5 essentiële stappen om jouw marketingbudget vast te stellen
Digital & Marketing Strategy

5 essentiële stappen om jouw marketingbudget vast te stellen

5,00/5(1)

Het bepalen van het marketingbudget voor jouw marketingplan is van essentieel belang. Elk bedrijf zou de tijd moeten nemen om hierover na te denken als onderdeel van zijn marketingstrategie. De kosten van het opstellen van een marketingplan hangen echter van vele factoren af en zijn moeilijk precies te definiëren.

In dit artikel geven wij je al onze tips over hoe je jouw marketingbudget kunt opstellen en jouw investeringen kunt beheren.

1 – Bepaal jouw marketingdoelstelling en -budget

Het bepalen van het marketingbudget van een bedrijf is noodzakelijk voor elk project. Elk agentschap waarmee je werkt, moet precies weten hoeveel geld je beschikbaar hebt. Daartoe is het belangrijk dat je jouw bedrijfsdoelstellingen en het doel dat je wilt bereiken definieert. Zorg ervoor dat je een grondige bedrijfsstrategie ontwikkelt voordat je begint.

Als je jouw doel kent, kan je bepalen hoeveel geld en marketingbudget je moet investeren om dat doel te bereiken.

🔍 Interne bedrijfsanalyse

Stel, afhankelijk van de positionering en marketingstrategie van jouw bedrijf, doelen en beoordeel wat je nodig hebt om die te bereiken. Controleer de marketinginvesteringen die je al hebt gedaan. Wat is het rendement van deze investeringen geweest en wat ontbreekt er nog om jouw doelstellingen te bereiken?

Misschien heb je bijvoorbeeld geïnvesteerd in een website, maar ontbreekt het je aan inhoud om bezoekers te genereren.

In dat geval moet je investeren in een SEO-analyse en het creëren van inhoud om jouw website effectief te maken.

Maak dus een balans op van de huidige situatie van jouw bedrijf en schat de investeringen in die je moet doen om uw nieuwedoelstellingen te bereiken. Dit zal je een idee geven van het marketingbudget dat je moet uitgeven.

🔍 Jouw concurrenten: een schat aan informatie voor jouw marketingbudget

Neem de tijd om jouw concurrenten te onderzoeken in een concurrentieanalyse. Wat zijn ze aan het doen? Wat is hun digitale strategie en op welke kanalen zijn zij aanwezig? Als je een schatting maakt van de marketinginvesteringen van jouw concurrenten, krijg je een idee van het marketingbudget dat je aan jouw kant moet investeren.

Je hoeft geen expert in digitale marketing te zijn: zoek jouw concurrenten op en bekijk hun website, hun sociale netwerken, hun Adwords-advertenties, enz. Het bekijken van het businessplan van een ander bedrijf kan je meer informatie geven dan een marketingconsultant.

Samengevat zijn dit de vragen die je zichzelf moet stellen:

 • Wat mist mijn bedrijf om zijn doelstellingen te bereiken?
 • Wat doen mijn concurrenten?

2 – Bepaal jouw marketingproject

Er zijn drie elementen die een directe invloed hebben op de kosten van het marketingplan voor een project.

Het type project 🗂
Jouw budget zal afhangen van het soort project dat je moet ondernemen:

 • Voor het maken van een mobiele app is een gemiddeld budget van €40.000 nodig.
 • Het runnen van een e-mailmarketingcampagne kan met een budget van 1.000 euro.
 • De verschillen in het marketingbudget hangen dus af van het soort project.

De reikwijdte van het project 🪐
Ten tweede varieert het budget naar gelang van de omvang van het project. Een WordPress website maken voor €3.000 is mogelijk. Indien je echter een individueel ontwerp en een betalingssysteem wenst, lopen de kosten aanzienlijk op.

Wees dus niet verbaasd als je hoort over websitebudgetten van 100.000 euro. Dit geldt voor alle soorten projecten! Hoe groter de reikwijdte, hoe hoger het budget.

De vorm van de projectkosten 🧮
Tenslotte varieert het marketingbudget naar gelang van de kostenstructuur van een project. Dit is het duidelijkst merkbaar op het gebied van de traditionele media.

