Financiele steun voor MKB
Sortlist Insights

Ondersteuning voor je MKB: Welke financiële voordelen heb je? 

5,00/5(1)

In ons land wordt een groot deel van de economie gevormd door het midden- en kleinbedrijf oftewel MKB. Zeker 75% van onze landgenoten verdienen hun brood binnen een van deze bedrijven. De opstart van mkb’s is niet altijd eenvoudig en ondernemers hebben soms een financiële injectie nodig om de continuïteit van hun onderneming te garanderen. Het is dan ook interessant om te weten welke financiële ondersteuning er bestaat voor mkb bedrijven.

Welke ondersteuning bestaat er voor je MKB?

De Nederlandse overheid stimuleert mkb bedrijven via speciale programma’s. Hieronder kom je te weten voor welke financiële ondersteuning mkb bedrijven in aanmerking kunnen komen. De focus wordt verder ook gelegd op de mkb steun die wordt geboden voor bepaalde marketing expertises.

Borgstelling mkb kredieten

Als je van plan bent te starten of niet lang terug bent gestart met je onderneming en een lening wil afsluiten bij een bankinstelling, dan zal dat niet altijd eenvoudig zijn. Vooral als je geen enkele vorm van borgstelling hebt. In dat soort gevallen zal de bank zeer terughoudend en niet bereid zijn je een krediet te verstrekken. De bank probeert te allen tijde risico’s te spreiden.

Het kan best dat je te maken krijgt met langdurige ziekte of dat je omzet tegenvalt en je daardoor de lening niet kan terugbetalen. Als je dan ook geen borgstelling hebt, dan heeft de bank geen zekerheid om het geleende geld weer ooit van je terug te kunnen halen.

In dit soort gevallen kun je een aanvraag indienen om in aanmerking te komen voor de borgstelling MKB- kredieten. De overheid zal dan voor een deel van je lening garant staan. Je komt onder andere hiervoor in aanmerking als je geen onderpand hebt, maar een machine wil aanschaffen of een fabriek wil bouwen.

Met zo een borgstelling van de overheid zal de bank eerder geneigd zijn om je een lening te verstrekken. Vooral startups en innovatieve bedrijven op technologisch gebied kunnen rekenen op de nodige ondersteuning mkb.

Heb je een snelgroeiende onderneming, dan kun je eventueel in aanmerking komen voor de regeling Groeifaciliteit. Middels een overheidsgarantie wordt het risico van externe financierders met 50% verlaagd.

Je dient er wel rekening mee te houden dat het lenen van geld risico’s met zich meebrengt. Een van deze risico’s is dat situaties zich kunnen voordoen waarbij je het geleende geld niet of niet tijdig terug kunt betalen.

Dit soort risico’s probeert de bank te beperken, vandaar dat de borgstelling mkb- kredieten een ideale oplossing is.

Om mogelijke risico’s in kaart te brengen is het van belang dat je een ondernemingsplan hebt. Dit is ook een van de vereisten voor het verkrijgen van een lening bij de bank.

Lening via microkredietenverstrekker Qredits

De Nederlandse overheid maakt het ook voor financierders interessant om leningen te verstrekken aan mkb bedrijven. Zo is er ruim € 100 miljoen extra vrijgemaakt om garant te staan voor mkb’ers die een lening aangaan bij microkredietenverstrekker Qredits. Bij deze kredietverstrekker kun je niet alleen geld lenen. Je bent er ook terecht voor coaching en online hulpmiddelen. Ze kunnen je ook nog helpen met het schrijven van een ondernemingsplan.


Zoek je een agency die |

Aarzel niet langer en bekijk welke agencies Sortlist voor jou ter beschikking heeft! 🤩

Vind mijn agency! 👀

Het besluit betreffende bijstandsverlening zelfstandigen (BBZ)

Dit besluit biedt startende ondernemers die vanuit een uitkering een bedrijf willen starten de mogelijkheid om een lening tot maximaal € 37.398 aan te vragen. Naast het aanvragen van deze lening heb je ook de mogelijkheid om voor de duur van drie jaar een periodieke uitkering voor levensonderhoud en begeleiding aan te vragen.

