Ten Stripes (+ 4 reviews) | Sortlist
Sortlist
Ten Stripes cover
Ten Stripes logo

Ten Stripes Tolbert, Nederland

Dit profiel en de details worden beheerd door de eigenaar van het bureau.
English below Digitale marketingstrategie en excecutie voor bedrijven met duurzame ambities Wij maken marketing. Dat maakt ons niet uniek. Het werk dat wij samen met onze klanten maken, doet dat wel. Wij maken marketing zonder te denken in online, offline, groot of klein. Marketing zonder buzzwords. Of is dat ook een buzzword? Marketing die relevant is voor jouw klanten. En marketing die recht uit de kern van jouw bedrijf komt. Duurzaam zonder geitenwollensokken. Dát maakt Ten Stripes marketing. Bij Ten Stripes vind je een team van marketingspecialisten die minimaal 5 jaar ervaring hebben in marketing.  Deze specialisten zetten hun kennis in om jouw marketingdoelen te behalen. Altijd beginnen met een (duurzame) strategie Om de specialisaties in te kunnen zetten, begint een traject altijd met een strategische sessie. Hoe groot of klein deze sessie is, hangt af van jouw marketingstrategie. Hoeveel is er bijvoorbeeld al bepaald voor jouw bedrijf? Maatwerk marketing Na een kennismaking, komen we tot de kern van jouw bedrijf. Hieruit ontstaat een strategie op maat die gebaseerd is op de volgende specialisaties: Marketing 3.0; missie, visie, kernwaarden, usp's, SDG's en merkbelofte Customer journey & storytelling Data analytics en dashboarding Duurzame SEO Google Ads automatiseren CRO, A/B testen: conversiemaximalisatie Lange termijn denkers Het lastigste van een bureau is om jouw business zo goed mogelijk te leren kennen. Daarom investeren wij daar best wat tijd in. En als we elkaar eenmaal goed begrijpen, dan is het het fijnste als we voor een lange termijn kunnen samenwerken. Dan plukken we de meeste vruchten van de energie die we er allebei in stoppen. Daarom vinden we een goede strategie de basis van een samenwerking. Want korte termijn denken schaadt de economie volgens ons. We delen graag onze kennis In tegenstelling tot veel andere bureaus leren wij jouw graag wat we doen. Het hoeft natuurlijk niet, maar in veel gevallen is het wel zo effectief. Jou de handvatten geven die jouw business verder brengen. Zo leiden wij intern veel SEO en Google Ads mensen op. Jouw mensen leren de kneepjes van het vak afgestemd op het kennisniveau van jouw medewerker. Kunnen jullie het zelf? Dan zijn wij blij en jij blij. Ten Stripes is de ideale sparringpartner. Op wie richten wij ons? Ten Stripes richt zich op organisaties met duurzame ambities. Wij hebben veel gevoel bij organisaties die  impact willen maken op mens en milieu. Wij helpen deze bedrijven doelstellingen te koppelen aan SDG's en een goed en integer concept in de markt te zetten dat klopt. Ook zorgen we ervoor dat de interne marketing op orde is. Groene bedrijven die commerciëler willen worden. We zien dat veel groene bedrijven moeite hebben om commercieel potten te breken. Wij helpen deze bedrijven met het goed doorvoeren van het concept en strategie op detailniveau. Maar natuurlijk kan duurzaam ook bedrijfskundig uit worden gelegd als kiezen voor een toekomstbestendig vertrekpunt. Ook deze organisaties helpen wij hun ambities te verwezenlijken.  Samenvattend Wij helpen bedrijven met (digitale) marketingstrategie, implementatie en optimalisatie. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- English Digital marketing strategy and execution for companies with sustainable ambitions We make marketing. That doesn’t make us unique. The work we do together with our customers makes us unique. We make marketing without thinking in terms of online, offline, large or small. Marketing without buzzwords. Or is that also a buzzword? Marketing that is relevant for your customers. And marketing that comes straight from the core of your company. Sustainable without goat wool socks. That makes Ten Stripes marketing. At Ten Stripes you will find a team of marketing specialists who have at least 5 years of experience in marketing. These specialists use their knowledge to achieve your marketing goals. Always start with a (sustainable) strategy To be able to deploy the specializations, a process always starts with a strategic session. How big or small this session is, depends on your marketing strategy. For example, how much has already been determined for your company? Custom marketing After an introduction, we get to the core of your company. This results in a tailor-made strategy based on the following specializations: Marketing 3.0; mission, vision, core values, USP’s, SDGs and brand promise Customer journey & storytelling Data analytics and dashboarding Sustainable SEO Automate Google Ads CRO, A / B tests: conversion maximization Long term thinkers The most difficult thing about an agency is to know your business as well as possible. That is why we invest time in this. And when we understand each other well, we can work together for a long term. Then we get the most benefits from the energy we both put into it. That is why we think a good strategy is the basis of a collaboration. Because short-term thinking hurts the economy in our opinion. We share our knowledge gladly Unlike many other agencies, we like to teach you what we do. Of course, it is not necessary, but in many cases, it is effective. Giving you the tools to take your business further. That is the way we train many SEO and Google Ads people internally. Your people learn the tricks of SEO and Google Ads tailored to the knowledge level of your employee. Can you do it yourself? Then we are happy, and you are happy. Ten Stripes is the ideal sparring partner. Who are we targeting? Ten Stripes focuses on organizations with sustainable ambitions. We have a lot of feeling for organizations that want to make an impact on people and the environment. We help these companies to link objectives to SDG’s and to launch a good and honest concept that is correct. We also ensure that the internal marketing is good. Green companies that want to become more commercial. We see that many green companies are struggling to make a commercial breakthrough. We help these companies to properly implement the concept and strategy at a detailed level. But of course, sustainability can also be explained from a business perspective as opting for a future-proof starting point. We also help these organizations to realize their ambitions. Summarizing We help companies with (digital) marketing strategy, implementation and optimization.
14 mensen in hun team
Spreekt Engels, Nederlands
14 projecten in hun portfolio
2 samenwerkingen gestart via Sortlist
Werkt op afstand over de hele wereld
Sortlist lid sinds 2018
Opgericht in 2018
4.88/5