Voordat je een reclamespot gaat maken, moet je ruimte kopen om hem te laten draaien. Een tv-spot kan alleen al voor de media-inkoop 40.000 euro kosten, het creatieve proces niet meegerekend. Er zijn dus twee budgetten om rekening mee te houden!

Als je een gespecialiseerd bureau inhuurt, moet je weten dat zij media-inkoop meestal in hun aanbod opnemen.

Samenvattend zou je zichzelf de volgende vragen moeten stellen:

 • Welk type project past bij mijn behoeften?
 • Wat is de reikwijdte van dit soort projecten?
 • Wat zijn de kosten voor mijn project?

3 – Het belang van een marketingstrategie en -budget op lange termijn

Strategische marketing betekent nadenken over jouw marketingbudget op lange termijn. Sommige eenmalige projecten kunnen interessant zijn, maar een marketingproject is het doeltreffendst op lange termijn. Het punt is om jouw marketinginspanningen te zien als een investering op lange termijn.

Vergeet ook niet dat veel projecten een followup vereisen. Bij een website bijvoorbeeld is toezicht vereist op het gebied van onderhoud, bugs, inhoudsupdates, enz.

De vragen die je jezelf moet stellen:

 • Is mijn marketingproject doordacht als een businessplan op lange termijn?
 • Heb ik rekening gehouden met de bijkomende en onvoorziene kosten die een project met zich zal meebrengen?

4 – Analyseer de financiële situatie van jouw bedrijf

Deze stap moet worden uitgevoerd in coördinatie met alle afdelingen van jouw bedrijf en niet alleen binnen het marketingteam. Het marketingproject hangt af van de middelen waarover je beschikt en het potentiële rendement van het project in kwestie.

👉🏾 Beoordeel de financiële mogelijkheden voor jouw marketingbudget

Het beoordelen van de financiële situatie van jouw bedrijf is essentieel voor het opstellen van een strategisch marketingbudget. Analyseer jouw omzet en beschikbare liquide middelen. Als je niet genoeg geld hebt, vereenvoudig jouw project dan om het betaalbaarder te maken. Er is een wisselwerking tussen de kwaliteit van het project en de beschikbare middelen.

Weet je niet zeker hoeveel je voor jouw marketingbudget moet uittrekken? Volg deze snelle en makkelijke formule:

Voor een pas opgericht bedrijf (minder dan 5 jaar) kan het marketingbudget tot 20% van de omzet bedragen.

Voor een bedrijf dat meer dan 5 jaar actief is en al een marktaandeel heeft, kan dit oplopen tot 12% van de omzet.

Deze formule is geen exacte wetenschap. Het hangt af van jouw profiel, maar het is een goed uitgangspunt als je niet weet hoeveel je voor jouw marketingbudget moet uittrekken. Vergeet niet dat het algemene doel is het bedrijf draaiende te houden en tegelijkertijd te werken aan de groei ervan.

👉🏾 Prognose van het ROI

Nu je jouw project hebt afgebakend op basis van jouw financiële mogelijkheden, moet je proberen een rentabiliteitsprognose te maken. Bepaal hoe jouw marketingproject jouw bedrijf zal beïnvloeden, b.v. in termen van omzet.

Door de ROI te bepalen, kan je jouw investeringen optimaliseren en jouw marketingbudget beheren. Stel ook KPI’s op die relevant zijn voor jouw doelstellingen om jouw marketinginvesteringen te monitoren.

Samenvattend rijzen de volgende vragen:

 • Wat is de financiële gezondheid van mijn bedrijf? Wat is de cash flow?
 • Zullen er gevolgen voor het project van mijn bedrijf? Kunnen we een ROI en KPI’s vaststellen?
 • Wat denken mijn financiële medewerkers?

5 – Uitvoering: Moet ik het project zelf uitvoeren?

De hoogte van het marketingbudget hangt af van de vraag of je het project zelf wilt uitvoeren of dat je marketingconsultants of een bureau opdracht geeft dit te doen.

Om het project alleen uit te voeren, zijn de nodige middelen nodig.