Ook personen die al een bedrijf hebben en die tijdelijk behoefte hebben aan een financiële injectie kunnen een beroep doen op deze regeling. BBZ kun je aanvragen bij de sociale dienst van de gemeente waar je woonachtig bent.

Op de website van de KvK zie je ook een overzicht met ondernemersvragen die betrekking hebben op de verschillende vormen van subsidie.

Regelingen voor innovatieve mkb- bedrijven

MKB bedrijven die onderzoek doen naar technologische vernieuwingen hebben de mogelijkheid om voor wat betreft de loonkosten een tegemoetkoming te krijgen. Personen die zich met hun mkb- bedrijf richten op baanbrekende innovaties krijgen vaak ook te maken met grote risico’s. Deze personen of bedrijven zouden in aanmerking kunnen komen voor de innovatiekrediet.

Subsidie

Als ondernemer heb je ook de mogelijkheid om te opteren voor een van de 300 verschillende soorten subsidies die geboden worden door de overheid. Je kunt over het algemeen in aanmerking komen voor een subsidieregeling als je onderneming zich bijvoorbeeld richt op:

  • buitenlandse markten,
  • research and development
  • energiebesparingen

Wanneer kom je in aanmerking voor ondersteuning van je MKB? 

Vooral als je te maken hebt met grote uitdagingen is de rijksoverheid bereid om je als ondernemer uit het MKB te ondersteunen.

Ondersteuning mkb bij digitalisering

Het internet biedt ondernemers thans de mogelijkheid om producten en diensten via webshops op eenvoudige wijze aan de man te brengen. Hiervoor heb je wel een goede online sales & marketing afdeling voor nodig. Via verschillende MKB- werkplaatsen kunnen mkb’ers kennis opdoen op het gebied van digitalisering met de focus op sales & marketing. Daarnaast kan men ook kennis opdoen over big data en automatisatie van bedrijfsprocessen. Ons land telt op dit moment 11 van deze MKB- werkplekken. Daarnaast zijn er speciaal voor innovatieve bedrijven en mkb- bedrijven smart industry hubs en fieldlabs waar ook gefocust wordt op digitalisering.

De overheid ondersteunt ook innovatieve bedrijven

Het zijn vaak genoeg de startups die voor vernieuwing en ontwikkeling zorgen binnen het mkb. Innovatieve bedrijven krijgen ondersteuning van de overheid middels de One Single Hub- regeling en de netwerkorganisatie Techleap. Dit doet zij middels het vrijmaken van een bedrag van ruim €7,5 miljoen. Dit bedrag is bestemd voor initiatieven en projecten die gerelateerd zijn aan mkb’s van regionale overheden, bedrijven alsook samenwerkingsverbanden.

Andere subsidies waar innovatieve mkb’ers gebruik van kunnen maken zijn de MKB- innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT). Daarnaast heb je ook het innovatiekrediet en het Small Business Innovation onderzoeksprogramma.

Ondernemingen die focussen op buitenlandse markten

Voor de ondernemers die zich focussen op buitenlandse markten zijn er ook speciale regelingen. Zo heb je de subsidieregeling voor demonstratieprojecten, de Dutch Trade and Investment Fund (DTIF) alsook haalbaarstudies en investeringsvoorbereidingsprojecten (DHI). Middels het verstrekken van praktische informatie helpt de rijksoverheid ondernemers hun vleugels uitslaan naar de rest van de wereld. Denk bijvoorbeeld aan zakendoen in het Verenigd Koninkrijk na de Brexit.

Wet- en regelgeving

De overheid stimuleert ondernemerschap en probeert alle wet- en regelgeving te stroomlijnen zodat het voor ondernemers eenvoudiger is om zaken te doen binnen ons grondgebied.

Ondernemers hebben daarom ook een stem bij het ontwikkelen van nieuwe wet- en regelgeving. Er wordt als het ware een mkb- toets gedaan die in kaart moet brengen welke eventuele problemen er ontstaan door nieuweregels.

De overheid is er verder ook voorstander van dat grote bedrijven de rekeningen van mkb- leveranciers sneller betalen. De betaling zou binnen 30 dagen een feit moeten zijn. De wettelijke termijn is voor nu gesteld op 60 dagen. In de praktijk blijkt dat veel mkb’ers niet uitkomen met zo een lang termijn.

