, zoals experts op het gebied van Positionering, Corporate Identity, Campagnes. Zij zorgen voor input waarmee onze specialisten van Concepting, Content Creatie, Vormgeving, Motion Design, Graphic Design en Digital Design de sterren van de hemel kunnen ontwerpen. Dus kies de snelste en makkelijkste weg naar een design dat de concurrentie stevig in de schaduw zet. Meer informatie: https://wearedoop.com/nl/expertises/graphic-design --------ENGLISH-------- Doop is a one-stop company formula. Here you will find all the experts who together create a very strong design, under one roof. That is not only efficient, but also important because working with too many parties that work independently of each other creates noise. And noise has never been beautiful. Doop employs experienced experts who provide a solid strategy, such as experts in the field of Positioning, Corporate Identity and Campaigns. They provide input with which our specialists from Concepting, Content Creation, Design, Motion Design, Graphic Design and Digital Design can design the stars of the sky. So choose the fastest and easiest way to a design that puts the competition in the shade. More information: https://wearedoop.com/en/expertises/design --------DEUTSCH-------- Doop ist ein One-Stop-Shop. Hier finden Sie alle Experten, die zusammen starke Designs kreieren, unter einem Dach. Das ist nicht nur effizient, sondern auch wichtig, da die Arbeit mit zu vielen Parteien, die unabhängig voneinander arbeiten, nur Störgeräusche erzeugt. Und das macht keinen Spaß. Doop beschäftigt erfahrene Experten, die eine solide Strategie liefern, wie Experten auf dem Gebiet der Positionierung, Corporate Identity und Kampagnen. Sie liefern Input, mit dem unsere Spezialisten aus den Bereichen Konzeption, Content Erstellung, Design, Motion Design, Grafikdesign und Digital Design die Sterne vom Himmel holen können. Wählen Sie also den schnellsten und einfachsten Weg zu einem Design, das die Konkurrenz in den Schatten stellt. Weitere Informationen: https://wearedoop.com/de/expertises/grafikdesign

Lees meer
Brand IdentityBrand DesignUser ExperienceContent CreationIdentity DesignBrand Identity Designbranding graphic designlogo graphic designlogo motion designLogo Designcorporate identity designgraphic design advertisingDesigngraphic advertisingMarketingInnovationcreative agencyProduct DesignProduct DevelopmentPackagingPOSDisplayDisplay AdvertisingCreativityPrint DesignGraphic DesignBrand Awareness{{ skills.collapsed ? ("Show more" | translate) : ("Show less" | translate) }}

Mobile App

From €10000

Wij maken mobiele applicaties voor heel veel merken en organisaties. Van heel functionele toepassingen, tot e-commerce, tot entertainment. Altijd op maat, zodat je een app krijgt die je nergens anders ziet. Een app die met trots jouw organisatie laat representeren op het scherm van je medewerkers of klanten. Wij hebben de specialisten in huis op het gebied van Digitale Innovatie, Procesoptimalisatie, Digital Design en Web Development. Ervaren experts die elkaar versterken en eruit halen wat er in zit. Want wij zijn de one-stop-shop-company waar je strategische, creatieve en technische mensen onder één dak vindt. Samen maken zij die app die je doelgroep echt wil gebruiken. En we helpen je met de marketingcampagne om de app bij iedereen die het moeten onder de aandacht te brengen. Voor apps die werken zoals het hoort en ieders verwachtingen overtreffen… Meer informatie: https://wearedoop.com/nl/expertises/mobile-development --------ENGLISH-------- We make mobile applications for many brands and organizations. From highly functional applications, to e-commerce, to entertainment. Always tailor-made, so that you get an app that you don't see anywhere else. An app that proudly lets you represent your organization on the screen of your employees or customers. We have the specialists in the field of Digital Innovation, Process Optimization, Digital Design and Web Development. Experienced experts who reinforce each other and get what is in it. Because we are the one-stop-company where you find strategic, creative and technical people under one roof. Together they make the app that your target group really wants to use. And we help you with the marketing campaign to bring the app to the attention of everyone who needs it. For apps that work as they should and exceed everyone's expectations ... More information: https://wearedoop.com/en/expertises/technology --------DEUTSCH-------- Wir machen mobile Anwendungen für viele Marken und Organisationen. Von hochfunktionalen Anwendungen über E-Commerce bis hin zur Unterhaltung. Immer maßgeschneidert – damit Sie eine App erhalten, die es sonst nirgendwo gibt. Eine App, mit der Ihr Unternehmen sich stolz auf dem Bildschirm Ihrer Mitarbeiter oder Kunden präsentieren kann. Wir haben die internen Spezialisten in den Bereichen digitale Innovation, Prozessoptimierung, digitales Design und Webentwicklung: Erfahrene Experten, die sich gegenseitig stärken und alles rausholen, was drin ist. Weil wir ein One-Stop-Shop sind, in dem Sie strategische, kreative und technische Mitarbeiter unter einem Dach finden. Gemeinsam erstellen wir die App, die Ihre Zielgruppe wirklich nutzen möchte. Und wir helfen Ihnen bei der Marketingkampagne, um alle, die sie erreichen wollen, auf die App aufmerksam zu machen. Für Apps, die so funktionieren, wie sie sollen – und alle Erwartungen übertreffen… Weitere Informationen: https://wearedoop.com/de/expertises/mobile-development

