WADM | Agency (+ 32 reviews) | Sortlist
Sortlist
WADM | Agency cover
WADM | Agency logo

WADM | Agency 

Dit profiel en de details worden beheerd door de eigenaar van het bureau.certified-flag
Barendrecht, Nederland
Creative digital agency for insights and interaction.
Wij zijn een bureau gespecialiseerd in brandbuilding, design en digitale transformatie. Met twintig specialisten bouwen we aan nationale en internationale merken, waaronder Calex, CRH, Aliaxis, Visma Roxit en VETUS. B2B- en B2C merken die groeien door onze aandacht en technische expertise. Merken die online en offline aantoonbare resultaten behalen. Omdat wij weten hoe je marketing en sales synchroniseert. Online en offline. Met BrainSells positioneren wij op wetenschappelijke wijze complexe producten of organisaties. Scientific creativity noemde een van onze klanten het ooit. Samen zoeken we onderbouwde antwoorden op jouw vraagstuk. Of verscherpen we je business case. Daar zijn we goed in, hebben we al meer dan 100 keer gedaan. Met succes. Heb je een complex vraagstuk? Spar dan eens vrijblijvend met ons, dan presenteren wij jou onze werkwijze. Zeer inspirerend en ook geheel vrijblijvend. Bel Jeroen Vermeulen: +31 6 42470525 Wil je liever eerst weten hoe tevreden onze klanten zijn, bekijk dan onze recensies. ------  We are a creative agency that specializes in brand building, design and digital transformation. Our twenty specialists help build national and international brands like Calex, CRH, Aliaxis, Visma Roxit and VETUS. B2B and B2C brands that grow because of our efforts and technical expertise. These brands achieve concrete results and raise their market value, because we know how to synchronize their marketing and sales. Both online and offline. We create a strong brand positioning for complex products or organizations with BrainSells, our neuro marketing methodology. One of our customers simply calls it ‘scientific creativity’. We use it to jointly search for substantiated answers to your communications problem. Or to make your business case smarter. We are quite good at that, having done so over a 100 times. Quite successfully.  Do you have any complex communication issues? And would you like to freely discuss them with us? Please contact us and we will demonstrate our unique working method as inspiration. Call Jeroen Vermeulen: +31 6 42470525 Or do you prefer to see how satisfied our customers are? Then please check out our reviews.
20 mensen in hun team
Spreekt Duits, Engels, Nederlands
41 projecten in hun portfolio
1 samenwerking gestart via Sortlist
Werkt op afstand over de hele wereld
Sortlist lid sinds 2020
Opgericht in 1940
3 awards gewonnen

Diensten

11 diensten aangeboden door WADM | Agency

Naam van dienst
Niveau van ervaring

Gerelateerde beoordelingen
Vanaf

 • Beschrijving
  Alles is een merk, jouw onderneming, product of dienst ook. Wij maken merken meer waard door ze onderscheidend te presenteren. Met een uitgekiende communicatie-strategie die verschillende denkstijlen in de hersenen van jouw doelgroep activeert. Zo sturen we de positie die jouw merk inneemt in het brein en verduidelijken we het verschil van jouw merk ten opzichte van anderen. De zichtbaarheid van jouw merk wordt groter, er komt meer vraag naar jouw producten, verkoopteams gaan beter verkopen en jouw mensen gaan zelfverzekerder werken. Met onze eigen BrainSells methodiek lossen wij elk communicatievraagstuk (online en offline) op met neuro-inzichten. Door jouw organisatie beter te laten communiceren halen we het maximale rendement uit jouw merk.

