Sortlist banner
Branding

6 tips voor het maken van een hangende slogan voor jouw bedrijf!

3,50/5(2)

Een ieder heeft wel eens gehoord van de term slogan of is er wel bekend mee. Toch weet niet een ieder met precisie aan te geven wat het is of wat het doel daarvan is.

In dit artikel kom je niet alleen te weten wat een slogan is, maar ook hoe je een goede slogan kan maken, die blijft hangen bij je doelgroep.

Key Takeaways:

 • Een slogan is een gekozen set woorden dat mensen aanspreekt en dient als visitekaartje van een organisatie of bedrijf.
 • Synoniemen voor slogan zijn onder andere kernspreuk, reclameleus en korte, pakkende zin.
 • Succesvolle slogans van bekende merken, zoals Nike’s “Just Do It” en Apple’s “Think Different”, illustreren krachtigen slogans
 • Bij het maken van een goede slogan is het belangrijk om je te richten op de kernwaarden van je merk, de slogan te laten hangen bij je doelgroep en waar mogelijk gebruik te maken van woordspelingen, zonder te overdrijven.

Definitie: Wat is een slogan?

Het is natuurlijk interessant om te weten wat nu eigenlijk een slogan is.

Het is in ieder geval een set van woorden of beter gezegd een zin welke bestaat uit een zorgvuldig geselecteerd aantal woorden, die als doel hebben om mensen aan te spreken.

Slogans dienen onder andere als visitekaartje van een organisatie en/of bedrijf en kunnen een aanvulling zijn op een logo. Het hebben van een slogan hoeft nog niet te betekenen dat je bedrijf er ook echt succesvol van wordt, maar het kan wel ervoor zorgen dat je bedrijf of organisatie bekendheid geniet bij je doelgroep.

Een ander woord voor slogan..

Het kan best dat je niet bekend bent met de term slogan, maar wel met een andere term welke overeenkomt met de betekenis van die term ‘Wat is nu een ander woord voor slogan’ zou je je kunnen afvragen.

Enkele synoniemen oftewel andere woorden voor de term slogan zijn:

 • kernspreuk
 • (korte) reclame leus
 • korte, pakkende zin
 • kreet
 • leuze
 • retorisch middel
 • spreuk
 • spreekwoord

Ben je dus bekend met de betekenis van een van deze termen, dan heb je ook in die gevallen te maken met een slogan.

Slogan voorbeelden van de meest succesvolle bedrijven

Bekende slogans over de hele wereld
Bron: ebaqdesign

Slogans zijn de krachtige uitdrukkingen die een merk definiëren en in het geheugen van consumenten blijven hangen. Laten we eens dieper ingaan op enkele voorbeelden die hebben bijgedragen aan de iconische status van bekende merken. Neem bijvoorbeeld Nike’s beroemde “Just Do It.” Deze eenvoudige, doch krachtige uitspraak vat de can-do-mentaliteit samen die het merk wil overbrengen. Het roept niet alleen op tot actie, maar inspireert ook een gevoel van vastberadenheid en zelfvertrouwen.

Een ander opmerkelijk voorbeeld is Apple’s “Think Different.” Dit gaat verder dan een eenvoudige productboodschap en benadrukt de innovatieve, grensverleggende benadering van het merk. De keuze voor “Different” in plaats van “Differently” draagt bij aan de kracht van de slogan, waardoor het een tijdloos karakter krijgt.

Daarnaast kunnen we de meer humoristische benadering van merken zoals Snickers onderzoeken met “You’re Not You When You’re Hungry.” Deze slogan brengt op een luchtige manier de boodschap over dat Snickers de oplossing is voor hongerige momenten die je humeur kunnen beïnvloeden. Het speelt in op een herkenbare menselijke ervaring, waardoor consumenten zich ermee kunnen identificeren. Een ander voorbeeld is de Coca-Cola slogan “Taste the Feeling,” die de nadruk legt op de emotionele ervaring van het drinken van het product en het delen van gelukkige momenten.

De evolutie van slogans wordt duidelijk wanneer we teruggaan in de tijd en kijken naar het succes van merken zoals McDonald’s met “I’m lovin’ it” of de tijdloze leuze van BMW, “The Ultimate Driving Machine.” Deze voorbeelden illustreren hoe slogans de kernwaarden van een merk kunnen belichamen en een blijvende indruk kunnen achterlaten bij het publiek. Het is cruciaal voor merken om te begrijpen dat een effectieve slogan niet alleen woorden zijn; het is een verhaal, een identiteit en een belofte aan de consument. Het vermogen om emoties op te roepen, relevant te blijven en een unieke positie in te nemen in de gedachten van consumenten zijn slechts enkele van de vele facetten die bijdragen aan het succes van een gedenkwaardige slogan.

Het maken van een goede slogan? Laten we beginnen…

Een goede slogan formuleren kan eenvoudig lijken, maar als je er eenmaal mee bezig bent, kan het best uitdagend zijn.

