Savana Solutions (+ 3 reviews) | Sortlist
Savana Solutions cover
Savana Solutions logo

Savana Solutions

verified-flagcertified-flag
Den Haag, Nederland
An innovative IT solution company and pioneering in platforms like 'MyCleanCity'
In de snel veranderende wereld van technologie staat Savana Solutions bekend als een innovatieve kracht van excellentie. Hun bekroonde team, met ervaring in zowel de overheid als het bedrijfsleven, brengt frisse perspectieven en innovatieve kracht. Gedreven door een passie voor open-source technologie verleggen ze voortdurend grenzen en creëren ze baanbrekende software. Hun aanpak is gebaseerd op flexibiliteit, toegankelijkheid en transparantie, met de overtuiging dat technologie voor iedereen toegankelijk moet zijn. Savana Solutions werkt samen met de overheid aan duurzame ICT-verbeteringen en overbrugt de digitale kloof. Hun toewijding aan excellentie en gegevensbeveiliging zorgt voor prestaties boven verwachting. Diversiteit en samenwerking zijn kernwaarden die hun succes definiëren. Savana leidt met transformerende oplossingen en biedt innovatie, vertrouwen en impact. Ontgrendel vandaag nog de mogelijkheden van technologie. _________________________________________________________________________________________ In the rapidly changing world of technology, Savana Solutions is known as an innovative force of excellence. Their award-winning team, with experience in both government and business, brings fresh perspectives and innovative power. Driven by a passion for open-source technology, they continually push boundaries and create groundbreaking software. Their approach is based on flexibility, accessibility, and transparency, with the belief that technology should be accessible to everyone. Savana Solutions collaborates with the government on sustainable ICT improvements and bridges the digital divide. Their commitment to excellence and data security ensures performance beyond expectations. Diversity and collaboration are core values that define their success. Savana leads with transformative solutions, offering innovation, trust, and impact. Unlock the possibilities of technology today.
8 mensen in hun team
Spreekt Engels, Nederlands
12 projecten in hun portfolio
Werkt op afstand over de hele wereld
Sortlist lid sinds 2023
Opgericht in 2016
5 awards gewonnen
4.92/5
Website openen

Diensten

9 diensten aangeboden door Savana Solutions

Naam van dienst
Niveau van ervaring

Gerelateerde beoordelingen
Vanaf

 • Beschrijving
  Bij Savana Solutions zijn we een dynamisch en innovatief softwareontwikkelingsbedrijf met een toegewijd team van ervaren professionals. We bieden een breed scala aan softwareontwikkelingsdiensten om te voldoen aan diverse technologische behoeften. Onze focus ligt op het leveren van hoogwaardige oplossingen die de grenzen van technologie verleggen en succes bevorderen voor onze klanten. Of het nu gaat om het ontwikkelen van intelligente applicaties, het bouwen van robuuste webdiensten, of het stroomlijnen van bedrijfsprocessen, Savana Solutions staat klaar om uw visie te realiseren met cutting-edge softwareontwikkeling. Onze passie voor technologie, toewijding aan kwaliteit en klantgerichte aanpak maken ons de ideale partner voor al uw softwareontwikkelingsbehoeften.
  _______________________________________________________________________________________________________________________________________

  At Savana Solutions, we are a dynamic and innovative software development company with a dedicated team of experienced professionals. We offer a wide range of software development services to meet diverse technological needs. Our focus is on delivering high-quality solutions that push the boundaries of technology and promote success for our clients. Whether it's developing intelligent applications, building robust web services, or streamlining business processes, Savana Solutions is ready to bring your vision to life with cutting-edge software development. Our passion for technology, commitment to quality, and customer-centric approach make us the ideal partner for all your software development needs.
  Skills in Software Ontwikkeling (52)
  CSS DevelopmentSQL Programming.NET DevelopmentCodeIgniter DevelopmentHTML5 DevelopmentQA EngineeringFull Stack JavaScriptMicrosoft ExcelPHP DevelopmentScrum Methodology+42
  Projecten in Software Ontwikkeling (7)
  Azure Set up for Signalen - Software Ontwikkeling
  MyCleanCity - Software Ontwikkeling
  Mobiele Beheerder - Software Ontwikkeling
  Scheveningenmeldt - Software Ontwikkeling
  Reviews in Software Ontwikkeling (2)
  Sophie de Vries
  Peter Smith
  Klanten in Software Ontwikkeling (7)
  Municipality of The HagueOverheid | regional
  Municipality of The HagueOverheid | regional
  Haags Werk BedrijfOverheid | regional
  Municipality of The HagueOverheid | regional