  ----

  Everything is a brand, including your company, product or service. We make brands more valuable by presenting them in a distinctive way. With a sophisticated communication strategy that activates different thinking styles in the brains of your target group. This is how we steer the position your brand occupies in the brain and clarify the difference between your brand and others. Your brand's visibility increases, there is more demand for your products, sales teams sell better and your people work more confidently. With our own BrainSells methodology, we solve any communication issue (online and offline) with neuro-insights. By helping your organisation communicate better, we get the most out of your brand.
  Skills in Branding & Positionering (134)
  brand explorationinterviewsweb trafficco-explorationbrand creationbrand taglinesbrand valueco-ideation workshopbrand protectionbrand impact analysis+124
  Projecten in Branding & Positionering (32)
  Positionering en branding voor Excelsior - Branding & Positionering
  Brand experience voor superjacht-bouwer Oceanco - Branding & Positionering
  Lancering premium auto-onderdelenmerk NAPA - Branding & Positionering
  EIT. Van start-up naar overname. - Branding & Positionering
  Reviews in Branding & Positionering (7)
  Peter Kleijwegt
  Fred Kmaphuis
  Hans Eekhof
  Elke Nieskens
  Klanten in Branding & Positionering (32)
  RijLESSOnderwijs | national
  Nederlands Zilvermuseum SchoonhovenKunst & Ambacht | regional
  NAPAAuto | international
  PartsPointAuto | national

  Meer informatie over Branding & Positionering


 • Beschrijving
  Welke digitale technologie kunnen we inzetten en inpassen in jouw bestaande bedrijfs-processen om de digitale communicatie en prestaties (vindbaarheid en sales) te verbeteren? Die vraag moet je met een digitale strategie beantwoorden. In discovery sessies bepalen we welke verandering (digitale transformatie) nodig is om slimmer de digitale snelweg te benutten. We schetsen het digitale landschap waarin jouw organisatie rondloopt en bekijken met elkaar hoe we de communicatie (tussen techniek en mens) kunnen verbeteren. We doen data-onderzoek en audits (Google Analytics), maken meetplannen en rapportages. We analyseren concurrenten en zoektermen. We bepalen API-code voor CRM- en ERP-koppelingen. We optimaliseren webcode, teksten en content voor zoekmachines (SEO). We voeren campagnes via Google Adwords, LinkedIn, Facebook en Instagram (SEA). En we verbeteren een e-commerce strategie via market places zoals Amazon en Bol. High-tech én hi-touch.

  ----

  What digital technology can we deploy and fit into your existing business processes to improve digital communication and performance (findability and sales)? That question needs to be answered with a digital strategy. In discovery sessions we determine what change (digital transformation) is needed to make smarter use of the digital highway. We outline the digital landscape in which your organisation operates and together look at how we can improve communication (between technology and people). We do data research and audits (Google Analytics), make measurement plans and reports. We analyse competitors and search terms. We determine API code for CRM and ERP links. We optimise web code, texts and content for search engines (SEO). We run campaigns via Google Adwords, LinkedIn, Facebook and Instagram (SEA). And we improve an e-commerce strategy via market places like Amazon and Bol. High-tech and hi-touch.
  Skills in Digital Strategy (156)
  SaaS Strategie AdviseringApp DesignCreative ConceptContent StrategyCopywritingContent CreationContent MarketingCommunity ManagementSocial MediaDirect Marketing+146
  Projecten in Digital Strategy (23)
  Company website met spare-part login - Digital Strategy
  Brand experience voor superjacht-bouwer Oceanco - Digital Strategy
  Online design system 
voor Aliaxis - Digital Strategy
  EIT. Van start-up naar overname. - Digital Strategy
  Reviews in Digital Strategy (6)
  Roger Lenssen
  Roel Philipsen
  Gijsbert Slob
  Ewout Noordermeer
  Klanten in Digital Strategy (23)
  AutovakmeesterAuto | national
  RijLESSOnderwijs | national
  Zuid Hollands LandschapNon-profit | national
  ROIOnderwijs | national

  Meer informatie over Digital Strategy


 • Beschrijving
  Jouw website moet aandacht vragen, clicks oproepen, aanvragen verwerken of verkoop aanwakkeren. Daar horen webapplicaties, lead generatie of een webshop bij. Al die digitale middelen ontwikkelen wij in multidisciplinaire teams en gericht op verschillende denkstijlen in de hersenen. Zonder persona’s of standaard templates. Wij maken op maat een mensgerichte website met behulp van neuro-inzichten en -onderzoek. Door nauw samen te werken optimaliseren we daarna de juiste online teksten en inhoud. Zo tillen we de prestaties (Google Lighthouse) en vindbaarheid (SEO scores) van jouw website naar ongekende hoogtes. In vaktermen: high performance headless coding. Gestructureerde toekomstbestendige websites, eenvoudig uit te breiden en te koppelen aan andere platforms. Zoals het hoort.