Diensten

2 diensten aangeboden door Ten Stripes

Naam van dienst
Niveau van ervaring

Gerelateerde beoordelingen
Vanaf

 • Beschrijving
  Marketing 3.0 is onze filosofie. Hoe richt je je campagnes op mensen (ipv consumenten)? Wat is je missie en visie? Welke doelgroepen ben jij aantrekkelijk voor? Welke kernwaarden heb je? Waarmee verrijk jij de wereld? En hoe ga je om met mensen?

  Samen met jou en je team bepalen we een effectieve strategie. Zonder poespas. Met een doel. We beginnen met jouw missie, visie en kernwaarden. Dit zetten we om in een contentstrategie, customer journey en/ of een storytelling concept. Deze strategische keuzes geven de input voor de meest doelgerichte content kalender die je ooit gezien hebt. Dat beloven we.

  PS. Onze wortels liggen in Groningen. Je mag een 'met-de-poten-in-de-klei-mentaliteit' van ons verwachten.
  Skills in Digital Strategy (35)
  Marketing StrategieMultichannel MarketingZoekmachine MarketingDuurzame MarketingDigitale TransformatieGeïntegreerde MarketingReputatie ManagementDigital MarketingDigital TransformationBranding+25
  Projecten in Digital Strategy (12)
  Fairtrade Original - Digital Strategy
  NDC Mediagroep. - Digital Strategy
  Let's Get Digital - Digital Strategy
  War Child - Digital Strategy
  Reviews in Digital Strategy (2)
  Ruben Haring
  Lambert Jan Joling
  Klanten in Digital Strategy (12)
  Fairtrade OriginalVoedsel | national
  NDC MediagroepMedia | regional
  MultiplusMedia | regional
  Circulair FrieslandHuishoudelijke Producten | national