Lees meer
Mobile appMobile Application DevelopmentMobile App DevelopmentWeb application developmentWeb ApplicationApp Developmentweb app designMobile Designmobile interfaceUi / Uxuser friendly appUsabilityWireframingResponsive DesignUX Optimizationux expertsUser Journeyapp developerApp Designbusiness appsProgressive Web AppAndroid AppiOS AppNative Mobile AppsHybrid AppMobile App DesignApplication DevelopmentMobile Applicationcross platform{{ skills.collapsed ? ("Show more" | translate) : ("Show less" | translate) }}

E-commerce

From €10000

Een webshop is een onderdeel en vaak het eindstation van je marketing en communicatie. Daarom wil je dat het staat als een huis en helemaal jouw merk ademt. Dat doe je samen met de Doop specialisten in Positionering, Branding, Online Marketing, Content Creatie en Systeem Integratie. Allemaal experts die je nergens anders onder één dak vindt. Maar wel bij Doop. Want wij zijn je one-stop-shop-company die je alle disciplines biedt op het gebied van strategie, creativiteit en techniek. Voor een webshop waarin de spullen de schappen niet eens raken… Meer informatie: https://wearedoop.com/nl/expertises/e-commerce-development --------ENGLISH-------- A webshop is one part and often the end station of your marketing and communication. That's why you want it to be solid as a rock and breathe your brand completely. You do this together with the Doop specialists in Positioning, Branding, Online Marketing, Content Creation and System Integration. All experts you won't find anywhere else under one roof. But you do at Doop. Because we are your one-stop-company that offers you all disciplines in the field of strategy, creativity and technology. For a webshop where the stuff doesn't even hit the shelves... More information: https://wearedoop.com/en/expertises/technology --------DEUTSCH-------- Ein Webshop ist Teil und oft das Ziel Ihres Marketings und Ihrer Kommunikation. Deshalb möchten Sie, dass Sie solide aufgestellt sind und Ihre Marke vollständig funktioniert. Sie tun dies zusammen mit den Doop-Spezialisten für Positionierung, Branding, Online-Marketing, Content-Erstellung und Systemintegration. Einfach alle Experten, die Sie sonst nirgends unter einem Dach finden. Außer bei Doop. Weil wir Ihr One-Stop-Shop sind, der Ihnen alle Disziplinen im Bereich Strategie, Kreativität und Technologie bietet. Für einen Webshop, in dem die Ware nicht erst in die Regale müssen ... Weitere Informationen: https://wearedoop.com/de/expertises/e-commerce-development

Lees meer
ecommerce marketingEcommerce Websiteb2b ecommerceecommerce hostingecommerce web developmentecommerce web designWebshop DevelopmentWebshopwebshop designOnline Marketingcustomer friendly webshopUser ExperienceeCommerce developersCraft CommerceSoftware Integrationecommerce specialistecommerce platformecommerce optimizationWireframingSEOUser ResearchKeyword ResearchLead Generationecommerce webshopcustom webshop developmentecommerce solutionsE-commerce{{ skills.collapsed ? ("Show more" | translate) : ("Show less" | translate) }}

