WADM | Agency (+ 38 reviews) | Sortlist
WADM | Agency cover
WADM | Agency logo

WADM | Agency

verified-flagcertified-flag
Barendrecht, Nederland
Leading in B2B Branding.
Wij zijn een bureau gespecialiseerd in B2B brand building, design en digitale transformatie. Met twintig specialisten bouwen we aan nationale en internationale merken, waaronder Calex, CRH, Aliaxis, Visma Roxit en VETUS. B2B merken die groeien door onze aandacht en technische expertise. Merken die online en offline aantoonbare resultaten behalen. Omdat wij weten hoe je marketing en sales synchroniseert. Online en offline. Met BrainSells positioneren wij op wetenschappelijke wijze complexe producten of organisaties. Scientific creativity noemde een van onze klanten het ooit. Samen zoeken we onderbouwde antwoorden op jouw vraagstuk. Of verscherpen we je business case. Daar zijn we goed in, hebben we al meer dan 100 keer gedaan. Met succes. Heb je een complex vraagstuk? Spar dan eens vrijblijvend met ons, dan presenteren wij jou onze werkwijze. Zeer inspirerend en ook geheel vrijblijvend. Bel Jeroen Vermeulen: +31 6 42470525 Wil je liever eerst weten hoe tevreden onze klanten zijn, bekijk dan onze recensies. ------ We are a creative agency that specializes in B2B brand building, design and digital transformation. Our twenty specialists help build national and international brands like Calex, CRH, Aliaxis, Visma Roxit and VETUS. B2B brands that grow because of our efforts and technical expertise. These brands achieve concrete results and raise their market value, because we know how to synchronize their marketing and sales. Both online and offline. We create a strong brand positioning for complex products or organizations with BrainSells, our neuro marketing methodology. One of our customers simply calls it ‘scientific creativity’. We use it to jointly search for substantiated answers to your communications problem. Or to make your business case smarter. We are quite good at that, having done so over a 100 times. Quite successfully. Do you have any complex communication issues? And would you like to freely discuss them with us? Please contact us and we will demonstrate our unique working method as inspiration. Call Jeroen Vermeulen: +31 6 42470525 Or do you prefer to see how satisfied our customers are? Then please check out our reviews.
22 mensen in hun team
Spreekt Duits, Engels, Nederlands
60 projecten in hun portfolio
4 samenwerkingen gestart via Sortlist
Werkt op afstand over de hele wereld
Sortlist lid sinds 2020
Opgericht in 1940
3 awards gewonnen
Website openen

Diensten

10 diensten aangeboden door WADM | Agency

Naam van dienst
Niveau van ervaring

Gerelateerde beoordelingen
Vanaf

 • Beschrijving
  Alles is een merk, jouw onderneming, product of dienst ook. Wij maken merken meer waard door ze onderscheidend te presenteren. Met een uitgekiende communicatie-strategie die verschillende denkstijlen in de hersenen van jouw doelgroep activeert. Zo sturen we de positie die jouw merk inneemt in het brein en verduidelijken we het verschil van jouw merk ten opzichte van anderen. De zichtbaarheid van jouw merk wordt groter, er komt meer vraag naar jouw producten, verkoopteams gaan beter verkopen en jouw mensen gaan zelfverzekerder werken. Met onze eigen BrainSells methodiek lossen wij elk communicatievraagstuk (online en offline) op met neuro-inzichten. Door jouw organisatie beter te laten communiceren halen we het maximale rendement uit jouw merk.