  ----

  Your website has to attract attention, generate clicks, process enquiries or boost sales. This includes web applications, lead generation or a webshop. We develop all these digital resources in multidisciplinary teams and with a focus on different brain styles. Without personas or standard templates. We create a customised human-centered website using neuro-insights and research. By working closely together, we then optimise the right online texts and content. This is how we raise the performance (Google Lighthouse) and findability (SEO scores) of your website to unprecedented heights. In technical terms: high performance headless coding. Structured, future-proof websites that are easy to expand and link to other platforms. Just as it should be.
  Skills in Website Creatie (109)
  advanced web analyticsWebdesignSearch Engine OptimizationLead GenerationWordPressSEOWeb DesignContent CreationUX DesignCSS3+99
  Projecten in Website Creatie (26)
  Company website met spare-part login - Website Creatie
  Contentplatform Map Your Moment voor IMAP - Website Creatie
  Brand experience voor superjacht-bouwer Oceanco - Website Creatie
  Online design system 
voor Aliaxis - Website Creatie
  Reviews in Website Creatie (5)
  Rolf Huijssen
  Rob Melk
  Lynne van Zanten
  Frits Cremer Eindhoven
  Klanten in Website Creatie (26)
  BarricaidFarmaceuten & Biotech | national
  IMAPBanken & financiële instellingen | international
  EITFarmaceuten & Biotech |
  RijLESSOnderwijs | national

  Meer informatie over Website Creatie


 • Beschrijving
  Alles is reclame. Ook de website van jouw bedrijf. Of het Instagram-profiel, een online calculator, een digitaal magazine, geautomatiseerde emails naar bestaande klanten of een live event voor nieuwe klanten. Reclame is elke vorm van communicatie om iets of iemand bij anderen aan te prijzen. Dus wil je meer naamsbekendheid? Of meer producten verkopen? Meer volgers op je social media kanaal? Meer luisteraars voor jouw podcast? Meer fans op de tribune? Meer leden of aanhangers? Meer trouwe klanten? Dan is reclame van groot belang. Door neuromarketing verbeteren wij het effect van die communicatie - intern en extern, online en offline. Met een mix van strategie, technologie en vormgeving. Reclame is springlevend. Posts van influencers, weeklies van Youtubers, displays in de supermarkt of tweets van beleidsmakers willen allemaal de aandacht trekken. Ook dat is reclame. Hoe steekt jouw merk daar straks bovenuit?

  ----

  Everything is advertising. Also the website of your company. Or the Instagram profile, an online calculator, a digital magazine, automated emails to existing customers or a live event for new customers. Advertising is any form of communication used to recommend something or someone to others. So do you want more brand awareness? Or sell more products? More followers on your social media channel? More listeners for your podcast? More fans in the stands? More members or supporters? More loyal customers? Then advertising is key. Through neuromarketing, we improve the effect of that communication - internally and externally, online and offline. With a mix of strategy, technology and design. Advertising is alive and well. Posts from influencers, weeklies from Youtubers, displays in the supermarket or tweets from policymakers all want to attract attention. That's advertising too. How will your brand stand out?
  Skills in Reclame (49)
  Publicidad instagramBillboard Reclamewereldwijde reclamecampagneYoutube ReclameLinkedIn MarketingLinkedin ReclameMKB reclameInteractieve ReclameKMO reclameonline marketing campagne+39
  Projecten in Reclame (23)
  Positionering en branding voor Excelsior - Reclame
  Brand experience voor superjacht-bouwer Oceanco - Reclame
  Lancering premium auto-onderdelenmerk NAPA - Reclame
  EIT. Van start-up naar overname. - Reclame
  Reviews in Reclame (5)
  Robert Bel
  Herman Poort
  Frederic Dols
  Arjan Harms
  Klanten in Reclame (23)
  NAPAAuto | international
  BarricaidFarmaceuten & Biotech | national
  Certis Europe BVLandbouw | international
  BrinkVastgoed | national