  Meer informatie over Software Ontwikkeling


 • Beschrijving
  Bij Savana Solutions staan we aan de voorhoede van de ontwikkeling van Kunstmatige Intelligentie (AI). Met een vaardig team creëren we intelligente AI-oplossingen die bedrijfstransformatie stimuleren.

  Onze expertise in Machine Learning en Big Data Analytics stelt ons in staat waardevolle inzichten uit gegevens te halen, wat groei en innovatie bevordert.

  AI-ontwikkeling is onze kracht, waarbij we op maat gemaakte oplossingen creëren die zijn afgestemd op specifieke zakelijke behoeften.

  Als AI-experts blijven we voorop lopen op het gebied van ontwikkelingen en leveren we innovatieve AI-oplossingen voor uw bedrijf.

  Bij Savana Solutions zijn we toegewijd om de grenzen van AI te verleggen en transformerende impact te creëren. Laten we uw visie voor AI tot leven brengen voor een slimmere toekomst.
  ______________________________________________________________________________________________________________________________________

  At Savana Solutions, we're at the forefront of Artificial Intelligence (AI) development. With a skilled team, we create intelligent AI solutions that drive business transformation.

  Our expertise in Machine Learning and Big Data Analytics empowers us to extract valuable insights from data, fueling growth and innovation.

  AI Development is our strength, crafting custom solutions tailored to specific business needs.

  As AI Experts, we stay ahead of advancements, delivering innovative AI solutions for your business.

  At Savana Solutions, we're committed to pushing AI boundaries to create transformative impacts. Let's bring your AI vision to life for a smarter future.
  Skills in Artificial Intelligence (21)
  Big Data AnalyticsAI DevelopmentAI AlgorithmAI ExpertiseChatGPT ConsultingAI ResearchCognitive ComputingFraud detectionGenerative AIAI Strategy+11
  Projecten in Artificial Intelligence (5)
  MyCleanCity - Artificial Intelligence
  Mobiele Beheerder - Artificial Intelligence
  SEDA - Artificial Intelligence
  Afvalmelding - Artificial Intelligence
  Klanten in Artificial Intelligence (5)
  Municipality of The HagueOverheid | regional
  Municipality of The HagueOverheid | regional
  Haags Werk BedrijfOverheid | regional
  Municipality of The HagueOverheid | regional

  Meer informatie over Artificial Intelligence


 • Beschrijving
  Bij Savana Solutions zijn we gespecialiseerd in mobiele app-ontwikkeling. We creëren gebruiksvriendelijke apps voor zowel Android als iOS, waardoor bedrijven kunnen groeien en klanten kunnen aantrekken. Ons team is ervaren in app-design en biedt ook oplossingen voor cross-platformcompatibiliteit en wereldwijde lokalisatie. We integreren moeiteloos externe diensten om de functionaliteit van uw app te verbeteren. Of het nu gaat om het ontwikkelen van een app vanaf nul of het optimaliseren van uw bestaande app, wij helpen u om uw mobiele app-ideeën tot leven te brengen en uw bedrijf naar nieuwe hoogten te tillen.
  _______________________________________________________________________________________________________________________________________

