Creatie Maakt Alles (+ 8 reviews) | Sortlist
Creatie Maakt Alles cover
Creatie Maakt Alles logo

Creatie Maakt Alles

verified-flagcertified-flag
Berlicum, Nederland
De deeltijd marketingafdeling voor MKB bedrijven
Wij zien veel MKB bedrijven in de omvang van 10 tot 100 medewerkers stoeien met de invulling van de marketing. Het is nodig en gewenst, maar misschien nog niet professioneel ingericht. De deeltijd marketing afdeling van Creatie Maakt Alles is dan de oplossing. De specialist van Creatie Maakt Alles werkt op afstand of bij jou in het bedrijf en is nauw betrokken bij je team en bedrijfsontwikkelingen. Hij/Zij adviseert de best passende marketingstrategie zonder klakkeloos de trends te volgen. We hebben maar één doel: een zo groot mogelijk effect realiseren passend binnen het budget dat jouw bedrijf beschikbaar heeft. Van het opzetten en inzetten van een marketingplan, de consequente inzet van social media, het verzorgen van een campagne tot een effectieve opzet van de website. Passend binnen jouw budget en gericht op resultaat. Wij starten altijd met een goede inventarisatie over wat nodig en gewenst is binnen je bedrijf. Wie ben je, wat levert jouw bedrijf en vooral wat is een passende aanpak voor het bedrijf. Onze aanpak is begrijpelijk, betaalbaar en logisch, bij ons geen dikke plannen maar praktische programma's die we één voor één inzetten. Daarom biedt Creatie Maakt Alles zich ‘deeltijd’ aan. Een goede en structurele inzet van marketing gebaseerd op een tijdsinvestering die bij de opdrachtgever past.  Welke diensten leveren wij MKB marketing: deeltijd inzetbaar, uw marketing flowed en levert resultaat op. Creatie Maakt Alles is erop gericht om bij haar klanten tegen zo min mogelijk kosten een zo hoog mogelijk resultaat op het gebied van marketing en communicatie te realiseren, waarbij continuïteit is geborgd. Wij werken in een team van zo’n 25 collega’s die ieder hun specialisme hebben. Ieder is inzetbaar op basis van de behoefte of vraag van de klant. Met één aanspreekpunt heeft de klant toegang tot alle denkbare specialisaties binnen marketing & communicatie. Het voordeel? Alle specialisten binnen handbereik. Géén dubbele briefings meer naar verschillende freelancers of bureaus. Wij adviseren proactief in jouw marketing strategie. We zijn persoonlijk betrokken. We werken graag intern bij de opdrachtgever en werken vanuit co-creatie aan marketing. Op deze manier wordt marketing écht een onderdeel binnen het bedrijf en wordt het door medewerkers omarmt. Mooi om te zien hoe we op deze manier een vaste collega van de organisatie worden. Content creatie & Online redactie : ieder bedrijf heeft iets waardevols te vertellen Online marketing en online redactie is vandaag de dag niet meer weg te denken. Ieder bedrijf heeft er zijn eigen doelstelling(en) mee. Denk hierbij aan het vergroten van de naamsbekendheid, het imago versterken, leads genereren, het bedrijfsnetwerk vergroten enz. Wij werken op basis van een contentplanner, die we samen met de klant opstellen. Alleen relevante onderwerpen komen aan bod. U hoeft zelf niets te schrijven, als u daar geen zin of tijd voor heeft. Wij doen de interviews met u, uw medewerkers, klanten of leveranciers. Zo heeft u continue een waardevolle stroom aan berichtgevingen die uw doelgroep bereiken. Uw zichtbaarheid zal opvallen. De content wordt ingezet op uw website, social media, nieuwsbrieven en (online) presentaties. Altijd actueel! Online advertising & SEO : Voor het werven van aanwezigen bij een kennismakingslezig, voor het genereren van leads of voor het vergroten van een kwaliteit fanbase. Online advertising kan hier effectief aan bijdragen. Met de co-workers van Creatie Maakt Alles hebben we de juiste professionals in huis die alle laatste trends en ontwikkelingen beheersen. We hebben meerdere professionals in ons team verantwoordelijk voor: - Google Advertising - Social media Advertising - SEO optimalisatie (technisch en content) - Technisch correct instellen van alle toolings en dashboards voor perfecte metingen - Wekelijkse monitoring en maandelijkse rapportage Grafisch ontwerp : van elke uiting een sterk communicatie middel maken Een mooi ontwerp van uw bedrijfsfolder of digitale mailing is leuk. Het maakt u trots. Maar van complimenten kunt u niet leven. Een goed design moet vooral effectief zijn. Wanneer een uiting communiceert en de doelgroep aanspreekt heeft het zijn doel bereikt. Met meer dan 10 jaar ontwerp-ervaring is dat een sterke expertise. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- The part-time marketing department for SMEs Creatie Maakt Alles offers SME's support in marketing and promotion. From the design of a website, the consistent use of social media, taking care of a campaign to setting up and implementing a marketing plan. Fitting within your budget, fully planned and focused on results. It all starts with: a good inventory of what's needed and wanted within your company. Who are you, what do you do and especially how does your company wants to be presented to the world? A good and structural implementation of advertising and branding based on a realistic time investment! Creatie Maakt Alles works in a team of (± 25) co-workers, each with its own specialism (DTP, design, web design and development, content creation, social media and online editorial, marketing & communication etc.). Co-workers can be flexibly deployed based on the needs for a project, the click with the customer and the budget. Than we deliver results!
25 mensen in hun team
Spreekt Engels, Nederlands
27 projecten in hun portfolio
21 samenwerkingen gestart via Sortlist
Werkt op afstand over de hele wereld
Sortlist lid sinds 2017
Opgericht in 2013
Website openen

Diensten

18 diensten aangeboden door Creatie Maakt Alles

Naam van dienst
Niveau van ervaring

Gerelateerde beoordelingen
Vanaf

 • Beschrijving
  Content creatie: Elke onderneming heeft een mooi verhaal, maakt bijzondere dingen mee of levert prachtige projecten op. Toch blijkt het voor veel MKB bedrijven moeilijk om zijn eigen content te schrijven. Wij schrijven interviews, artikelen, blogs, referentie-verhalen of nieuws en branche-tips. We bedenken zelfs waar we het vandaan kunnen toveren.