  Meer informatie over Reclame


 • Beschrijving
  Met de toename van communicatie via beeldschermen wordt het belang van design steeds groter. Design maakt digitale technologie gebruiksklaar én gebruiksvriendelijk - belangrijke voorwaarden. Design gaat dus veel verder dan graphic design (vormgeving en visuele elementen). Door functioneel design (inhoud en opzet) en interaction design (activiteiten en opvolging) wordt de impact van uw communicatie (via websites, folders, campagnes, nieuwsbrieven) sterk vergroot. Tel daar eens service design (contactmomenten met uw klant ) en design thinking (ontwikkelen van producten of diensten) bij op. Dan verbetert design zelfs uw interne bedrijfsprocessen, klanten-service of productportolio. Design hoort thuis in de board room.

  ----

  With the increase in communication via screens, the importance of design is growing. Design makes digital technology ready for use and user-friendly - important conditions. Design therefore goes much further than graphic design (layout and visual elements). Through functional design (content and structure) and interaction design (activities and follow-up), the impact of your communication (via websites, folders, campaigns, newsletters) is strongly increased. Add to that service design (contact moments with your customer) and design thinking (development of products or services). Then design even improves your internal business processes, customer service or product portfolio. Design belongs in the board room.
  Skills in Ontwerp (81)
  real estate brandinghuisstijhandboekLogo Developmentfull design touchpointsBrand Stylistbrand identity blocksProduct Brandingproduction design companyart book designgrafisch ontwerp+71
  Projecten in Ontwerp (38)
  Positionering en branding voor Excelsior - Ontwerp
  Brand experience voor superjacht-bouwer Oceanco - Ontwerp
  Lancering premium auto-onderdelenmerk NAPA - Ontwerp
  Online design system 
voor Aliaxis - Ontwerp
  Reviews in Ontwerp (6)
  Thijs leentvaar
  Siebren Doolaard
  Simon Staadegaard
  Sjoerd Smit
  Klanten in Ontwerp (38)
  OceancoLuxe Goederen en Juwelen | international
  FujitsuTechnology Hardware & Equipment | national
  FujitsuTechnology Hardware & Equipment | international
  SeatoolsTechnology Hardware & Equipment | international

  Meer informatie over Ontwerp


 • Beschrijving

  Geen beschrijving opgegeven voor deze service.

  Skills in Ergonomie (UX / UI) (30)
  Marketingpropotypinguser journeyuser experiencewebsite herontwerpwebdesignUX strategieUI Toolkit IntegratieUX OnderzoekErgonomie (UX / UI)+20
  Projecten in Ergonomie (UX / UI) (20)
  Company website met spare-part login - Ergonomie (UX / UI)
  Contentplatform Map Your Moment voor IMAP - Ergonomie (UX / UI)
  Brand experience voor superjacht-bouwer Oceanco - Ergonomie (UX / UI)
  Online design system 
voor Aliaxis - Ergonomie (UX / UI)
  Klanten in Ergonomie (UX / UI) (20)
  HuntsmanTechnology Hardware & Equipment | international
  IMAPBanken & financiële instellingen | international
  ZoontjensBouw | international
  CementbouwBouw | national

  Meer informatie over Ergonomie (UX / UI)


 • Beschrijving
  WADM Agency ontwikkelt online applicaties toegepast om nieuwe connecties te leggen, nieuwe info te delen en vooral ook om het klanten en prospects makkelijker te maken. In werkelijk alle opzichten

  Onze web based applicaties komen met een hogegebruiksvriendelijkheid en zonder afhankelijkheid App store of Google Play stores. Ze sluiten naadloos aan op je website, zijn voortdurend up-to-date (of moeten we zeggen app-to-date) en daarmee ultiem veilig. Altijd de nieuwste versie dus. En natuurlijk op het UX/UI design van je andere online communicatie.

  Zo maakten we al apps als calculatie tool, library tool, sales tool, vergelijkings tool, terugverdien-berekening tool, chemische resistentie selector, verificatie tool, product selector etcetera. De mogelijkheden zijn eindeloos. Voor events tot sales-ondersteuning.

