Welke merkwaarden zijn van topeassing voor jouw bedrijf?
Digital & Marketing Strategy

Aan welke merkwaarden moet je als bedrijf waarde aan hechten?

5,00/5(1)

Kernwaarden en merkwaarden zijn de leidende principes die de identiteit van een organisatie bepalen. Terwijl kernwaarden vaak de interne cultuur en ethos van een bedrijf representeren, geven merkwaarden weer hoe een merk zich naar buiten toe presenteert. Samen vormen ze de rode draad door de bedrijfscultuur en merkidentiteit. Voorbeelden van deze waarden zijn professioneel, klantgericht en servicegericht.

Hoewel deze termen vaak worden gebruikt om verschillende kern- en merkwaarden te beschrijven, is het essentieel om te bepalen welke waarden jouw bedrijf moet prioriteren. In dit artikel lichten we toe hoe je deze keuze maakt en waarom bepaalde merkwaarden belangrijk kunnen zijn voor jouw organisatie.

Wat is het verschil tussen kernwaarden en merkwaarden?

Alvorens in te gaan op het onderwerp is het goed om stil te staan bij de volgende begrippen:

  • Kernwaarden – Deze hebben te maken met de kern van de organisatie en wat daaronder kan worden verstaan. Ze weerspiegelen de identiteit en cultuur binnen een organisatie.
  • Merkwaarden gaan over de waardevanhetmerk. Wat is het voordeel dat uw merk aan uw klanten biedt? Merkwaarden maken de organisatie in een bepaalde mate succesvol.

Kernwaarden en merkwaarden bepalen voor je organisatie

Het is zaak, dat je op gegeven moment de kernwaarden en merkwaarden van je bedrijf of organisatie zal moeten bepalen. Deze stap zal je helpen een strategie op te stellen en een sterke basis voor succes te bouwen. Hierdoor kan je als organisatie meer successen boeken.

Hoe bepaal je nu kernwaarden en merkwaarden?

Merkwaarden zijn de dingen die bepalen wie je als merk bent. Net als hoe producten bepaalde eigenschappen bezitten. Ze vertellen je waar je als merk in gelooft en waar je als merk gezien wilt worden. Een duidelijk beeld hebben van waar je merk voor staat, is erg belangrijk om af te stemmen op je doelen en doelstellingen.

Merkwaarden zijn waarden die aan je bedrijf en organisatie kunnen worden gekoppeld. Er zijn meer dan 300 merkwaarden die kunnen worden omschreven als merkwaarde.

Wat zijn jouw kernwaarden en hoe vind je kernwaarden?
Voorbeeld van kernwaarden

Om de merkwaarden van je bedrijf te bepalen kun je de volgende stappen volgen: 

Stap 0: De voorbereidingsfase

Een werkgroep is een geweldige manier om mensen met verschillende expertises en achtergronden samen te laten werken aan een project. Je kunt hen vragen waar ze naar op zoek zijn. Je kunt vervolgens een of enkele brainstormsessies inplannen.

Stap 1: De inventarisatie van merkwaarden

Je zult de deelnemers na de voorbereidingsfase moeten vragen om merkwaarden te definiëren. Daarna kan je ze vragen om bijvoorbeeld een maximaal aantal van zes merkwaarden op te schrijven.

Uiteindelijk dien je mensen ook te vertellen wat de merkwaarden zijn. Ze kunnen de in kaart gebrachte merkwaarden vervolgens  aan de muur of op een daartoe bestemde bord plakken.

Stap 2: De selectiefase

De tweede stap in het geheel is de selectiefase. Hier zal je een kleinere selectie moeten maken van de in kaart gebrachte merkwaarden. Het selecteren kan dan in enkele stappen gebeuren.

👉🏾 Het geven van een plek

Elke merkwaarde heeft een andere beschrijving. Vraag de deelnemers na het invullen van het formulier om de waarde aan hen uit te leggen. Cluster vervolgens de waarden volgens de beschrijving van het individu.

👉🏾 Ga verder met de selectie

Geef elke deelnemer stempunten. Je kunt elke deelnemer bijvoorbeeld tien stempunten geven. Hierna kun je de participanten vragen om te steppen op de merkwaarden, die ze het belangrijkst vinden.

