Live Impact | Eventmarketing (+ 5 reviews) | Sortlist
Sortlist


Sortlist
Live Impact | Eventmarketing cover
Live Impact | Eventmarketing logo

Live Impact | Eventmarketing 's-Hertogenbosch, Nederland

Dit profiel en de details worden beheerd door de eigenaar van het bureau.certified-flag
Brand Stories, Big Smiles.
We maken zakelijke bijeenkomsten leuker en effectiever. Je schakelt ons in om je live-bijeenkomsten leuker en effectiever te maken. Klinkt simpel, maar daar is goed over nagedacht. Want vaak leveren campagnes en evenementen nog te weinig op, zijn ze voor je doelgroep niet leuk genoeg om top-of-mind te blijven, of kun je het eindresultaat niet meten. En dat is zonde van je investering vinden wij. Bij Live Impact doen we dit daarom anders dan de rest van Nederland. Sinds 1998 bedenken we verfrissende concepten en produceren we complete campagnes of evenementen die opvallen en écht iets opleveren. Denk hierbij aan relatiedagen, personeelsfeesten, kick-offs, productintroducties, open dagen, congressen, teambuildingsessies of incentives. Bijeenkomsten met een creatief en origineel verhaal. Waar je enthousiast van wordt, waar je doelgroep op af komt en weer energie van krijgt. Die inspelen op het merk én de bijbehorende emotie. Want op het kruispunt van boodschap en beleving, is de impact nog steeds maximaal. Ook voor jouw merk. live-impact.nl ________________________________________________________ WE MAKE MEETINGS MORE FUN AND MORE EFFECTIVE You call on us to make your live meetings more fun and effective. Sounds simple, but good thought has been given to that. Because often campaigns and events do not deliver enough, are they not fun enough for your target group to stay top-of-mind, or you cannot measure the end result. And that is a waste of your investment, we think. At Live Impact we therefore do this differently from the rest of the other agency's. Since 1998 we come up with refreshing concepts and we produce complete campaigns or events that stand out and really deliver something. This includes relationship days, staff parties, kick-offs, product introductions, open days, conferences, team building sessions or incentives. Meetings with a creative and original story. What makes you enthusiastic, what your target group comes to and gets energy from again. They respond to the brand and the associated emotion. Because at the intersection of message and experience, the impact is still maximum. Also for your brand. live-impact.nl
21 mensen in hun team
Spreekt Duits, Engels, Frans, Nederlands
14 projecten in hun portfolio
1 samenwerking gestart via Sortlist
Werkt op afstand over de hele wereld
Sortlist lid sinds 2020
Opgericht in 1997
2 awards gewonnen