  ----

  Everything is a brand, including your company, product or service. We make brands more valuable by presenting them in a distinctive way. With a sophisticated communication strategy that activates different thinking styles in the brains of your target group. This is how we steer the position your brand occupies in the brain and clarify the difference between your brand and others. Your brand's visibility increases, there is more demand for your products, sales teams sell better and your people work more confidently. With our own BrainSells methodology, we solve any communication issue (online and offline) with neuro-insights. By helping your organisation communicate better, we get the most out of your brand.
  Skills in Branding & Positionering (68)
  brand creationcorporate identity designcreative brandingstrategic thinkingbrand buildingCompany brandingStory tellingProduct BrandingNeuromarketingLogo Development+58
  Projecten in Branding & Positionering (44)
  Identity Design voor Royal Van Beest - Branding & Positionering
  Brand experience voor superjacht-bouwer Oceanco - Branding & Positionering
  Positionering en branding voor Excelsior - Branding & Positionering
  Branding en positionering voor Nautus - Branding & Positionering
  Reviews in Branding & Positionering (11)
  Jesse Keij
  Corno Stam
  Elke Nieskens
  Hans Eekhof
  Klanten in Branding & Positionering (44)
  NsecureAnderen | international
  NormecAnderen | international
  Nx'changeBanken & financiële instellingen | international
  Tyres-OnAuto | national

  Meer informatie over Branding & Positionering


 • Beschrijving
  Welke digitale technologie kunnen we inzetten en inpassen in jouw bestaande bedrijfs-processen om de digitale communicatie en prestaties (vindbaarheid en sales) te verbeteren? Die vraag moet je met een digitale strategie beantwoorden. In discovery sessies bepalen we welke verandering (digitale transformatie) nodig is om slimmer de digitale snelweg te benutten. We schetsen het digitale landschap waarin jouw organisatie rondloopt en bekijken met elkaar hoe we de communicatie (tussen techniek en mens) kunnen verbeteren. We doen data-onderzoek en audits (Google Analytics), maken meetplannen en rapportages. We analyseren concurrenten en zoektermen. We bepalen API-code voor CRM- en ERP-koppelingen. We optimaliseren webcode, teksten en content voor zoekmachines (SEO). We voeren campagnes via Google Adwords, LinkedIn, Facebook en Instagram (SEA). En we verbeteren een e-commerce strategie via market places zoals Amazon en Bol. High-tech én hi-touch.

  ----

  What digital technology can we deploy and fit into your existing business processes to improve digital communication and performance (findability and sales)? That question needs to be answered with a digital strategy. In discovery sessions we determine what change (digital transformation) is needed to make smarter use of the digital highway. We outline the digital landscape in which your organisation operates and together look at how we can improve communication (between technology and people). We do data research and audits (Google Analytics), make measurement plans and reports. We analyse competitors and search terms. We determine API code for CRM and ERP links. We optimise web code, texts and content for search engines (SEO). We run campaigns via Google Adwords, LinkedIn, Facebook and Instagram (SEA). And we improve an e-commerce strategy via market places like Amazon and Bol. High-tech and hi-touch.
  Skills in Digital Strategy (114)
  Direct MarketingApp DesignCreative ConceptContent StrategyCopywritingContent CreationContent MarketingSocial MediaOnline MarketingDigital Design+104
  Projecten in Digital Strategy (33)
  Brand experience voor superjacht-bouwer Oceanco - Digital Strategy
  UX en UI design automotive inkoopplatform - Digital Strategy
  Website voor beveiligingspecialist Nsecure - Digital Strategy
  Strategie, UX design en ontwikkeling voor Aliaxis - Digital Strategy
  Reviews in Digital Strategy (6)
  Roel Philipsen
  Roy van Huffelen
  Gijsbert Slob
  Ewout Noordermeer
  Klanten in Digital Strategy (33)
  Parts360Auto | international
  ProductsupSoftware & Computer Services | international
  VETUSAnderen | international
  VETUSAnderen | international

  Meer informatie over Digital Strategy


 • Beschrijving
  Jouw website moet aandacht vragen, clicks oproepen, aanvragen verwerken of verkoop aanwakkeren. Daar horen webapplicaties, lead generatie of een webshop bij. Al die digitale middelen ontwikkelen wij in multidisciplinaire teams en gericht op verschillende denkstijlen in de hersenen. Zonder persona’s of standaard templates. Wij maken op maat een mensgerichte website met behulp van neuro-inzichten en -onderzoek. Door nauw samen te werken optimaliseren we daarna de juiste online teksten en inhoud. Zo tillen we de prestaties (Google Lighthouse) en vindbaarheid (SEO scores) van jouw website naar ongekende hoogtes. In vaktermen: high performance headless coding. Gestructureerde toekomstbestendige websites, eenvoudig uit te breiden en te koppelen aan andere platforms. Zoals het hoort.