Merkwaarden die bijvoorbeeld in de praktijk veelal overlap hebben met andere waarden van bijvoorbeeld dienstverlenendesectoren zouden in bepaalde gevallen een lage score kunnen krijgen.

Uiteindelijk moet er een selectie gemaakt worden van minimaal zes merkwaarden.

👉🏾 Validatie van merkwaarden

Het proces van validatie kan op twee manieren. Allereerst dien je je af te vragen of waarde een voorwaarde is om als merk succesvol te zijn of als het een typischkenmerk van het merk is.

Waarden die uit de brainstorming kunnen worden afgeleid zijn meestal niet de waarden die het merk beschrijven, maar alleen de voorwaarden waaraan een merk moet voldoen om succesvol te zijn.

Hou je door deze vraag minder als vijf merkwaarden over, dan dien je even terug te gaan naar de selectiefase en andere waarden te kiezen. Dit kan uiteindelijke de gewenste situatie weergeven.

De tweede vraag welke je vervolgens aan de groep kan stellen, is of een ieder het ermee eens is dat de waarden het merk ook daadwerkelijk typeren. Het is altijd fijn als er een reeks waarden zijn waarmee iedereen zich kan verenigen. Het is echter belangrijk dat iedereen het eens kan zijn over deze waarden.

Stap 3: Fase van positiebepaling en nadere toelichting

Door ze een plek te geven, zorg je ervoor dat je jouw ultieme merkidentiteit vormgeeft. In dit kader wordt een onderscheid gemaakt tussen roots, wings en fire als het gaat om de positionering-doek.

🌱 De roots

De roots waarden zijn de fundamenten van je merk. Ze vormen de kern van je organisatie, vormen de basis van je identiteit en daarmede alle vormen van communicatie uitingen vanuit je organisatie.

👐 De wings

De wings waarden zijn de leidende principes die je organisatie leiden. Ze helpen bepalen wat voor soort organisatie je bent en wat voor soort mensen jullie willen zijn.

🔥 Vuur

De fire oftewel vuur-waarden helpen de kenmerken van het merk te beschrijven. Ze worden vaak gebruikt in communicatiestijlen om de persoonlijkheidskenmerken van het merk te beschrijven.

Concluderend: Waar kies je nu voor?

De essentie van een organisatie is een vraag die de meeste marketeers en branding professionals zichzelf stellen. Wanneer ze de kernwaarden van de organisatie vertalen in merkwaarden, raken ze vaak in de war en kunnen soms door elkaar gebruikt worden.

Al deze waarden kunnen functioneel, emotioneel of psychologisch zijn. Ze kunnen worden gebruikt om einddoelen te beschrijven of om te verwijzen naar specifieke eindwaarden zoals Zelfverwezenlijking.

Waarden zijn namelijk de belangrijkste factoren die bedrijven proberen vast te leggen als het gaat om het aantrekken en behouden van klanten. Kernwaarden zijn insideout gericht, terwijl merkwaarden en klantwaarden outside in gericht zijn.

Overlappende waarden en jouw merkwaarden

In de zorg zijn er vaak overlappende waarden. Wil je dit wel als jouw merkwaarden als je in de zorg bent? Het begrip zorg kan bijvoorbeeld een kernwaarde of een merkwaarde zijn. Ook kun je de kernwaarden van een merk vertalen naar merkwaarden. Zo kunnen de kernwaarden “Professioneel” en “Innovatief” vertaald worden naar “Beste zorg”.

Alles nader bekeken

Merkwaarden worden vaak uitgedrukt in termen van hoe waardevol het merk is voor de doelgroep.

Als de merkwaarden van je organisatie overeenkomen met de klantwaarden van je doelgroep, heb je sneller een match. Verder is er niet altijd een eenduidig beeld. Merkwaarden worden meestal niet expliciet gecommuniceerd, maar moeten in alle uitingen herkenbaar zijn.

Verder is het zo, dat merkwaarden het gewenste voordeel benoemen en niet zozeer wat het merk onderscheidt, je onderscheidend vermogen komt tot uiting in je merkbelofte.

Het concept van merkwaarden stelt dat bepaalde eigenschappen van een product kunnen leiden tot gewenste voordelen voor zijn klanten. Sommige mensen zijn bijvoorbeeld niet op zoek naar een nieuw product, maar naar een voordeel dat ze kunnen gebruiken.

close

Krijg toegang tot onze exclusieve content!

email