Digital Strategy

From €2500

Met digitale innovatie houd je de aansluiting met de markt en de wensen van je doelgroep. Het draait om technologie en communicatie. En laten dat nou de pijlers zijn waarop Doop gebouwd is. Wij hebben de belangrijkste disciplines gewoon in één one-stop-company formule. We helpen je met Procesoptimalisatie, het ontwikkelen van Voice toepassingen, we maken de werkelijkheid een beetje mooier met Augmented Reality, weten alles van The Internet of Things, Smart Industry, Business Intellegence en Machine Learning. Als jij vragen hebt over Digitale Innovatie vind je de antwoorden bij Doop. Dus kies voor de experts die weten waar het heen gaat in de toekomst van jouw branche. Meer informatie: https://wearedoop.com/nl/expertises/digitale-innovatie of https://wearedoop.com/nl/expertises/online-marketing --------ENGLISH-------- With digital innovation you keep in touch with the market and the wishes of your target group. It's about technology and communication. And let those be the pillars on which Doop is built. We simply have the most important disciplines in our one-stop-company formula. We help you with Process Optimization, the development of Voice applications, we make reality a little more beautiful with Augmented Reality, know everything about The Internet of Things, Smart Industry, Business Intelligence and Machine Learning. If you have any questions about Digital Innovation, you will find the answers at Doop. So choose the experts who know where things are going in the future of your industry. More information: https://wearedoop.com/en/expertises/strategy --------DEUTSCH-------- Mit digitaler Innovation bleiben Sie mit dem Markt und den Wünschen Ihrer Zielgruppe in Kontakt. Es geht um Technologie und Kommunikation. Und das sind die Säulen, auf denen Doop aufgebaut ist. Wir haben einfach die wichtigsten Disziplinen in einem One-Stop-Shop. Wir helfen Ihnen bei der Prozessoptimierung, der Entwicklung von Sprachanwendungen, machen die Realität mit Augmented Reality ein wenig schöner, wir wissen alles über das Internet of Things, Smart Industry, Business Intelligence und Machine Learning. Wenn Sie Fragen zur digitalen Innovation haben, finden Sie die Antworten bei Doop. Wählen Sie also die Experten, die wissen, wohin die Zukunft Ihrer Branche führen wird. Weitere Informationen: https://wearedoop.com/de/expertises/digitale-innovation oder https://wearedoop.com/de/expertises/online-marketing

Lees meer
Digital TransformationDigital InnovationsArtificial IntelligenceMachine LearningBlockchainBig DataInternet of ThingsCustomer JourneyInnovationvoiceAutomationCustomer Friendly InnovationsWarehouse Management SystemEcommerceeLearningDigital RoadmapTechnologyProcess OptimizationAugmented RealitySmart IndustryBusiness IntelligenceDigital ExpertsOnline Marketingmobile appsSystem Architecturesystem integrationDigital StrategyDigital BrandingDigital Marketing{{ skills.collapsed ? ("Show more" | translate) : ("Show less" | translate) }}