  ----

  Your website has to attract attention, generate clicks, process enquiries or boost sales. This includes web applications, lead generation or a webshop. We develop all these digital resources in multidisciplinary teams and with a focus on different brain styles. Without personas or standard templates. We create a customised human-centered website using neuro-insights and research. By working closely together, we then optimise the right online texts and content. This is how we raise the performance (Google Lighthouse) and findability (SEO scores) of your website to unprecedented heights. In technical terms: high performance headless coding. Structured, future-proof websites that are easy to expand and link to other platforms. Just as it should be.
  Skills in Website Creatie (76)
  WebdesignAnalyticsSearch Engine MarketingMarketing AutomationData Analytics.NETDesign ThinkingResponsive Web DesignLaravelWeb Development+66
  Projecten in Website Creatie (32)
  Brand experience voor superjacht-bouwer Oceanco - Website Creatie
  Website voor beveiligingspecialist Nsecure - Website Creatie
  Corporate website voor ondernemende groeier - Website Creatie
  Ontwikkeling Magento webshop
 voor VETUS - Website Creatie
  Reviews in Website Creatie (6)
  Kasper Nieuwstraten
  Lynne van Zanten
  Frits Cremer Eindhoven
  Rolf Huijssen
  Klanten in Website Creatie (32)
  VETUSAnderen | international
  RijLESSOnderwijs | national
  CementbouwBouw | national
  CalexRetail | international

  Meer informatie over Website Creatie


 • Beschrijving
  Alles is reclame. Ook de website van jouw bedrijf. Of het Instagram-profiel, een online calculator, een digitaal magazine, geautomatiseerde emails naar bestaande klanten of een live event voor nieuwe klanten. Reclame is elke vorm van communicatie om iets of iemand bij anderen aan te prijzen. Dus wil je meer naamsbekendheid? Of meer producten verkopen? Meer volgers op je social media kanaal? Meer luisteraars voor jouw podcast? Meer fans op de tribune? Meer leden of aanhangers? Meer trouwe klanten? Dan is reclame van groot belang. Door neuromarketing verbeteren wij het effect van die communicatie - intern en extern, online en offline. Met een mix van strategie, technologie en vormgeving. Reclame is springlevend. Posts van influencers, weeklies van Youtubers, displays in de supermarkt of tweets van beleidsmakers willen allemaal de aandacht trekken. Ook dat is reclame. Hoe steekt jouw merk daar straks bovenuit?

  ----

  Everything is advertising. Also the website of your company. Or the Instagram profile, an online calculator, a digital magazine, automated emails to existing customers or a live event for new customers. Advertising is any form of communication used to recommend something or someone to others. So do you want more brand awareness? Or sell more products? More followers on your social media channel? More listeners for your podcast? More fans in the stands? More members or supporters? More loyal customers? Then advertising is key. Through neuromarketing, we improve the effect of that communication - internally and externally, online and offline. With a mix of strategy, technology and design. Advertising is alive and well. Posts from influencers, weeklies from Youtubers, displays in the supermarket or tweets from policymakers all want to attract attention. That's advertising too. How will your brand stand out?
  Skills in Reclame (49)
  advertentieOnline Video AdvertisingNeuromarketingLinkedin ReclameBrand AwarenessMobile AdvertisingMedia PlanningNative AdvertisingBedrijfsreclameBillboard Ontwerp+39
  Projecten in Reclame (30)
  Brand experience voor superjacht-bouwer Oceanco - Reclame
  Positionering en branding voor Excelsior - Reclame
  Branding en positionering voor Nautus - Reclame
  Creatie en introductie internationale leaseformule - Reclame
  Reviews in Reclame (5)
  Frederic Dols
  Herman Poort
  Arjan Harms
  Michel Nusse
  Klanten in Reclame (30)
  LeaseProfAuto | international
  RijLESSOnderwijs | national
  CalexRetail | international
  Spine Center AmsterdamZorginstellingen | international

