UX design voor conversies
Creative & Design

UX-design maximaliseert conversie op jouw website

5,00/5(1)

In dit artikel kom je onder andere te weten op welke wijze UX bijdraagt aan de maximalisatie van conversie op je website.

Wat houdt UX- Design in?

Alvorens in te gaan op wat UX- design eigenlijk inhoudt is het goed om aan te geven wat onder de afkorting UX kan worden verstaan. UX staat voor niets anders dan User Experience oftewel gebruikerservaring.

Het komt eigenlijk er op neer, dat alles wat een persoon gebruikt een gebruikerservaring teweeg kan brengen. Mensen kunnen dus navertellen hoe ze het gebruik van een bepaalde product of dienst hebben ervaren.

UX- Design

UX- Design heeft onder andere betrekking op website welke in elkaar gezet worden voor bedrijven. Deze bieden meestal goederen of diensten. De websites worden dus gemaakt voor met als doel een betere User experience. Dit is de taak van UX designers

Als eindresultaat wil je met de UX- design bereiken, dat de klant tevreden is. Daarnaast ook, dat hij met plezier gebruik maakt van je website. Als UX- designer heb je dus als taak om ervoor te zorgen, dat de bruikbaarheid en de functie van een website op en top is.

Waarmee houdt de UX- designer rekening bij het bouwen van je website?

Een belangrijk onderdeel waar de UX- designer rekening mee moet houden bij het bouwen van een website is het proces waarbij ervaringen van gebruikers gevormd worden. De eerste confrontatie met een product is van eminent belang. Hier vormt de gebruiker namelijk al tijdelijke indrukken van.

Naarmate de tijd vordert kunnen de indrukken ook veranderen. Dit krijg je vooral wanneer het product al langer wordt gebruikt. De eerste keer dat men kennis maakt met het product, de manier waarop men omgaat en de redenen waarom men het product gebruikt zijn bepalend voor de user experience. Deze kan positief of negatief zijn. Het laatste heeft dan ook te maken met de emoties van de klant.

De User Experience Design – het proces nader bekeken

Het proces van UX- Design brengt met zich mee, dat je eerst gedegen onderzoek moet doen. Je dient te weten wie je doelgroep is. Op basis hiervan ontwikkel, je persona’. Verder dien je ook doelen te bepalen. Deze moeten voldoen aan de wens van je afzender en de groep welke je voor ogen hebt. 

Elke UX- designer weet precies hoe person’s te ontwikkelen. Echter wil je in dat proces wel graag echte personen interviewen. Alleen op die manier kan je te weten komen wat speelt bij gebruikers, wat hun wensen zijn en wat hun gedrag is op specifieke websites.

De resultaten van je interview kunnen alleen bijdragen tot een betere en goed ontwikkelde gebruikservaring.

Structuur belangrijk voor de User Interface Design

Als UX- designer dien je te werken aan en goede structuur voor een optimale user interface design. Structuur kun je aanbrengen door te werken met zogenaamde wireframes. Deze vormen namelijk de basis van iedere website.

Het geeft je dus de basis aan van hoe je website in elkaar zal zitten. Op basis hiervan kun je nagaan waar je basisstructuur nog aanpassing behoeft voor een optimale user experience als de site eenmaal gebouwd is en actief is.

Wat moet de UX- designer verder doen?

Als UX- designer kan je eindelijk met het echte werk beginnen nadat je het onderzoekstraject hebt afgerond en een basisstructuur hebt.  Dit wordt ook wel het bouwen van een wireframe genoemd. Het doel is nog steeds om er verzekerd van te zijn, dat gebruikers een optimale user experience zullen hebben op je website.

De website wordt dan voorzien van inhoud welke niet alleen pakkend is voor geïnteresseerden, maar die ook een bijdrage levert aan de beste customer experience. Je wilt graag, dat bezoekers op eenvoudige wijze vinden op je site waar ze naar op zoek zijn. Zo alleen kun je ook een goede gebruikservaring onder klanten krijgen.

De UX- designs worden verder met een oog op de User Interaction Design omgezet naar een code. Dit wordt gedaan door de web development afdeling tezamen met de UX- designer.

Als UX- designer je werk blijven evalueren

Als je eenmaal het bouwen van een website qua inhoud af hebt, dan is het van belang om steeds te blijven evalueren.

Nadat de website een tijdje live is geweest kan je dan natrekken of de website ook het gewenste effect heeft. Je focust je dan vooral op de optimale user experience. Je gaat ook na of je de UX- design moet aanpassen. Dit kun je doen aan de hand van de gebruikscijfers en het opnieuw interviewen van klanten. Je interview moet dan wel andersoortige zijn dan de eerste.

