Confrontatiematrix: Waarom het essentieel is voor je marketingplan + Gratis Template
Human Resources

Confrontatiematrix: Waarom het essentieel is voor je marketingplan + Gratis Template

2 stemmen, gemiddeld: 4,50 van de 52 stemmen, gemiddeld: 4,50 van de 52 stemmen, gemiddeld: 4,50 van de 52 stemmen, gemiddeld: 4,50 van de 52 stemmen, gemiddeld: 4,50 van de 54,50/5(2)

Hoewel het opzetten van een confrontatiematrix misschien intimiderend lijkt, is het verre van dat. Of je de confrontatiematrix zelf invult, of een multidisciplinair team inschakelt, het proces is beslist beheersbaar. In dit artikel onthullen we wat een confrontatie matrix is, de cruciale rol ervan binnen een strategisch marketingplan en bieden we veel meer inzicht. We belichten de confrontatiematrix, een onmisbaar component in je strategisch marketingplan.

Wat is een confrontatiematrix?

Een confrontatiematrix heb je onder andere nodig bij het in elkaar zetten van een strategisch marketingplan. De matrix dien je namelijk in te vullen. De informatie die ingevuld moet worden kun je halen uit een SWOT-analyse. Dat is een hulpmiddel om sterktes en zwaktes voor ondernemingen in kaart te brengen.

Er is dus een relatie tussen de confrontatiematrix en SWOTanalyse, een confrontatiematrix swot dus. Je kunt strategische issues van de onderneming zichtbaar maken door de matrix te maken en in te vullen. Dit stelt je in staat om je marketingstrategie verder inhoud te geven en strategische opties te formuleren.

Wat laat een confrontatiematrix zien?

  • Welke strategischeissues spelen 💡
  • Hoe het bedrijf en de markt bij elkaar komen ✨
  • Sterke en zwakke punten bedrijf 🔍
  • Welke de haalbare kansen en bedreigingen zijn 🧭

Elke ondernemer zou deze informatie moeten hebben om een strategisch marketing beleid te formuleren.

Door hiervoor beleid te maken, kan je bedrijf op gegeven moment verder groeien. Bedreigingen kun je oppakken en omzetten in kansen. Waar nodig kun je je zelf terugtrekken als blijkt dat je bedrijf mogelijk in een nadelige positie komt als je bijvoorbeeld een bepaalde marketingstrategie blijft voortzetten.

Het komt er dus op neer dat je voldoende inzage krijgt in hoe je bedrijf ervoor staat en hoe je je marketingplan daar verder op kunt afstemmen.

Confrontatiematrix template

Je kunt zelf een confrontatiematrix template samenstellen, maar wij hebben het werk al gedaan en een ready-to-use template voor je ontworpen. Zo vermijd je het proces van heruitvinding en kun je meteen een vliegende start maken met je strategisch marketingplan.

Hoe gebruik je het template?

Ontdek verder in dit artikel hoe je het confrontatiematrix template maximaal kunt exploiteren.

Confrontatiematrix maken

Hoe ziet een Confrontatiematrix eruit? Bij het maken of invullen van de confrontatiematrix zal je met enkele zaken rekening moeten houden. Je zult bijvoorbeeld eerst een SWOT analyse moeten maken. Met de verkregen informatie kun je dan de confrontatiematrix invullen. Wat is een goede SWOT-analyse? Hieronder een uiteenzetting van de verder te nemen stappen:

Swot analyse versus confrontatiematrix

  1. Het uitvoeren van een SWOT analyse is noodzakelijk om de confrontatiematrix in te vullen. Deze analyse brengt de interne (sterktes en zwaktes) en externe factoren (kansen en bedreigingen) in kaart. Waarmee rekening gehouden moet worden bij het opstellen van een marketingplan.
  2. Na de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen van de organisatie in kaart gebracht te hebben worden zowel de zwaktes als de sterktes tegenover de kansen en bedreigingen gezet.
  3. Door deze factoren tegenover elkaar te zetten kun je bedrijf en markt samenbrengen en verdere inhoud geven aan je strategisch marketingplan.

Niet zomaar zie je het woord confrontatie terug in confrontatiematrix. Er ontstaat eigenlijk een confrontatie tussen de interne factoren en de externe factoren.

Confrontatiematrix invullen

Invullen van de confrontatiematrix is noodzakelijk voor het verder ontwikkelen van het strategisch marketingplan. Het is belangrijk om een strategie te formuleren en die goed te onderbouwen met adviezen. Dat laatste komt in een soort adviesrapport. Een confrontatiematrix maken:

  1. Allereerst zal je dus een SWOT- analyse moeten maken en de resultaten moeten invullen in de confrontatiematrix. Als je het goed invult, dan heb je ook de verschillende punten van de SWOT tegenover elkaar gezet.
  2. De volgende stap betreft het beoordelen van de confrontatiematrix. Na de interne analyse alsook de externe analyse achter de rug te hebben ga je over tot het invullen van de confrontatiematrix zoals we in het vorige puntje bespraken.
  3. Je gaat als het ware de confrontatie beoordelen. Je komt daarbij te weten welke factoren (zeer) bedreigend zijn, welke (zeer) kansrijk zijn en welke neutraal zijn. Dat doe je met behulp van een aantal plusjes en minnetjes.

