Marktsegmentatie
Digital & Marketing Strategy

6 essentiële stappen naar JOUW ideale marktsegmentatie

5,00/5(2)

Elke doelgroep kan je anders aanspreken. Maar hoe breng je je marketingboodschap goed over? Segmenteren is het antwoord. Wanneer je aan marktsegmentatie doet, voeg je je consumenten samen volgens gemeenschappelijke kenmerken. Het voordeel? Consumenten reageren beter op je boodschap na het segmenteren.

In dit artikel bespreken we zes eenvoudige, toch essentiële stappen, om tot jouw ideale marktsegmentatie te komen!

Let’s go…

Omdat elke persoon andere voorkeuren heeft kun je met de juiste woorden er voor zorgen dat ze voor jouw product kiezen of in ieder geval je diensten willen overwegen. Marktsegmentatie is er in allerlei vormen en maten.

Of je nu heel gericht zo klein mogelijk doelgroepen maakt of juist een grote markt ineens wilt veroveren, met de juiste strategie is segmentatie een schot in de roos!

Al heb je de beste klantenservice en het meest unieke product ter wereld, zonder aan marktsegmentatie bereik je niet de juiste personen. Iedereen is anders en elke persoon heeft dan ook andere behoeften, verwachtingen en voorkeuren als het op jouw product aankomt.

Misschien denk je dat door iedereen te bereiken je het meeste kans van slagen hebt. Verder in het artikel laten we je zien of het werkelijk zo is. We gaan over verschillende vormen van marktsegmentatie en geven een paar handige tips.

Wat is marktsegmentatie precies?

Segmentatie staat voor het opdelen van iets in specifiekesegmenten. Marktsegmentatie is exact hetzelfde. De markt wordt opgedeeld in een groep consumenten, potentiële klanten of afnemers. In plaats van een groot geheel aan te spreken wordt er gekeken naar welke subgroepen aangesproken kunnen worden.

Deze marktsegmentatie kan op verschillende manieren worden gedaan en houdt zeker niet op bij leeftijd of geslacht. Je kan ook denken aan gedrag, geografische locaties en beroepsgroepen.

Hoe kan je het gebruiken?

Je kunt een markt indelen zoals je zelf wilt maar er zijn genoeg voorbeelden te vinden. Facebook ads geeft je zelf bijvoorbeeld al tal van manieren om een markt in verschillende segmenten onder te verdelen. Er zijn verschillende redenen om aan marktsegmentatie te doen. Verder in dit artikel kom je verscheidene mogelijkheden tegen.

Marktsegmentatie: Facebok ads

Waarom aan marktsegmentatie doen?

Ondanks het feit dat iedereen anders is, zijn er toch ook veel overeenkomsten. Je wilt met je nieuwe product zoveel mogelijk mensen aanspreken. Door iedereen afzonderlijk aan te spreken op de manier waarop ze dat het liefst hebben, zal je bericht duidelijker aankomen.

Om elke potentiële klant afzonderlijk aan te spreken ben je een eeuwigheid bezig. Je kunt wel een doelgroep aanspreken, dit zal veel effectiever zijn. Juist omdat de verschillende interesses van een doelgroep overeenkomen zal je bericht direct aankomen en voelt een ieder zich aangesproken.

Met marktsegmentatie verdeel je de volledige markt dus onder in kleinere subgroepen en spreek je vervolgens die groepen elk op hun eigen manier aan. Je klanten zullen zich aangesproken voelen.

Verschillende vormen van marktsegmentatie

Je kunt een markt op verschillende manieren indelen. Hoe je dit doet hangt maar net af van de doelstellingen die je stelt. Wat zijn de 5 marktsegmentatie criteria? We zullen verschillende vormen bespreken en met een aantal voorbeelden komen ter verduidelijking:

  • Demografische segmentatie
  • Sociaal-economische segmentatie
  • Geografische segmentatie
  • Gedragssegmentatie
  • Psychografische segmentatie

Demografische marktsegmentatie

Dit is een onderverdeling op basis demografische kenmerken. Hierbij kun je denken aan geslacht, leeftijd en burgerlijke staat.

Deze methode wordt niet gebruikt om een hele markt te bereiken, maar om de middelen te richten op een welomschreven groep binnen die markt. Wat is de markt segmenteren?Door de markt op te splitsen in kleinere delen, elk met een gemeenschappelijke variabele, kan het bedrijf zijn tijd en middelen efficiënter gebruiken.