Welke marketing expertises worden ondersteund voor je MKB 

In deze sectie kom je te weten welke marketing expertises ondersteund worden voor MKB- bedrijven en in aanmerking komen voor financiële ondersteuning

E-commerce, Digitalisatie van je bedrijf 

Mkb- ondernemers met een personeelsbestand van twee tot 50 werknemers, die actief zijn in de detailhandel, hebben de mogelijkheid om via ‘mijn digitale zaak’ hun bedrijf verder te digitaliseren. Het gaat in deze meer om digitalisering van hun bedrijfsvoering. Dit is een initiatief van:

  • de KVK,
  • INretail,
  • MKB- Nederland
  • RVO.

Deze organisaties worden ook nog ondersteund door het Ministerie van economische zaken en klimaat.

Ondernemers krijgen namelijk persoonlijk advies op basis van de resultaten van een scan, die gedaan wordt via de website van de KvK. Daarnaast krijgen ze ook een stappenplan, overzichten van leveranciers en een subsidie die kan oplopen tot 2500 euro.

In de praktijk zul je merken dat vrijwel elke professionele organisatie in het bezit is van een website of webshop en dat de meeste ondernemers hun bedrijfsvoering verder digitaliseren.

Ongeveer 80 procent van alle ondernemers staat in ieder geval vermeld op Google, zijn in het bezit van een website of houden een digitale financiële administratie op na.

Meestal is het gebrek aan tijd, kennis en ruimte de boosdoeners. Zij weerhouden ondernemers ervan om de mogelijkheden van het internet verder te exploreren. Hierdoor maken ze niet altijd de stap naar online verkopen, online marketing of het hanteren van digitale veiligheid.

Persoonlijk advies

INretail heeft onderzoek gedaan naar de productiviteit en toekomstbestendigheid van grote en kleine winkels.

Op basis van dit onderzoek weten ze precies welke digitaliseringsproblemen zich voordoen en hoe die op te lossen. Denk bijvoorbeeld aan beveiliging van websites en betalingssystemen, kassasysteem in de cloud, webshops en zoekmachineoptimalisatie.

De KvK heeft op basis hiervan een digitaliseringsscan ontwikkeld. Ondernemers kunnen vragen beantwoorden en op basis van het resultaat persoonlijk advies geven.

Dit advies past binnen de gestelde doelen van zo een onderneming. De ondernemer kan op basis van deze scan ook te weten komen wat zijn positie is op de markt ten opzichte van de concurrenten.

In aanmerking komen voor subsidie

Er is een speciale website ontwikkeld voor (startende) ondernemers. Op deze website kun je een overzicht krijgen van de landelijke en regionale digitaliseringsleveranciers.

De ondernemer kan ook een subsidie aanvragen bij de RVO.

Ze kunnen namelijk in aanmerking komen voor een subsidie die gelijk is aan 50% van de offerteprijs tot een maximum van 2500 euro. Je kunt zaken als software, hardware, advies voor digitalisering en implementatiekosten vergoed krijgen.

Snelle internet voor mkb’ers

Het streven van de rijksoverheid is om snelle internet te bieden aan mkb’ers. Deze ondernemers zouden toegang moeten hebben tot internet met een snelheid van tenminste 1 Gb per seconde. Hiermee wil men digitalisering van mkb’s versnellen en daarmede ook digitale innovatie en vaardigheden.

Men wil hiermee de juiste randvoorwaarden in ‘place’ hebben voor de creatie van een goed werkende online markt. Daarnaast wil de overheid enerzijds de digitale infrastructuur versterken en cybersecurity verbeteren.

Het uiteindelijke doel van de overheid is het hebben van een economie die ondernemersvriendelijk, innovatie stimulerend, duurzaam en veilig is. Een ieder in ons land moet in staat zijn om mee te kunnen doen. Daarnaast probeert men hiermede de ongewenste afhankelijkheid van anderen te verminderen.


Op zoek naar een agency |

Ontdek welke agencies Sortlist ter beschikking stelt voor jullie!