Met een pakkende slogan wil je namelijk je doelgroep bereiken en daarmede bekendheid werven voor je bedrijf, organisatie en/of product. Slogans worden daarom ook wel geclassificeerd als een onderscheidend kenmerk.

Bij het formuleren van een slogan gaat het allemaal om woorden. Jij bepaalt zelf welke woorden, hoeveel woorden en in welke volgorde je de woorden zal gebruiken om een slogan in elkaar te zetten.

Je zal er wel naartoe moeten werken om een kernachtige korte zin te formuleren. De woorden moeten per slot van rekening op eenvoudige wijze blijven hangen bij je doelgroep. Ze moeten in staat zijn om je slogan op eenvoudige wijze weer door te vertellen.

Tip 1: Voor een pakkende slogan heb je slechts een paar woorden nodig

Met een slogan probeer je een bepaalde boodschap over te brengen naar je doelgroep. Daarvoor heb je absoluut niet veel woorden nodig. Je boodschap kan kort en bondig, maar zeer effectief zijn.

Denk maar aan de leuze van Coca Cola uit 1993. “Always Coca-Cola” bestaat uit slechts drie woorden, maar spreekt consumenten wel degelijk aan. Denk maar aan een vrouw die een flesje cola aan het drinken is en haar partner verliefd aankijkt en zegt ‘Always Coca-Cola’.

Always Coca Cola is niet de enige die Coca Cola gebruikt heeft. Taste the Feeling en Together Tastes Better zijn andere slogans van Coca Cola.  Zo zijn er veel meer reclame voorbeelden waarbij er absoluut niet veel woorden gebruikt worden voor slogans.

Slogans van Coca Cola door de jaren heen
Enkele slogans van Coca Cola door de jaren heen

Het belangrijkste dat je moet weten is…

Bij het formuleren van een slogan kan je je beperken tot maximaal 9 woorden.

Een veelheid aan woorden kan er namelijk voor zorgen, dat je boodschap voor meerdere interpretatie vatbaar is en dat je boodschap dat niet wordt overgebracht naar je doelgroep althans niet juist wordt overgebracht.

Hoewel je de mogelijkheid hebt om een slagzin in elkaar te zetten welke maximaal 9 woorden mag bevatten is 4 woorden toch het meest ideale. De kans dat mensen bekend raken met je producten is veel groter dan wanneer je veel meer woorden hiervoor hanteert.

Je zal ook merken dat de meeste slogans bestaan uit een zin van vier woorden. Denk maar aan de kreet van Philips. “Let’s Make Things Better’ is een zeer bekende en goede leuze.

Heerlijk Helder Heineken” is een typische Nederlandse slogan van drie woorden, maar blijft wel hangen bij de consument.

Nike met Just do it is ook een bekende. Als we de zin ‘just do it’ vertalen dan betekent het niets anders dan ‘gewoon doen’. Er zijn ook wel slogans van tien woorden en meer, maar die kom je niet zo vaak tegen.

Slogans bestaande uit twee kernwoorden blijven nog beter hangen. Denk maar aan Sony. De leuze van dit bedrijf is ‘Make believe‘.

Tip 2: Probeer je slogan te relateren aan je merk

Bij het ontwikkelen van je slogan is het best om je deze te relateren aan je merk. Denk maar aan Apple met ‘Think Different’ als leuze.

Als bedrijf probeer je dus de kernwaarde uit te drukken in een slogan. Apple staat er bekend om, dat ze de ’think different’ gedachte bij het ontwikkelen van producten tot uiting laten komen. Het is dan ook niet anders dat hun slogan daar betrekking op heeft.

Tip 3: Slogans moeten blijven hangen bij je doelgroep

Het is een sterke slogan als het blijft hangen bij de consument. Dit kan je realiseren door rijmwoorden te gebruiken of synoniemen om een pakkende slagzin in elkaar te zetten.

Hou het vooral simpel en denk aan de branding van je product als je het vertrouwen van consumenten wil winnen bij het formuleren van slogans.

Tip 4: Het gebruik van woordspeling

Als je wilt spreken van pay off bij het formuleren van een slogan, dan kun je gebruik maken van woordspelingen. Bij een slagzin mag er gespeeld worden met taal.

In bepaalde gevallen is het zelfs zinvol. Denk maar aan de slagzin van paracetamol merk Finimal welke als volgt luidt “Finimal is goed, u bent snel weer beter”.

In dit geval spreekt de gekozen vergelijking consumenten aan. Wanneer je Finimal zou vertalen in het Frans betekent dit letterlijk: “gedaan pijn”. Slim gezien van hen.

Het gebruik van woordspeling alleen is niet voldoende om succesvol te zijn met een slogan. Niet zomaar worden slogans als ‘Cake je naar mijn gebak’ gekwalificeerd als de slechtste.

Slogans doen het over het algemeen niet goed als je alleen gebruik maakt van woordspeling zonder een thema, gevoel of associatie in acht te nemen bij de formulering. In de meeste gevallen gaan dergelijke slogans het ene oor in en het andere weer uit. Je hebt je doel dan niet bereikt, want een dergelijke slagzin blijft dus niet hangen.

