Certificaten van Ten Stripes

Marketingbureau gecertificeerd door Sortlist

Marketingbureau gecertificeerd door Sortlist

Profiel geverifieerd door de eigenaar

Profiel geverifieerd door de eigenaar

Vestiging van Ten Stripes

Laat adres zienDe Hoogte, 9351 VL Leek, Netherlands
Ten Stripes locatie

Talen gesproken door Ten Stripes

NederlandsEngels

Diensten (3) aangeboden door Ten Stripes

Sociale media op Ten Stripes

Teamleden (3) op Ten Stripes

Bart Joling
Remko Haar
Dio Jolink

Branches waarin Ten Stripes heeft gewerkt

 • Architectuur & Planning
 • E-commerce
 • Energie en Olie
 • Entertainment & Events
 • Huishoudelijke Producten
 • Industriële Goederen en Diensten
 • Media
 • Non-profit
 • Reizen & Vrije tijd
 • Retail
 • Software & Computer Services
 • Voedsel
Omslagfoto Ten Stripes

Ten Stripes

Over ons Ten Stripes

English below

Digitale marketingstrategie en excecutie voor bedrijven met duurzame ambities

Wij maken marketing. Dat maakt ons niet uniek. Het werk dat wij samen met onze klanten maken, doet dat wel. Wij maken marketing zonder te denken in online, offline, groot of klein. Marketing zonder buzzwords....

English below

Digitale marketingstrategie en excecutie voor bedrijven met duurzame ambities

Wij maken marketing. Dat maakt ons niet uniek. Het werk dat wij samen met onze klanten maken, doet dat wel. Wij maken marketing zonder te denken in online, offline, groot of klein. Marketing zonder buzzwords. Of is dat ook een buzzword?

Marketing die relevant is voor jouw klanten. En marketing die recht uit de kern van jouw bedrijf komt. Duurzaam zonder geitenwollensokken. Dát maakt Ten Stripes marketing.

Bij Ten Stripes vind je een team van marketingspecialisten die minimaal 5 jaar ervaring hebben in marketing.  Deze specialisten zetten hun kennis in om jouw marketingdoelen te behalen.

Altijd beginnen met een (duurzame) strategie

Om de specialisaties in te kunnen zetten, begint een traject altijd met een strategische sessie. Hoe groot of klein deze sessie is, hangt af van jouw marketingstrategie. Hoeveel is er bijvoorbeeld al bepaald voor jouw bedrijf?

Maatwerk marketing

Na een kennismaking, komen we tot de kern van jouw bedrijf. Hieruit ontstaat een strategie op maat die gebaseerd is op de volgende specialisaties:

 • Marketing 3.0; missie, visie, kernwaarden, usp's, SDG's en merkbelofte
 • Customer journey & storytelling
 • Data analytics en dashboarding
 • Duurzame SEO
 • Google Ads automatiseren
 • CRO, A/B testen: conversiemaximalisatie

Lange termijn denkers

Het lastigste van een bureau is om jouw business zo goed mogelijk te leren kennen. Daarom investeren wij daar best wat tijd in. En als we elkaar eenmaal goed begrijpen, dan is het het fijnste als we voor een lange termijn kunnen samenwerken. Dan plukken we de meeste vruchten van de energie die we er allebei in stoppen.

Daarom vinden we een goede strategie de basis van een samenwerking. Want korte termijn denken schaadt de economie volgens ons.

We delen graag onze kennis

In tegenstelling tot veel andere bureaus leren wij jouw graag wat we doen. Het hoeft natuurlijk niet, maar in veel gevallen is het wel zo effectief. Jou de handvatten geven die jouw business verder brengen. Zo leiden wij intern veel SEO en Google Ads mensen op. Jouw mensen leren de kneepjes van het vak afgestemd op het kennisniveau van jouw medewerker. Kunnen jullie het zelf? Dan zijn wij blij en jij blij. Ten Stripes is de ideale sparringpartner.

Op wie richten wij ons?

Ten Stripes richt zich op organisaties met duurzame ambities. Wij hebben veel gevoel bij organisaties die  impact willen maken op mens en milieu. Wij helpen deze bedrijven doelstellingen te koppelen aan SDG's en een goed en integer concept in de markt te zetten dat klopt. Ook zorgen we ervoor dat de interne marketing op orde is.