  ----

  WADM Agency develops online applications applied to make new connections, share new information and above all make it easier for customers and prospects. In all aspects

  Our web based applications come with high usability and without dependency App store or Google Play stores. They connect seamlessly to your website, are constantly up-to-date (or should we say app-to-date) and are therefore extremely safe. Always the latest version. And, of course, with the UX/UI design of your other online communication.

  We have already created apps as an estimation tool, library tool, sales tool, comparison tool, payback calculation tool, chemical resistance selector, verification tool, product selector etcetera. The possibilities are endless.
  Skills in Web Applicatie (73)
  Product MarketingPHP OntwikkelingLaravel OntwikkelingNodeJS OntwikkelingVueJS OntwikkelingWeb HostingWordPress WebdesignERP-integratiechat integratieMobile App+63
  Projecten in Web Applicatie (9)
  Company website met spare-part login - Web Applicatie
  Contentplatform Map Your Moment voor IMAP - Web Applicatie
  Online design system 
voor Aliaxis - Web Applicatie
  Boekingsplatform voor grootste rijschool van NL. - Web Applicatie
  Reviews in Web Applicatie (2)
  Mark Visser
  Dr. Steven van Gaalen
  Klanten in Web Applicatie (9)
  NEKOLogistiek & Supply Chain | international
  EITFarmaceuten & Biotech |
  FNVAnderen | regional
  IMAPBanken & financiële instellingen | international

  Meer informatie over Web Applicatie


 • Beschrijving
  E-commercebedrijven groeien dankzij ons een full-service model. WADM biedt namelijk strategie, creativiteit, marketing en technologie aan onder één dak. Met in-bound marketing trekken we nieuwe bezoekers naar je website en met een boeiend website-ontwerp en technologie helpen we hen te converteren.

  WADM gelooft dat een mening van buitenaf altijd waarde biedt. We bieden nieuwe perspectieven en suggesties om jouw marketing en je bedrijf te verbeteren. En we werken vaak als verlengstuk van het in-house team om inzichten, strategieën en tactische ondersteuning te bieden.

  Onze programmeurs zijn onder andere gespecialiseerd in Magento 2.0, Woo Commerce voor online retail en omni-channel oplossingen. Ze ontwikkelen slimme e-commerce oplossingen die concrete verschuivingen in ROI veroorzaken. Door een focus op verbeterde usability, meer verkeer en optimalisatie van de conversie-ratio.

  ---

  E-commerce companies grow thanks to our full-service model. That's because WADM offers strategy, creativity, marketing and technology under one roof. With in-bound marketing, we attract new visitors to your website, and with engaging website design and technology, we help them convert.

  WADM believes that an outside view always offers value. We offer new perspectives and suggestions to improve your marketing and your business. And we often work as an extension of the in-house team to provide insights, strategies and tactical support.

  Our programmers are specialized in Magento 2.0, Woo Commerce for online retail and omni-channel solutions, among others. They develop smart e-commerce solutions that cause tangible shifts in ROI. Through a focus on improved usability, increased traffic and conversion rate optimization.
  Skills in E-commerce (35)
  E-Commerce HostingWebshop Ontwikkelingecommerce webdesignUser Experience Optimizationecommerce ontwerpecommerce B2BMagento EntwicklungecommerceShopify Ontwerpecommerce web ontwikkeling+25
  Projecten in E-commerce (8)
  EIT. Van start-up naar overname. - E-commerce
  Strategie en positionering voor AAKO Chemicals - E-commerce
  Boekingsplatform voor grootste rijschool van NL. - E-commerce
  Retail website met store-locator voor Calex. - E-commerce
  Klanten in E-commerce (8)
  CalexRetail | international
  AAKOIndustriële Goederen en Diensten | international
  AAKOIndustriële Goederen en Diensten | international
  RijLESSOnderwijs | national

  Meer informatie over E-commerce


 • Beschrijving

  Geen beschrijving opgegeven voor deze service.