Het inhuren van een agentschap heeft daarentegen het voordeel dat je flexibeler bent en gebruik kunt maken van alle middelen die nodig zijn voor het welslagen van jouw project.

Als je jouw marketingplannen aan een bureau wilt toevertrouwen, moet je jouw op de hoogte stellen van hun beloningssysteem. Dit zal het voor je gemakkelijker maken een passend marketingbudget vast te stellen.

Vergeet niet dat de meeste marketingconsultants tussen €50 en €150 per uur rekenen.

Het is ook mogelijk een deel van jouw project toe te vertrouwen aan een bureau, als hun expertise echt essentieel is, en de rest intern te doen.

Samenvattend zou je je dus de volgende vragen moeten stellen:

 • Wil ik het project zelf uitvoeren, het toevertrouwen aan een agentschap, of me laten adviseren door een freelancer?
 • Als ik een agentschap inhuur, begrijp ik dan hoe ze werken?

BONUS: Checklist voor het opstellen van een marketingbudget

Hieronder vind je een overzicht van alle stappen die je moet nemen om een marketingbudget op te stellen:

 • Bepaal jouw doelstellingen.
 • Bepaal vervolgens de aard van het project, de reikwijdte en de kostenstructuur.
 • Bekijk jouw project op lange termijn.
 • Analyseer de financiële situatie van jouw bedrijf om na te gaan hoeveel geld je beschikbaar hebt.
 • Beslissen wie het project moet uitvoeren: intern of met een agentschap?

Al deze elementen moeten je helpen een duidelijker idee te krijgen van het marketingbudget dat je voor jouw project kunt uittrekken. Als je een marketingbudget specifiek voor digitale marketing wilt opstellen, kan je het beste onze digitale marketinggids bekijken.

Laten we een voorbeeld nemen van een marketingbudget

1 – Vaststellen van de behoefte
Stel je je een bedrijf voor met een jaaromzet van 150.000 euro. Het heeft een website om zijn bekendheid te vergroten en zijn activiteiten uit te breiden.

Het aantal potentiële klanten en nieuwe klanten neemt echter niet toe. In plaats daarvan wordt de verkeerde doelgroep aangesproken. Als de concurrenten actief zijn op sociale netwerken en hun websites goed worden vermeld, ligt de aard van het project voor de hand: investeren in sociale media en SEO.

2 – Bepaling van de reikwijdte van het project
Nu de twee projecten zijn gedefinieerd, wat zou de ideale reikwijdte zijn? In welke talen moet de website toegankelijk zijn, op welke sociale netwerken moet het bedrijf aanwezig zijn, en hoe vaak moet het content publiceren?

Met al deze elementen moet rekening worden gehouden bij de vaststelling van de reikwijdte van het project en dus van het marketingbudget dat nodig is om het uit te voeren.

3 – Strategie op lange termijn
Het project maakt deel uit van een strategie om de zichtbaarheid en de duurzaamheid van het bedrijf te vergroten.

4 – Financiële middelen en ROI afhankelijk van het project
Vervolgens analyseren wij de financiële gezondheid van de onderneming en de potentiële impact van het marketingproject. Laten we aannemen dat een jaarlijks budget van 30.000 euro kan worden toegewezen aan het marketingbudget. Deze marketinginvestering zou leiden tot een potentiële omzetstijging van 40.000 euro, wat overeenkomt met een ROI van 33% ((40.000-30.000)/30.000).

5 – Keuze van de aannemer
Het bedrijf besluit een bureau in te huren met expertise op het gebied van sociale media en zoekmachineoptimalisatie (SEO), omdat het niet de tijd of de vaardigheden heeft om deze projecten zelf uit te voeren.

Conclusie: Een marketingbugdet hangt af van veel factoren

Samengevat zijn verschillende factoren van invloed op jouw marketingbudget. Jouw behoeften, de aard en de omvang van het project, jouw financiële middelen en de beslissing om al dan niet een bureau in te schakelen. Wij hopen dat de hierboven uiteengezette methoden het voor jou gemakkelijker zullen maken om jouw marketingbudget vast te stellen.

close

Krijg toegang tot onze exclusieve content!

email