Projecten (33) van Doop

Kaliber: Campaign door Doop
Kaliber: Campaign8 maart 2021
AOC: E-Commerce door Doop
AOC: E-Commerce8 maart 2021
Liberein: Branding & positioning door Doop
Liberein: Branding & positioning15 december 2020
Veilig Vakwerk: Mobile app door Doop
Veilig Vakwerk: Mobile app15 december 2020
Sprekershuys: Website door Doop
Sprekershuys: Website19 november 2020
Fundaments: Corporate Identity & Website door Doop
Fundaments: Corporate Identity & Website19 november 2020
Keerpunt: Branding & website door Doop
Keerpunt: Branding & website21 juli 2020
Carlton: Graphic Design door Doop
Carlton: Graphic Design14 juli 2020
Mailosaur: Visual Identity door Doop
Mailosaur: Visual Identity14 juli 2020
Kaliber: Branding door Doop
Kaliber: Branding26 november 2020
Noorderzorg: Branding & positioning door Doop
Noorderzorg: Branding & positioning22 december 2020
PostPony: Visual Identity door Doop
PostPony: Visual Identity13 juli 2020
Rabobank: Google Assistant Action door Doop
Rabobank: Google Assistant Action10 juli 2020
Benkey: Branding & website door Doop
Benkey: Branding & website20 juli 2020
Stad & Stork: Design door Doop
Stad & Stork: Design10 juli 2020
Trivago: Brand Identity door Doop
Trivago: Brand Identity10 juli 2020
Uit in Enschede: Design & website door Doop
Uit in Enschede: Design & website10 juli 2020
Grip: Mobile app door Doop
Grip: Mobile app22 december 2020
Brothers and Sons: Design & website door Doop
Brothers and Sons: Design & website10 juli 2020
Takeaway: Animation door Doop
Takeaway: Animation10 juli 2020
Construction University: Design & website door Doop
Construction University: Design & website10 juli 2020
Beautylevel: E-learning Platform door Doop
Beautylevel: E-learning Platform10 juli 2020
Plegt-Vos: Identity door Doop
Plegt-Vos: Identity10 juli 2020
KroeseWevers: Design & website door Doop
KroeseWevers: Design & website10 juli 2020
JUKE: Google Assistant Voice Action door Doop
JUKE: Google Assistant Voice Action7 juli 2020
Swytch: Brand Identity door Doop
Swytch: Brand Identity10 juli 2020
Apollo Vredestein: Warehouse Management System door Doop
Apollo Vredestein: Warehouse Management System7 juli 2020
Terrasjeboeken.nl: Online booking platform door Doop
Terrasjeboeken.nl: Online booking platform7 juli 2020
Zehnder: ComfoAir Platform door Doop
Zehnder: ComfoAir Platform7 juli 2020
Dynniq: Greenflow for trucks door Doop
Dynniq: Greenflow for trucks7 juli 2020
SPAR: iPad application door Doop
SPAR: iPad application7 juli 2020
Jungo: Re-branding door Doop
Jungo: Re-branding12 december 2018
Kaleido: Re-design website door Doop
Kaleido: Re-design website24 januari 2019
{{ works.collapsed ? ("Show more" | translate) : ("Show less" | translate) }}

Klanten (33)

Kaliber Kunstenschool

Heeft samengewerkt met Doop in 8 maart 2021

AOC

Heeft samengewerkt met Doop in 8 maart 2021

Liberein

Heeft samengewerkt met Doop in 15 december 2020

Veilig Vakwerk

Heeft samengewerkt met Doop in 15 december 2020

Sprekershuys

Heeft samengewerkt met Doop in 19 november 2020

Fundaments

Heeft samengewerkt met Doop in 19 november 2020

Keerpunt

Heeft samengewerkt met Doop in 21 juli 2020

Carlton Hotel Collection

Heeft samengewerkt met Doop in 14 juli 2020

Mailosaur

Heeft samengewerkt met Doop in 14 juli 2020

Kaliber Kunstenschool

Heeft samengewerkt met Doop in 26 november 2020

Noorderzorg

Heeft samengewerkt met Doop in 22 december 2020

PostPony

Heeft samengewerkt met Doop in 13 juli 2020

Rabobank

Heeft samengewerkt met Doop in 10 juli 2020

Benkey

Heeft samengewerkt met Doop in 20 juli 2020

Stad & Stork

Heeft samengewerkt met Doop in 10 juli 2020

Trivago

Heeft samengewerkt met Doop in 10 juli 2020

Uit in Enschede

Heeft samengewerkt met Doop in 10 juli 2020

Grip

Heeft samengewerkt met Doop in 22 december 2020

Brothers and Sons

Heeft samengewerkt met Doop in 10 juli 2020

Takeaway

Heeft samengewerkt met Doop in 10 juli 2020

Construction University

Heeft samengewerkt met Doop in 10 juli 2020

Bespeak

Heeft samengewerkt met Doop in 10 juli 2020

Plegt-vos

Heeft samengewerkt met Doop in 10 juli 2020

Kroesewevers

Heeft samengewerkt met Doop in 10 juli 2020

Talpa Digital

Heeft samengewerkt met Doop in 7 juli 2020

Swytch

Heeft samengewerkt met Doop in 10 juli 2020

Apollo Vredestein B.V.

