Double diamond model
Product Design

Waarom Double Diamond Model onmisbaar is in jouw Design Thinking!

5,00/5(1)

Wat is de Double Diamond methode? Het Double Diamond model wordt veel gebruikt in verschillende sectoren. Het bestaat uit de fasen ontdekken, definiëren, ontwikkelen en leveren, en biedt een gestructureerde aanpak voor projecten. Double Diamond bevordert creativiteit, samenwerking en resultaatgerichtheid, en is succesvol gebleken in diverse sectoren.

Er zijn veel vakgebieden geweest die deze methode vanwege haar doeltreffendheid hebben toegepast. Ook gebruikt de Design Thinking methode dit model.

Wat is de Double Diamond in Design Thinking?

Wat is het design thinking model? Het design thinking model is een benadering voor probleemoplossing en innovatie die zich richt op het begrijpen van de behoeften van gebruikers, het genereren van creatieve ideeën en het testen van oplossingen.

In 2005 ontwikkelde de Britse Design Council een ontwerpmodel dat de “DoubleDiamond” heet. UX ontwerpers gebruiken de Double Diamond Methode vaak in vernieuwende projecten. Dit omdat het een veelomvattende en visuele creatieve methode is.

Er bestaan vier fasen in dit model. Een probleem definiëren of een behoefte vaststellen, het project definiëren, het ontwikkelen, en het leveren. Deze opeenvolging mag niet verwaarloosd worden. In tegendeel moet het juist veel aandacht krijgen als je een vlekkeloze organisatie en een optimaal resultaat wilt.

Double diamond model
Bron is hier

Met behulp van dit model kun je het ontwerpproces visualiseren. Door mogelijke ideeën te verkennen, en ook de beste idee te verfijnen, wisselt het proces af tussen divergerende en convergerende fasen. Deze bespreken we later in dit artikel ook. Een diamant wordt aangepast terwijl hij door divergerende en convergerende fasen gaat.

Vanwege hun herhaling spreken we van een Double Diamond doordat ze zich tweemaal herhalen. In een iteratief proces bepaalt het eerste deel van elke diamant het probleem en het tweede deel de oplossing.

Model van Double Diamond: wat zijn de voordelen?

Het Double Diamond model staat bekend om zijn effectiviteit bij het ontwerpen van innovatieve projecten. Dit model vergemakkelijkt het proces van idee-ontwikkeling en creatie, en stimuleert tevens de generatie van hoogwaardige ideeën, wat niet vanzelfsprekend is. Met de Double Diamond methodologie kunt u optimaal profiteren van dit krachtige ontwerpkader en de beste resultaten behalen.

Double Diamond helpt problemen identificeren

Met behulp van het Double Diamond-model, een design thinking methode, kun je nauwkeurig het probleem identificeren dat moet worden opgelost, waardoor alle hypotheses worden geëlimineerd. Dit biedt de mogelijkheid om concrete oplossingen voor de ontwerpuitdaging voor te stellen en snel actie te ondernemen. Door het toepassen van het Double Diamond, een effectieve design thinking methode, kun je efficiënter werken en effectieve maatregelen nemen om je ontwerpdoelen te bereiken.

Het proces, zoals gesymboliseerd door de twee diamanten in het Double Diamond Design Thinking model, kent twee fasen. Eerst bepaalt het team het probleem door een groot aantal ideeën te genereren en een consensus te bereiken. Nadat het probleem is vastgesteld, gaat het team over tot het vinden van de best mogelijke oplossing. Ook hier wordt divergent denken gebruikt voordat consensus wordt bereikt. Het Design Thinking Double Diamond model biedt een gestructureerde aanpak waarmee teams effectief problemen kunnen identificeren en innovatieve oplossingen kunnen genereren.

Double Diamond bevordert het creatief proces

De Double Diamond bevordert iteratieve cyclussen en ondersteunt een stapsgewijs creatief proces. Het proces van idee-ontwikkeling is een cyclus. Elk idee wordt getest, verfijnd, en nog eens verfijnd. Door deze redenering te volgen, ben je in staat alleen de meest effectieve ideeën te behouden en zo een effectief ontwerp te verkrijgen.

Elke stap in het project wordt van nabij gevolgd door alle betrokkenen, die ideeën, twijfels en kennis met elkaar delen.

Wat is het doel van de Double Diamond?