  Meer informatie over Digital Strategy


 • Beschrijving
  De kwaliteit van de input in Google/ Facebook AI bepaalt de kwaliteit van de output. Dit betekent dat de kwaliteit van je creatives, advertenties en boodschappen gaan bepalen welk rendement je behaalt voor je campagnes. Daarom investeren wij veel tijd aan de voorkant om jouw bedrijf tot in de kern te leren kennen. Aan de achterkant weet je precies wat een conversie mag kosten en hoeveel deze moet opleveren om rendabel te zijn.
  Skills in Online Advertising (29)
  CROGoogle Analytics/Google Tag Manager/Advanced web analyticsPaid SearchGoogle Search Engine MarketingCross-Media ProjectsGoogle AdWords CampaignInstagram Sponsored Adsinstagram marketingGoogle ShoppingAdvertising+19
  Projecten in Online Advertising (10)
  Fairtrade Original - Online Advertising
  Let's Get Digital - Online Advertising
  Proud Breast - Online Advertising
  Multiplus - digital consultancy - Online Advertising
  Klanten in Online Advertising (10)
  Omrin N.V.Energie en Olie | regional
  KienerE-commerce | national
  InvitesYouSoftware & Computer Services | international
  MultiplusMedia | regional

  Meer informatie over Online Advertising

Heb je een van die diensten nodig?

Vraag Ten Stripes om een offerte en krijg in korte tijd een antwoord.Portfolio

14 projecten uitgevoerd door Ten Stripes

Fairtrade Original
Fairtrade Original

Project gemaakt voor Fairtrade Original in de Voedsel industrie voor een B2B / B2C publiek in 2021.Wij zijn de eerste fairtrade organisatie ter wereld die zich bezighoudt in de voedselindustrie. Als eerste fairtrade organisatie ter wereld werken wij nauw samen met boeren en producenten in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Dit doen we met een missie: eerlijk eten en drinken bereikbaar maken voor iedereen door het ontwikkelen van lokale handelsketens. We are the first fair trade organization in the world involved in the food industry. We are the first fair trade organization in the world to work closely with farmers and producers in Africa, Asia and Latin America. We do this with a mission: to make honest food and drink accessible to everyone by developing local trade chains.

Content StrategyDigital StrategyOnline Advertising+2
Lees meer
Donkergroep
Donkergroep

Project gemaakt voor Donkergroep in de Architectuur & Planning industrie voor een B2B publiek in 2021.Wij zijn een groenspecialist die op alle terreinen en in alle projectstadia waarde toevoegt, inzicht creëert en ontzorgt. We realiseren samen met onze klanten ambities zonder onzekerheid en meerwerkdiscussies. Ook kunnen we het jarenlange groenonderhoud op beeldkwaliteit garanderen. We are a green specialist that adds value, creates insight and takes care of everything in all areas and at all project stages. Together with our customers, we achieve ambitions without uncertainty and additional work discussions. We can also guarantee the many years of green maintenance on image quality.

Branding & Positionering
Lees meer
NDC Mediagroep.
NDC Mediagroep.

Project gemaakt voor NDC Mediagroep in de Media industrie voor een B2B / B2C publiek in 2021.NDC mediagroep is het grootste onafhankelijke mediahuis van Noord-Nederland met meer dan 70 digitale kanalen, 30 events, 40 weekbladen, 7 nieuwsbladen en 3 dagbladen. Zij kent Noord-Nederland als geen ander; haar titels zijn al sinds 1752 verweven met dit gebied.Dagblad van het noordenFriesch DagbladLeeuwarden CourantAlle week bladen voor Noord-Nederland NDC mediagroep is the largest independent media house in the Northern Netherlands with more than 70 digital channels, 30 events, 40 weekly newspapers, 7 newspapers and 3 daily newspapers. She knows the Northern Netherlands like no other; its titles have been intertwined with this area since 1752.Dagblad van het noordenFriesch DagbladLeeuwarden CourantAlle week bladen voor Noord-Nederland

Content StrategyDigital StrategySocial media
Lees meer
Let's Get Digital
Let's Get Digital

Project gemaakt voor Let's Get Digital in de Entertainment & Events industrie voor een B2B publiek in 2021.Let's Get Digital is een bedrijf dat online evenementen organiseert. Wij zorgen tijdens de coronacrisis dat iedereen nog kan genieten van evenementen. Wij bieden online evenementen aan die ervoor zorgen dat het net is alsof je echt op het evenement bent. Met Let's Get Digital beleef je een event alsof je er zelf bent. Let's Get Digital is a company that organizes online events. During the corona crisis, we ensure that everyone can still enjoy events. We offer online events that make it feel like you are actually at the event. With Let's Get Digital you experience an event as if you were there.

