Hoe en waarom bouw je een marketingplan op?
Digital & Marketing Strategy

Hoe en waarom bouw je een marketingplan op?

5,00/5(2)

In de marketing is het een uitdaging om gefocust te blijven op de behoeften van jouw klanten te begrijpen hoe zij in contact komen met de verschillende aanbiedingen. Tegenwoordig speelt marketing een serieuze rol in het succes van een bedrijf. Het is echter noodzakelijk om een plan te ontwikkelen en in de praktijk te brengen om uitzonderlijke resultaten te bereiken.

Een marketingplan, wat is dat nu weer?

Een marketingplan is het opzetten van een project dat jouw bedrijf over een welbepaalde periode wil uitvoeren, of het nu gaat om de lancering van een product, een commerciële operatie of de creatie van een dienst.

Met een duidelijk en beknopt marketingplan worden je acties gedurende het hele project begeleid en wordt je aanpak op elk moment vereenvoudigd, omdat het alle stappen omvat die je moet doorlopen. Hierin zijn zowel de betrokken spelers als de toegepaste methoden opgenomen, evenals essentiële cijfers zoals de duur van jouw campagne en het benodigde budget.

Het is dus een leidraad, die je in staat stelt om te weten te komen welke acties je op welk moment moet ondernemen, en zo de kans op succes van het betreffende project te vergroten.

Waaruit bestaat een sterk marketingplan?

Een marketingplan is een instrument dat het mogelijk maakt om een nieuw project binnen je bedrijf te implementeren. Maar hoe kun je het nu concreet toepassen op je eigen bedrijfsstrategie?

Eerst en vooral staat er aan het begin van elk project een idee. Het moet inspelen op een specifieke behoefte die door een groep consumenten wordt geuit. Als dit idee eenmaal is bedacht, zal het verder worden ontwikkeld in de vorm van een project, via het marketingplan. 

Het marketingplan kent twee hoofdfasen: strategie en uitvoering.

De eerste fase, de strategie, bestaat uit drie elementen: de diagnose, de definitie van de doelstellingen en de positionering van het bedrijf op de markt. Er moet dus worden vastgesteld welk probleem je probeert op te lossen en hoe jouw project daar een oplossing voor biedt. 

De uitvoering is de tweede fase van het marketingplan. Nu kan je zien dat je idee in een tastbare realiteit wordt omgezet. De volgende stap is het monitoren van de voortgang van jouw project en deze vervolgens te evalueren.

Het ontwikkelen van een marketingplan: de strategische fase

Wanneer je nog maar net begonnen bent met het maken van je marketingplan, zijn hier enkele nuttige tips die het makkelijker voor je maken.

De basis van deze stap is het opstellen van een briefing over jouw bedrijf. Het is inderdaad belangrijk om, voordat je de markt betreedt, duidelijk te definiëren wie je bent, waarom je handelt en wat je project is. Deze zelfdefiniëring moet samen met de andere leden van jouw team worden uitgevoerd, om ervoor te zorgen dat ze goed op elkaar zijn afgestemd. 

Het is dan noodzakelijk om een marketinganalyse uit te voeren:

  • Welk(e) probleem(sen) lost jouw idee op?
  • Voor wie is het bedoeld?
  • Wat is de huidige stand van zaken op de markt?
  • Hoe innovatief is dit idee en onderscheidt het je van jouw concurrenten? 

Het is hierbij van groot belang om de persona van de koper duidelijk te identificeren en hem of haar in alle fasen van de ontwikkeling van jouw marketingplan in het oog te houden. Hij is immers degene die verondersteld wordt jouw product te consumeren! 

Tijdens deze eerste twee stappen kunnen we je alleen maar aanraden om de SWOT-analysetool (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats) te gebruiken. Zo mis je geen enkele van de te bestuderen dimensies.

Zodra deze analyse is afgerond, kunt jij je doelstellingen formuleren en jouw strategie bepalen. Aarzel niet om de SMART (Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Time-based) methode te gebruiken om de doelstellingen die u wilt bereiken, te definiëren.

Wanneer jouw doelstellingen duidelijk zijn vastgesteld, ben je in staat om deze in de vorm van concrete acties uit te werken en vervolgens elk van deze acties volgens een specifiek schema te plannen. Het idee is om je te helpen ervan op de hoogte te zijn wanneer je welke actie moet ondernemen om dichter bij je doel te komen.

Het marketingplan in actie

Je hebt de theorie van de marketingplanning onder de knie, je hebt de markt bestudeerd, je hebt doelstellingen ontwikkeld en concrete acties gedefinieerd… nu hoef je het alleen nog maar in gang te zetten.

Om van de strategische fase naar de operationele fase te gaan, is het noodzakelijk om samen met je team het actieplan te definiëren. Je kunt brainstormen met de 4P’s-methode, ook wel bekend als de marketingmix: product, prijs, plaats, promotie. Je bent vrij om variabelen ad infinitum toe te voegen en te bespreken. Je kunt ook indicatoren kiezen die je in staat stellen om jezelf achteraf te evalueren en zo te verbeteren.

Zodra jouw plan in werking is gesteld, hou je het project in de gaten, observeer je de voortgang ervan en je controleert de effectiviteit. Denk er ook aan om het te synchroniseren met de rest van de activiteiten van het bedrijf, zodat ze niet tegenstrijdig zijn.

close

Krijg toegang tot onze exclusieve content!

email