Groene bedrijven die commerciëler willen worden. We zien dat veel groene bedrijven moeite hebben om commercieel potten te breken. Wij helpen deze bedrijven met het goed doorvoeren van het concept en strategie op detailniveau.

Maar natuurlijk kan duurzaam ook bedrijfskundig uit worden gelegd als kiezen voor een toekomstbestendig vertrekpunt. Ook deze organisaties helpen wij hun ambities te verwezenlijken. 

Samenvattend

Wij helpen bedrijven met (digitale) marketingstrategie, implementatie en optimalisatie.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

English

Digital marketing strategy and execution for companies with sustainable ambitions

We make marketing. That doesn’t make us unique. The work we do together with our customers makes us unique. We make marketing without thinking in terms of online, offline, large or small. Marketing without buzzwords. Or is that also a buzzword?

Marketing that is relevant for your customers. And marketing that comes straight from the core of your company. Sustainable without goat wool socks. That makes Ten Stripes marketing.

At Ten Stripes you will find a team of marketing specialists who have at least 5 years of experience in marketing. These specialists use their knowledge to achieve your marketing goals.

Always start with a (sustainable) strategy

To be able to deploy the specializations, a process always starts with a strategic session. How big or small this session is, depends on your marketing strategy. For example, how much has already been determined for your company?

Custom marketing

After an introduction, we get to the core of your company. This results in a tailor-made strategy based on the following specializations:

 • Marketing 3.0; mission, vision, core values, USP’s, SDGs and brand promise
 • Customer journey & storytelling
 • Data analytics and dashboarding
 • Sustainable SEO
 • Automate Google Ads
 • CRO, A / B tests: conversion maximization

Long term thinkers

The most difficult thing about an agency is to know your business as well as possible. That is why we invest time in this. And when we understand each other well, we can work together for a long term. Then we get the most benefits from the energy we both put into it.

That is why we think a good strategy is the basis of a collaboration. Because short-term thinking hurts the economy in our opinion.

We share our knowledge gladly

Unlike many other agencies, we like to teach you what we do. Of course, it is not necessary, but in many cases, it is effective. Giving you the tools to take your business further. That is the way we train many SEO and Google Ads people internally. Your people learn the tricks of SEO and Google Ads tailored to the knowledge level of your employee. Can you do it yourself? Then we are happy, and you are happy. Ten Stripes is the ideal sparring partner.

Who are we targeting?

Ten Stripes focuses on organizations with sustainable ambitions. We have a lot of feeling for organizations that want to make an impact on people and the environment. We help these companies to link objectives to SDG’s and to launch a good and honest concept that is correct. We also ensure that the internal marketing is good.

Green companies that want to become more commercial. We see that many green companies are struggling to make a commercial breakthrough. We help these companies to properly implement the concept and strategy at a detailed level.

But of course, sustainability can also be explained from a business perspective as opting for a future-proof starting point. We also help these organizations to realize their ambitions.

Summarizing

We help companies with (digital) marketing strategy, implementation and optimization.

See more

Diensten (3) aangeboden door Ten Stripes

Digital Strategy

From €2000

Marketing 3.0 is onze filosofie. Hoe richt je je campagnes op mensen (ipv consumenten)? Wat is je missie en visie? Welke doelgroepen ben jij aantrekkelijk voor? Welke kernwaarden heb je? Waarmee verrijk jij de wereld? En hoe ga je om met mensen? Samen met jou en je team bepalen we een effectieve strategie. Zonder poespas. Met een doel. We beginnen met jouw missie, visie en kernwaarden. Dit zetten we om in een contentstrategie, customer journey en/ of een storytelling concept. Deze strategische keuzes geven de input voor de meest doelgerichte content kalender die je ooit gezien hebt. Dat beloven we. PS. Onze wortels liggen in Groningen. Je mag een 'met-de-poten-in-de-klei-mentaliteit' van ons verwachten.