  Meer informatie over Reclame


 • Beschrijving
  Met de toename van communicatie via beeldschermen wordt het belang van design steeds groter. Design maakt digitale technologie gebruiksklaar én gebruiksvriendelijk - belangrijke voorwaarden. Design gaat dus veel verder dan graphic design (vormgeving en visuele elementen). Door functioneel design (inhoud en opzet) en interaction design (activiteiten en opvolging) wordt de impact van uw communicatie (via websites, folders, campagnes, nieuwsbrieven) sterk vergroot. Tel daar eens service design (contactmomenten met uw klant ) en design thinking (ontwikkelen van producten of diensten) bij op. Dan verbetert design zelfs uw interne bedrijfsprocessen, klanten-service of productportolio. Design hoort thuis in de board room.

  ----

  With the increase in communication via screens, the importance of design is growing. Design makes digital technology ready for use and user-friendly - important conditions. Design therefore goes much further than graphic design (layout and visual elements). Through functional design (content and structure) and interaction design (activities and follow-up), the impact of your communication (via websites, folders, campaigns, newsletters) is strongly increased. Add to that service design (contact moments with your customer) and design thinking (development of products or services). Then design even improves your internal business processes, customer service or product portfolio. Design belongs in the board room.
  Skills in Ontwerp (51)
  folder ontwerpBrand DesignLogo DevelopmentProduct Brandinggrafisch ontwerpcreative graphic designconceptual designgraphic artBrand Identity Designmotion graphic design+41
  Projecten in Ontwerp (47)
  Identity Design voor Royal Van Beest - Ontwerp
  Brand experience voor superjacht-bouwer Oceanco - Ontwerp
  Positionering en branding voor Excelsior - Ontwerp
  Branding en positionering voor Nautus - Ontwerp
  Reviews in Ontwerp (6)
  Thijs leentvaar
  R. Koorevaar
  Simon Staadegaard
  Julian Oggel
  Klanten in Ontwerp (47)
  AAKOIndustriële Goederen en Diensten | international
  CementbouwBouw | national
  CalexRetail | international
  Aliaxis CorporateIndustriële Goederen en Diensten | international

  Meer informatie over Ontwerp


 • Beschrijving
  Bij WADM Agency creëren we optimale User Interface & User Experience design (UI & UX) voor websites en applicaties. Onze designers begrijpen de impact van goede UI & UX en streven naar een naadloze gebruikerservaring die voldoet aan de behoeften van jouw bedrijf en jouw klanten. We werken nauw samen met onze klanten en maken gebruik van de nieuwste technieken en tools om een effectieve UI & UX te creëren die de conversie verhoogt. Kortom, bij WADM Agency vind je de professionele partner voor het ontwerpen van de UI & UX voor jouw digitale interface.

  ---

  At WADM Agency, we create optimal User Interface & User Experience design (UI & UX) for websites and applications. Our designers understand the impact of good UI & UX and strive to create a seamless user experience that meets the needs of your business and your customers. We work closely with our clients and use the latest techniques and tools to create an effective UI & UX that increases conversions. In short, at WADM Agency you will find the professional partner to design the UI & UX for your digital interface.
  Skills in Ergonomie (UX / UI) (31)
  website herontwerpuser experienceuser journeypropotypingWireframingDesign SprintsFigmaCMSDesign ThinkingUsability Testing+21
  Projecten in Ergonomie (UX / UI) (29)
  Brand experience voor superjacht-bouwer Oceanco - Ergonomie (UX / UI)
  UX en UI design automotive inkoopplatform - Ergonomie (UX / UI)
  Website voor beveiligingspecialist Nsecure - Ergonomie (UX / UI)
  Strategie, UX design en ontwikkeling voor Aliaxis - Ergonomie (UX / UI)
  Review in Ergonomie (UX / UI) (1)
  Rinus Verheij
  Klanten in Ergonomie (UX / UI) (29)
  RijLESSOnderwijs | national
  NsecureAnderen | international
  NormecAnderen | international
  AliaxisAnderen | international