Sociaal-economische marktsegmentatie

Socio-economische segmentatie is gebaseerd op een verschillende factoren, waaronder leeftijd, geslacht, gezinsgrootte, inkomen, opleidingsniveau, sociale klasse en etniciteit.

Door de markt op de die manier in te delen, helpt het om de mensen te profileren die producten of diensten van het bedrijf kopen. Hoewel sociaal-economische segmentatie erg voor de hand ligt, wordt deze stap overgeslagen.

Geografische marktsegmentatie

Geografischesegmentatie is een veelgebruikte strategie  op gebied van regio, stad, wijk, land, wijk of zelfs straat. Je gaat je baseren op een brede doelgroep die verschillende voorkeuren heeft op basis van zij locatie. Waar je doelgroep woont, pas jij je bericht hier op aan.

Mensen in de provincie zul je anders aanspreken dan stadsmensen. Dit gaat over het groeperen van potentiële klanten per land, staat, regio, stad en zelfs buurt.

Marktsegmentatie

Gedragssegmentatie

Zoals  je al kunt raden classificeert gedragssegmentatie consumenten op basis van gedragspatronen. Deze subcategorie wordt gebruikt om de gedragskenmerken van consumenten te bestuderen: hun kennis, houding, gebruik, voorkeur / afkeer of reactie op het product, de dienst, de promotie of het merk.

Voorbeelden van gedragssegmentatie zijn: loyaliteit, gebruiksfrequentie of gebruiksmoment. Wanneer kijkt iemand bijvoorbeeld naar Netflix en hoe lang kijken ze per dag.

Psychografische segmentatie

Psychografische segmentatie is een vorm van marktsegmentatie die zich richt op de psychologische en gedragskenmerken van consumenten. Bij psychografische segmentatie worden consumenten ingedeeld op basis van hun persoonlijkheid, levensstijl, waarden, interesses en attitudes. Het doel is om groepen consumenten te identificeren die vergelijkbare motivaties en behoeften hebben, zodat gerichte marketingstrategieën kunnen worden ontwikkeld.

Door psychografische segmentatie kunnen bedrijven een dieper inzicht krijgen in de drijfveren en voorkeuren van consumenten, waardoor ze hun producten, berichten en promoties effectiever kunnen afstemmen op specifieke doelgroepen.

Wanneer gebruik je marktsegmentatie?

In principe kun je altijd aan marktsegmentatie denken. Toch zijn er een aantal sleutelmomenten waarin segmentatie enorm veel waarde heeft. Enkele voorbeelden zijn:

  • Marktonderzoek
  • Marketingstrategie
  • Klantenservice strategie

Marktonderzoek

Voor je je product of service op de markt brengt doe je er altijd goed aan om te kijken naar wie jouw diensten zal willen gebruiken. Marktsegmentatie gebeurt vrijwel natuurlijk in een marktonderzoek. Door middel van vragenlijst kun je de respondenten indelen op de antwoorden die ze hebben gegeven.

Dit is dan ook al een vorm van segmentatie. Hoe je verder omgaat met deze antwoorden hangt volledig van jezelf af maar je kunt natuurlijk nog verder segmenteren op geslacht en regio.

Marketingstrategie

Marktsegmentatie is enorm belangrijk om een marketing campagne succesvol te maken. Bij een marketing campagne gaat het er natuurlijk om het juiste bericht uit te sturen naar de juiste mensen.

Om die doelgroep samen te stellen heb je marktsegmentatie nodig. Zodra je markt gesegmenteerd is kun je denken welk bericht voor elke doelgroep kan werken.

Klantenservice strategie

Om je klantenservice te verbeteren is het noodzakelijk wat je gebruikers van je product maar ook van je serviceverlening te vinden. Dit kan door middel van CSAT of NPS enquêtes.

Dit soort enquêtes laten je niet alleen heel gemakkelijk je markt segmenteren, ze brengen ook nog eens de (potentiële) probleem in kaart. Het is hierbij wel belangrijk dat je al nadenkt over de segmentatie bij het stellen van de vragen.

Segmentatie om je klanten te begrijpen

Zelfs als je denkt dat je in staat bent om zelf zonder enige vorm van vragenlijst of enquête je markt te segmenteren, doe je er goed aan ook om feedback te vragen. Ze kunnen de analyse van je marktsegmentatie net wat meer vereenvoudigen.

Zelfs als je al een duidelijk beeld denkt te hebben van wie je klanten zijn kan het stellen van vragen net meer achtergrondinformatie geven waardoor je je klanten beter zult begrijpen. Let er wel op dat je de privacy van je klanten en doelgroepen in het oog houdt.

