Featured image
arrow_back Digitale en Marketingstrategie

Onderzoek: Welke beroepen zal ChatGPT in de toekomst beïnvloeden?


2022 was ongetwijfeld een moeilijk jaar voor de techindustrie. Samen met de ineenstorting van crypto en 152.000 mensen die hun job verloren, leek innovatie bijna tot stilstand te komen. Maar begin december vorig jaar gooide OpenAI “ChatGPT”. Wat voor sommigen een reddingslijn leek, was het voor anderen een bedreiging.

Degenen onder ons die het getest hebben, hebben zich misschien afgevraagd “is dit het einde van mijn carrière?”. Sommigen van ons hebben misschien gelijk. Anderen weten misschien niet dat het hoger management ideeën heeft met ChatGPT waar geen mensen meer aan te pas komen…

In dit Marketing verslag

Terwijl OpenAI begint met een test van ChatGPT Professional, hebben we bij Sortlist 500 werknemers en werkgeversgebruikers in 6 verschillende landen ondervraagd. Dit is om te weten te komen hoe zij denken over het verschijnen van ChatGPT in het personeelsbestand. Ook om te zien hoeveel ze bereid zouden zijn ervoor te betalen en of ze het zien als een bedreiging of een kans.

Tech

Er wordt voorspeld dat de meeste jobs zullen verdwijnen door de stijging ChatGPT

43%

Aantal werkgevers die ChatGPT willen aannemen als marketing copywriter

Millennials

Millennials maken zich 43% meer zorgen over jobverlies dan andere generaties

Werkgevers in Software en Tech vrezen jobverlies: 26% plant maatregelen door ChatGPT

Volgens onze studie maakt 23% van de werknemers in de software- en technologiesector zich zorgen over het verlies van hun job door ChatGPT. Misschien moeten ze dat wel zijn, want 26% van de werkgevers in dezelfde sector overweegt als direct gevolg daarvan het personeelsbestand in te krimpen.  

Voor werknemers in het onderwijs hoeft men zich niet al te veel zorgen te maken. Hoewel 31% van deze werknemers bang is voor jobverlies, wat misschien begrijpelijk is gezien de voorbeelden die we allemaal uit de onderwijssector hebben gezien. Toch denken ze bijna 2x vaker dan hun werkgevers dat ChatGPT het personeelsbestand zal verminderen.

Financiële medewerkers: 70% meer risico dan ze verwachten

De financiële sector is de op één na grootste bedrijfstak waar werknemers en werkgevers van mening verschillen over hoe ChatGPT het personeelsbestand zal verminderen. Werknemers in de financiële sector zien ChatGPT niet als een bedreiging, hoewel ze dat wel zouden moeten doen.

Slechts 14% van de werknemers in de financiële sector vreest dat ChatGPT zal worden gebruikt om het personeelsbestand en de kosten in hun bedrijf te verminderen. 22% van de werkgevers in de financiële sector ziet dit echter als een optie als zij ChatGPT in hun bedrijf zouden invoeren.

IT Blijft Persoonlijk, Marketing gaat richting Automatisering: 51% plant bezuingingen in Marketing

Op afdelingsniveau maken werknemers op afdelingen productbeheer en klantenservice zich 2x zo vaak zorgen over hun job als marketeers… Marketeers lopen wel het meeste risico. 

Hoewel werkgevers ChatGPT-adviesdiensten kunnen onderzoeken alvorens hun definitieve beslissingen te nemen, gelooft 51% van de werkgevers die overwegen hun personeelsbestand te verminderen, volgens onze gegevens dat ChatGPT in hun marketing- en PR-afdelingen zou worden geïmplementeerd. Is er een onvoorziene golf van marketing ontslagen op komst? Slechts een kwart van de werknemers in die afdelingen overweegt een inkrimping van het personeelsbestand in hun organisatie.

Hoewel werknemers en werkgevers verschillende meningen hebben over waar jobs kunnen worden beïnvloed door ChatGPT. Zijn beide groepen het erover eens dat de chatbot potentieel heeft in marketingexemplaren. Toch hebben marketingmedewerkers misschien niet begrepen hoeveel werkgevers klaar zijn om de bot te gebruiken.