  Meer informatie over Ergonomie (UX / UI)


 • Beschrijving
  WADM Agency ontwikkelt online applicaties toegepast om nieuwe connecties te leggen, nieuwe info te delen en vooral ook om het klanten en prospects makkelijker te maken. In werkelijk alle opzichten

  Onze web based applicaties komen met een hogegebruiksvriendelijkheid en zonder afhankelijkheid App store of Google Play stores. Ze sluiten naadloos aan op je website, zijn voortdurend up-to-date (of moeten we zeggen app-to-date) en daarmee ultiem veilig. Altijd de nieuwste versie dus. En natuurlijk op het UX/UI design van je andere online communicatie.

  Zo maakten we al apps als calculatie tool, library tool, sales tool, vergelijkings tool, terugverdien-berekening tool, chemische resistentie selector, verificatie tool, product selector etcetera. De mogelijkheden zijn eindeloos. Voor events tot sales-ondersteuning.

  ----

  WADM Agency develops online applications applied to make new connections, share new information and above all make it easier for customers and prospects. In all aspects

  Our web based applications come with high usability and without dependency App store or Google Play stores. They connect seamlessly to your website, are constantly up-to-date (or should we say app-to-date) and are therefore extremely safe. Always the latest version. And, of course, with the UX/UI design of your other online communication.

  We have already created apps as an estimation tool, library tool, sales tool, comparison tool, payback calculation tool, chemical resistance selector, verification tool, product selector etcetera. The possibilities are endless.
  Skills in Web Applicatie (70)
  Symfony DevelopmentBackend DevelopmentJoomla OntwikkelingPython OntwikkelingWordpress Plugin OntwikkelingSymfony OntwikkelingMySQL OntwikkelingHTML5 IntegratieAngularJS OntwikkelingRuby On Rails Ontwikkeling+60
  Projecten in Web Applicatie (11)
  Dynamics platform voor aardappel coöperatie - Web Applicatie
  Betere gebruikservaringen voor Legal Intelligence - Web Applicatie
  Company website met spare-part login - Web Applicatie
  Contentplatform Map Your Moment voor IMAP - Web Applicatie
  Reviews in Web Applicatie (2)
  Mark Visser
  Dr. Steven van Gaalen
  Klanten in Web Applicatie (11)
  RijLESSOnderwijs | national
  CalexRetail | international
  Aliaxis CorporateIndustriële Goederen en Diensten | international
  AAKOIndustriële Goederen en Diensten | international

  Meer informatie over Web Applicatie


 • Beschrijving
  E-commercebedrijven groeien dankzij ons een full-service model. WADM biedt namelijk strategie, creativiteit, marketing en technologie aan onder één dak. Met in-bound marketing trekken we nieuwe bezoekers naar je website en met een boeiend website-ontwerp en technologie helpen we hen te converteren.

  WADM gelooft dat een mening van buitenaf altijd waarde biedt. We bieden nieuwe perspectieven en suggesties om jouw marketing en je bedrijf te verbeteren. En we werken vaak als verlengstuk van het in-house team om inzichten, strategieën en tactische ondersteuning te bieden.

  Onze programmeurs zijn onder andere gespecialiseerd in Magento 2.0, Woo Commerce voor online retail en omni-channel oplossingen. Ze ontwikkelen slimme e-commerce oplossingen die concrete verschuivingen in ROI veroorzaken. Door een focus op verbeterde usability, meer verkeer en optimalisatie van de conversie-ratio.

  ---

  E-commerce companies grow thanks to our full-service model. That's because WADM offers strategy, creativity, marketing and technology under one roof. With in-bound marketing, we attract new visitors to your website, and with engaging website design and technology, we help them convert.

  WADM believes that an outside view always offers value. We offer new perspectives and suggestions to improve your marketing and your business. And we often work as an extension of the in-house team to provide insights, strategies and tactical support.