Lees meer
Marketing Strategymarketing 3.0Content strategieStorytellingCustomer JourneyCreativeIntegratedBrandingcommunicationsstrategicAdvertisingCommunicatiestrategieMerkstrategiepositioneringDigital RoadmapUser JourneyUser Experience DesignDigital TransformationDigital StrategyConversion webDigital MarketingDigital BrandingDigital AdvertisingB2B Digital MarketingPerformance Marketing{{ skills.collapsed ? ("Show more" | translate) : ("Show less" | translate) }}

Online Advertising

From €1000

De kwaliteit van de input in Google/ Facebook AI bepaalt de kwaliteit van de output. Dit betekent dat de kwaliteit van je creatives, advertenties en boodschappen gaan bepalen welk rendement je behaalt voor je campagnes. Daarom investeren wij veel tijd aan de voorkant om jouw bedrijf tot in de kern te leren kennen. Aan de achterkant weet je precies wat een conversie mag kosten en hoeveel deze moet opleveren om rendabel te zijn.

Lees meer
Google AdsGoogle Analytics/Google Tag Manager/Advanced web analyticsFacebook AdvertisingInstagram AdsLinkedIn AdsAdWordsSocial MediaEmail MarketingCROPaid Searchgoogle adwordDisplay AdvertisingFacebook AdsGoogle Display AdsFacebook Paid AdvertisingFacebook AdvertisementsInstagram Sponsored Adsinstagram marketingGoogle AdWords CampaignGoogle Search Engine MarketingGoogle ShoppingBing AdsAdvertisingadvertising campaignsCross-Media Projects{{ skills.collapsed ? ("Show more" | translate) : ("Show less" | translate) }}

SEO

From €2000

Met strenge kwaliteitseisen halen we #1 posities in Google. Door zowel de technische als de commerciële kant van SEO van binnen en buiten te begrijpen, realiseren we een goede return on investment. Onze succesformule? De mens achter de klant altijd centraal te stellen.

Lees meer
ContentCopyStrategieLinkbuildingzoekmachineoptimalisatieSearch Engine OptimisationSEMSearch Engine Optimizationwebsite migratieContent MarketingContent WritingContent CreationKeyword ResearchLink BuildingPublic RelationsOnline Reputation Managementonline reputationwebsite SEOcontent advertising{{ skills.collapsed ? ("Show more" | translate) : ("Show less" | translate) }}

Projecten (14) van Ten Stripes

Fairtrade Original door Ten Stripes
Fairtrade Original27 oktober 2020
Donkergroep door Ten Stripes
Donkergroep27 oktober 2020
NDC Mediagroep. door Ten Stripes
NDC Mediagroep.26 oktober 2020
Let's Get Digital door Ten Stripes
Let's Get Digital9 oktober 2020
Groningen Seaports door Ten Stripes
Groningen Seaports9 oktober 2020
War Child door Ten Stripes
War Child9 oktober 2020
Proud Breast door Ten Stripes
Proud Breast9 oktober 2020
Multiplus - digital consultancy door Ten Stripes
Multiplus - digital consultancy15 november 2019
Kiener profileren als de shopware specialist door Ten Stripes
Kiener profileren als de shopware specialist4 juli 2019
Omrin, corporate storytelling door Ten Stripes
Omrin, corporate storytelling4 juli 2019
InvitesYou, SEO, SEA & CRO door Ten Stripes
InvitesYou, SEO, SEA & CRO4 juli 2019
Circulair Friesland door Ten Stripes
Circulair Friesland4 juli 2019
Digital strategy for Parkos, award winning scaleup door Ten Stripes
Digital strategy for Parkos, award winning scaleup28 november 2018
UmaMeats, storytelling voor een beetje gek product door Ten Stripes
UmaMeats, storytelling voor een beetje gek product25 april 2019
{{ works.collapsed ? ("Show more" | translate) : ("Show less" | translate) }}

Klanten (14)

Fairtrade Original

Heeft samengewerkt met Ten Stripes in 14 april 2020

Donkergroep

Heeft samengewerkt met Ten Stripes in 14 april 2020

NDC Mediagroep

Heeft samengewerkt met Ten Stripes in 14 februari 2020

Let's Get Digital

Heeft samengewerkt met Ten Stripes in 14 augustus 2020

Groningen seaports

Heeft samengewerkt met Ten Stripes in 14 juni 2019

War Child

Heeft samengewerkt met Ten Stripes in 14 januari 2020

Proud Breast

Heeft samengewerkt met Ten Stripes in 14 november 2018

Multiplus

Heeft samengewerkt met Ten Stripes in 14 september 2019

Kiener

Heeft samengewerkt met Ten Stripes in 14 mei 2018

Omrin N.V.