43% van de werkgevers wil ChatGPT inhuren als marketing copywriter. Dit in vergelijking met 36% van de werknemers die zien dat de chatbot een rol heeft op dit gebied.

ChatGPT Jobbedreiging: Millennials in zowel Tech als Finance zijn 2 keer meer ongerust

In alle sectoren maken millennials zich 43% meer zorgen over jobverlies in hun sector. Dat aantal neemt aanzienlijk toe als het gaat om degenen die in software en technologie werken.  

Binnen de sector stellen de meeste millennials, die jobverlies vrezen zich echter voor dat ChatGPT vooral wordt gebruikt voor schrijfwerk in plaats van codering. Bijvoorbeeld voor het beantwoorden van vragen van klanten (50%) en het benaderen van potentiële klanten (38%).

Ook in de financiële sector maken millennials zich 2,4x zo vaak zorgen over jobverlies als andere generaties in hetzelfde vakgebied. 67% van hen gelooft dat de chatbot een impact kan hebben op degenen die marketingteksten schrijven. Eenzelfde aantal millennials gelooft echter ook dat het een impact kan hebben op werknemers die gegevens analyseren.

Werkgevers voorspellen een gemiddelde productiviteitsstijging van 74%, werknemers van 66%

De meeste werknemers (32%) zien hun productiviteit met 25-50% toenemen, evenals de werkgevers (33%). De laatste zien een gemiddelde productiviteitsstijging die iets hoger ligt dan die van hun werknemers.

Werknemers die de grootste productiviteitswinst voorspellen zouden ChatGPT gebruiken voor codering, werkgevers in marketing

Van de werknemers die geloven dat ChatGPT hun productiviteit minstens zou kunnen verdubbelen, zou 45% het gebruiken voor coderingstaken. 38% denkt dat het het voordeligst zou zijn voor IT- en engineeringafdelingen.

Echter, slechts 31% van de werkgevers gelooft dat codering zo’n groot voordeel van de chatbot zou zien.

Aan de andere kant verwacht 41% van de werkgevers dat ChatGPT de productiviteit op marketing- en PR-afdelingen zal verdubbelen. Ze zouden het ook gebruiken voor het schrijven van marketingteksten.

Arbeidsproductiviteit Boost: 50% van Gen Z Ziet Mogelijkheden met ChatGPT

58% van de 18-24-jarigen denkt dat ChatGPT hun productiviteit bij het beantwoorden van vragen van klanten minstens zou verdubbelen. 50% denkt dat het vooral nuttig zou zijn voor het schrijven van code en het genereren van niet-marketingteksten.

39% vreest verlies van menselijk contact met ChatGPT

Hoewel de respondenten enthousiast waren over de potentiële productiviteitswinst met ChatGPT, toonde bijna 39% zich bezorgd over het verlies aan menselijke contacten.

En veelzeggend is dat 46% van degenen die deze vrees delen, denken dat ChatGPT vooral wordt gebruikt in de klantenservice.

37% van de werkgevers die ChatGPT zouden gebruiken voor klantenservice werken in de software en tech industrie. Van dat aantal is 72% bang voor een verlies van de menselijke maat.

Ondanks al het gepraat over ChatGPT ter vervanging van de menselijke klantenservice, zou slechts 14% van de werkgevers in de software- en technologiesector (die het meest gebruik maken van ChatGPT) het personeelsbestand op dit gebied willen inkrimpen.  

Professionals ondervinden dat watermerken afbreuk doen aan de authenticiteit van de door AI gegenereerde content

82% van de werkgevers denkt dat een watermerk geen verschil zou maken voor hun gebruik van ChatGPT

Voor degenen die denken dat het hun inhoud onbetrouwbaar zou maken, verwacht 52% ChatGPT te gebruiken om vragen van klanten te beantwoorden. 43% verwacht om potentiële klanten te bereiken. Zij maken zich ook 1,6x meer zorgen over een verlies aan menselijke contacten.

Hoe zit het met watermarking? Werkgevers en werknemers delen de bezorgdheid over contact met klanten als het gaat om tekst met een watermerk. Het gevolg zou AI-gegenereerde inhoud onbetrouwbaar laten lijken. 