  At Savana Solutions, we specialize in mobile app development. We create user-friendly apps for both Android and iOS, enabling businesses to grow and attract customers. Our team is experienced in app design and also offers solutions for cross-platform compatibility and global localization. We seamlessly integrate external services to enhance your app's functionality. Whether it's developing an app from scratch or optimizing your existing app, we help bring your mobile app ideas to life and take your business to new heights.
  Skills in Mobile App (37)
  Application ModernizationWindows App DevelopmentSocial App DevelopmentProductivity App DevelopmentPublishing App DevelopmentHybrid Mobile AppCross Platform DevelopmentiPad App DevelopmentChat BotMessaging App Development+27
  Projecten in Mobile App (5)
  MyCleanCity - Mobile App
  Mobiele Beheerder - Mobile App
  Scheveningenmeldt - Mobile App
  ProRail Preventie App - Mobile App
  Klanten in Mobile App (5)
  ProRailVervoer |
  Municipality of The HagueOverheid | regional
  Municipality of The HagueOverheid | regional
  Municipality of The HagueOverheid | regional

  Meer informatie over Mobile App


 • Beschrijving
  Bij Savana Solutions zijn we toegewijd aan het ontwikkelen van geavanceerde webtoepassingen die bedrijven helpen te gedijen in het digitale tijdperk. Onze expertise omvat programmeren, API-integratie, testen, optimalisatie en DevOps. We bieden end-to-end oplossingen voor webontwikkeling, waaronder Full Stack JavaScript. Onze focus op kwaliteit omvat grondige tests en SQL-query-optimalisatie. We geloven in partnerschap en streven naar het realiseren van uw webtoepassingsvisie, of het nu gaat om een eenvoudige toepassing of een op maat gemaakte oplossing. Samen kunnen we uw bedrijf naar nieuwe digitale hoogten brengen.
  _______________________________________________________________________________________________________________________________________

  At Savana Solutions, we are dedicated to crafting advanced web applications that empower businesses to thrive in the digital landscape. Our expertise includes programming, API integration, testing, optimization, and DevOps. We offer end-to-end web development solutions, including Full Stack JavaScript. Our focus on quality includes thorough testing and SQL query optimization. We believe in partnership and strive to realize your web application vision, whether it's a simple application or a custom solution. Together, we can elevate your business to new digital heights.
  Skills in Web Applicatie (48)
  Offshore DevelopmentWeb DevelopmentPrototypingProgrammingResponsive DesignReact DevelopmentOpen SourceDrupal DevelopmentDevOpsQuality Assurance+38
  Projecten in Web Applicatie (5)
  Scheveningenmeldt - Web Applicatie
  Afvalmelding - Web Applicatie
  Dimamzo - Web Applicatie
  Easyforsure.com - Web Applicatie
  Klanten in Web Applicatie (5)
  Haags Werk BedrijfOverheid | regional
  Municipality of The HagueOverheid | regional
  Municipality of The HagueOverheid | regional
  Savana B.VSoftware & Computer Services | international

  Meer informatie over Web Applicatie


 • Beschrijving
  Bij Savana Solutions zit innovatie in ons DNA. We omarmen de nieuwste technologieën en methodologieën om baanbrekende oplossingen te bieden voor onze klanten. Hier zijn enkele gebieden waarin we uitblinken:

  1. **Business Intelligence:** We gebruiken data-gedreven inzichten om bedrijven te helpen geïnformeerde beslissingen te nemen en groei te stimuleren.

  2. **Open Innovatie:** Samenwerking met partners, klanten en belanghebbenden bevordert creativiteit en kennisdeling, wat leidt tot baanbrekende vooruitgang.

  3. **Leiderschapstraining:** Onze programma's rusten leiders uit met vaardigheden om innovatie te stimuleren, teams te inspireren en positieve verandering te bevorderen.

  4. **Cutting-Edge Technology:** Van AI tot Blockchain, we omarmen de nieuwste technologie om state-of-the-art oplossingen te leveren.

  5. **Cultuur van Innovatie:** We moedigen creativiteit binnen onze organisatie aan en geven teams de ruimte om buiten de gebaande paden te denken.

  6. **Gebruikersgericht Ontwerp:** We richten ons op eindgebruikers om producten en diensten te creëren die echt aan hun behoeften voldoen.

  7. **Samenwerkingsomgeving:** We vragen actief om feedback en ideeën van klanten en teamleden en stimuleren innovatie.

  8. **Onderzoek en Ontwikkeling:** We verkennen opkomende technologieën om grenzen te verleggen en betekenisvolle verandering te creëren.