Heeft samengewerkt met Ten Stripes in 14 maart 2019

InvitesYou

Heeft samengewerkt met Ten Stripes in 14 mei 2019

Circulair Friesland

Heeft samengewerkt met Ten Stripes in 14 oktober 2018

Parkos

Heeft samengewerkt met Ten Stripes in 14 augustus 2016

UmaMeats

Heeft samengewerkt met Ten Stripes in 14 januari 2019
{{ clients.collapsed ? ("Show more" | translate) : ("Show less" | translate) }}

Recensies (4) gegeven aan Ten Stripes

4.88/5
IwanIwancheck_circle_outlineDeze gebruiker is door Sortlist geverifieerd

Eigenaar bij Travyk Online Marketing

business Internet

people Onbekend formaat

een maand geleden

Wat was het doel van de samenwerking?

Onze SDG strategie boven tafel te halen.

Wat heeft de grootste indruk bij u achtergelaten?

Vlotte medewekers, dus erg leuk gepsprek gehad. Daarna goede uitwerking gekregen van de bevindingen.

Algemene beoordeling
5/5

Budget

Kwaliteit

Schema

Samenwerking

Lambert Jan JolingLambert Jan Jolingcheck_circle_outlineDeze gebruiker is door Sortlist geverifieerd

Directeur bij Iten marathon runner

business E-commerce

people 1 – 10

Dienst

Digital Strategy

een maand geleden

Wat was het doel van de samenwerking?

Het ontwikkelen van een missie gedreven strategie voor een nieuw kledingmerk

Wat heeft de grootste indruk bij u achtergelaten?

Het is een ontzettend enthousiast team met verstand van zaken dat niet schroomt kritisch te zijn.

Zijn er gebieden voor verbetering?

Voor een startup wel vrij prijzig, maar elke euro waard uiteindelijk.

Algemene beoordeling
4.5/5

Budget

Kwaliteit

Schema

Samenwerking

Ruben HaringRuben Haringcheck_circle_outlineDeze gebruiker is door Sortlist geverifieerd

Partnership Director bij EventInsight

business Entertainment & Events

people 11 – 50

Dienst

Digital Strategy

een maand geleden

Wat was het doel van de samenwerking?

Zorgen voor een volledige marketingstrategie voor ons bedrijf. Daarnaast zou Ten Stripes dit voor ons opzetten uit basis van onze missie en visie. Uiteindelijk moeten wij hiermee meer naamsbekendheid en meer leads voor onze business uit genereren!

Wat heeft de grootste indruk bij u achtergelaten?

Aanpak op de Sustainable Development Goals was nieuw voor ons en heeft ons echt wat geleerd. Daarnaast vind ik het heel prettig werken dat er eerst de diepte in gedoken wordt over ons bedrijf, en daarom een passende strategie wordt geschreven!

Ten Stripes

Ten Stripes reageerde:

Dank voor de mooie woorden Ruben. En tof dat jullie de SDG's zo goed integreren in jullie strategie.

Algemene beoordeling
5/5

Budget

Kwaliteit

Schema

Samenwerking

Remko HaarRemko Haarcheck_circle_outlineDeze gebruiker is door Sortlist geverifieerd

Managing Director bij Het Hoofdkantoor

business Onbekende industrie

people Onbekend formaat

een jaar geleden

I love Ten Stripes! When it comes to online marketing, they really know what they're talking about. In the field of online marketing Ten Stripes is able to develop strategy, based on market and company perspective, but also have a great track record on execution of the strategy and tactics based on this strategy. Besides that, the people at Ten Stripes are great to work with. This killer combination makes Ten Stripes the ultimate partner to let your business grow in a pleasant and effective way.

Algemene beoordeling
5/5