Heeft samengewerkt met Doop in 7 juli 2020

Terrasjeboeken.nl

Heeft samengewerkt met Doop in 7 juli 2020

Zehnder Group International

Heeft samengewerkt met Doop in 7 juli 2020

Dynniq

Heeft samengewerkt met Doop in 7 juli 2020

SPAR

Heeft samengewerkt met Doop in 7 juli 2020

Jungo

Heeft samengewerkt met Doop in 12 december 2018

Kaleido

Heeft samengewerkt met Doop in 24 januari 2019
{{ clients.collapsed ? ("Show more" | translate) : ("Show less" | translate) }}

Prijzen & Nominaties (14) van Doop

Silver IDA Design Award 2020 - Multimedia / Brand Identity2021

Multimedia / Brand Identity

FONK100 2020 - Best Agencies2020

Best Agencies 2020 & FONK ‘who to watch’

Golden Indigo Design Award 2020 - Website design2020

Website design

Emerce Top 100 2020 - Best E-Business Companies2020

Digital Agency Fullservice Small

Golden Indigo Design Award 2019 - Website design2019

Website design

Golden Indigo Design Award 2019 - Branding2019

Branding

Silver Indigo Design Award 2019 - Branding2019

Branding

Silver Indigo Design Award 2019 - Magazine & Newspaper Design2019

Magazine & Newspaper Design

Bronze Indigo Design Award 2019 - Logo2019

Logos

Golden AVA Digital Award 2019 - B2C2019

Webdesign & development

Platinum AVA Digital Award 2019 - Medical2019

Webdesign & development

Golden IDA Design Award 2018 - Website design2017

Multimedia / Website design

Awwwards - Site of the Day - July 18, 20162016

Design & development

Awwwards - Site of the Day - May 23, 20152015

Design & development

{{ c ? ("Show more" | translate) : ("Show less" | translate) }}

Recensies (6) gegeven aan Doop

5/5
Daan SmitDaan Smitcheck_circle_outlineDeze gebruiker is door Sortlist geverifieerd

Co-founder / Owner bij Benkey

business Onbekende industrie

people Onbekend formaat

5 maanden geleden

"We are very proud of the end result. The appearance looks sleek, but what is important it exudes professionalism and confidence. The platform works as we had in our minds at the start of the project. Doop has all the knowledge and expertise in house in the field of design and technology. "

Algemene beoordeling
5/5
Ellen EngbersEllen Engberscheck_circle_outlineDeze gebruiker is door Sortlist geverifieerd

Content Manager bij Enschede Promotie

business Onbekende industrie

people Onbekend formaat

8 maanden geleden

Doop has a lot of knowledge in house and we can go to this one-stop-company for all matters concerning the website! The site has grown a lot and we already have over 1 million sessions on our site within 1 year. Awesome!

Algemene beoordeling
5/5
Judith OstermannJudith Ostermanncheck_circle_outlineDeze gebruiker is door Sortlist geverifieerd

Marketing Coordinator Carlton Hotels bij Carlton Hotel Collection

business Onbekende industrie

people Onbekend formaat

8 maanden geleden

“Happy with our new hotel guide and with it the presentation of our very diverse hotel collection. Where we at this issue; a "one-size-fits-all", saw a few challenges, the Doop team has struck the right chord. In addition to the beautiful artistic cover, each hotel spread shows its own character by means of text, photography and unique elements. The overall process went smoothly and successfully!”

Algemene beoordeling
5/5
Crijn JanssenCrijn Janssencheck_circle_outlineDeze gebruiker is door Sortlist geverifieerd

Partner bij Sprekershuys

business Onbekende industrie

people Onbekend formaat

8 maanden geleden

“We like a personal approach. That has certainly been reflected in the collaboration. Value was placed on what we wanted to see. It really was a matter of give and take.”

Algemene beoordeling
5/5
Peter-Maarten BijkerkPeter-Maarten Bijkerkcheck_circle_outlineDeze gebruiker is door Sortlist geverifieerd

Group Product Manager Competence Center ComfoSystems bij Zehnder Group International

business Onbekende industrie

people Onbekend formaat

8 maanden geleden

“From the start of the digitization of our products, Doop thought along with us and even further. In addition to the beautiful app and what is behind it, we appreciate Doop's special role in developing innovations for our customers.”

Algemene beoordeling
5/5
Gerrit Jan OudenessGerrit Jan Oudenesscheck_circle_outlineDeze gebruiker is door Sortlist geverifieerd

CEO bij Bespeak

business Onbekende industrie

people Onbekend formaat

8 maanden geleden

"Doop asks to understand the essence of the question and see if they can also solve it differently. A good party does not carry out what you ask for, but asks for what you want."

Algemene beoordeling
5/5