Efficiënt brainstormen doe je zo
Digital & Marketing Strategy

Efficiënt brainstormen: tips die resultaat opleveren

5,00/5(1)

Een ieder heeft weleens van de term brainstormen gehoord. Brainstormen is niets anders dan op een creatieve manier en binnen een korte tijdsbestek een aantal nieuwe ideeën opdoen over een bepaald onderwerp. Dit kan overigens ook betrekking hebben op een vraagstuk. Het komt erop neer, dat je enkele mogelijke ideeën in kaart brengt en dat je pas na dit proces een waardeoordeel geeft over elkaars ideeën. In dit artikel kom je meer te weten over efficient brainstormen en krijg je enkele tips mee welke je kunt toepassen voor het beste resultaat.

Het beoordelen van elkaars ideeën

Uiteraard zal je je afvragen wat het belang is van brainstormen. Het antwoord is simpel. Je probeert door te brainstormen van gedachte te wisselen met anderen en op die manier mogelijke manieren te bedenken hoe bijvoorbeeld een vraagstuk op te lossen. In eerste instantie verzamelen jullie alle mogelijk oplossingsmodellen. In een later stadium beoordelen jullie elkaars ideeën om uiteindelijk tot een oplossing te geraken met betrekking tot het vraagstuk.

Hoe kun je het beste brainstormen?

Nu je weet wat wordt verstaan onder brainstormen kan je jezelf op gegeven moment afvragen op welke wijze je het best kan brainstormen. In ieder geval heb je een flinke dosis creativiteit nodig.

Het is goed om te weten, dat brainstormen verdeeld kan worden in twee fasen. Als eerst probeer je alle mogelijke ideeën te identificeren. Je kan je daarbij op een onderwerp concentreren. Na de eerste stap ga je ertoe over om de in kaart gebrachte ideeën te beoordelen door ze te vergelijken met elkaar. Je gaat daarbij dus de voor- en nadelen na om uiteindelijk een besluit te nemen.

Je merkt, dat er een onderscheid wordt gemaakt in het identificeren van ideeën en het geven van een waardeoordeel.

Wat doe je als je brainstormt?

Sommige personen vragen zich wat ze moeten doen tijdens het brainstormen en wat met hun ideeën gebeurt. Allereerst wordt van je verwacht, dat je op een creatieve wijze ideetjes bedenkt en deze deelt met de groep. Daarnaast help je ideetjes van anderen verder vorm geven en je kunt ook nieuwe ideeën formuleren. Als je een vraagstuk dient op te lossen hoef je bij het ontdekken van ideetjes geen rekening te houden met mogelijke oorzaken. Je kijkt meer naar oplossingsmodellen aandragen door gezamenlijk ideeën te genereren.

Wat is effectief brainstormen?

Een van de meest gestelde vragen is uiteraard hoe je successen kan boeken door te brainstormen. Om doelgericht te brainstormen dien je enkele stappen te volgen. Allereerst dien je het startpunt te bepalen om ideeën te genereren.

Hoe ga ik van start?

Voordat je van start gaat met brainstorm sessies dien je je als eerst af te vragen wat de concrete vraag is waarop antwoord gegeven moet worden. Het beste is, dat je je beperkt tot een vraag. Hierdoor zal je makkelijker en effectiefer ideetjes kunnen bedenken. Zijn er echter meerdere subvragen, dan kan je je het best concentreren op de hoofdvraag. Deze moet niet alleen kort en bondig zijn, maar ook duidelijk. In ieder geval moet de vraag voor een ieder te begrijpen zijn.

Ben je aan het brainstormen in een groep? Dan heb je een begeleider nodig. Deze moet dan de orde behouden binnen de groep terwijl jullie aan het brainstormen zijn. Een ieder moet per slot van rekening zonder zich bedreigd te voelen in staat zijn om opgedane ideetjes met de groep te delen. Als begeleider stuur je en laat je de brainstormsessie waar nodig los voor een beter resultaat.

Onderwerp concentreren bij het brainstormen

Na de vraag geidentificeerd te hebben kan je echt beginnen met brainstormen. Het beste is, dat een ieder zelfstandig ideetjes bedenkt. Je dient wel af te spreken, dat een ieder minimaal vier tot vijf ideetjes of keywoorden in kaart brengt om te geraken tot een gedragen oplossing voor de vraagstuk. Op deze manier krijg je meerdere goede ideetjes welke je uiteindelijk kan beoordelen. Bij het brainstormen kan je ook alle goede ideetjes op een bord of op papier noteren voor de eindbeoordeling. Zijn er ideetjes welke veel betrekking op elkaar hebben? Dan kan je ze tot een maken.