  Bij Creatie Maakt Alles werken we met professionals die weten hoe de verschillende social media kanalen werken en wat de voor- en nadelen zijn. Meestal kunnen we bij een eerste aanblik op jouw social media al direct quick wins behalen. Denk hierbij aan een verbeterde indeling van een Facebookpagina, de strategie van berichtgeving aanpassen, de artikelen uit je shop integreren, etc.

  Social media platformen veranderen constant hun spelregels. Wij zijn hier van op de hoogte en haken hier slim op in om gebruik te (blijven) maken van de voordelen voor jouw MKB Bedrijf. Eén ding is zeker: de inzet van social media is niet meer weg te denken in de huidige marketingmix.
  Een grote bijkomstigheid bij de actieve inzet van social media is dat het de betrokkenheid vanuit het bedrijf verhoogt. Creatie Maakt Alles werkt dusdanig dat we samen met de medewerkers tot mooie content komen en dat iedereen trots is om dit uit te dragen via o.a. de social media kanalen.

  • Er wordt regelmatig gepost op de social media kanalen
  • De updates zijn professioneel en in de huisstijl van je bedrijf
  • Beter en gericht in gesprek met de doelgroep
  • Het imago en de naamsbekendheid van je bedrijf groeit zichtbaar
  • Social media als een leadgenerator inzetten

  Veel MKB bedrijven schrijven wel eens een blog of een mooi artikel. En vragen soms ook nog wel eens een klant om een review te schrijven. Maar vaak is er niemand die dit structureel oppakt en er voor zorgt dat er elke maand mooie artikelen en verhalen te delen zijn vanuit jouw bedrijf. Met contentcreatie voedt je alle marketingkanalen: website, social media, nieuwsbrieven en zelfs magazines of andere (print-)uitingen. Bij Creatie Maakt Alles werken we vaak in een duo bij een content-creatie-opdracht. Daarmee wordt je niet afhankelijk van één persoon en zijn beschikbaarheid.

  Maar denk ook aan de optimalisering van de website teksten, de folder teksten of advertentie teksten. Wanneer ze vanuit het DNA van jouw bedrijf geschreven zijn... komen ze aan bij de doelgroep en wordt je beter zichtbaar en vindbaar. Enerzijds vanuit technisch oogpunt (de beste zoekwoorden) en anderzijds vanuit emotioneel oogpunt (de juist snaar raken).

  • Prachtige klant verhalen die de toegevoegde waarde van jouw bedrijf vertellen
  • Interviews met medewerkers, die het bedrijf promoten (tbv vacatures)
  • De diensten en producten van jouw bedrijf krachtig en helder verwoord
  • Website teksten afgestemd op de juiste zoekwoorden
  • Verbeterde vindbaarheid van je website middels slimme artikelen en teksten


  At Creatie Maakt Alles, we work with professionals who know how the different social media channels work and what the advantages and disadvantages are. Most of the time, we can achieve immediate quick wins from a first look at your social media. Think of an improved layout of a Facebook page, adjusting the strategy of messaging, integrating the articles from your shop, etc.

  Social media platforms are constantly changing their rules. We are aware of this and respond cleverly to make use of the advantages for your SME company. One thing is certain: the use of social media is an integral part of the current marketing mix.
  A big advantage of the active use of social media is that it increases the involvement of the company. Creatie Maakt Alles works in such a way that together with the employees we come to beautiful content and that everyone is proud to spread the word through the social media channels, among others.

  - There is regular posting on the social media channels
  - The updates are professional and in the corporate identity of your company
  - Better and targeted conversation with the target group
  - The image and brand awareness of your company grows visibly
  - Using social media as a lead generator

  Many SME companies write a blog or a nice article from time to time. And sometimes ask a customer to write a review. But often there is no one who takes this up structurally and ensures that every month there are beautiful articles and stories to share from your company. With content creation you feed all marketing channels: website, social media, newsletters and even magazines or other (print) publications. At Creatie Maakt Alles, we often work in a duo on a content creation assignment. This way you don't become dependent on one person and his availability.

  But also think about the optimization of website texts, brochure texts or ad texts. When they are written from your company's DNA... They reach the target group and you become more visible and findable. On the one hand from a technical point of view (the best keywords) and on the other hand from an emotional point of view (striking the right chord).

  - Great customer stories that tell the added value of your company
  - Interviews with employees who promote the company (for job vacancies)
  - The services and products of your company powerfully and clearly articulated
  - Website texts tailored to the right keywords
  - Improved findability of your website through clever articles and texts
  Skills in Social media (77)
  new mediaCreatieve ReclameSocial Media GroeiPinterest ReclameFacebook ReclameDigitale ReclameInstagram ReclameSociale MarketingLinkedin StrategieSM Analytics+67
  Projecten in Social media (16)
  Marketingondersteuning Wennekes Welding & Support - Social media
  Marketingondersteuning Wellness Academie - Social media
  Rebranding voor Acuro - Social media
  Productlancering Intrakalk - Social media
  Reviews in Social media (2)
  Simone van Bree
  Ron van de Weerd
  Klanten in Social media (16)
  VCC BV & A.S.E. Repair BVEnergiebedrijven | international
  Frumarco BVVoedsel | national
  IntoCom BVOnderwijs | national
  FrumarcoVoedsel | national

  Meer informatie over Social media


 • Beschrijving

  Geen beschrijving opgegeven voor deze service.

  Skills in Marketing (38)
  BedrijfsmarketingFacebook MarketingConversatie MarketingFacebook Reach OptimalisatieMarketing OntwikkelingStrategisch DenkenMarketing DienstenSociale ImpactMobiele MarketingCross Platform Marketing+28
  Projecten in Marketing (6)
  Marketingondersteuning Wennekes Welding & Support - Marketing
  Marketingondersteuning Wellness Academie - Marketing
  Rebranding voor Acuro - Marketing
  Productlancering Intrakalk - Marketing
  Klanten in Marketing (6)
  Wennekes Welding & SupportBouw | national
  Wellness AcademieSchoonheid | international
  AcuroBouw | regional
  IntrakalkBouw | national

  Meer informatie over Marketing


 • Beschrijving
  Om de juiste positionering te vinden of perfect te communiceren dien je te weten op welke onderwerpen je doelgroep reageert. Precies die onderwerpen, thema's, woorden of beelden gebruiken we in jouw marketing campagne. En dat levert response op, omdat we de woorden en beelden gebruiken die de meerderheid van de doelgroep aanspreekt.