Content StrategyDigital StrategyOnline Advertising+3
Lees meer
Groningen Seaports
Groningen Seaports

Project gemaakt voor Groningen seaports in de Industriële Goederen en Diensten industrie voor een B2B publiek in 2019.Groningen Seaports is de commerciële exploitant en beheerder van de haven van Delfzijl en de Eemshaven. Met meer dan 700 hectare beschikbaar terrein werken wij aan nieuwe bedrijfsvestigingen. Wij bieden vestigingslocaties aan waarbij je kan profiteren van moderne faciliteiten, een strategisch gunstige ligging en een stimulerend vestigingsklimaat. Groningen Seaports is the commercial operator and manager of the ports of Delfzijl and Eemshaven. With more than 700 hectares of available land, we are working on new business locations. We offer business locations where you can benefit from modern facilities, a strategically favorable location and a stimulating business climate.

Content StrategyFilm
Lees meer
War Child
War Child

Project gemaakt voor War Child in de Non-profit industrie voor een B2B / B2C publiek in 2020.Wij zetten ons in voor een beter leven van honderdduizenden kinderen in oorlog. We helpen ze met het verwerken van hun ingrijpende ervaringen, het weer contact durven maken met andere mensen en het opbouwen van zelfvertrouwen. We zorgen ervoor dat ze leren lezen, schrijven, rekenen of een vak leren. En creëren een veilige omgeving waar ze weer tot zichzelf kunnen komen en een stabiele, en vooral vreedzame toekomst kunnen opbouwen. We are committed to a better life for hundreds of thousands of children at war. We help them process their profound experiences, dare to reconnect with other people and build self-confidence. We ensure that they learn to read, write, calculate. And we create a safe environment where they can regain themselves and build a stable, and especially peaceful future.

Content StrategyDigital StrategyPublic Relations (PR)
Lees meer
Heb je een soortgelijk project?

Vraag Ten Stripes om een offerte en krijg in korte tijd een antwoord.


Team

14 leden in Ten Stripes's team

Ten Stripes cover
Neem gemakkelijk contact op met 's team

Stuur ze een bericht en krijg snel een antwoord.


Prijzen

Ten Stripes heeft 0 awards gewonnen


Reviews

4 reviews voor Ten Stripes

4.88/5
(4 reviews)
IwanEigenaar bij Travyk Online Marketing
SectorInternet
5/5
Budget
Kwaliteit
Plan
Samenwerking

Wat was het doel van de samenwerking?

Wat vond je het leukst tijdens de samenwerking?

Iwan beveelt dit bureau aan


SectorInternet

Ruben HaringPartnership Director bij EventInsight
ServiceDigital Strategy
SectorEntertainment & Events
Team11 - 50
5/5
Budget
Kwaliteit
Plan
Samenwerking

Wat was het doel van de samenwerking?

Wat vond je het leukst tijdens de samenwerking?

Ten Stripes's antwoord:

Ruben Haring beveelt dit bureau aan


ServiceDigital Strategy
SectorEntertainment & Events
Team11 - 50

Remko HaarManaging Director bij Het Hoofdkantoor
5/5Gewerkt met Ten Stripes?

Deel je ervaring met ons.

Een review plaatsen


Contact

Contact gegevens van Ten Stripes

Details


https://www.tenstripes.nl

 • HoofdkantoorDe Hoogte, 9351 VL Leek, Netherlands

Sortlist

Building great business stories.

Sortlist is een onafhankelijk platform dat voor je op zoek gaat naar de meest relevante bureaus voor jouw project. Laat ons weten wat je zoekt, dan gaan wij aan de slag.

TwitterFacebookLinkedinInstagramYouTube
Voor klanten
 • Ontdek
 • Krijg advies
 • Zoeken
Voor bureaus
 • Hoe het werkt
 • Prijzen
 • Ik heb een bureau
Middelen
 • Blog
 • Hulp en ondersteuning
Bedrijf
 • Over
 • Contact opnemen met
 • Jobs
 • 2022 © Sortlist - Alle rechten voorbehouden
 • Voorwaarden
 • Privacybeleid