  Innovatie is niet slechts een doel; het is ons leidende principe. We zijn gepassioneerd over het stimuleren van positieve verandering door middel van technologie en het vormgeven van de toekomst van industrieën. Werk met ons samen om nieuwe mogelijkheden te ontgrendelen en duurzame groei voor uw organisatie te realiseren.
  _______________________________________________________________________________________________________________________________________
  At Savana Solutions, innovation is at our core. We embrace cutting-edge technologies and methodologies to deliver transformative solutions for our clients. Here's where we excel:

  1. **Business Intelligence:** We use data-driven insights to help businesses make informed decisions and drive growth.

  2. **Open Innovation:** Collaboration with partners, clients, and stakeholders fosters creativity and knowledge sharing, leading to groundbreaking advancements.

  3. **Leadership Training:** Our programs equip leaders with skills to foster innovation, inspire teams, and drive positive change.

  4. **Cutting-Edge Technology:** From AI to Blockchain, we adopt the latest tech to deliver state-of-the-art solutions.

  5. **Culture of Innovation:** We encourage creativity within our organization, empowering teams to think outside the box.

  6. **User-Centric Design:** We focus on end-users to create products and services that truly meet their needs.

  7. **Collaborative Environment:** We actively seek feedback and ideas from clients and team members, fostering innovation.

  8. **R&D:** We explore emerging technologies to push boundaries and create meaningful change.

  Innovation isn't just a goal; it's our guiding principle. We're passionate about driving positive change through technology and shaping the future of industries. Partner with us to unlock new possibilities and drive sustainable growth.
  Skills in Innovatie (7)
  Cutting Edge TechnologyLeadership TrainingOpen InnovationPredictive AnalyticsInnovation ConsultingNatural Language ProcessingBusiness Intelligence
  Projecten in Innovatie (6)
  Pro rail App - Innovatie
  Scheveningenmeldt - Innovatie
  SEDA - Innovatie
  Afvalmelding - Innovatie
  Klanten in Innovatie (6)
  Pro railIndustriële Goederen en Diensten | national
  Municipality of The HagueOverheid | regional
  Municipality of The HagueOverheid | regional
  Municipality of The HagueOverheid | regional

  Meer informatie over Innovatie


 • Beschrijving
  Bij Savana Solutions zijn we trots op het omzetten van uw unieke visie in een digitale realiteit. Onze missie is het creëren van op maat gemaakte websites die perfect zijn afgestemd op de behoeften en aspiraties van uw bedrijf.

  Bij ons zijn de mogelijkheden eindeloos. Wij geloven dat uw website net zo uniek moet zijn als uw merk, en daarom bieden wij een volledig gepersonaliseerde ervaring. Of u nu op zoek bent naar een strak en modern ontwerp, een krachtig e-commerceplatform of een boeiende online aanwezigheid, wij hebben het allemaal.

  Ons team van ervaren ontwerpers en ontwikkelaars is toegewijd aan het tot leven brengen van uw ideeën. We werken nauw met u samen om uw doelen, voorkeuren en merkidentiteit te begrijpen, zodat elk aspect van uw website naadloos aansluit op uw visie.

  Geen verzoek is te groot of te klein. Van opvallende grafische elementen en intuïtieve navigatie tot geavanceerde functionaliteiten en naadloze gebruikerservaringen, wij staan voor u klaar om het te realiseren. We bouwen niet alleen websites; we bouwen digitale oplossingen die uw bedrijf versterken.

  Bij Savana Solutions geloven we niet in one-size-fits-all oplossingen. We zijn er om unieke digitale ervaringen te creëren die uw bedrijf onderscheiden. Laat ons uw partner zijn bij het transformeren van uw online aanwezigheid. Uw droomwebsite is slechts een gesprek verwijderd.
  _______________________________________________________________________________________________________________________________________

  At Savana Solutions, we pride ourselves on turning your unique vision into a digital reality. Our mission is to craft bespoke websites that are perfectly tailored to your company's needs and aspirations.

  With us, the possibilities are endless. We believe that your website should be as distinct as your brand, and that's why we offer a truly customized experience. Whether you're looking for a sleek and modern design, a robust e-commerce platform, or a captivating online presence, we've got you covered.