  Positionering
  Het resultaat van een sterke positionering is dat exact duidelijk is hoe jouw bedrijf zich in de markt plaatst, ten op zichten van wie/wat en op welke wijze jouw bedrijf zich onderscheid, dusdanig dat het publiek dit begrijpt en ziet waarom het interessant of relevant voor hen is.
  Een sterke en heldere positionering geeft de basis voor een creatief concept of voor het algehele onderwerp/uitstraling van toekomstige promotiematerialen.

  Branding
  De ontwikkeling van een nieuwe bedrijfsidentiteit is een belangrijke stap in de presentatie van je bedrijf naar buiten toe. Creatie Maakt Alles heeft meer dan 17 jaar ervaring in het ontwikkelen van sterke namen, merken en bedrijfsidentiteiten.

  Grafisch
  De oorsprong van Creatie Maakt Alles ligt in grafisch ontwerp. We hebben meer dan 17 jaar ervaring met het ontwerpen van logo's, huisstijlen, folders, leaflets, posters, websites, signing, etc. Wij geven vorm aan elke uiting die je je maar kunt voorstellen. De kracht van goede vormgeving is dat de boodschap ook daadwerkelijk communiceert met de doelgroep. Wanneer tekst, beeld en huisstijl op de juiste manier gecombineerd worden zal de uiting effect realiseren.


  To find the right positioning or communicate perfectly, you need to know what topics your target audience responds to. We use exactly those subjects, themes, words or images in your marketing campaign. And that produces response, because we use the words and images that appeal to the majority of the target group.

  Positioning
  The result of a strong positioning is that it is exactly clear how your company positions itself in the market, in relation to whom/what and in what way your company distinguishes itself, in such a way that the public understands it and sees why it is interesting or relevant to them.
  A strong and clear positioning provides the basis for a creative concept or for the overall subject matter/appearance of future promotional materials.

  Branding
  Developing a new corporate identity is an important step in presenting your company to the outside world. Creatie Maakt Alles has over 17 years of experience in developing strong names, brands and corporate identities.

  Graphic
  The origin of Creatie Maakt Alles lies in graphic design. We have over 17 years of experience in designing logos, corporate identities, leaflets, posters, websites, signing, etc. We give shape to every expression you can imagine. The power of good design is that the message actually communicates with the target group. When text, image and corporate identity are combined in the right way, the message will be effective.
  Skills in Branding & Positionering (61)
  sociale mediaimpact brandinglogo graphic designWebdesignLogo & HuisstijlOnderzoekPositioneringsonderzoekCommunicatieImagobuildingBranding+51
  Projecten in Branding & Positionering (22)
  Marketingondersteuning Wennekes Welding & Support - Branding & Positionering
  Marketingondersteuning Wellness Academie - Branding & Positionering
  Rebranding voor Acuro - Branding & Positionering
  Productlancering Intrakalk - Branding & Positionering
  Reviews in Branding & Positionering (2)
  Martijn van Ommeren
  Claudia Hopman
  Klanten in Branding & Positionering (22)
  Novelbouw BVBouw | regional
  AcuroBouw | regional
  Frumarco BVVoedsel | national
  Royal Dutch SalesManagement Consulting | national

  Meer informatie over Branding & Positionering


 • Beschrijving
  Een mooi ontwerp van uw bedrijfsfolder of digitale mailing is leuk. Het maakt je trots. Maar van complimenten kun je niet leven. Een goed design moet vooral effectief zijn. Met 10 jaar ontwerpervaring is juist dát onze expertise.

  De oorsprong van Creatie Maakt Alles ligt in grafisch ontwerp. We hebben meer dan 15 jaar ervaring met het ontwerpen van logo's, huisstijlen, folders, leaflets, posters, websites, signing, etc. Wij geven vorm aan elke uiting die je je maar kunt voorstellen. De kracht van goede vormgeving is dat de boodschap ook daadwerkelijk communiceert met de doelgroep. Wanneer tekst, beeld en huisstijl op de juiste manier gecombineerd worden zal de uiting effect realiseren.

  Onze vormgevers staan voor je klaar en kunnen morgen aan de slag om jouw bedrijf optimaal en effectief te presenteren.

  • Activeer jouw doelgroep met een folder of leaflet
  • Een bedrijfsbrochure die ook écht gelezen wordt
  • Alle uitingen van je bedrijf in lijn met elkaar
  • Een logo dat communiceert en een goed imago van jouw bedrijf
  • Aansprekende advertenties die leads opleveren


  A beautiful design of your company brochure or digital mailing is fun. It makes you proud. But you can't live off compliments. A good design has to be effective. With 10 years of design experience this is our expertise.

  The origin of Creatie Maakt Alles lies in graphic design. We have over 15 years of experience in designing logos, corporate identities, brochures, leaflets, posters, websites, signing, etc. We give shape to every expression you can imagine. The power of good design is that the message actually communicates with the target group. When text, image and corporate identity are combined in the right way, the message will be effective.

  Our designers are ready for you and can work tomorrow to present your company optimally and effectively.

  - Activate your target group with a folder or leaflet
  - A company brochure that is actually read
  - All your companies expressions in line with each other
  - A logo that communicates and a good image of your company
  - Appealing advertisements that deliver leads
  Skills in Ontwerp (66)
  sociale mediaimagelogobrochurebrand designposterslogo designcorporate identitybrandingadvertising+56
  Projecten in Ontwerp (20)
  Marketingondersteuning Wennekes Welding & Support - Ontwerp
  Marketingondersteuning Wellness Academie - Ontwerp
  Rebranding voor Acuro - Ontwerp
  Productlancering Intrakalk - Ontwerp
  Klanten in Ontwerp (20)
  Cas Training & RehabilitatieHuisdieren | regional
  Bolier BVLogistiek & Supply Chain | international
  ThoneTechnology Hardware & Equipment | national
  Frumarco BVVoedsel | national

  Meer informatie over Ontwerp


 • Beschrijving
  Online adverteren is niet meer weg te denken in ons marketingbeleid. Voor het werven van aanwezigen bij een kennismakingslezig, voor het genereren van leads of voor het vergroten van een kwaliteit fanbase. Het kan allemaal met online marketing. Met de co-workers van Creatie Maakt Alles hebben we de juiste professionals in huis die alle laatste trends en ontwikkelingen beheersen. De samenwerking tussen specialisaties zoals content creatie en social media-redactie zijn van enorm belang. Deze verschillende disciplines werken nauw samen om te komen tot het beste resultaat: leads, fans, verkopen, aandacht, naamsbekendheid.