  Skills in Mobile App (43)
  cross platform developmentservice marketingmobile application developmentresponsive designMobile MarketingMobile AdvertisingJavaMarketingDesignHTML5+33
  Projecten in Mobile App (3)
  Ontwikkeling Sales App voor EIT - Mobile App
  Rensa: Connecting App voor Rensa installateurs - Mobile App
  Afsprakentool met Google Maps integratie voor FNV - Mobile App
  Klanten in Mobile App (3)
  RensaIndustriële Goederen en Diensten |
  FNVAnderen | regional
  EITFarmaceuten & Biotech |

  Meer informatie over Mobile App


 • Beschrijving

  Geen beschrijving opgegeven voor deze service.

  Skills in Social media (34)
  content managementsocial media contentsocial media brandingB2B Marketingsocial media ontwerpLinkedIn MarketingInstagram MarketingBing AdvertisingTwitter StrategieSM Analytics+24
  Projecten in Social media (14)
  Positionering en branding voor Excelsior - Social media
  Lancering premium auto-onderdelenmerk NAPA - Social media
  Positionering en 
branding van ZHL. - Social media
  Fusie identiteit 
voor InterDam - Social media
  Klanten in Social media (14)
  InterdamIndustriële Goederen en Diensten | international
  BarricaidFarmaceuten & Biotech | national
  LelyLandbouw | international
  Nederlands Zilvermuseum SchoonhovenKunst & Ambacht | regional

  Meer informatie over Social media

Heb je een van die diensten nodig?

Vraag WADM | Agency om een offerte en krijg in korte tijd een antwoord.
Team

20 leden in WADM | Agency's team

WADM | Agency cover
VerhaalNo new kids on the block! Onze oorsprong gaat namelijk terug tot 1940. In de oorlog werd in Rotterdam een reclame-atelier opgericht; Waal Publiciteit. Het atelier veranderde in de 70's in een bureau en wijzigde in 2005 de naam in Waal aan de Maas. WADM Agency ontstond in 2020 door samengaan met Inline Digital.
Neem gemakkelijk contact op met WADM | Agency's team

Stuur ze een bericht en krijg snel een antwoord.


Prijzen

WADM | Agency heeft 3 awards gewonnen

Sortlist Award 20222022-03-01Highest Customer Satisfaction
Pragma Award 20102010-08-30Creativity

Pragma Award 20092009-08-31Effectiveness


Reviews

32 reviews voor WADM | Agency

4.68/5
(32 reviews)
Dr. Steven van GaalenOrthopedic Surgeon bij Spine Center Amsterdam
ServiceWeb Applicatie
SectorZorginstellingen
Team11 - 50
22 november 2022
5/5


ServiceWeb Applicatie
SectorZorginstellingen
Team11 - 50
22 november 2022

Mark VisserFounder Inno-Sight bij Inno-Sight
ServiceWeb Applicatie
SectorBanken & financiële instellingen
Team1 - 10
17 november 2022
5/5


ServiceWeb Applicatie
SectorBanken & financiële instellingen
Team1 - 10
17 november 2022

Paul HeerkensManaging director bij Zoontjens
ServiceBranding & Positionering
SectorBouw
Team51 - 200
16 februari 2022
5/5


ServiceBranding & Positionering
SectorBouw
Team51 - 200
16 februari 2022

Gewerkt met WADM | Agency?

Deel je ervaring met ons.

Een review plaatsen

Contact

Contact gegevens van WADM | Agency

Details • HoofdkantoorPesetastraat 22, 2991 XT Barendrecht, Netherlands

WADM | Agency-vimeoWADM | Agency-facebookWADM | Agency-linkedinWADM | Agency-pinterestWADM | Agency-instagram
Sortlist

Building great business stories.

Sortlist is een onafhankelijk platform dat voor je op zoek gaat naar de meest relevante bureaus voor jouw project. Laat ons weten wat je zoekt, dan gaan wij aan de slag.

TwitterFacebookLinkedinInstagramYouTube
Voor klanten
 • Ontdek
 • Krijg advies
 • Zoeken
Voor bureaus
 • Hoe het werkt
 • Prijzen
 • Ik heb een bureau
Middelen
 • Blog
 • Hulp en ondersteuning
Bedrijf
 • Over
 • Contact opnemen met
 • Jobs
 • 2022 © Sortlist - Alle rechten voorbehouden
 • Voorwaarden
 • Privacybeleid