Een goede leus is bijvoorbeeld die van KPN. ‘KPN Sluit je aan’ kan namelijk twee betekenissen hebben. Je kunt eronder verstaan dat jij je moet aansluiten bij KPN en anderzijds, dat KPN zorgt voor de aansluiting. Een zeer interessante woordgrap als leus dus. Maar als het fout loopt met KPN kunnen de klanten ook heel erg creatief uit de hoek komen:

Tip 5: Je Slogan moet zoveel mogelijk een positieve betekenis hebben

Bij het formuleren van een slogan is het zeer raadzaam om het woordje niet weg te laten. Een kreet met een woordje niet kan een averechtse werking hebben en het niet bereiken van je doel vanwege verkeerd woordgebruik is dus niet wenselijk. Het woordje niet is negatief en spreekt consumenten niet aan.

Tip 6: Te veel overdrijven kan leiden tot een slechte slogan

Als je als missie hebt om zoveel mogelijk klanten te werven voor je product of onderneming, dan is overdrijven met je slogan het minste wat je kunt doen. Doe je dat toch, dan kan het dat je ongeloofwaardig overkomt bij je doelgroep. Een voorbeeld van een ongeloofwaardige slogan ‘Jozef Timmerwerken. Al meer dan 2000 jaar een begrip!”.

De indruk wordt hiermee gewekt alsof het bedrijf al 2000 jaar bestaat, wat natuurlijk niet zo is. Alleen je concurrent zal met zo een slagzin baat bij hebben wat je natuurlijk niet wilt. De kans is dan ook groot dat een dergelijke slagzin als slechtste gekwalificeerd kan worden.

Een slogan-generator gebruiken kan altijd helpen

Als je geen nieuwe ideeën kan opdoen om een goede slogan te formuleren, dan kun je ook gebruik maken van slogan generatoren. Denk maar aan www.gratisslogans.nl of http://sloganmaker.info.

Deze generatoren bieden je de mogelijkheid om een woord of woorden in te geven en te klikken op het tabje om een nieuwe slogan te genereren. Hierna krijg je een nieuwe slogan te zien welke je eventueel kunt gebruiken.

Je kunt het eventueel gebruiken omdat de generator niet altijd komt met een slagzin welke ook echt spannend en uitdagend lijkt voor je merknaam. Geef dan nieuwe woorden in om een betere slagzin geformuleerd te krijgen.

Registreer hem nu voor het te laat is!

Heb je een interessante slogan gevonden voor je merknaam en wil je deze behouden? Dan kun je ervoor kiezen om je hem te registreren. Dit kan in het GVR/Slagzinnenregister.

De organisatie welke hiermee belast is gaat eerst het onderscheidend vermogen van je slagzin na. Ook de originaliteit en de context waarin de kreet gebruikt wordt gaat men na. Is je leuze goedgekeurd? Dan wordt het ingeschreven in het GVR|Slagzinnenregister.

Je beschermt hiermee je zelf geformuleerde slogan en kan er dan nog jaren mee verder.

De slogan van ANWB als voorbeeld

Het kan best dat je je afvraagt wat de slogan is van ANWB. Op basis van dit register zou je dan te weten komen, dat de slogan als volgt luidt: ‘Laten we gaan‘. Deze is overigens de nieuwste slogan van dit bedrijf. Deze slagzin zal onder andere gebruikt worden bij het promoten van producten en diensten van ANWB.

Achtung bouwt ANWB-campagne 'Laten we gaan' | MarketingTribune Bureaus

Het verzinnen van de ideale slogan

Ben je pas begonnen met je onderneming of ben je van plan om een nieuwe product op de markt te lanceren? Wil je meer bekendheid werven voor je producten en of diensten? Verzin dan een slogan voor je merknaam en promoot deze.

Bij het verzinnen van een slogan dien je onder andere te denken aan de uitspraak daarvan. Het moet niet alleen goed klinken in de mond, maar moet ook betrekking hebben op je doelgroep.

Je dient dus marktonderzoek te doen en je moet precies weten waar je naartoe wil met je product en of dient en welke personen je doelgroep zijn.

Tot slot: De juiste doelgroep zal je het begrijpen

Een ideale slogan hoeft niet al te ingewikkeld te zijn, hou het eenvoudig. Belangrijk is dat je wel serieus omgaat met je doelgroep. Je hebt ook graag dat je boodschap serieus genomen wordt door je consumenten en dat je daarmede je gestelde doelen wel bereikt.

Alvorens je overgaat tot het formuleren en lanceren van je slogan is het altijd raadzaam om je doelgroep te consulteren.

Dit kun je doen door feedback te vragen en daar misschien een prijs aan te koppelen. Voor het overige kan het verzinnen van een slogan absoluut niet moeilijk zijn als je de tips zoals het aantal woorden, letten op de uitspraak, spelen met woorden en meer in acht neemt.

Op zoek naar een partner die je kan helpen met de juiste slogan te vinden? – Sortlist helpt je graag een handje.

close

Krijg toegang tot onze exclusieve content!

email