  Er bestaan niet één advertentie truc die voor iedere dienst of product werkt. Per branche en dienst of product zetten we de meest ideale inzet van online marketing in. Op basis van reeds bestaande ervaring of door het slim en kosten efficiënt te testen komen we tot de beste online advertentie inzet voor jouw MKB bedrijf.

  Wat kun je van Creatie Maakt Alles verwachten:
  • Verkopen of leads genereren uit online advertenties
  • Social media kanalen inzetten voor slimme advertenties
  • Werven van geïnteresseerde fans om ze aan je merk te binden
  • Optimalisatie van al je online kanalen
  • De juiste (advertentie)kanalen inzetten die passen bij jouw bedrijf
  • Op basis van statistieken meten en optimaliseren, vergroten of bijsturen

  8 online advertentie-kanalen die je in kunt zetten om meer omzet te genereren

  1. Google Search Ads
  Google Search Ads is een pay-per-click platform waarbij jouw advertenties getoond worden op basis van de zoektermen die een gebruiker intoetst. Je betaalt dus alleen wanneer iemand gericht op zoek is naar jouw product of dienst en daadwerkelijk doorklikt naar je website. Klikprijzen worden o.a. bepaald d.m.v. een veiling waarbij je zelf bepaalt wat je maximaal wil investeren maar ook de ervaring van de gebruiker op jouw website speelt hierin een zeer belangrijke rol.

  2. Google Shopping Ads
  Google Shopping is ‘s werelds grootste productvergelijker en laat zien waar het product waar naar gezocht wordt verkrijgbaar is. Net als bij Google Search betaal je per klik en bepaal je zelf wat je maximale budget is. De volgorde waarin Google producten toont wordt bepaald door bod per klik, de verkoopprijs van het product en de ervaring van de klant in je webshop.

  3. Youtube Advertising
  Youtube is de op één na grootste zoekmachine ter wereld en is uitstekend geschikt om d.m.v. video-advertenties naamsbekendheid onder een specifieke doelgroep te genereren. Het biedt de mogelijkheid bepaalde USP’s of productspecificaties visueel toe te lichten en is eenvoudig te combineren met o.a. Google Search en Google Shopping Ads waardoor zeer krachtige mix van campagnes gecreëerd kan worden.

  4. Facebook Ads
  Facebook is met 10.4 miljoen gebruikers (nog steeds) het grootste social media platform van Nederland en biedt tal van advertentiemogelijkheden die gericht zijn op het creëren van naamsbekendheid, verzamelen van leads, promoten van evenementen of het genereren van sales. Targeting binnen Facebook geschiedt op basis van leeftijd, interesse, regio en/of online gedrag en voor zowel grote als kleinere adverteerders mag Facebook niet ontbreken.

  5. Instagram Advertising
  Instagram biedt nagenoeg dezelfde targeting en advertentie-mogelijkheden als Facebook en is in de afgelopen jaren een stuk volwassener geworden. Inmiddels heeft de helft van alle Nederlanders in de leeftijd van 20 t/m 39 jaar dan ook een Instagram account waarbij vrouwen iets meer gebruik maken van het platform dan mannen. Relatief nieuw is Instagram shopping waarmee het mogelijk wordt alle producten uit jouw webshop te tonen binnen Instagram en deze te taggen en promoten via zowel organische posts als advertenties.

  6. TikTok Ads
  Wie jongeren wil bereiken kan tegenwoordig niet meer om TikTok heen. Het is hét grootste social media platform voor gebruikers uit de Generatie Z (6 tot 24 jaar) en ook nog eens het platform dat het meest frequent gebruikt wordt. Advertenties op TikTok bestaan altijd uit specifieke video’s van +/- 15 seconden die worden afgerekend op basis van kosten per klik of kosten per view.

  7. Pinterest Ads
  Pinterest heeft in Nederland zo’n 3,9 miljoen gebruikers en laat zich het beste omschrijven als een visuele zoekmachine waar je inspiratie op kunt doen rond tal van thema’s. Gevonden afbeeldingen kunnen door de gebruiker worden opgeslagen (gepind) en hierdoor ontstaan “borden” rond een specifiek thema of product. Advertenties op Pinterest zorgen er dan ook voor dat jouw product zeer gericht bij een groot publiek van potentiële kopers onder de aandacht wordt gebracht.

  8. LinkedIn Ads
  Wie zich richt op de zakelijke markt niet om LinkedIn heen. Met zo’n 5 miljoen gebruikers is het het grootste sociale netwerk voor de zakelijke markt in Nederland en door slim gebruik te maken van segmentaties op basis van beroep, bedrijf, senioriteit niveau, branche etc. biedt het tal van mogelijkheden voor het genereren van naamsbekend, leads en/of sales.


  Online advertising is no longer a part of our marketing policy. For recruiting attendees at an introductory lecture, for generating leads or for increasing a quality fan base. It can all be done with online marketing. With the co-workers of Creatie Maakt Alles, we have the right professionals in house who master all the latest trends and developments. The collaboration between specializations such as content creation and social media editing are of enormous importance. These different disciplines work closely together to achieve the best results: leads, fans, sales, attention, brand awareness.

  There is no single advertising trick that works for every service or product. For each industry and service or product, we deploy the most ideal use of online marketing. Based on existing experience or by smart and cost-effective testing, we arrive at the best online advertising for your SME company.

  What can you expect from Creatie Maakt Alles?
  - Generating sales or leads from online advertisements
  - Use social media channels for smart advertisements
  - Attract interested fans and get them to commit to your brand
  - Optimization of all your online channels
  - Using the right (advertising) channels that suit your business
  - Measure and optimize based on statistics, increase or adjust

  8 online advertising channels you can use to generate more turnover

  1. Google Search Ads
  Google Search Ads is a pay-per-click platform where your ads are shown based on the search terms that a user types in. You only pay when someone searches for your product or service and actually clicks through to your website. Click prices are determined by means of an auction in which you determine your maximum investment, but the experience of the user on your website also plays a very important role.

  2. Google Shopping Ads
  Google Shopping is the world's largest product comparator and shows where the product you are looking for is available. Just like with Google Search, you pay per click and you decide on your maximum budget. The order in which Google shows products is determined by bid per click, the selling price of the product and the customer experience in your webshop.