Een out of the box benadering

Bij het brainstormen dien je een out of the box benadering aan te hangen. Je kunt alle mogelijke ideeën, ongeacht of het goed of fout is in kaart brengen. Ook als je idee niet juist is, kan het bij het brainstormen op gegeven moment wel resulteren in een betere idee nadat anderen waar nodig hebben aangevuld. Je kunt dus ook voortborduren op ideetjes welke zijn aangedragen door andere groepsgenoten. Het zal misschien een beetje ongeorganiseerd lijken, maar dat is juist het doel bij het brainstormen, dat je elkanders ideeën in kaart brengt.

Een bepaald onderwerp beoordelen

Je zal je nu wel afvragen wat er met de ideeën gebeurt als ze al in kaart zijn gebracht. Het antwoord is simpel. De in kaart gebrachte ideetjes ga je dan beoordelen. Antwoorden op het vraagstuk verkrijgen gebeurt overigens op deze manier. Je selecteert alle top en of nieuwe ideeën en probeert daarmee met iets nieuws te komen. Het blijft dus een creatieve proces waar rekening mee gehouden moet worden.

Bij het uitwerken van bestaande en nieuwe ideeën kan je een concretere idee voor het vraagstuk verkrijgen. Ga per idee wel na hoe, wat, waar, waarom, welke voordelen, welke moeilijkheden je geconsatateerd hebt en uiteraard de gevolgen. Het proces van ideeën verzamelen mag je uiteraard voortzetten als je nog niet tevreden bent de in kaart gebrachte ideeën.

Goede ideeën

Als laatst kan je alle ideeën, die overgebleven zijn wederom evalueren en de beste ideeën kiezen. De betere ideeën kan je dan verder op een creatieve manier verwerken tot een uitstekend concept.

Hoe kan je online brainstormen?

Brainstormen hoeft niet altijd in een fysieke setting. Je kunt je gedachten ook online de vrije loop laten. Je geeft iedereen, die wil meedoen aan de brainstormsessie de gelegenheid om zich op een online platform te verzamelen alwaar er gebrainstormd zal worden.

Tijdens zo een sessie moeten de vraagstukken waarover men van gedachte moet wisselen duidelijk zijn. Werk je alleen met een chat functie, dan moet men dan zijn of haar idee delen door bijvoorbeeld het idee in te voeren en dan op een post it knop te klikken. Er zijn voldoende mogelijkheden om online te kunnen brainstormen.

Het belangrijkste is, dat je niet alleen de faciliteiten moet hebben, een desktop/ mobiele apparaat met een stabiele verbinding, maar voor partijen moet ook duidelijk zijn waarover het gaat. Online brainstormen kan ook ervaren worden als efficient en slimmer werken.

Onderwerp bedenken voorbeeld – Hoe kan je op een gerichte manier nieuwe ideeën opdoen?

De eerste stap van het proces van brainstortmen houdt in, dat je nieuwe ideeën zal moeten bedenken voor een specifiek geval. Uiteraard wordt dit niet door een ieder als even gemakkelijk ervaren. Het bedenken van ideetjes brengt met zich mee, dat je je creatieve geest zal moeten raadplegen.

Als je naar informatie zoekt welke stappen je kunt ondernemen om doelgericht nieuwe ideetjes op te doen, dan zal je al gauw de vier basis regels tegenkomen. Door deze regels in acht te nemen kun je erop rekenen, dat je brainstormsessies ook succesvol zal zijn en dus vruchten zal afwerpen.

Het beoordelen van ideetjes uitstellen

Als eerst moet je in staat zijn om het beoordelen van een idee uit te stellen. Je hoeft dus nog geen commentaar te geven op de ideetjes van een ander en hetzelfde geldt ook voor je eigen ideetjes. Je brengt gewoon alle mogelijke ideetjes in kaart.

Kwantiteit en variatie

Om een top idee te bedenken dien je eerst een aantal ideetjes in kaart te brengen. Het is dus van belang om niet te snel de moed op te geven.

Geef je gedachten te vrije loop

Bij het bedenken van ideetjes hoef je geen rekening te houden met enige structuur. Het is toegestaan om van de hak op de tak te springen. Het kan er wat chaotisch aan toe gaan, maar belangrijk is, dat je alle mogelijke ideetjes in kaart brengt.

Je staat er niet alleen voor

Bij het brainstormen sta je er niet alleen voor. Je kan ook voortborduren op anderen hun ideetjes.

Door deze vier basis principes in acht te nemen bij het brainstormen, kan je gericht op nieuwe ideetjes komen.

Resumerend

Brainstormen is een interessante techniek waarbij je op creatieve wijze ideeën bedenkt voor een vraagstelling. Het genereren van nieuwe inzichten kun je in twee fasen of meer doen en kan zowel fysiek als online. Deze methodiek stelt je in staat om goed te kunnen brainstormen met deelnemers en levert je goede resultaten op.

close

Krijg toegang tot onze exclusieve content!

email