SWOT-analyse

+ en – optellen, wat zal het resultaat zijn?

Aan het eind van de beoordeling tel je dan het aantal plusjes en minnetjes op. Elke plusje is 1 punt waard. Na alles opgeteld te hebben ga je na wat je score is. Daaruit kan je afleiden of een confrontatie een bedreiging vormt voor je bedrijfsvoering of niet. Bedreigingen worden met minnetjes weergegeven. Elke min is dus -1 punt.

Door deze beoordeling te doen kun je ook vaststellen wat de belangrijke sterke als zwakke punten zijn. Ook de relatieve kansen en bedreigingen kun je op die manier in kaart brengen. Je hebt daarnaast ook de mogelijkheid om de belangrijkste verbanden per kwadrant te bepalen.


Pak je strategisch marketing aan met zelfvertrouwen.

Ontdek de meest relevante agencies voor jouw project gebaseerd op jouw specifieke vereisten.

Welk bureau past bij jouw bedrijf?

Als laatste ga je na wat de hoofdpunten van de confrontatiematrix zijn. Met andere woorden waaraan aandacht besteed moet worden.

Voor een duidelijke beeldvorming dien je de hoofdpunten tegenover elkaar te zetten. Je kunt deze ook wel beschouwen als de belangrijkste punten die voortvloeien uit de confrontatiematrix.

Deze hoofdaandachtspunten duwen je in een bepaalde richting op het gebied van de formulering van strategische opties. Je kunt aan deze hoofdaandachtspunten ook conclusies trekken. Dat is ook een belangrijk onderdeel bij strategische opties formuleren.

Confrontatiematrix strategieën

De confrontatie matrix kan diverse strategieën voor je strategisch marketingplan inzichtelijk maken. Dit kan gaan over groei, waarbij de kansen en sterke punten worden afgewogen, of defensie, waarbij bedreigingen tegen sterke punten worden bekeken.

De confrontatie matrix kan verschillende strategieën voor je strategisch marketingplan belichten. Dit kan gaan over groei, waarbij de kansen en sterke punten worden afgewogen, of defensie, waarbij bedreigingen tegen sterke punten worden bekeken.

Belangrijk om te weten is dat een hoofdaandachtspunt richting geeft bij het formuleren van de juiste strategische opties. Deze moeten namelijk dusdanig geformuleerd zijn, dat ze effectief zijn om doelstellingen van de onderneming te halen.

Deze doelstellingen maak je aan het begin, bij het ontwikkelen van je strategische marketingplan. De strategie die je kiest moet uiteindelijk ook in lijn zijn met de missie en de visie van je onderneming.

Welke verbanden kan je leggen?

Kansen versus sterke punten

Je zult merken dat de kansen en de sterke punten samen groeimogelijkheden bieden. Kansen en zwakke punten bieden daarentegen ruimte voor verbetering. Als we kijken naar bedreigingen versus sterke punten, dan helpen de sterke punten ondernemingen verdedigen tegen eventuele bedreigingen.

Als je deze punten onder de loep neemt, dan zal je merken dat de verschillende factoren met elkaar verbonden zijn. Je kunt aan de hand daarvan dus ook mogelijke strategische opties formuleren voor je onderneming en het strategisch marketingplan.

Bedreigingen versus zwakke punten

Neem je de bedreigingen en zwakke punten onder de loep, dan zul je merken, dat deze kunnen leiden tot verandering of terugtrekking. Hier zal je gekozen strategie bepalend zijn of verandering of terugtrekking mogelijk is. Je zult dus zorgvuldig moeten zijn bij het formuleren van een strategische optie hiervoor.

Confrontatiematrix

Confrontatiematrix voorbeeld

Het hebben van een voorbeeld confrontatiematrix is uiteraard super handig. Het geeft je een idee hoe marketingmodellen tot stand zijn gekomen en hoe deze kunnen bijdragen aan het uiteindelijke advies.

In het voorbeeld zie je onder andere hoe de resultaten van de SWOT- analyse zijn verwerkt in de confrontatiematrix. Dit voorbeeld helpt je op weg bij het invullen van een confrontatiematrix voor de eigen onderneming.

Hieronder heb je een voorbeeld van een confrontatiematrix:

Confrontatiematrix maken? In 4 stappen | Marketingscriptie.nl
Source: marketingscriptie.nl

Confrontatiematrix conclusie

Een confrontatiematrix maak je met behulp van een SWOT analyse waarbij de de verschillende kwadranten van de SWOT tegenover elkaar zet. De SWOT- analyse stelt je in staat om een interne analyse alsook een externe analyse uit te voeren van je onderneming.

Daardoor kun je ook betere strategische opties formuleren. Je hebt een succesvolle confrontatiematrix in elkaar gezet als de geformuleerde strategische opties meetbaar zijn en er een samenhang is tussen de verschillende doelstellingen van de onderneming. De doelstellingen mogen elkaar in ieder geval niet tegenspreken. Verder moeten de doelen haalbaar zijn in een bepaalde tijdsbestek.

close

Krijg toegang tot onze exclusieve content!

email