Van degenen die het meest bezorgd zijn, is 39% bezorgd dat ze onbetrouwbaar overkomen bij het bereiken van klanten. Nog eens 44% is bezorgd dat ze vragen van klanten beantwoorden.

Bedrijven vrezen dat direct contact met klanten hen als onbetrouwbaar zou bestempelen als ze weten dat ze met een bot praten. Toegeven aan de klanten dat hun inhoud door AI wordt geproduceerd. Dat zou degenen die op zoek zijn naar een meer persoonlijke ervaring kunnen afwijzen.  

68% van deze werkgevers vindt ook dat de chatbot niet zonder toezicht mag werken. Dit betekent dat ze twijfelen aan de geloofwaardigheid van de chatbot in een cruciale, klantgerichte rol.

Bereidheid tot Betalen: De statistieken tonen aan dat een financiële bereidheid de perceptie van output sterk beïnvloedt

De lancering van de betaalde dienst ChatGPT Professional roept de vraag op: welke industrieën zijn bereid de daad bij het woord te voegen? 

32% van degenen die bereid zijn meer dan 250 euro per maand te betalen, komt uit de software- en technologiesector, en 52% van degenen die bereid zijn meer dan 500 euro te betalen: daarmee is het overwegend de sector die bereid is het meest te betalen voor ChatGPT Professional.

Om dat in context te plaatsen: op de tweede plaats staat de financiële sector met slechts 19% die bereid is meer dan 250 euro per maand te betalen.

 

Echter, werkgevers in de software en tech industrie zijn 1,8x minder waarschijnlijk te vertrouwen ChatGPT om te werken zonder toezicht dan andere sectoren. Betekent dit dus dat er een ongelijkheid in hoe software en tech bedrijven zien de evolutie van ChatGPT op de werkplek? 

Van de werkgevers die bereid zijn minder dan 50 euro per maand te betalen, zegt 54% dat zij ChatGPT niet zouden vertrouwen om zonder toezicht te werken en dat het moet worden gecontroleerd of alleen als inspiratie moet worden gebruikt. 

Hoewel ChatGPT een indruk van autonomie heeft achtergelaten voor zowel werknemers als werkgevers. Is het bekend dat ChatGPT eenvoudige fouten maakt. Wij vragen ons dan ook af of het wel zonder toezicht moet.  


chatgpt mistake

Het is begrijpelijk dat werkgevers die denken dat ChatGPT zonder toezicht kunnen werken, 18% meer geneigd zijn het personeelsbestand binnen hun bedrijf te verminderen.

Conclusie

ChatGPT heeft bij werknemers en werkgevers verschillende percepties gecreëerd over de potentiële impact ervan op de beroepsbevolking. Of het nu gaat om jobverlies of productiviteit, ChatGPT zou een impact kunnen hebben op zowel de financiële sector als de software- en technologiesector met AI geïntegreerd in, naar alle waarschijnlijkheid, hun marketingafdelingen.  

Het is onzeker of de chatbot gratis toegankelijk blijft, maar werkgevers zijn bereid te betalen voor AI gegenereerde tekst. Maar het is afwachten of chatbotinhoud met een watermerk dat net zo goed kan zeggen “Ik ben niet door een mens geschreven” ons gebruik van de chatbot zal veranderen.

Methodologie

Het onderzoek werd uitgevoerd tussen 27 december 2022 en 9 januari 2023 onder 500 gebruikers in 6 landen: het Verenigd Koninkrijk, België, Duitsland, Spanje, Nederland en Frankrijk. In het onderzoek hebben we algemene ChatGPT-gebruikers ondervraagd om hun visie op het AI-systeem en de mogelijke impact ervan op hun jobs of bedrijven te verzamelen. De antwoorden zijn anoniem.

Verschenen in

Over de Sortlist Data Hub

De Sortlist Data Hub is de place to be voor journalisten en industrieleiders die op zoek zijn naar datagestuurde rapporten uit de marketingwereld, verzameld uit onze onderzoeken, partnersamenwerkingen en interne gegevens van meer dan 50.000 branches.

Het is ontworpen als een ruimte waar de cijfers over marketing worden omgezet in gemakkelijk te lezen rapporten en studies.

close

Krijg toegang tot onze exclusieve content!

email