Moqod (+ reviews) | Sortlist
Sortlist
Moqod cover
Moqod logo

Moqod Bussum, Nederland

Dit profiel en de details worden beheerd door de eigenaar van het bureau.
Nederlands: Moqod is een full-service IT bureau met de focus op Apps en Webapps.  IOS. Android. Web. Back-end. Big Data. AI.  AR Wij ontwikkelen onder meer voor UBER, Rijkswaterstaat, McDonalds en Roche als ook voor diverse startups. Wij zijn gespecialiseerd in zowel het opzetten van complete SCRUM teams voor complexe projecten, als ook het opleveren van MVP's voor startups op projectbasis; en alles ertussen.  Dankzij ons kantoor in Bussum vanuit waar onze Consultants and Solution Architects hun best doen u zo goed mogelijk van dienst te zijn, kunnen wij u snel en altijd tot tevredenheid helpen. En, dankzij het ontwikkelkantoor in Oost Europa en het alleen werken met sr. developers, kunnen wij zeer snel en professioneel werken tegen erg aantrekkelijke tarieven.  Wij helpen met: Software concept en design → Moqod is een design gedreven, volle service software ontwikkelaar. Het ontwikkelen van geweldige software begint bij een duidelijk, gebruiker gefocussed design. Ons design team adviseert klanten op gebied van UI en UX implementatie. Ontwikkeling van web- en mobiele apps → Het ontwikkelproces bij Moqod is gebaseerd op Agile principes, tools en de hoogste industrie standaarden. Bewezen door vele jaren ervaring en honderden opgeleverde apps. Daarnaast zorgt onze QA (Quality Assurance) afdeling zorgt ervoor dat we bug-vrije producten afleveren. Nearshore ontwikkelingscentrum → Bespaar kosten door het inhuren van het beste IT talent in Oost-Europa. Moqod helpt met het inhuren en managen van een team van ontwikkelaars die gepositioneerd zijn in een van onze kantoren. AI, Voice, Machine Learning → Wij beschikken over de juiste kwaliteiten en ervaring die nodig zijn om complexe oplossingen voor video en audio herkenning, machine learning, en smart chatbots te maken. Daarnaast zijn wij ook experts in Amazon, Google Cloud, en andere complexe AI en Machine learning software oplossingen. Digitale transformatie → Moqod optimaliseert organizationele processen en kosten door middel van het integreren van mobiele en cloud-based software oplossingen. Deze applicaties kunnen gebruikt worden bij het openen van nieuwe sales kanalen, customer engagement, of het algemeen stroomlijnen en verbeteren van interne processen. Minimum Viable Product (MVP) → Met een MVP worden uw verwachtingen gevalideerd en is het mogelijk uw product aan te passen op de markt binnen een korte periode en minimale investering. Moqod helpt bij het vormgeven en de oplevering van uw MVP, van concept tot productuitgave. English: Moqod is a full-service IT agency with a focus on Apps and Web apps. IOS. Android. Web. Back end. Big Data. AI. AR We developed for UBER, Rijkswaterstaat, McDonald's, and Roche, as well as for various startups. We specialize in setting up complete SCRUM teams for complex projects, as well as delivering MVPs for project-based startups; and everything in between. Thanks to our office in Bussum, our Consultants and Solution Architects do their best to serve you the best way possible. Moreover, due to the development office in Eastern Europe and working only with senior developers, we work very quickly and professionally at attractive rates. We help you with: Software concept and design → Moqod is a design-driven, full-service software developer. The development of great software starts with a clear, user-focused design. Our design team advises clients on UI and UX implementation. Development of web and mobile apps → The development process at Moqod is based on Agile principles, tools, and the highest industry standards. Proven by many years of experience and hundreds of developed apps. In addition, our QA (Quality Assurance) department ensures top quality of delivered products. Nearshore development center → Save costs by hiring the best IT talent in Eastern Europe. Moqod helps with the hiring and management of a team of developers who are positioned in one of our offices. AI, Voice, Machine Learning → We have the right qualities and experience needed to provide sophisticated solutions for video and audio recognition, machine learning, and to create smart chatbots. We are also experts in Amazon, Google Cloud, and another complex AI and Machine learning software solutions. Digital transformation → Moqod optimizes organizational processes and costs through the integration of mobile and cloud-based software solutions. These applications can be used when opening new sales channels, customer engagement, or generally streamlining and improving internal processes. Minimum Viable Product (MVP) → With an MVP, your expectations are validated, and it is possible to adjust your product to the market within a short period of time and minimum investment. Moqod helps with the design and delivery of your MVP, from concept to product release.
60 mensen in hun team
Spreekt Duits, Engels, Nederlands, Russisch
6 projecten in hun portfolio
5 samenwerkingen gestart via Sortlist
Werkt op afstand over de hele wereld
Sortlist lid sinds 2019
Opgericht in 2012