Diensten

3 diensten aangeboden door Live Impact | Eventmarketing

Naam van dienst
Niveau van ervaring

Gerelateerde beoordelingen
Vanaf

 • Beschrijving
  We zijn van vele markten thuis. Doordat we al meer dan 20 jaar evenementen en campagnes mogen maken, weten we een beetje waar Abraham de mosterd vandaan haalt. Dat wil niet zeggen dat we denken dat we alles weten. Integendeel. We schakelen graag en veel met een selecte club specialisten die we in de loop der jaren om ons heen hebben verzameld. Een evenement maakt vaak onderdeel uit van een campagne. In het voortraject helpen we je met het bepalen van de juiste doelgroep en dragen we ideeën aan hoe je deze het best kunt benaderen en overtuigen. Dit doen we door de juiste content op het juiste moment naar de juiste mensen te brengen. Zo ontstaan er vaak meerdere (kleinere) evenementen voordat het "grote" event plaats gaat vinden. We maken reuring en zorgen ervoor dat je event top-of-mind bij je doelgroep blijft. Voor alle evenementen samen bedanken we een overkoepelend thema of pay-off. Dit zorgt voor herkenbaarheid en structuur bij je doelgroep. We ontwerpen de visuele uitingen en zorgen ervoor dat deze naadloos aansluiten bij je bestaande huisstijl. Bij de invulling van het programma, kijken we samen naar wat de doelgroep aanspreekt en wat niet. Soms helpt het om vantevoren een kort interview met personen uit de doelgroep te houden. Of we bekijken de onderdelen die op eerdere events zijn gekozen en hoe daarop is gereageerd. Als er een keuze is gemaakt voor communicatie, locatie, programma, locatie, decor en catering zorgen we ervoor dat alles productioneel wordt geregeld en goed op elkaar wordt afgestemd qua logistiek. Mega belangrijk, want je krijgt bij een event maar één keer de kans om het goed te doen. Tijdens het evenement halen we content op. Zowel bij de gasten als eventuele sprekers of entertainment. Dit leggen we vast zodat we het na afloop van het evenement kunnen delen. Bij sommige andere bureaus stopt het evenement als de deuren dicht gaan. Wij vinden het een sport om na het evenement de gasten zo lang mogelijk na te laten genieten. Vaak is zo'n after-event traject de start van het volgende nieuw te organiseren event. Bij alles wat we doen geloven we sterk in de kracht van leuk. Want zeg nu eerlijk: er zijn toch al genoeg saaie zakelijke bijeenkomsten die niet opvallen? Leuk zorgt ervoor dat zaken blijven hangen, dat ze opvallen. En: leuk is hét perfecte verbindingsmiddel tussen mensen. En, niet onbelangrijk, het zorgt ervoor dat er tijdens de projecten die we doen veel gelachen wordt. _______________________________ We are experienced in many markets. Because we have been able to create events and campaigns for more than 20 years, we know a bit where Abraham gets the mustard from. That's not to say we think we know everything. On the contrary. We like to interact a lot with a select club of specialists that we have gathered around us over the years. An event is often part of a campaign. In the preliminary phase, we help you determine the right target group and we propose ideas on how you can best approach and convince them. We do this by bringing the right content to the right people at the right time. For example, several (smaller) events often arise before the "big" event takes place. We create a buzz and ensure that your event remains top-of-mind with your target group. For all events together, we design an overarching theme or pay-off. This ensures recognisability and structure among your target group. We design the visual expressions and ensure that they fit seamlessly with your existing house style. When designing the programme, we look together at what appeals to the target group and what does not. Sometimes it helps to have a short interview with people from the target group beforehand. Or we look at the components that have been chosen at previous events and how they have responded to them. Once a choice has been made for communication, location, program, location, decoration and catering, we ensure that everything is arranged production-wise and is properly coordinated in terms of logistics. Very important, because at an event you only get one chance to do it right. We will collect content during the event. Both with the guests and any speakers or entertainment. We record this so that we can share it after the event. At some other agencies, the event stops when the doors close. We think it is a sport to let the guests enjoy as long as possible after the event. Such an after-event trajectory is often the start of the next new event to be organised. We strongly believe in the power of fun in everything we do. Because let's be honest: there are already enough boring business meetings that don't stand out. "Fun" ensures that things stick, that they stand out. And: fun is the perfect means of connecting people. And, not unimportant, it ensures that there is a lot of laughter during the projects we do.
  Skills in Evenement (60)
  jubileumevenementeneventmanagementfull service event managementglobal event managementprofessional event managementevent logisticevent activationconference organisationevenementen beheer+50
  Projecten in Evenement (14)
  Diner CEO - Evenement
  Crazyland - Evenement
  Handpicked Digital Playground Festival - Evenement
  Gala van de Vrouwenkwaaltjes - Evenement
  Reviews in Evenement (5)
  Alex de Greef
  Wendy Roos
  Carel-Coen Stol
  Betty van Heugten
  Klanten in Evenement (14)
  TLNVervoer | international
  BoskalisLogistiek & Supply Chain | international
  AlphabetAuto | international
  HuismanEnergie en Olie | international