  3. Youtube Advertising
  Youtube is the second largest search engine in the world and is ideally suited to generate brand awareness amongst a specific target group by means of video advertisements. It offers the possibility to visually explain certain USP's or product specifications and is easy to combine with Google Search and Google Shopping Ads, which makes it possible to create a very powerful mix of campaigns.

  4. Facebook Ads
  With 10.4 million users Facebook is (still) the largest social media platform in the Netherlands and offers numerous advertising opportunities aimed at creating brand awareness, collecting leads, promoting events or generating sales. Targeting within Facebook is done based on age, interest, region and/or online behavior and for both large and smaller advertisers, Facebook is not to be missed.

  5. Instagram Advertising
  Instagram offers almost the same targeting and advertising possibilities as Facebook and has matured in recent years. Half of all Dutch people aged between 20 and 39 now have an Instagram account, with women making slightly more use of the platform than men. Instagram shopping is relatively new and makes it possible to show all the products from your webshop on Instagram and to tag and promote them through both organic posts and ads.

  6. TikTok Ads
  If you want to reach young people, there is no way around TikTok nowadays. It is the largest social media platform for users from Generation Z (6 to 24 years) and also the most frequently used one. Ads on TikTok always consist of specific videos of +/- 15 seconds which are charged on the basis of cost per click or cost per view.

  7. Pinterest Ads
  Pinterest has about 3.9 million users in the Netherlands and can best be described as a visual search engine where you can find inspiration on numerous themes. Found images can be saved (pinned) by the user and this creates "boards" around a specific theme or product. Advertisements on Pinterest therefore ensure that your product is brought to the attention of a large audience of potential buyers in a very targeted way.

  8. LinkedIn Ads
  Anyone who focuses on the business market cannot ignore LinkedIn. With some 5 million users, it is the largest social network for the business market in the Netherlands and by making smart use of segmentations based on profession, company, seniority level, industry etc. it offers numerous opportunities for generating brand awareness, leads and/or sales.
  Skills in Online Advertising (79)
  seaonline contentsearch marketingsearch engine marketingonline advertisinggoogle adwordsinstagram marketingWebshop DevelopmentLinkedIn AdsBrand Awareness+69
  Projecten in Online Advertising (15)
  Marketingondersteuning Wennekes Welding & Support - Online Advertising
  Rebranding voor Acuro - Online Advertising
  Productlancering Intrakalk - Online Advertising
  Marketing Adagium Bedrijfsoverdrachten - Online Advertising
  Klanten in Online Advertising (15)
  No-AxeE-commerce | international
  Frumarco BVVoedsel | national
  Wennekes Welding & SupportBouw | national
  AcuroBouw | regional

  Meer informatie over Online Advertising


 • Beschrijving
  Wij noemen een website de digitale vestiging van een onderneming. Waarschijnlijk krijg je meer bezoekers op je website dan in je fysieke bedrijfspand. Omdat je veel bezoekers niet direct persoonlijk zult spreken is een goede (eerste) indruk van groot belang. Een bezoek aan jouw website draagt bij aan de beoordeling van je MKB bedrijf. Of je dat nu graag wilt of niet.

  De specialisten van Creatie Maakt Alles hebben een perfecte afstemmen met webdesign en webontwikkeling. Want ja, dit zijn twee totaal verschillende disciplines, die echter wel heel goed met elkaar dienen te communiceren. Het doel is om van jouw website de beste presentatie van je bedrijf te maken. Niet alleen dat het mooi oogt, maar dat het verhaal klopt, dat de identiteit overkomt én dat bezoekers eenvoudig met je in contact komen!

  Wat kun je van Creatie Maakt Alles verwachten
  • Een website die aansluit bij jouw MKB bedrijf
  • Ontwikkelen van websites binnen WordPress, Drupal, Magento, etc.
  • De juiste pagina indeling die bijdraagt aan online resultaat
  • Een goed vindbare website op basis van de juiste content
  • Advies bij het slim doorontwikkelen van een website (groei-proof)


  We call a website the digital establishment of a business. You probably get more visitors on your website than in your physical premises. Because you will not speak to many visitors personally, a good (first) impression is of great importance. A visit to your website contributes to the assessment of your SME company. Whether you like it or not.

  The specialists at Creatie Maakt Alles have a perfect match with web design and web development. Because yes, these are two completely different disciplines, but they do need to communicate very well with each other. The goal is to make your website the best presentation of your company. Not just that it looks good, but that the story is right, that the identity comes across and that visitors can easily connect with you!

  What can you expect from Creatie Maakt Alles
  - A website that fits your SME business
  - Development of websites within WordPress, Drupal, Magento, etc.
  - The right page layout that contributes to online results
  - A well positioned website based on the right content
  - Advice on the smart further development of a website (growth-proof)
  Skills in Website Creatie (45)
  Web DevelopmentWebsite DesignWixResponsive Web DesignDrupalContentMarketing AutomationAnalyticsPHP Website DevelopmentA/B Testing+35
  Projecten in Website Creatie (6)
  Rebranding voor Acuro - Website Creatie
  Productlancering Intrakalk - Website Creatie
  Marketingondersteuning voor Boerin Agnes - Website Creatie
  Ontwikkeling logo, huisstijl en website Novelbouw - Website Creatie
  Reviews in Website Creatie (2)
  Gaby van Moorsel
  Ries Nooijen
  Klanten in Website Creatie (6)
  Boerin AgnesLandbouw | national
  IntrakalkBouw | national
  AcuroBouw | regional
  Novelbouw BVBouw | regional

  Meer informatie over Website Creatie


 • Beschrijving

  Geen beschrijving opgegeven voor deze service.

  Skills in Copywriting (48)
  communicatieLocal SEODesignSEO copywritingcopywritingseocreativeadssocial media brandingwriting+38
  Projecten in Copywriting (7)
  Marketingondersteuning Wennekes Welding & Support - Copywriting
  Marketingondersteuning Wellness Academie - Copywriting
  Rebranding voor Acuro - Copywriting
  Productlancering Intrakalk - Copywriting
  Klanten in Copywriting (7)
  Fysikos VoedingVoedsel | regional
  Frumarco BVVoedsel | national
  Adagium BedrijfsoverdrachtenBanken & financiële instellingen | regional
  IntrakalkBouw | national

  Meer informatie over Copywriting


 • Beschrijving
  Veel MKB bedrijven schrijven wel eens een blog of een mooi artikel. En vragen soms ook nog wel eens een klant om een review te schrijven. Maar vaak is er niemand die dit structureel oppakt en er voor zorgt dat er elke maand mooie artikelen en verhalen te delen zijn vanuit jouw bedrijf. Met contentcreatie voed je alle marketingkanalen: website, social media, nieuwsbrieven en zelfs magazines of andere (print-)uitingen. Bij Creatie Maakt Alles werken we vaak in een duo bij een content-creatie-opdracht. Daarmee word je niet afhankelijk van één persoon en zijn beschikbaarheid.