  Our programmers are specialized in Magento 2.0, Woo Commerce for online retail and omni-channel solutions, among others. They develop smart e-commerce solutions that cause tangible shifts in ROI. Through a focus on improved usability, increased traffic and conversion rate optimization.
  Skills in E-commerce (35)
  ShopifyOnline Storeecommerce developmentmagentoecommerce solutionsecommerce hostingmarketplacesui uxonline retailecommerce web ontwikkeling+25
  Projecten in E-commerce (11)
  UX en UI design automotive inkoopplatform - E-commerce
  Ontwikkeling Magento webshop
 voor VETUS - E-commerce
  Rebranding product content software uit Berlijn - E-commerce
  EIT. Van start-up naar overname - E-commerce
  Klanten in E-commerce (11)
  Parts360Auto | international
  RijLESSOnderwijs | national
  CalexRetail | international
  AAKOIndustriële Goederen en Diensten | international

  Meer informatie over E-commerce


 • Beschrijving
  Bij WADM begrijpen we dat geen enkele casus hetzelfde is en dat maatwerk daarom de juiste oplossing biedt. Als het gaat om het ontwikkelen van mobiele apps, zijn wij de geschikte partner. Onze unieke werkwijze omvat een sterke strategie en grondige kennis van de doelgroep, waarbij we speciale aandacht besteden aan gebruiksgemak, functionaliteit, veiligheid en prestaties.

  Met ons deskundige team van ontwikkelaars en ontwerpers hebben we de ervaring om innovatieve apps te ontwikkelen voor zowel iOS, Android als cross-platforms. Bij WADM staan we garant voor hoogwaardige en op maat gemaakte oplossingen die aansluiten bij de specifieke behoeften van uw bedrijf en doelgroep.

  ---

  At WADM, we understand that no two cases are the same. When it comes to developing mobile apps, we are the right partner. Our unique approach includes a strong strategy and thorough knowledge of the target audience, paying special attention to ease of use, functionality, security and performance.

  With our expert team of developers and designers, we have the experience to develop innovative apps for iOS, Android as well as cross-platforms. Here at WADM, we guarantee high-quality and customized solutions that meet the specific needs of your business and target audience.
  Skills in Mobile App (43)
  Xamarin Commerce Ontwikkelingcross platform developmentAndriod AppiOS Appapplication IOSMobile app developmentMobile interfaceapp designingMobile commercemobile seo+33
  Projecten in Mobile App (4)
  Dynamics platform voor aardappel coöperatie - Mobile App
  Ontwikkeling Sales App voor EIT - Mobile App
  Rensa: Connecting App voor Rensa installateurs - Mobile App
  Afsprakentool met Google Maps integratie voor FNV - Mobile App
  Klanten in Mobile App (4)
  EITFarmaceuten & Biotech |
  NedatoLandbouw | international
  FNVAnderen | regional
  RensaIndustriële Goederen en Diensten |

  Meer informatie over Mobile App


 • Beschrijving
  Een sterke online aanwezigheid op social media is van cruciaal belang voor elk bedrijf dat succesvol wil zijn in de huidige digitale wereld. Het is echter niet voldoende om alleen actief te zijn op social media, het is net zo belangrijk om de juiste doelgroep te bereiken en te engageren. Bij WADM begrijpen we het belang van een doelgerichte social media strategie en daarom bieden wij een unieke aanpak om jouw bedrijf online te laten groeien.

  ---

  A strong online appearance on social media is crucial for any business that wants to be successful in today's digital world. However, just being active on social media is not enough; it is just as important to reach and engage the right audience. At WADM, we understand the importance of a targeted social media strategy, which is why we offer a unique approach to growing your business online.
  Skills in Social media (34)
  Social Media PlanningPinterest ReclameVirale MarketingSocial Media CustomisatieSocial Media GroeiSociale VerkoopSocial Storiessocial ontwerpCommunity BuildingSocial Media Listening+24
  Projecten in Social media (16)
  Positionering en branding voor Excelsior - Social media
  Een social media-strategie voor Nx'change - Social media
  Branding voor fintech start-up Innosight - Social media
  Lancering premium auto-onderdelenmerk NAPA - Social media
  Klanten in Social media (16)
  HuntsmanTechnology Hardware & Equipment | international
  NAPAAuto | international
  ExcelsiorSport | national
  SeatoolsTechnology Hardware & Equipment | international

  Meer informatie over Social media

Heb je een van die diensten nodig?