  Meer informatie over Evenement


 • Beschrijving
  We houden van reuring. Reuring is het leukst als die tussen mensen ontstaat. En als het bijzonder is, opvalt en andere mensen er op een positieve manier over gaan praten. Met onze jarenlange ervaring in evenementen, weten we precies hoe we je doelgroep in beweging kunnen krijgen. En wie we daarvoor binnen een bepaalde setting in moeten zetten. Soms is dat een bekend iemand, soms ook helemaal niet. Soms is dat in een fietstunnel en soms in een kasteel. Uiteindelijk draait het om de emotie die het oplevert. Want emotie helpt om ervoor te zorgen dat mensen anders tegen zaken aan gaan kijken. En gaan geloven in jou in plaats van in de concurrent. ----------------------------------- We love excitement. Turmoil is most enjoyable when it arises between people. And if it is special, it stands out and other people start talking about it in a positive way. With our years of experience in events, we know exactly how to get your target audience moving. And who should we deploy for this within a certain setting. Sometimes it's someone you know, sometimes not at all. Sometimes that is in a bicycle tunnel and sometimes in a castle. In the end, it's all about the emotion it produces. Because emotion helps to make people look at things differently. And start to believe in you instead of in the competition.
  Skills in Public Relations (PR) (11)
  event managementprofessioneel event managementinternationaal event managementevenementenorganisatieevenement marketingevenement planningevenement productiespeciale evenementenguerilla reclameguerrilla marketing+1
  Projecten in Public Relations (PR) (5)
  Gala van de Vrouwenkwaaltjes - Public Relations (PR)
  SAP Partner Awards 2022 - Public Relations (PR)
  Boskalis Beach Cleanup - Public Relations (PR)
  Menzis online relatie-event - Public Relations (PR)
  Klanten in Public Relations (PR) (5)
  BoskalisLogistiek & Supply Chain | international
  Joanknecht AccountantsAccounting | national
  SAPSoftware & Computer Services | international
  Spaarne GasthuisZorginstellingen | regional

  Meer informatie over Public Relations (PR)


 • Beschrijving
  Een sterk merk is een aantrekkelijk merk. Dat zeggen onze kantoorvrienden van Arthur & Brent. Samen trekken we op om je branding en positionering (nog) scherper te maken. En daarbij is een live event vaak een effectief hulpmiddel. --------------------- A strong brand is an attractive brand. That's what our Arthur & Brent office friends say. We work together to make your branding and positioning (even) sharper. And a live event is often an effective tool.
  Skills in Branding & Positionering (22)
  event logisticevenementen beheermarketingbrandingevent managementb2b brandingevent logistiekprofessioneel event managementspeciale evenementenevenement+12
  Projecten in Branding & Positionering (7)
  Crazyland - Branding & Positionering
  Handpicked Digital Playground Festival - Branding & Positionering
  Gala van de Vrouwenkwaaltjes - Branding & Positionering
  Congres jubileum 25 jaar Transport en Logistiek NL - Branding & Positionering
  Klanten in Branding & Positionering (7)
  ICT Bedrijf (Internationaal)Software & Computer Services | international
  AnonymousIndustriële Goederen en Diensten | international
  TLNVervoer | international
  Spaarne GasthuisZorginstellingen | regional

  Meer informatie over Branding & Positionering

Heb je een van die diensten nodig?

Vraag Live Impact | Eventmarketing om een offerte en krijg in korte tijd een antwoord.Portfolio

14 projecten uitgevoerd door Live Impact | Eventmarketing

Diner CEO
Diner CEO

Project gemaakt voor Offshore company in de Energie en Olie industrie voor een B2B publiek.Een CEO van een bekende onderneming wilde graag in stijl met relaties zijn verjaardag vieren. Live Impact bedacht en produceerde een sfeervol diner voor 400 gasten waarbij de binnenplaats van een monumentaal pand werd omgetoverd tot een Toscaans buitenrestaurant.Nadat het diner was afgelopen, vond er boven de hoofden van de mensen een spectaculaire watershow plaats en ging het feest tot in de late uurtjes door.