  Maar denk ook aan de optimalisering van de website teksten, de folder teksten of advertentie teksten. Wanneer ze vanuit het DNA van jouw bedrijf geschreven zijn... komen ze aan bij de doelgroep en word je beter zichtbaar en vindbaar. Enerzijds vanuit technisch oogpunt (de beste zoekwoorden) en anderzijds vanuit emotioneel oogpunt (de juist snaar raken).

  Wanneer we aan de slag gaan met jouw social media content dan werken we allereerst een contentstrategie uit. Dit wordt de kapstok waar we alle uitgaande communicatie op baseren. Noem het de richtlijnen en de kaders die aansluiten bij jouw merk, DNA en identiteit. Op deze manier zorgen we ervoor dat je communicatie en content altijd in één lijn is en aansluit bij de waarden van jouw MKB Bedrijf.

  Voorbeelden van content creatie:
  • Prachtige klant verhalen die de toegevoegde waarde van jouw bedrijf vertellen
  • Interviews met medewerkers, die het bedrijf promoten (tbv vacatures)
  • De diensten en producten van jouw bedrijf krachtig en helder verwoord
  • Website teksten afgestemd op de juiste zoekwoorden
  • Verbeterde vindbaarheid van je website middels slimme artikelen en teksten
  • Te gekke social media content die onderscheidend is en aanspreekt bij de doelgroep


  Many SME companies do write a blog or a nice article from time to time. And sometimes ask a customer to write a review. But often there is no one who takes this up structurally and ensures that every month there are great articles and stories to share from your company. With content creation you feed all marketing channels: website, social media, newsletters and even magazines or other (print) publications. At Creatie Maakt Alles, we often work in a duo on a content creation assignment. This way you don't become dependent on one person and his availability.

  But also think about the optimization of website texts, brochure texts or ad texts. If they are written from your company's DNA... They reach your target group and you become more visible and findable. On the one hand from a technical point of view (the best search words) and on the other hand from an emotional point of view (striking the right chord).

  When we start working on your social media content, we first work out a content strategy. This will be the framework on which we base all outgoing communication. Call it the guidelines and frameworks that fit your brand, DNA and identity. In this way, we ensure that your communication and content is always in line and aligned with the values of your SME Company.

  Examples of content creation:
  - Great customer stories that tell the added value of your company
  - Interviews with employees who promote your company (for job vacancies)
  - The services and products of your company powerfully and clearly articulated
  - Website texts tailored to the right keywords
  - Improved findability of your website through clever articles and texts
  - Awesome social media content that is distinctive and appeals to the target audience
  Skills in Content Strategy (71)
  contentplanningcorporate identiteit ontwerpcommunicatieconversies trackenidentiteitsontwerpzoekmachine optimalisatiewebsite onderhoudcontent reclamedigitale campagneblog creatie+61
  Projecten in Content Strategy (14)
  Marketingondersteuning Wennekes Welding & Support - Content Strategy
  Marketingondersteuning Wellness Academie - Content Strategy
  Rebranding voor Acuro - Content Strategy
  Productlancering Intrakalk - Content Strategy
  Review in Content Strategy (1)
  Chu
  Klanten in Content Strategy (14)
  Adagium BedrijfsoverdrachtenBanken & financiële instellingen | regional
  IntrakalkBouw | national
  AcuroBouw | regional
  Wellness AcademieSchoonheid | international

  Meer informatie over Content Strategy


 • Beschrijving
  Digital strategy is een breed begrip, waarbij we het gehele spectrum van online marketing in kaart brengen voor jouw MKB bedrijf. Welke kanalen zijn interessant, welke advertentiemogelijkheden zijn er, waar bevindt de doelgroep zich. Maar ook hoe kun je de beste contentstrategie toepassen in zowel tekst als in beeld, en hoe stem je deze af op de verschillende online kanalen die er beschikbaar zijn.
  En niet te vergeten jouw website als het middelpunt van dit alles. Hoe arriveren mensen op je website, wat dient de website op te leveren (leads, bezoekers, conversie) en hoe kunnen we de website optimaliseren met SEO, copy, techniek en vormgeving.

  Een digitale strategie is een mix van content, social, advertising en website. Alles komt samen. Hiervoor werken meerdere van onze specialisten aan jouw vraagstuk, ieder vanuit zijn eigen expertise. Iedereen met hetzelfde doel: het beste uit de online strategie van jouw MKB bedrijf halen.


  Digital strategy is a broad concept, in which we map out the entire spectrum of online marketing for your SME company. Which channels are interesting, which advertising possibilities are there, where is your target group located. But also how to apply the best content strategy in both text and images, and how to align these with the various online channels that are available.
  And not to forget your website as the center of it all. How do people arrive at your website, what should the website deliver (leads, visitors, conversion) and how can we optimize the website with SEO, copy, technology and design.

  A digital strategy is a mix of content, social, advertising and website. Everything comes together. For this, several of our specialists work on your issue, each from their own expertise. Everyone with the same goal: getting the best out of the online strategy of your SME company.
  Skills in Digital Strategy (58)
  online strategyMarketing OnderzoekCustomer Relationship ManagementProduct LanceringLead-AcquisitionCommunicatieDigitalData AnalyseTraffic AcquisitionRecruitment Marketing+48
  Projecten in Digital Strategy (10)
  Marketingondersteuning Wennekes Welding & Support - Digital Strategy
  Marketingondersteuning Wellness Academie - Digital Strategy
  Rebranding voor Acuro - Digital Strategy
  Productlancering Intrakalk - Digital Strategy
  Review in Digital Strategy (1)
  Cas Snel
  Klanten in Digital Strategy (10)
  IntrakalkBouw | national
  Wellness AcademieSchoonheid | international
  Wennekes Welding & SupportBouw | national
  Cas Training & RehabilitatieHuisdieren | regional

  Meer informatie over Digital Strategy


 • Beschrijving
  Search Engine Optimization betekent dat je werkt aan de organische vindbaarheid van je website via een zoekmachine zoals Google. Hier betaal je dus géén advertentiekosten voor. Zoekmachine optimalisatie is een combinatie van onder andere content optimalisatie, linkbuilding en het optimaliseren van de website techniek. Hierdoor wordt de relevantie met belangrijke zoekwoorden vergroot en stijgt de autoriteit van je website. Dit zorgt ervoor dat het Google algoritme een hogere kwaliteitsscore toekent aan je website. Deze hogere kwaliteitsscore heeft tot gevolg dat de posities van jouw website op belangrijke zoekthema’s zullen stijgen en dit resulteert in meer relevante website bezoekers.