Op basis van deze informatie kan je dan je UX- design alsook de ontwikkelde persona’s aanscherpen. Alleen op die manier kan je blijvend je customer journey voortzetten.

De opleiding tot UX designer

De opleiding UX designer biedt de potentiële designer voldoende tools. Deze moeten de student meer inzicht geven in de UX design. Ook in grafisch ontwerp landschap en hoe te zorgen voor een wow factor onder gebruikers.

Verder dient de potentiële designer niet alleen product kennis te hebben, maar ook hoe ze op websites voor gebruiksgemak en gebruiksvriendelijkheid kunnen zorgen.

Bij het ontwerpen van een website komt veel meer aan te pas dan alleen een website bouwen. Je kunt een website niet zomaar vullen met informatie zonder erover nagedacht te hebben. 

Je dient relevante informatie te plaatsen welke gebruikers aantrekt en onder andere functionaliteiten te bieden. Deze moeten gebruiksvriendelijkheid en goede interactie tussen je bedrijf en de gebruikers garanderen.

Wat is een UI- design?

Alvorens in te gaan op wat UI- design inhoudt is het goed om te weten dat UI voor niets anders staat dan User Interface. Hiervoor is de UI- designer verantwoordelijk. Deze is dus belast met het ontwerpen van de interface van een website. Dit moet op een dusdanig wijze dat het gebruik van de website als gebruiksvriendelijk wordt ervaren.

De interface van een website wordt ook wel gebruiksomgeving genoemd. Een UI- designer is vooral gefocust op het ontwerpen van een interface waardoor er een optimale user experience ontstaat.

Het verschil tussen UX en UI- design

Natuurlijk zal je je afvragen wat nou het verschil is tussen UX- en UI design. Het antwoord is simpel, bij UX wordt gefocust op de User Experience en bij UI op de User Interface. Beide hebben wel te maken de ervaring van gebruikers oftewel gebruikservaring en hebben betrekking op websites.

Waarvoor zijn de UX en UI designers verantwoordelijk?

Je zal ook merken, dat het werk van de UI- designer in vele opzichten lijkt op dat van de UX- designer, maar er zijn verschillen. De UX designer houdt zich vooral bezig met optimale gebruikservaring, terwijl de UI- designer niet. Deze focust zich meer op the interface van een website.

Het belang van een goede UX- design

Tevreden klanten

Het eerste wat je wil bereiken met je website is tevreden klanten. Hierdoor kan je alleen steeds meer producten verkopen via je website of meer diensten leveren. Als je tevreden klaten hebtm dan is de kans groot dat je succesen zal boeken met je onderneming.

Interactie is van groot belang

De interactie met klanten, gebruikservaring, functionaliteiten van je site of app en veel meer spelen een rol als we het hebben over klanttevredenheid. Je zult merken, dat klanten alleen sneller ertoe overgaan om producten van je te kopen als je website of app ook daadwerkelijk een optimale gebruikservaring te bieden heeft.

Doe het goed of doe het niet

Heb je een applicatie welke hapert of niet voldoet aan de behoefte van je klanten, dan is de kans groot, dat gebruikers de overstap gaan doen naar een concurrentie welke dezelfde goederen of diensten biedt, maar via een betere website of mobiele app. Het is bekend, dat een slechte UX alleen kan leiden tot het verwijderen van apps door gebruikers.

Apps die bijvoorbeeld te veel haperen, snel je batterij niveau doen zakken, teveel advertenties van derde partijen bevatten en of slecht ontworpen zijn worden ook sneller verwijderd door gebruikers.

Los je problemen op

Als je op de hoogte bent van de problemen welke gebruikers ervaren met je website of app, dan is het van belang, dat je deze zo snel als mogelijk van een update voorzien om de optimale gebruikservaring te kunnen blijven garanderen.

Concurrentievoordeel

Er zijn al vele soortgelijke apps te vinden van bedrijven in dezelfde branche in de App store of Google Playstore. Het is dus van belang, dat je uitschiet boven alle andere aanbieders van hetzelfde product. Hier komen de designers dan aan te pas. Zowel de UI als de UX- designers moeten erop toezien, dat de website of app dusdanig wordt ontworpen, dat het uitnodigend is voor gebruikers.

Het mag niet zo zijn, dat bij de eerste de beste volgende app men ertoe overgaat om jou app te verwijderen. Hierdoor ontwikkel je concurrentievoordeel en heb jij te bieden wat de andere concurrenten dus niet in huis hebben. Na je app ontwikkeld te hebben moet je blijven evalueren om te blijven inspelen op de behoefte van gebruikers.

Alleen hierdoor zal je middels je UX- design een maximale conversie behalen op je website.

close

Krijg toegang tot onze exclusieve content!

email