  Our team of skilled designers and developers is dedicated to bringing your ideas to life. We work closely with you to understand your goals, preferences, and brand identity, ensuring that every aspect of your website aligns seamlessly with your vision.

  No request is too big or too small. From eye-catching graphics and intuitive navigation to advanced functionalities and seamless user experiences, we're here to make it happen. We're not just building websites; we're building digital solutions that empower your business.

  At Savana Solutions, we don't believe in one-size-fits-all solutions. We're in the business of crafting unique digital experiences that set your company apart. Let us be your partner in transforming your online presence. Your dream website is just a conversation away.
  Skills in Website Creatie (30)
  Website DevelopmentCustomizable WebsiteUser Friendly WebsiteOnline PortfolioWebsite MaintenanceBack-End DevelopmentTechnical DesignMultilingual WebsiteFront End DevelopmentWireframe Design+20
  Projecten in Website Creatie (4)
  Scheveningenmeldt - Website Creatie
  Afvalmelding - Website Creatie
  Dimamzo - Website Creatie
  Easyforsure.com - Website Creatie
  Review in Website Creatie (1)
  Parminder Singh Mukker
  Klanten in Website Creatie (4)
  Municipality of The HagueOverheid | regional
  Municipality of The HagueOverheid | regional
  Savana B.VSoftware & Computer Services | international
  DimamzoVoedsel | regional

  Meer informatie over Website Creatie


 • Beschrijving
  Bij Savana Solutions zijn we gespecialiseerd in het benutten van de kracht van data-analyse en big data om inzichten te ontsluiten die uw bedrijf vooruit helpen. Onze missie is om uw organisatie te versterken met data-gedreven strategieën en oplossingen die groei en innovatie stimuleren.

  In de huidige data-rijke omgeving is het nemen van geïnformeerde beslissingen essentieel. Savana Solutions is uw vertrouwde partner bij het navigeren door deze door data gedreven wereld. Of u nu grote datasets moet analyseren, machine learning-algoritmen moet implementeren of uw data-infrastructuur moet optimaliseren, wij hebben de expertise om dit te realiseren.

  Ons team van ervaren datawetenschappers en -ingenieurs is toegewijd aan het begrijpen van uw unieke uitdagingen en doelen. We werken nauw met u samen om op maat gemaakte data-oplossingen te ontwikkelen die zijn afgestemd op uw zakelijke behoeften. Van gegevensverzameling en -opslag tot geavanceerde analyse en visualisatie bieden we end-to-end ondersteuning.

  Geen data-uitdaging is te complex. We gedijen bij het oplossen van ingewikkelde problemen en transformeren data tot bruikbare inzichten. We werken niet alleen met data; we maken er een strategisch bezit van dat succes stimuleert.

  Bij Savana Solutions geloven we dat data de sleutel is tot het ontsluiten van het volledige potentieel van uw organisatie. Laat ons uw partner zijn bij het benutten van de kracht van data-analyse en big data. Uw toekomst, gedreven door data, begint hier
  _______________________________________________________________________________________________________________________________________
  At Savana Solutions, we specialize in harnessing the power of data analytics and big data to unlock insights that drive your business forward. Our mission is to empower your organization with data-driven strategies and solutions that fuel growth and innovation.

  In today's data-rich landscape, making informed decisions is critical. Savana Solutions is your trusted partner in navigating this data-driven world. Whether you need to analyze vast datasets, implement machine learning algorithms, or optimize your data infrastructure, we have the expertise to make it happen.

  Our team of skilled data scientists and engineers is dedicated to understanding your unique challenges and goals. We work closely with you to develop custom data solutions that are tailored to your business needs. From data collection and storage to advanced analytics and visualization, we provide end-to-end support.

  No data challenge is too complex. We thrive on solving intricate problems and turning data into actionable insights. We don't just work with data; we turn it into a strategic asset that drives success.