  Onderdelen die onze SEO specialist voor je kan doen:

  1. Website analyse:
  Met een website analyse maken we een uitgebreide scan van de website van jouw MKB bedrijf. We maken een duidelijk overzicht van verbeterpunten die bij zullen dragen aan de online vindbaarheid van de website. Wanneer een website beter wordt beoordeelt door Google, dan zal deze dus ook eerder als zoekresultaat worden aangeboden bij een zoekopdracht. Aan de andere zijde kun je het gebruik van de website (wanneer een bezoeker op de website komt) verbeteren waardoor de kans groter is dat hij langer blijft, meer leest, verder doorklikt of zelfs overgaat tot actie. Met de website analyse krijg je een duidelijk overzicht van actie- en verbeterpunten (die in volgorde van belangrijkheid worden opgesomd) en heb je een goed plan van aanpak om de huidige website(s) van jouw bedrijf te gaan verbeteren. Dit actieplan kun je vervolgens ook in fases gaan uitvoeren.

  2. Pagina opbouw/indeling optimaliseren
  Binnen een website is het belangrijk dat de pagina opbouw logisch is voor Google om te begrijpen. Denk hierbij aan onderwerpen die twee keer op dezelfde pagina naar voren komen, dienen met elkaar verbonden te zijn en maar één keer door te klikken naar een externe detailpagina met een langere/uitgebreidere beschrijving.

  3. Menustructuur en indeling
  Binnen een website is het belangrijk dat mensen via een logische menu-structuur op onderwerp-specifieke pagina’s kunnen komen. We adviseren bij het (her)inrichten van de menustructuur, dusdanig dat deze beter aansluit bij de wensen en eisen van Google. Hierbij houden we ook rekening met de menu-benamingen, dat ook deze goed door Google geïndexeerd kunnen worden.

  4. Meta descriptions / Metatags
  Het op de correcte wijze invullen van de meta descriptions en metatags in de website, zorgt er voor dat de pagina’s van de website van jouw MKB bedrijf beter getoond en gepresenteerd worden in Google. Het zijn de kleine inleidende teksten die je ziet nadat je een zoekopdracht hebt gedaan binnen Google. Deze dienen sterk en aansprekend te zijn om bezoekers te overtuigen dat de website van je bedrijf verder helpt.

  5. Instellen van H1 en H2 titels
  De H1 titels in de website worden ook door Google geïndexeerd. Het zijn de titels die worden gescand om te beoordelen of de inhoud op de betreffende website pagina aansluit bij de zoekopdracht die binnen Google is gedaan. H1 titels zijn van groot belang voor een goede vindbaarheid en dienen sterk te zijn, aan te sluiten op de resultaten uit het zoekwoordenonderzoek en afgestemd te zijn op de eisen/wensen van Google.

  6. ‘Cornerstone’ pagina
  Uit het zoekwoordenonderzoek komt naar voren welke woorden en onderwerpen belangrijk zijn om extra te belichten binnen de website. Google waardeert pagina’s namelijk op inhoud en de lengte van de tekst. Wanneer een pagina veel (relevante!) tekst bevat aangaande een specifiek onderwerp dan zal deze pagina eerder worden aangeboden bij zoekopdrachten. Pagina’s in de website, gericht op specifieke thema’s, dienen dan zeker 1000 woorden te bevatten. Dit worden ook wel ‘cornerstone’ pagina’s genoemd. Het zijn de hoekstenen binnen je website.

  7. Verbeteren laadsnelheid
  Er zijn verschillende wijzigingen en aanpassingen mogelijk binnen de website die de laadsnelheid van de website verbeteren. Google indexeert websites die een hoge laadsnelheid hebben beter en geeft deze voorrang in de zoekresultaten. E.e.a. dient in samenwerking met de website developer worden uitgevoerd.

  8. Pagina optimalisatie – bestaande website
  De SEO specialist binnen Creatie Maakt Alles neemt de pagina’s van jouw website één voor één door en optimaliseert álle voorkomende onderdelen die bijdragen aan een verbeterde vindbaarheid in Google. E.e.a. kan in fases worden uitgevoerd, waarbij we eerst die pagina’s in de website optimaliseren die volgens analytics en search console het belangrijkste zijn. Alle onderdelen zoals H1, H2 titels, Metatags en Meta descriptions, etc. worden hierin meegenomen.

  9. Structured data
  Structured Data wordt geoptimaliseerd. Dit is de code die je aan de website toevoegt waardoor de snippets van de website van jouw bedrijf verrijkt worden.

  10. Robot.txt / Sitemap
  De Robot.txt en de sitemap worden in de website toegevoegd. Dit helpt Google bij het scannen van de website en alle gekoppelde (relevante) pagina’s.


  Search Engine Optimization means working on the organic findability of your website through a search engine like Google. You don't pay any advertisement costs for this. Search engine optimization is a combination of content optimization, link building and optimizing website technology. This increases the relevance of important keywords and increases the authority of your website. This ensures that the Google algorithm assigns a higher quality score to your website. This higher quality score means that the positions of your website on important search topics will increase and this results in more relevant website visitors.

  Parts that our SEO specialist can do for you:

  1. Website analysis:
  With a website analysis we make a comprehensive scan of the website of your SME company. We make a clear overview of improvements that will contribute to the online findability of the website. When a website is better rated by Google, then it will also be offered as a result of a search sooner. On the other hand, you can improve the use of the website (when a visitor comes to the website) which makes it more likely that he will stay longer, read more, click through further or even take action. With the website analysis you get a clear overview of action and improvement points (listed in order of importance) and you have a good plan of action to improve the current website(s) of your company. You can then also implement this action plan in phases.