Op het principe van divergent denken berust het rijpen van een groot aantal ideeën. Sommige daarvan zijn relevant en andere niet. Door over de beste ideeën te beslissen en ze naarmate het proces verder te verfijnen, streef je naar overeenstemming. Door een consensus te bereiken leg je stevige fundamenten voor de voortzetting van het project.

doelen stellen voor double diamond model

Zowel ontwerpmethodologieën als methodologieën voor verwervingsstrategie gebruiken deze figuur. In de context van een koopproces zijn de vorm en aanpak ervan perfect om het gedrag van de klant te bestuderen.

Creatieve ideeën ontstaan meestal door hypothetisch denken of divergent denken. Het resultaat is dat uiteindelijk een beter idee of convergente gedachte wordt ontwikkeld of verfijnd.

Een diamant kan gebruikt worden om dit proces duidelijk weer te geven. Het Double Diamond model echter, zal het effect verdubbelen:

 • Bevestigen van de probleemstelling in de eerste diamant
 • Een oplossing uitdenken in de tweede diamant

De eerste diamant mag nietverwaarloosd worden. Bij het gebruik van het tool mag men zich niet op het verkeerde probleem richten. Om het probleem te verduidelijken, is een cruciale eerste stap, het te definiëren. Deze zal in de tweede diamant opgelost worden.

Om de beste idee te ontdekken, zal je het proces verschillende keren moeten herhalen. Dit betekent dat de ontwikkelde ideeën voortdurend getest en verfijnd zullen worden.

En ideeën die niet aanslaan worden onderweg geëlimineerd. Deze cyclus is een hulpmiddel bij het inzetten van een effectieve marketingstrategie.

design thinking methode

Divergentie

Op dit punt zal de visie van de klant zich verruimen en uitbreiden binnen het kader van het Double Diamond oftewel Diamant model. Hij zal de diverse mogelijkheden omvatten die tijdens de fase van probleemontdekking zijn geïdentificeerd. Afhankelijk van de specifieke uitdaging waar de klant mee te maken heeft, kan dit proces meer of minder tijd in beslag nemen. Het is belangrijk om de tijd te nemen om de visie van de klant te ontwikkelen en alle relevante mogelijkheden binnen het Double Diamond (Diamant model) te verkennen voor een effectieve oplossing.

Het is ook mogelijk dat er tijdens de probleem-oplossingsfase divergenties optreden. Consumenten richten zich in deze fase op mogelijke oplossingen voor hun problemen.

Convergentie

Er zijn twee convergenties in de Double Diamond. De eerste convergentie gebeurd als het probleem van een klant wordt ontdekt. De consument begint op dit punt zijn probleem te identificeren en het te verfijnen.

In de probleem-oplossingsfase is er een tweedeconvergentie. De klant gaat zijn beslissing eerder richten op de hoofd oplossing dan op het vinden van een oplossing voor het probleem.

Wat zijn de vier fasen van he Double Diamond mondel?

Het design proces kan gevisualiseerd worden met behulp van het Double Diamond model. Zoals al vermeld bestaat het uit vier fasen: ontdekken, definiëren, ontwikkelen, en leveren.

Het proces wisselt af tussen divergerende fasen waarin mogelijkheden worden verkend. Hier worden ook convergerende fases waarin de beste voorstellen verfijnd worden.

Hieronder volgt een gedetailleerde beschrijving van elke stap:

 1. Onderzoek het probleem of de behoefte

Als eerste fase van het project en diamant vertegenwoordigt dit het begin van het Double Diamond model. Alle betrokkenen werpen een frisse blik op het project. Ze observeren nieuwe perspectieven en verzamelen alle nieuwe ideeën. Zoveel mogelijk innovatieve concepten of benaderingen creëren is dan ook het doel.

 1. Het project vaststellen

In deze stap analyseer je de ideeën die we in de vorige stap voorstelden. Welke taak moet het eerst voltooid worden? Hoe haalbaar is het om dit doel te bereiken? Is er iets dat volgens jou belangrijker is dan al het andere? Om dit doel te bereiken, moet je een duidelijke en haalbareopdracht voor het creatieve team opstellen.

Wil jij het Double Diamond Model toepassen aan je Design Thinking? |

Sortlist heeft experts die je hiermee kunnen helpen… 👀

Help mij nu 🤩
 1. De ontwikkeling

Door de verschillende verzamelde ideeën en concepten te testen en te herhalen in deze test fase, bevestigt deze de derde fase. Namelijk de uitvoerbaarheid van de beoogde oplossing. De antwoorden op deze vragen zullen de uitwerking van de projectopdracht vergemakkelijken.