Niemand zal met naam en toenaam zijn beroep en bruto jaarinkomen doorgeven. Door een enquête anoniem te laten is de kans op eerlijke antwoorden en complete vragenlijsten veel groter.

Multisegmentatie

We gaan een stap verder. Nu je begonnen bent met het segmenteren kun je gaan combineren. Als je een “20 tot 35 jaar” hebt kun je deze bijvoorbeeld nog onderverdelen in geslacht of op beroepsgroep of inkomen. Dit zal zorgen dat je nog concreter je bericht kunt overbrengen.

Let wel op dat je niet doorslaat en dus niet door segmenteert totdat je op individueel niveau bent aangekomen. Zodra je verder segmenteer op bijvoorbeeld overeenkomsten in koopgedrag en steeds verder focust, wordt er gesproken over microsegmentatie. Andersom is macrosegmentatie juist een hele grove segmentatie.

Alleen selecteren op woonplaats of geslacht is een voorbeeld van macrosegmentatie

Hoe voer je marktsegmentatie uit? – De 6 ultieme stappen

Het onderverdelen van markten kan in verschillende stappen gedaan worden. We hebben zes stappen hieronder voor je opgesomd.

Stap 1 – Het strategisch doel van marktsegmentatie

Strategische segmentaties gaan na welke klantgroepen interessant kunnen zijn qua omvang en waarde. Hier kun je bijvoorbeeld denken aan redenen om prijsconcurrentie te vermijden en een efficiënte manier van marktpenetratie.

Stap 2 – Markt in kaart brengen en omheinen

Hier staat de klantbehoefte centraal. Op basis van de al bestaande karakteristieken van (potentiële) klanten en hun behoeften wordt de markt geherdefinieerd. Het gaat hier met name om demografische gegevens maar ook gedragskenmerken en normen en waarden.

Stap 3 – Het bepalen van segmentatiecriteria

Welke criteria zijn herkenbaar en werkbaar voor jouw bedrijf of product? Hier gaat het met name om culturele segmentatie maar ook ook geografische en demografische segmentatie. Gedragssegmentatie wordt ook vaak gebruikt bij deze stap.

Doelgroepen zijn een belangrijk aspect bij de marktsegmentatie

Stap 4 – Creëren van klantpersona’s

Nu je al een redelijk beeld hebt van je doelgroepen is het tijd om een doelgroep te kiezen. Wil je je specialiseren in slechts één segment of juist meerdere segmenten?

Een klantpersonais een fictief personage dat kenmerkend is voor de doelgroep. Zulke persona’s hebben ook een naam en zelfs foto. Deze klantpersona’s zijn duidelijk herkenbaar en geven de doelgroep een gezicht.

Stap 5 – Strategie bepalen en segmenten selecteren

Welke strategie bepaal je op basis van de resultaten van de segmentatie? Kies je voor geconcentreerde marketing waarbij je een marktsegment kiest en hier een product op loslaat of kies je in plaats van deze nichestrategie juist voor gedifferentieerde marketing?

Gedifferentieerde marketing kies je voor een selectie van een aantal marktsegmenten. Elk segment heeft z’n eigen kenmerken en kun je vervolgens als groep benaderen. Ook kies je een andere marketingmix voor elk segment.

Een andere marketingstrategie is de volledige marktdekking. Hierbij pak je de gehele markt of een aantal grote segmenten waarbij je één marketingmix hanteert. Je doel met de volledige marktdekking is om zoveel mogelijk kopers ineens te bereiken met hetzelfde bericht.

Een duidelijk voorbeeld hiervan is om als koffieproducent met een type koffie de markt op te gaan in plaats van allerlei verschillende koffiesoorten, capsules, pads en bonen.

Stap 6 – Evalueren en optimaliseren

Zodra we het hebben over strategie komt er altijd een evaluatiemoment . Deze laatste stap is belangrijk omdat marktomstandigheden en de wensen van de klant met de tijd veranderen. Zodra je een evaluatie hebt gemaakt kun je kijken hoe je je strategie kan optimaliseren.

Ziezo, nu heb je een duidelijk overzicht over hoe je aan marktsegmentatie kunt doen.

Marksegmentatie toch uitbesteden?

Heb je toch liever dat jouw marketingsegmentatie door experts wordt uitgevoerd? Dan zijn er voldoende bureaus gespecialiseerd in marketing strategie  die je hiermee kunnen helpen. Sortlist bevat een groot aantal aan bureaus gespecialiseerd in eender welke expertise die jij nodig hebt.

close

Krijg toegang tot onze exclusieve content!

email