  2. Optimize page structure / layout
  Within a website it is important that the page structure is logical for Google to understand. Think of topics that appear twice on the same page, should be connected and only one click through to an external detail page with a longer / more detailed description.

  3. Menu structure and layout.
  Within a website it is important that people can reach subject-specific pages through a logical menu structure. We advise in the (re)design of the menu structure, so that it better meets the needs and demands of Google. We also take into account the menu names, so that these can also be indexed properly by Google.

  4. Meta descriptions / Meta tags
  The correct way of filling in the meta descriptions and meta tags in the website ensures that the pages of your SME companies website are displayed and presented better in Google. They are the small introductory texts that you see after you have done a search within Google. These need to be strong and appealing to convince visitors that your companies website helps further.

  5. Setting H1 and H2 titles
  The H1 titles in the website are also indexed by Google. They are the titles that are scanned to assess whether the content on the given website page matches the search query done within Google. H1 titles are very important for good findability and should be strong, match the results from the keyword research and be aligned with Google's requirements/wants.

  6. Cornerstone page
  The keyword research shows which words and topics are important to highlight within the website. Google rates pages on content and length of text. If a page contains a lot of (relevant!) text on a specific subject, this page will be offered more easily in search queries. Pages in the website, focused on specific topics, should contain at least 1000 words. These are also called 'cornerstone' pages. They are the cornerstones within your website.

  7. Improve loading speed
  There are several changes and adjustments possible within the website that improve the loading speed of the website. Google indexes websites with a high loading speed better and gives them priority in search results. This should be done in cooperation with the website developer.

  8. Page optimization - existing website
  The SEO specialist within Creatie Maakt Alles will go through the pages of your website one by one and optimize all common elements that contribute to an improved findability in Google. This can be done in phases, where we first optimize the pages of your website that are most important according to analytics and search console. All components such as H1, H2 titles, Meta tags and Meta descriptions, etc. are included.

  9. Structured data
  Structured Data is optimized. This is the code you add to the website to enrich the snippets of your company's website.

  10. Robot.txt / Sitemap
  The Robot.txt and sitemap are added into the website. This helps Google to scan the website and all linked (relevant) pages.
  Skills in SEO (60)
  keyword researchNamingDesignLink Buildingseoresearchdatasearch engine marketingsearch marketingseo marketing+50
  Projecten in SEO (4)
  Marketingondersteuning voor Bolier - SEO
  Marketingondersteuning voor Blundstone - SEO
  (Online) Marketingcampagne Frutesse Fruitstroop - SEO
  Marketingondersteuning voor VCC & A.S.E. Repair BV - SEO
  Klanten in SEO (4)
  VCC BV & A.S.E. Repair BVEnergiebedrijven | international
  Bolier BVLogistiek & Supply Chain | international
  Frumarco BVVoedsel | national
  BlundstoneRetail | international

  Meer informatie over SEO

Heb je een van die diensten nodig?

Vraag Creatie Maakt Alles om een offerte en krijg in korte tijd een antwoord.
Team

25 leden in Creatie Maakt Alles's team

Creatie Maakt Alles cover
VerhaalWij zijn een team van ± 27 speicalisten met verschillende disciplines waarmee we ieder vraagstuk op het gebied van marketing beantwoorden: marketing, communicatie en copywriting, online advertising, grafisch ontwerp, animaties webdesign en -ontwikkeling, foto- en videografie. Samenstelling: 10 in dienst 17 freelancers
Neem gemakkelijk contact op met Creatie Maakt Alles's team

Stuur ze een bericht en krijg snel een antwoord.


Prijzen

Creatie Maakt Alles heeft 0 awards gewonnen


Reviews

Reviews

4.7/5
(8 reviews)
RN
Ries NooijenAccountmanager zakelijke markt bij Auto Mertens
ServiceWebsite Creatie
SectorAuto
Team11 - 50
5/5

Ik ben meer dan tevreden over het eindresultaat dat Creatie Maakt Alles heeft geleverd. Van offerte tot aan de realisatie heb ik prettig contact gehad. één contactpersoon voor het design, één voor de technische realisatie, ideaal! Met onze nieuwe website en het schadeportaal kunnen we niet alleen onze zakelijke merkidentiteit uitdragen maar creëren we ook nieuwe verkoopkansen voor ons bedrijf. Samen met Creatie Maakt Alles is een mooie basis gerealiseerd om de komende jaren op verder te bouwen. Kortom, een aanrader!


ServiceWebsite Creatie
SectorAuto
Team11 - 50

RV
Ron van de WeerdDirecteur bij A.S.E. Repair
ServiceSocial media
SectorIndustriële Goederen en Diensten
4/5

De kracht van de samenwerking zit in de aanpak van Creatie Maakt Alles, zij stellen zich leergierig op, vragen goed door en proberen onze markt écht te begrijpen. Zo ontstaat er een echte co-creatie waardoor de meest effectieve uitingen gecreëerd worden.


ServiceSocial media
SectorIndustriële Goederen en Diensten

CH
ChuExecutive director bij NOIDS BV
ServiceContent Strategy
SectorHuishoudelijke Producten
Team1 - 10
5/5
Begroting
Kwaliteit
Plan
Samenwerking

Wat was het doel van de samenwerking?The agent optimized my website, and provides content, SEO, social media and PR services, full package.

Wat vond je het leukst tijdens de samenwerking?Creatie Maakt Alles is a real marketing agency that really cares about my business. Evidence: they ask good questions which would make their lives harder but mine better. The team can actually function as MY marketing department that works for MY business, instead of just provide generic service (like all the other agencies I've talked to) and miss the whole point of marketing. Mr. Melle is amazing. I've already recommended them to two of my friends.

Zijn er verbeterpunten?So far I don't have any recommendation for improvement

Chu beveelt dit bureau aan


ServiceContent Strategy
SectorHuishoudelijke Producten
Team1 - 10

Gewerkt met Creatie Maakt Alles?

Deel je ervaring met ons.

Een review plaatsen

Contact

Contact gegevens van Creatie Maakt Alles

Details • HoofdkantoorKapelstraat 2, 5258 VB Berlicum, Netherlands

Creatie Maakt Alles-facebookCreatie Maakt Alles-linkedinCreatie Maakt Alles-google_plusCreatie Maakt Alles-instagram