Vraag WADM | Agency om een offerte en krijg in korte tijd een antwoord.
Team

22 leden in WADM | Agency's team

WADM | Agency cover
VerhaalNo new kids on the block! Onze oorsprong gaat namelijk terug tot 1940. In de oorlog werd in Rotterdam een reclame-atelier opgericht; Waal Publiciteit. Het atelier veranderde in de 70's in een bureau en wijzigde in 2005 de naam in Waal aan de Maas. WADM Agency ontstond in 2020 door samengaan met Inline Digital.
Neem gemakkelijk contact op met WADM | Agency's team

Stuur ze een bericht en krijg snel een antwoord.


Prijzen

WADM | Agency heeft 3 awards gewonnen

Sortlist Award 20222022-3-1Highest Customer Satisfaction
Pragma Award 20102010-8-30Creativity

Pragma Award 20092009-8-31Effectiveness


Reviews

Reviews

4.72/5
(38 reviews)
CS
Corno StamCCO bij Vitam
ServiceBranding & Positionering
SectorVoedsel
Team1001 - 5000
5/5

Met WADM heeft Vitam zich opnieuw in de markt gezet als een toonaangevende bedrijfscateraar. Niet alleen met een frisse benadering van onze visuele identiteit. Onze merkwaarden (lekker, gezond, vers en duurzaam eten met culinaire vrijheid) heeft WADM vertaald naar een unieke en aantrekkelijke merkboodschap: Good Doing Food. Zo is Vitam weer herkenbaar als de grondlegger van bewuste catering. Een onderscheidende uitstraling met een passende belofte die onze filosofie goed weerspiegelt.


ServiceBranding & Positionering
SectorVoedsel
Team1001 - 5000

RV
Rinus VerheijDirecteur bij RijLESS
ServiceErgonomie (UX / UI)
SectorOnderwijs
Team201 - 500
5/5

WADM heeft de website van RijLESS, een landelijke rijschool, succesvol herontwikkeld met een mobile-first benadering, wat resulteerde in een conversiestijging van 100%. De nieuwe website combineert een app-achtige ervaring met een gebruiksvriendelijk menu onderaan de pagina, wat vooral de jongere doelgroep aanspreekt. Een geïntegreerde online planner en een uitgebreid kenniscentrum over rijlessen en examens maken de site een effectieve leadgenerator. Sinds de lancering is de conversieratio verdubbeld van 1,7% naar 3,7% en het organische bezoekersaantal met 30% toegenomen.


ServiceErgonomie (UX / UI)
SectorOnderwijs
Team201 - 500

JK
Jesse KeijContent Creator bij Excelsior Rotterdam
ServiceBranding & Positionering
4.5/5
Begroting
Kwaliteit
Plan
Samenwerking

Wat was het doel van de samenwerking?"Wij zijn erg te spreken over de samenwerking met WADM. Zij hebben geholpen Excelsior opnieuw te definiëren. WADM heeft ons door een BrainSells Corporate traject geleid, wat onder andere de identiteit van de club heeft blootgelegd. Dit resulteerde in een duidelijke positionering, waar de Kralingers trots op mogen zijn!"

Wat vond je het leukst tijdens de samenwerking?De nauwe samenwerking tussen ons en WADM tijdens het hele proces. Inmiddels heeft de herpositionering al bijna drie jaar geleden plaatsgevonden, maar we hebben tot op de dag van vandaag nog veel contact hoe we deze rebranding in goede banen kunnen leiden.

Jesse Keij beveelt dit bureau aan


ServiceBranding & Positionering

Gewerkt met WADM | Agency?

Deel je ervaring met ons.

Een review plaatsen

Contact

Contact gegevens van WADM | Agency

Details • HoofdkantoorPesetastraat 22, 2991 XT Barendrecht, Netherlands

WADM | Agency-vimeoWADM | Agency-facebookWADM | Agency-linkedinWADM | Agency-pinterestWADM | Agency-instagram