Evenement
Lees meer
Crazyland
Crazyland

Project gemaakt voor ICT Bedrijf (Internationaal) in de Software & Computer Services industrie voor een B2B publiek in 2022.What happens in Crazyland, stays in Crazyland...Sommige beelden van de incentive-reis voor 200 collega’s naar Crazyland zijn per ongeluk uitgelekt. Daarom ontkennen we alles.De gasten beleefden dus géén maffe dag én nacht en maakten vooral géén onverwachte gebeurtenissen mee. Er waren geen elfjes, zeemeerminnen, reuzen en dwergen die oesters vingen. Er was ook geen rode knop waardoor 1 tafel bij het diner bedolven werd onder de confetti. De clown van Cirque du Soleil heeft niet opgetreden. Anita Meijer zong niet. Er is geen officieel Crazyland plaatsnamenbord op de locatie in de grond gezet. Er was geen drag-DJ. Je kon bij de bingo geen artiest voor in de bus winnen. Het feest in de Loods bij Thuishaven duurde niet tot in de late uurtjes. Bij het optreden van de Party Animals werd er niet gedanst. We zijn onderweg ook niet in een weiland gestopt om in een opblaasbare kerk mee te zingen met een biercantus. Tijdens het diner kreeg je geen dessert in de vorm van een chocolade badkuipje met dansende benen. En als je dacht dat op de terugweg John de Bever op het kerkplein van zijn geboorteplaats nog even een paar liedjes zong, dan is dat niet waar.Maar zonder verder in detail te treden: Wat hebben we gelachen en genoten! Het evenement is overigens door de opdrachtgever beoordeeld met een 9.

Branding & PositioneringEvenement
Lees meer
Handpicked Digital Playground Festival
Handpicked Digital Playground Festival

Project gemaakt voor Handpicked Digital Agencies in de Internet industrie voor een B2B publiek.Een nieuwe naam, een nieuw festivalHandpicked Agencies is de nieuwe familienaam van een aantal gespecialiseerde internet-bureaus. Om relaties te inspireren bedachten en produceerden we het Handpicked Digital Playground Festival. Een driedaags innovatief en high-end tech festival voor top-relaties en medewerkers.Kennis x Netwerken x Feesten.Een digitale speelplaats met nationale- en internationale sprekers van o.a. Google, Bol.com, Tikkie & IBM. Waar je kennis kunt delen, ongedwongen kunt netwerken en samen feesten.We toverden Strandclub Watergoed in Appeltern om tot een kleurrijk festivalterrein aan het water, inclusief een heuse festivalcamping. Fier en Fair verzorgde de catering met hun Samen Delen-concept. Partner Renova stelde een aantal elektrische BMW’s beschikbaar die je zelf mocht besturen. De gasten konden genieten van optredens van o.a. Rilan & the Bombardiers, DJ Ronnie Hammond en de 18-koppige brassband Brazzmatazz.Het waren drie fantastische dagen.

Branding & PositioneringEvenement
Lees meer
Gala van de Vrouwenkwaaltjes
Gala van de Vrouwenkwaaltjes

Lopend project voor Spaarne Gasthuis in de Zorginstellingen industrie voor een B2C publiek sinds 2021.Wat een heerlijk evenement!Theater Philharmonie in Haarlem Centrum vormde het bruisende decor van het eerste Gala van de Vrouwenkwaaltjes. Samen met het Spaarne Gasthuis bedachten we een informatief en interactief women-only concept dat op een leuke manier bestaande taboes doorbreekt.De ingrediënten: Vierhonderd vrouwen, heel veel humor van Sofie van den Enk en cabaretière Kristel Zweers, grootse prijzen tijdens de Kwaaltjesbingo en hippe cocktails.Het project is genomineerd voor de Planetree Awards 2018, een prijs voor bijzondere en innovatieve projecten op het gebied van mensgerichte zorg.Een greep uit de reacties:“Wat een informatieve en hilarische avond. Geen onderwerp werd vermeden. De belofte van het Spaarne om taboedoorbrekend te zijn is absoluut ingelost. Een prachtige locatie, heerlijke hapjes en veel openheid. Voor herhaling vatbaar!”“Het was Top! Aangenaam en herkenbaar met een doos vol humor, goede sprekers en een heerlijke presentatie! Zou zo op de nationale tv uitgezonden kunnen worden…”

