Digitale toegankelijkheid...
Web & Software Development

Het belang van digitale toegankelijkheid voor jouw bedrijf

5,00/5(1)

Heb je de term “digitaal toegankelijk” vaker gehoord, maar weet je niet zeker wat het betekent? Het is de digital accessibility die het web toegankelijk maakt voor mensen met een beperking.

Dit houdt in: navigatie, begrijpbaarheid, interactie en waarneming.

Een eenvoudige definitie van digitaal toegankelijk is de beschikbaarheid van dezelfde informatie voor iedereen in alle digitale sectoren. Het is het doel van digitale toegankelijkheid om digitale kanalen voor iedereen begrijpelijk, waarneembaar en navigeerbaar te maken. 

In dit artikel leggen we de basis van digitale toegankelijkheid uit op een zo eenvoudig mogelijk manier.

Wat betekent digitale toegankelijkheid?

Digitaal toegankelijkheid is het vermogen van mensen met een beperking om toegang te krijgen tot digitale inhoud en diensten.

Van de inhoud van een website tot die op sociale netwerken, applicaties en digitalisering van overheidswebsites. Het gaat erom alle richtlijnen en hulpmiddelen op het internet. Dit op alle soorten digitale media voor iedereen toegankelijk te maken. 

Digitale toegankelijkheid bereiken betekent internetgebruikers met berperkingen gemakkelijk digitaal toegankelijkheid geven tot inhoud.

Daarnaast betekent het het overbrengen van de fundamentele boodschap. Het is ook belangrijk om te werken aan digitale toegankelijkheid op je eigenniveau

Digitale toegangkelijkheid: wat zegt de wet in Nederland?

Sinds 1 juli 2018 is in de Nederland wet het tijdelijk overheidsbesluit digitale toegankelijkheid vastgelegd. De Nederlandse overheid zijn wettelijke verplicht hun websites, mobiele apps en diensten toegankelijk te maken volgens het Besluit.

Bij het aanbieden van digitale diensten mag de Nederlandse overheid door de wet. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen burgers met en zonder handicappen. Websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties zijn wettelijke verplicht te voldoen aan de regelgeving van het Besluit digitale toegankelijkheid overheid. Het is dus een wettelijke verplichting voor de overheid om digitaal toegankelijk te zijn.

Waarom is digitale toegankelijkheid nodig?

Een digitaal toegankelijke website draagt bij aan de integratie van mensen met een beperking. Meer in het algemeen vergroot het zijn potentiële publiek en vergemakkelijkt het de toegang tot zijn digitale oplossingen en dienstverlening voor iedereen.

Een bedrijf kan worden aangemoedigd om toegankelijkheid in zijn digitale projecten op te nemen uit principe, om ethische redenen of voor het merkimago te vergroten. 

Reden 1: digitale toegankelijkheid bevordert prestaties

Op de lange termijn leiden digitaal toegankelijke websites tot betere prestaties en een beter begrip voor alle internetgebruikers. Als gevolg van digitale toegankelijkheid zijn producten voor alle gebruikers aangepast, toegankelijker, vloeiender. Maar het moet ook zeker gemakkelijk te gebruiken zijn voor alle gebruikers. Met of zonder handicappen.

Reden 2: digitale toegankelijkheid verbetert je merkimago

Het merkimago van een bedrijf kan worden verbeterd door diversiteit in de gebruikersgemeenschap te creëren, wat ook kan leiden tot innovatie binnen het bedrijf. Door de programmatie code te verbeteren kan de eenvoud van de code positieve effecten hebben, naast andere voordelen van digitale toegankelijkheid.

Reden 3: digitale toegankelijkheid trekt gebruikers aan

Door digital accessibility hebben we begrepen dat digitale middelen verschillende soorten gebruikers kan aantrekken. Maar digitale toegankelijkheid is ook een effectieve manier om beter gerangschikt te worden als je een zoekmachine zoals Google gebruikt. Inderdaad, door de gebruiksvriendelijkheid van je site wordt hij hoger in de zoekopdrachten van Google geplaatst.

Welke impact heeft dit op jouw bedrijf?

Om toegankelijk te zijn moet een omgeving bruikbaar en plezierig zijn voor alle mensen, ongeacht hun handicap. Het doel is ervoor te zorgen dat gehandicapten op gelijke voet met anderen toegang hebben tot hun fysieke omgeving, vervoer, informatie, communicatie en alle andere openbare diensten. Het begrip toegankelijkheid verwijst naar het wegnemen of verminderen van alle barrières die mensen met een handicap verhinderen actief en effectief deel te nemen aan de samenleving.

Wat valt onder digitale toegankelijkheid?

Vaak denkt men dat het toegankelijk maken van inhoud betekent dat deze alleen leesbaar is voor mensen met een visuele beperking. Deze mensen zijn inderdaad een doelgroep van digitale toegankelijkheid. Zeker voor wie grotere lettertypen, beter leesbare lettertypen en een hoger kleurcontrast nodig heeft zijn om een beperkt visueel toegankelijker te maken.

Maar het gaat verder dan juist visuele beperkingen. Het moet tegemoetkomen aan de behoeften van alle type mensen met lichamelijke, auditieve en cognitieve beperkingen. 

Met andere woorden, betreft het zowel vorm als inhoud. De gebruikte kleuren kunnen bijvoorbeeld worden beschouwd als een middel om het contrast tussen de achtergrond en de tekst te verbeteren. De teksten van de site zullen ook gemakkelijker te begrijpen zijn als ze duidelijk, efficiënt en herhaaldelijk gestructureerd zijn.

Met uitleg bij technische termen, acroniemen en afkortingen omgezet in woorden, moet de inhoud worden geschreven voor een zo groot mogelijk publiek. Waar mogelijk moeten afbeeldingen en video’s worden voorzien van tekst uitleg en ondertiteling.

Daarnaast kun je het optimaal optimaliseren met de hulp van ervaringsdeskundigen door bepaalde markeringen op je website of in de software in te vullen.

Voorbeelden van digitale toegankelijkheid voor een toegankelijke website

Naast adaptieve hulpmiddelen om op het web te navigeren zijn er nog veel meer hulpmiddelen die mensen met een handicap helpen. Het is belangrijk ze in overweging te nemen bij het maken van de toegankelijke website, zodat die gemakkelijk gebruikt kan worden. 

Hieronder volgen enkele voorbeelden:

Schermlezers 📺

Het is voor mensen met een visuele beperking het meest gebruikelijk om een schermlezer te gebruiken. Deze vertaalt geschreven inhoud in spraak en/of braille. 

Tekst vergroters 💬

Het gebruik van vergrotingssoftware of tekst vergroter door mensen met een visuele beperking die een grotere weergave van tekstinhoud nodig hebben.

Ergonomische accessoires en software 🪑

Mensen met een lichamelijke beperking die moeite hebben met het gebruik van een muis of toetsenbord kunnen gebruik maken van spraakherkenningssoftware, ergonomische toetsenborden of ergonomische muizen.

Conclusie 

Het concept van digitale toegankelijkheid is essentieel in de huidige maatschappij waarin inclusieve samenleving een grote aandacht heeft. Een oplossing voor digitale toegankelijkheid maakt het mogelijk dat zoveel mogelijk mensen een inhoud begrijpen en voor iedereen digitaal toegankelijk is. De voordelen voor de gebruikers en de bereikte schaalvoordelen overtuigen hen snel om digitale toegankelijkheid in hun processen en maatregelen te integreren.

close

Krijg toegang tot onze exclusieve content!

email