 1. Het leveren van het project

In deze laatste fase bereikt het Double Diamond model zijn vierde en laatste fase. De opleveringsfase houdt in dat het project dat uit de eerste ideeën voortkomt, wordt voltooid. Daarna wordt het product gepromoot, geproduceerd, en gelanceerd.

Hoewel dit model een eenvoudige kijk geeft op het ontwerpproces, het de complexiteit van elke stap niet minimaliseert. Eveneens als de noodzaak van goede methoden te gebruiken.

ideeen voor design thinking

Gebruik Double Diamond om Design Thinking problemen op te lossen

Door middel van het testen van ideeën wil de Design Thinking methode innovatieve oplossingen creëren. Het gaat ook gebruikers:

 • begrijpen,
 • problemen herdefiniëren
 • veronderstellingen in vraag stellen

De Design Thinking mensgerichte innovatie heeft tot doel producten of diensten te ontwerpen. Deze worden ontworpen op basis van de behoeften van het individu. Doorgaans leiden specifieke teams het proces. Deze gaan gepaard gaat met ideeën workshops die op een creatieve manier de creativiteit stimuleren.

Het is belangrijk op te merken dat er verschillen zijn tussen de verschillende Design Thinking methoden. Het is gebruikelijk dat Design Thinking werkgroepen een benadering met Double Diamond gebruiken. Hierbij wordt de eerste stap een analyse van het probleemgebied en identificatie van problemen waargenomen.

onderzoeken naar double diamond model

Gevolgd door ideevorming en conceptie-iteraties op basis van de geïdentificeerde problemen. Methodologieën zoals het oplossen van problemen met de Double Diamond model. Ook worden deze grotendeels als inspiratiebron voor de Design Thinking methode gebruikt.

Zoals gezegd wordt dit Design Thinking methode voorgesteld door twee diamanten die naast elkaar staan. Zoals de diamanten voorstellen, vertegenwoordigt divergent denken de verkenning van mogelijke ideeën.

Dan gevolgd door het convergent denken. In elk van deze Design Thinking methode fasen worden de actoren voor het ervaren van een probleem op één lijn gebracht. Dit samen met de doeners die verantwoordelijk zijn voor het ontwikkelen van testbare oplossingen.

Hoe gaat een Design Thinking tewerk met het Double Diamond model

Tijdens een Design Thinking werkgroep ervaart elke medewerker een product of dienst van het bedrijf. Vanuit het perspectief van de gebruiker noteren ze alle positieve en negatieve aspecten die met het gebruik ervan te maken hebben.

In dit stadium verzamelt de groep elementen en delen ze ervaringen. Ze stellen ook de verschillende perspectieven van elk profiel ter discussie voor.

Na het verzamelen van meningen is de volgende Design Thinking stap het prioriteren van deze elementen. Deze kunnen talrijk zijn omdat het moeilijk is ze allemaal tegelijk te verwerken. Om te brainstormen over oplossingen wordt na het prioriteren de fase van divergent denken herhaald.

design thinking methode

Tijdens de laatste Design Thinking methode fase, onderzoek je de mogelijke oplossingen. In dit geval is het Design Thinking doel uit te zoeken wat de eerste acties zijn die ondernomen moeten worden. Het is gebaseerd op de haalbaarheid van de gekozen oplossingen waar je jij de vragen bij kunt stellen:

 • Kan die binnen de tijdslimieten worden verwezenlijkt?
 • Hoe zit het met het budget?
 • Is er een onmiddellijke beschikbaarheid van technische vaardigheden?

In deze laatste test fase worden geteste oplossingen worden geleverd door de Design Thinking Methode. Zo vaak als nodig kan op basis van feedback een nieuwe aanpak (d.w.z. de twee fasen van het Double Diamond model) worden uitgevoerd.

In dit Design Thinking methode proces levert flexibiliteit een enorme bijdrage. Het team kan zich dan heel snel projecteren en heeft de zekerheid dat het de deadline niet zal missen.

Conclusie: Double Diamond Methode en Design Thinking gaan hand in hand

Bij het Double Diamond model van Design Thinking zijn alle projectbetrokkenen actief betrokken. Hierdoor kunnen ze profiteren van elkaars expertise en kennis. Visuele communicatie speelt een cruciale rol in deze methode, net zo belangrijk als het onderzoek zelf.

Naast het onderzoek is het eindproduct van essentieel belang. Het delen van voortgangsverslagen bij elke fase van het project is noodzakelijk. Communicatie speelt een grote rol in de Design Thinking methode en is van vitaal belang voor het succes van het project.

close

Krijg toegang tot onze exclusieve content!

email