Branding & PositioneringEvenementPublic Relations (PR)
Lees meer
Huisman 90 jaar
Huisman 90 jaar

Project gemaakt voor Huisman in de Energie en Olie industrie voor een B2B publiek.Een trouwe relatie viert dit jaar haar 90 jarige jubileum. Om dit samen met alle 600 medewerkers en partners te vieren, besluiten we om negentig jaar terug in de tijd te gaan. Het thema van het jaren-20 personeelsfeest: The Great Gatsby Party.Het bedrijfsrestaurant van de opdrachtgever wordt omgetoverd tot een ruimte die in de film The Great Gatsby niet zou misstaan. Hoekjes met donkergroen fluweel en stoer metalen meubilair worden afgewisseld met gouden en zwarte accessoires. De gasten kunnen bij binnenkomst shoppen in Jay’s Gatsby shop, een tijdelijke winkel met kleding en sieraden uit de jaren 20.Bij binnenkomst op het grote plein, trakteren we de gasten op swingende muziek uit de jaren twintig. Op het podium wisselen Charleston-dansers en zangeressen elkaar af. Na het openingswoordje neemt een bekende coverband het podium over. VJ Veemee zorgt voor de bijpassende goud-zwarte visuals op de grote schermen. Ambachtelijke shoeshiners zorgen voor glimmende- en gepoetste schoenen. Een ruimte die normaliter gebruikt wordt als vergaderzaal, wordt omgetoverd tot een dampende 90’s Now Club. Hier swingen de gasten op de grootste hits uit de jaren 90. DJ’s Wipneus en Pim mogen de avond afsluiten.

Evenement
Lees meer
SAP Partner Awards 2022
SAP Partner Awards 2022

Lopend project voor SAP in de Software & Computer Services industrie voor een B2B publiek sinds 2022.And the winner is …. Wow! Een giga laserprojectie van één van de awardwinnaars op de allerhoogste toren van Nederland. Voor de jaarlijkse SAP Partner Awards bedachten we The Art of Partnership. Een bijzondere en kunstzinnige awardshow die gedeeltelijk in de openbare ruimte van Rotterdam plaatsvond. De avond startte in de Kunsthal Rotterdam met een awarduitreiking door Art Attack en woordtovenaar Derek Otte. Hierna trok iedereen de jas aan voor een verrassende wandeling. Na een heerlijk frietje bij de beste patatzaak van Rotterdam, zagen de gasten twee prijswinnaars op de 215 meter hoge Zalmhaventoren geprojecteerd. De bijzondere avond eindigde in het nieuwe digital-art museum Remastered.

EvenementPublic Relations (PR)
Lees meer
Heb je een soortgelijk project?

Vraag Live Impact | Eventmarketing om een offerte en krijg in korte tijd een antwoord.


Team

21 leden in 's team

Live Impact | Eventmarketing cover
Verhaal
Live Impact maakt uitsluitend gebruik van de allerbeste freelancers uit Nederland en daar buiten. Gek? Nee, al 20 jaar een bewuste keuze. We vinden dat iedere opdrachtgever de beste mensen voor zijn project verdient. En dat kan alleen als je voor elke klus de luxe hebt om te kiezen wie het project gaat begeleiden.
Neem gemakkelijk contact op met 's team

Stuur ze een bericht en krijg snel een antwoord.