  At Savana Solutions, we believe that data is the key to unlocking your organization's full potential. Let us be your partner in harnessing the power of data analytics and big data. Your data-driven future starts here.
  Skills in Web analytics / Big data (24)
  Web Analytics Big DataData VisualizationData ScienceData MiningVideo AnalyticsVisitor TrackingWeb StrategyData ReportingGoogle Analytics ConsultingDatabase Migration+14
  Projecten in Web analytics / Big data (4)
  MyCleanCity - Web analytics / Big data
  Dimamzo - Web analytics / Big data
  Easyforsure.com - Web analytics / Big data
  Facilitator - Web analytics / Big data
  Klanten in Web analytics / Big data (4)
  DimamzoVoedsel | regional
  Savana B.VSoftware & Computer Services | international
  Haags Werk BedrijfOverheid | regional
  Municipality of The HagueOverheid | regional

  Meer informatie over Web analytics / Big data


 • Beschrijving
  ### Beschrijving van Cloud Computing-diensten

  Onze cloud computing-diensten bieden schaalbare, flexibele en veilige oplossingen om aan uw zakelijke behoeften te voldoen, waardoor efficiëntie en innovatie worden verbeterd.

  #### Belangrijkste Diensten:
  - **Infrastructuur als een Dienst (IaaS)**: Toegang tot schaalbare compute-, opslag- en netwerkbronnen op aanvraag.
  - **Platform als een Dienst (PaaS)**: Snel ontwikkelen, testen en implementeren van applicaties met onze beheerde platformdiensten.
  - **Software als een Dienst (SaaS)**: Gebruik cloudgebaseerde softwareapplicaties voor verbeterde productiviteit en samenwerking.
  - **Opslagoplossingen**: Veilige en schaalbare cloudopslag voor uw gegevens, met gegarandeerde toegankelijkheid en betrouwbaarheid.
  - **Disaster Recovery**: Robuuste back-up- en hersteloplossingen om uw gegevens te beschermen en bedrijfscontinuïteit te waarborgen.
  - **Cloud Migratie**: Deskundige assistentie bij het migreren van uw bestaande infrastructuur en applicaties naar de cloud.
  - **Beveiliging en Naleving**: Geavanceerde beveiligingsmaatregelen en nalevingsbeheer om uw gegevens te beschermen.
  - **Beheerde Cloud-diensten**: Uitgebreid beheer en ondersteuning voor uw cloudomgeving, zodat u zich kunt concentreren op uw kernactiviteiten.

  Onze cloud computing-diensten geven uw bedrijf de flexibiliteit en schaalbaarheid die nodig zijn om te gedijen in een dynamisch digitaal landschap.
  Skills in Cloud Consulting (13)
  Cloud ComputingIaaSCloud StorageCloud ArchitectureAWS ConsultingAzure ConsultingCloud SecurityPublic CloudGoogle Cloud ConsultingHybrid Cloud+3
  Project in Cloud Consulting (1)
  Azure Set up for Signalen - Cloud Consulting
  Klant in Cloud Consulting (1)
  Gemeente Den HaagOverheid | local

  Meer informatie over Cloud Consulting


 • Beschrijving
  Cyber Services Description
  Our cyber services provide comprehensive protection against digital threats, ensuring your organization's data and systems are secure and compliant.

  Key Services:
  -Threat Detection and Response: Real-time monitoring and quick threat remediation.
  -Vulnerability Management: Regular assessments and penetration testing to identify and fix weaknesses.
  -Security Audits and Compliance: Ensuring adherence to industry standards like GDPR, HIPAA, and PCI-DSS.
  -Incident Response and Recovery: Swift action and recovery in the event of a security breach.
  -Identity and Access Management: Controlling and monitoring access to sensitive information.
  -Security Awareness Training: Educating employees to recognize and respond to security threats.
  -Managed Security Services: Continuous monitoring and support for your security infrastructure
  Skills in Cyber Security (7)
  Data ProtectionPenetration TestingOkta Cybersecurity ConsultingAccount Takeover Prevention (ATO)ForgeRock IAM SolutionSecureAuthVulnerability Assessment
  Project in Cyber Security (1)
  SLA - MyCleanCity - Cyber secutiy - Cyber Security
  Klant in Cyber Security (1)
  Gemeente Den HaagOverheid |

  Meer informatie over Cyber Security

Heb je een van die diensten nodig?