Diensten

2 diensten aangeboden door Moqod

Naam van dienst
Niveau van ervaring

Gerelateerde beoordelingen
Vanaf

 • Beschrijving
  Moqod levert de beste mobiele apps voor IOS, Android en elk andere mobiel apparaat. Dankzij onze snelle en flexibele aanpak ontwikkelen we apps van elke omvang en complexiteit en bieden we de BESTE MOBIELE ERVARING voor uw klanten. Native, Hybrid, Responsive en Progressive Web App (PWA); we gebruiken de meest innovatieve technologieën voor de beste mobiele prestaties

  Moqod biedt topkwaliteit aan tevreden klanten zoals Bittiq.com, Whoppah.com en zelfs UBER.

  We stoppen niet na het ondersteunen met de technische expertise, we denken ook met u mee vanuit andere perspectieven zoals financieel, marketing, bedrijfsstrategie, enz. Wanneer u voor ons kiest, kunt u er zeker van zijn dat u een toegewijde partner krijgt die doorgaat waar anderen stoppen. Bekijk onze geweldige projecten op https://moqod.com/case-studies/

  English:
  Moqod delivers the best mobile apps for IOS, Android, and any other mobile device. Thanks to our fast and flexible approach, we develop apps of every size and complexity, and we offer the BEST MOBILE EXPERIENCE for your customers. Native, Hybrid, Responsive and Progressive Web App (PWA); we use the most innovative technologies for the best mobile performance

  Moqod offers top quality to satisfied customers such as Bittiq.com, Whoppah.com, and even UBER.

  We do not stop after supporting technical expertise, we also think along with you from other perspectives such as financial, marketing, business strategy, etc. When you choose us, you can be sure that you get a dedicated partner who continues where others stop. View our great projects on https://moqod.com/case-studies.
  Skills in Mobile App (35)
  Mobile App DesignProduct DevelopmentiOS DevelopmentAndroid DevelopmentMobile App DevelopmentWeb ApplicationHybrid AppReact DevelopmentApplication iOSiOS Native App+25
  Projecten in Mobile App (4)
  Shypple - MVP app for container shipment - Mobile App
  EZ Factory - App for the factory floor - Mobile App
  Whoppah - E-commerce Marketplace - Mobile App
  Bittiq - Fintech app for fintech startup - Mobile App
  Klanten in Mobile App (4)
  BittiqBanken & financiële instellingen | national
  EZ Factory B.VIndustriële Goederen en Diensten | international
  Whoppah B.VE-commerce | national
  ShyppleLogistiek & Supply Chain | national

  Meer informatie over Mobile App


 • Beschrijving
  Wij ontwikkelen geavanceerde webapplicaties, SaaS-oplossingen en innovatieve cloud-applicaties. Er wordt gebruik gemaakt van de nieuwste technologieën, waaronder React, Vue, Python, NodeJS, MongoDB; evenals de nieuwste online streaming-databases.

  Onder onze klanten van webapps bevinden zich marktleiders zoals Shypple.com, Uber-vs.com, Learned.io en Herofi.com.