Prijzen

Live Impact | Eventmarketing heeft 2 awards gewonnen

Planetree Award2017-01-01

Certified Leading Agency IDEA2017-01-01

Reviews

5 reviews voor Live Impact | Eventmarketing

4.8/5
(5 reviews)
Betty van HeugtenStrategisch beleidsadviseur bij Koraal
ServiceEvenement
SectorOnderwijs
Team501 - 1000
4.75/5
Budget
Kwaliteit
Plan
Samenwerking
Wat was het doel van de samenwerking?
Organisatie van een Inspiratiefestival voor onderwijs
Wat vond je het leukst tijdens de samenwerking?
De creativiteit, vindingrijkheid, zeer klantvriendelijk
Zijn er verbeterpunten?
Nee

Betty van Heugten beveelt dit bureau aan


ServiceEvenement
SectorOnderwijs
Team501 - 1000

Carel-Coen StolManager Servicecentrum 'Hotel' bij Alrijne Zorggroep
ServiceEvenement
SectorZorginstellingen
Team1001 - 5000
5/5
Budget
Kwaliteit
Plan
Samenwerking
Wat was het doel van de samenwerking?
We hebben Live Impact gevraagd om ons te helpen een gedenkwaardig feest organiseren om alle Alrijne collega's in het zonnetje te zetten. Het feest moest bijdragen aan een gevoel van trots dat je bij Alrijne hoort, een gevoel van betrokkenheid en waardering. En natuurlijk moest het ook vooral heel leuk zijn om erbij te zijn. Deze doelstellingen zijn zeker bereikt!
Wat vond je het leukst tijdens de samenwerking?
Een mooi personeelsfeest organiseren is altijd leuk. Wat wij het meeste hebben gewaardeerd is een goed luisterend oor bij de intake, de creativiteit, flexibiliteit, professionaliteit en het netwerk van Live Impact. Zij hebben snel ons vertrouwen weten te winnen en veel werk uit handen genomen.

Carel-Coen Stol beveelt dit bureau aan


ServiceEvenement
SectorZorginstellingen
Team1001 - 5000

Emi van den OuwelandCoördinator Covid-19 en voorzitter PV bij GGD WB
ServiceEvenement
SectorOverheid
Team201 - 500
4.25/5
Budget
Kwaliteit
Plan
Samenwerking
Wat was het doel van de samenwerking?
Organiseren van een symposium en organiseren van een feest.
Wat vond je het leukst tijdens de samenwerking?
Laagdrempelig contact, afwisseling in contactmomenten, soms op locatie, soms op kantoor en ook online. Snel oppakken als er veranderingen waren. Goede ideeën vanuit de ervaringen van eerdere evenementen.
Zijn er verbeterpunten?
Nee

Emi van den Ouweland beveelt dit bureau aan


ServiceEvenement
SectorOverheid
Team201 - 500

Gewerkt met Live Impact | Eventmarketing?

Deel je ervaring met ons.

Een review plaatsen


Contact

Contact gegevens van Live Impact | Eventmarketing

Details • HoofdkantoorVeemarktkade 8, 5222 AE 's-Hertogenbosch, Netherlands

Live Impact | Eventmarketing-twitterLive Impact | Eventmarketing-youtubeLive Impact | Eventmarketing-facebookLive Impact | Eventmarketing-linkedinLive Impact | Eventmarketing-pinterestLive Impact | Eventmarketing-instagram
Sortlist logo

Sortlist is een onafhankelijk platform dat voor je op zoek gaat naar de meest relevante bureaus voor jouw project. Laat ons weten wat je zoekt, dan gaan wij aan de slag.

TwitterFacebookLinkedinInstagramYouTube
Sortlist
 • Over
 • Jobs
 • Blog
 • Contact opnemen met
Voor klanten
 • Hoe het werkt
 • Klantenervaringen
 • Ontdek
Voor bureaus
 • Hoe het werkt
 • Klantenervaringen
 • Prijzen
 • Ik heb een bureau
 • 2022 © Sortlist | 
 • Alle rechten voorbehouden
 • Voorwaarden
 • Privacybeleid
 • Hulpcentrum
 • Landen
 • Talen