Vraag Savana Solutions om een offerte en krijg in korte tijd een antwoord.
Team

8 leden in Savana Solutions's team

Savana Solutions cover
VerhaalSavana consists of an enthusiastic team of developers and designers with extensive experience in government and corporate sectors. We conceptualize and develop innovative software based on open-source components.
Neem gemakkelijk contact op met Savana Solutions's team

Stuur ze een bericht en krijg snel een antwoord.


Prijzen

Savana Solutions heeft 5 awards gewonnen

Impact City Award2019-10-30

Winner of Startup in Residence program (The Netherlands)2016-12-30

World Startup Factory - Chosen Impact Accelerator2018-8-30

Winner of Web Summit Spain2019-1-30

Winner Smart City Expo2017-10-30


Reviews

Reviews

4.92/5
(3 reviews)
PS
Parminder Singh MukkerZZP bij Rijswijk Taxi
ServiceWebsite Creatie
5/5

I want to express how happy I am with the website design services Savana Solutions offered for our taxi company. The experience of working with Savana Solutions has been amazing. Savana Solutions improved our internet presence with innovation and effectiveness. They created a website that offers our consumers an easy and user-friendly experience in addition to attractively showcasing our taxi services. The most impressive thing about Savana Solutions is their capacity to distill the essence of our company into a highly beautiful and useful website. Their attention to detail is impressive; they made sure that each component of the website matched our corporate identity and user requirements. Throughout the project, communication with Savana Solutions was smooth, and they constantly fulfilled deadlines. They were open to our thoughts and suggestions, which made working together easy and fruitful. Our taxi company now has a cutting-edge and effective web platform thanks to Savana Solutions, and this has greatly increased our client interaction and reach. I wholeheartedly endorse Savana Solutions for their innovation and commitment to supplying top-notch online solutions. I'm excited to work with them again on future projects. Savana Solutions, I appreciate your superb effort.


ServiceWebsite Creatie

SD
Sophie de VriesSenior Marketing Manager bij GreenLeaf Innovations
ServiceSoftware Ontwikkeling
Team11 - 50
5/5

Recently, I had the opportunity to work with Savana Solutions, and I have to say that it was a genuinely exceptional experience. They exceeded my expectations in every aspect from beginning to end. Savana Solutions' staff displayed outstanding professionalism and subject-matter knowledge. In addition to being attentive to our demands, they were also proactive in creating creative answers to our problems. Throughout the project, it was clear that they paid close attention to detail and were committed to producing excellent results. Additionally, Savana Solutions was easy to communicate with and constantly kept us up to date on the status of our project. Their commitment to keeping deadlines and fulfilling obligations was quite impressive. The outcomes produced by Savana Solutions make me utterly happy, and I fully want to deal with them again. They are an excellent alternative for any company searching for dependable and knowledgeable partners due to their degree of expertise, dedication to quality, and general professionalism. Savana Solutions, I appreciate you for a wonderful experience. I'm eager to continue working with you.


ServiceSoftware Ontwikkeling
Team11 - 50

PS
Peter SmithDirector bij Inteli consultancy
ServiceSoftware Ontwikkeling
4.75/5
Begroting
Kwaliteit
Plan
Samenwerking

Wat was het doel van de samenwerking?We were seeking a partner who could provide comprehensive support, both technically and functionally, and demonstrate expertise in various domains to grasp the complexity of our applications. After engaging in discussions with Savana, we were impressed by the seamless experience, leading us to confidently select them as our preferred partner.

Wat vond je het leukst tijdens de samenwerking?Savana's exceptional cooperation, along with their provision of detailed development reports and timely deliveries, has significantly eased our workload and made our lives much smoother

Zijn er verbeterpunten?We already have given our suggestion to Savana

Peter Smith beveelt dit bureau aan


ServiceSoftware Ontwikkeling
Gewerkt met Savana Solutions?

Deel je ervaring met ons.

Een review plaatsen

Contact

Contact gegevens van Savana Solutions

Details • HoofdkantoorKalvermarkt 53, 2511 CB Den Haag, Nederland

Savana Solutions-youtubeSavana Solutions-facebookSavana Solutions-linkedin