  Met Moqod bent u verzekerd van een succesvol ontwikkelingsproces, release, en onderhoud van uw applicatie. Wij helpen u door alle fasen van de ontwikkeling, maar stoppen daar niet. Onze expertise is breder dan alleen de technische markt, en we doen ook alles om de juiste vaardigheden en partners te vinden die u nodig zult hebt voor andere gebieden zoals marketing, financieel, online strategie, enz.
  Bij ons kunt u rekenen op VOLLEDIG- service, van A tot Z.

  English:
  We develop advanced web applications, SaaS solutions, and innovative cloud applications. The latest technologies are used, including React, Vue, Python, NodeJS, MongoDB; as well as the latest online streaming databases.

  Our web app customers include market leaders such as Shypple.com, Uber-vs.com, Learned.io, and Herofi.com.

  With Moqod, you are assured of a successful development process, release, and maintenance of your application. We help you through all phases of development but do not stop there. Our expertise is broader than just the technical market, and we also do everything to find the right skills and partners you will need for other areas such as marketing, finance, online strategy, etc.
  With us, you can count on FULL service, from A to Z.
  Skills in Web Applicatie (60)
  AWSJava App DevelopmentFullStack JavaScriptJavaScript ES6FirebaseAngular 2Product ManagementDjango DevelopmentNode.js DevelopmentMobile HTML5 Website+50
  Projecten in Web Applicatie (4)
  Digitalization for Rijkswaterstaat - Web Applicatie
  Whoppah - E-commerce Marketplace - Web Applicatie
  Bittiq - Fintech app for fintech startup - Web Applicatie
  Learned.io - Online platform for Agile HR - Web Applicatie
  Klanten in Web Applicatie (4)
  BittiqBanken & financiële instellingen | national
  Learned.ioPersoneelszaken | national
  RijkswaterstaatOverheid | national
  Whoppah B.VE-commerce | national

  Meer informatie over Web Applicatie

Heb je een van die diensten nodig?

Vraag Moqod om een offerte en krijg in korte tijd een antwoord.Portfolio

6 projecten uitgevoerd door Moqod

Shypple - MVP app for container shipment
Shypple - MVP app for container shipment

Project gemaakt voor Shypple in de Logistiek & Supply Chain industrie voor een B2B publiek in 2017.Shypple is an easy way for customers to view costs for cargo shipment, make bookings and follow their shipment status. Before Shypple this was a non-transparent old fashioned business.Nowadays, Shypple is a successful Dutch startup that revolutionizes container shipment across the globe. Moqod released the initial MVP for Shypple which was the technical foundation for further success.

Data ConsultingDigital StrategyInnovatie+1
Lees meer
Digitalization for Rijkswaterstaat
Digitalization for Rijkswaterstaat

Project gemaakt voor Rijkswaterstaat in de Overheid industrie voor een B2B publiek in 2019.We developed a digital version of Scenario’s or Response Plans, which governments use to plan a range of traffic measures, such as marks along the roads and traffic lights.

Data ConsultingDigital StrategyInnovatie+1
Lees meer
EZ Factory - App for the factory floor
EZ Factory - App for the factory floor

Lopend project voor EZ Factory B.V in de Industriële Goederen en Diensten industrie voor een B2B publiek sinds 2017.Project EZ Factory is an iPad and web application developed to optimize processes on the workfloor of factories. Making audits, checklists and shift-handovers easy and automated, it is revolutionizing the factory workfloors worldwide. It is deployed in factories of multinationals like Heineken, FrieslandCampina, and Philip Morris. Moqod developed the app, designed it, the back-end and the infrastructure,

Data ConsultingErgonomie (UX / UI)Innovatie+3
Lees meer
Whoppah - E-commerce Marketplace
Whoppah - E-commerce Marketplace

Lopend project voor Whoppah B.V in de E-commerce industrie voor een B2B / B2C publiek sinds 2018.Whoppah is the smart first class in secondhand marketplace for your home. On Whoppah you can buy and sell secondhand items, handmade items, showroom models and vintage design classics. From art to furniture, from modern to antique, you will certainly find something you like. Moqod developed the Whoppah back-end and front-end with a full-scale SCRUM team.

Data ConsultingE-commerceErgonomie (UX / UI)+5
Lees meer
Bittiq - Fintech app for fintech startup
Bittiq - Fintech app for fintech startup

Project gemaakt voor Bittiq in de Banken & financiële instellingen industrie voor een B2C publiek in 2019.App that scans you bank-accounts and identifies opportunities where you can save money. As well, the app automatically categorizes your spending so you get an overview of where money can be saved easily.

Ergonomie (UX / UI)InnovatieMobile App+3
Lees meer
Learned.io - Online platform for Agile HR
Learned.io - Online platform for Agile HR

Lopend project voor Learned.io in de Personeelszaken industrie voor een B2B publiek sinds 2018.Learned.io is een nieuwe manier om medewerkers te coachen op prestatie en ontwikkeling. Het probleem: Steeds meer bedrijven stappen af van het jaarlijkse beoordelingsgesprek en streven naar doorlopende coaching. Vooral om de millennial-generate, die veel behoefte heeft om zich te blijven ontwikkelen, aan boord te houden. In de praktijk ontstaat echter een grote uitdaging: Hoe kan de manager gefaciliteerd worden om medewerkers doorlopend te begeleiden?De oplossing Learned.io helpt managers bij het begeleiden van medewerkers door:* Bedrijfsdoelen te vertalen naar individuele prestatie- en ontwikkeldoelen per medewerker.* Op basis van het profiel van de medewerker suggesties te bieden voor hoe deze doelen behaald kunnen worden.* Opvolging te geven aan de doelen door het jaar op te knippen in korte ontwikkelsprints en structuur aan te brengen in de ontwikkelgesprekken. Hoe we het doen* Eigenaarschap. Met Learned.io bouwt iedere medewerker aan zijn persoonlijke profiel. In het profiel verzamelt hij alle ontvangen feedback. Het profiel neemt hij gratis mee van werkgever naar werkgever. Met het profiel kan de medewerker onderbouwt laten zien welke vaardigheden hij heeft ontwikkeld.* Structuur. Learned.io is geïnspireerd op basis van Agile projectmanagement. Met learned.io maken wij leidinggeven voor managers makkelijker door in korte periodes te werken, prioriteit aan te brengen en frequent te evalueren. * Inspiratie. Op basis van het ontwikkelprofiel ontvangen medewerker en manager suggesties voor ontwikkelactiviteiten van online contentplatformen relevant voor de doelen van de medewerker.

Digital StrategyE-commerceErgonomie (UX / UI)+5
Lees meer
Heb je een soortgelijk project?

Vraag Moqod om een offerte en krijg in korte tijd een antwoord.


Team

60 leden in Moqod's team

Moqod cover
Neem gemakkelijk contact op met 's team

Stuur ze een bericht en krijg snel een antwoord.


Prijzen

Moqod heeft 0 awards gewonnen


Reviews

1 reviews voor Moqod

5/5
(1 reviews)
Farzin Fardin FardCEO bij 3F MUSIC
5/5


Gewerkt met Moqod?

Deel je ervaring met ons.

Een review plaatsen


Contact

Contact gegevens van Moqod

Details


https://www.moqod.com

 • HoofdkantoorDe Nieuwe Vaart 32, 1401 GR Bussum, Netherlands

 • Stationsplein 45, 3013 AK Rotterdam, Netherlands

 • Duivendrecht, Netherlands

 • Amsterdam, Netherlands

Sortlist

Building great business stories.

Sortlist is een onafhankelijk platform dat voor je op zoek gaat naar de meest relevante bureaus voor jouw project. Laat ons weten wat je zoekt, dan gaan wij aan de slag.

TwitterFacebookLinkedinInstagramYouTube
Voor klanten
 • Ontdek
 • Krijg advies
 • Zoeken
Voor bureaus
 • Hoe het werkt
 • Prijzen
 • Ik heb een bureau
Middelen
 • Blog
 • Hulp en ondersteuning
Bedrijf
 • Over
 • Contact opnemen met
 • Jobs
 • 2022 © Sortlist - Alle rechten voorbehouden
 • Voorwaarden
 • Privacybeleid