Vind mijn agency nu! 👀

Big Data

De blockchain technologie behoort tot een van de laatste trends op technologische gebied. De ambitie van de overheid is om in 2030 uiteindelijk tot de top drie te behoren binnen Europa voor wat betreft de toepassing van digitale technologieën binnen de mkb wereld.

Dit betekent dat niet 75% zoals dat nu het geval is, maar 95% van alle mkb’ers tenminste in staat moet zijn om op basisniveau enige vorm van digitalisering toe te passen.

Dit is ook de reden waarom men steeds meer de toepassing van kunstmatige intelligentie en big data stimuleert. Er zijn speciale programma’s die moeten resulteren in het versneld digitaliseren van mkb’s. Voor deze programma’s is er in totaal 30 miljoen euro opzij gezet.

Dit geld wordt onder andere gebruikt om de vijf Nederlandse European Digital Innovations Hubs te financieren.

Hierin hebben onder andere ondernemers, onderzoekers alsook overheden die op regionaal gebied samenwerken zitting.

Nog meer investeringen

De Nederlandse overheid investeert niet alleen voor de grote bedrijven, maar ook voor de scale ups. Ze willen de komende periode meer gaan investeren in technologieën die zich bezig houden met big data, quantum en kunstmatige technologie. Het is ook de bedoeling dat men uiteindelijk de 5G en 6G technologie zal gebruiken.

Digitale vaardigheden helpen niet alleen de grote, maar ook kleine werkgevers aan een toekomstbestendige arbeidsmarkt. De bedoeling is dat het tekort aan ICT- en technisch personeel weggewerkt wordt. Dit middels omscholingsprogramma’s en de integratie van digitalisering in het onderwijs.

Creatie juiste randvoorwaarden

De eerst volgende regelingen van de overheid zullen vooral betrekking hebben op de veranderingen die de digitale economie de komende jaren ondergaat. Middels deze regelgeving wordt getracht de juiste randvoorwaarden te bieden die beter functionerende online markten en diensten moet garanderen. Consumenten moeten daarbij de keuzevrijheid hebben en vertrouwen. In ieder geval moet een gelijk speelveld voor ondernemers ervoor zorgen dat ondernemen in ons land aantrekkelijk blijft.

Cyberveiligheid 

Voor zowel grote als middelgrote en kleine bedrijven is het van eminent belang dat hun digitale structureren en data veilig is. Als de cyberveiligheid van een onderneming in het geding is, dan heeft dat effect op de eigen processen.

Een van de directe gevolgen hiervan is dat een bedrijf, de takken daarvan of een productieproces stil kan komen te liggen. Dit kunnen bedrijven niet permitteren en dat is de reden waarom steeds meer bedrijven blijven investeren in cyberveiligheid.

Ondernemers die actief zijn in de levensmiddelensector, afvalverwerking, chemische – en of datacenters dienen per medio 2024 passende maatregelen te treffen om elke cyberaanval of dreiging het hoofd te bieden. Voor alle apparaten die gekoppeld zijn aan het zogenaamde Internet of Things (IoT) gelden minimumeisen.

Voldoen je niet hieraan, dan is de kans groot dat je producten geweerd zullen worden van ons land en het is overigens verboden in de EU.

CRM 

Voorheen bestond de mogelijkheid om een digitaliseringsvoucher in te dienen bij de gemeente waar je als ondernemer actief of woonachtig bent. Tegenwoordig kan dat niet meer vanwege het subsidieplafond dat inmiddels bereikt is. Je kunt wel een vergelijkbare digitaliseringssubsidie aanvragen via het RVO. Dit wordt ook wel digitale zaak genoemd.

Door te werken aan digitalisering van je onderneming kun je ook de zichtbaarheid en vindbaarheid van je onderneming vergroten. Je kunt je website, webshop of bedrijfssoftware zoals het CRM- systeem, je boekings of reserveringssysteem verder verbeteren.

Je kunt de vindbaarheid van je onderneming vergroten door bijvoorbeeld aandacht te schenken aan:

Sommige personen hebben persoonlijk oftewel strategisch advies nodig rond hun campagne. Voor dit soort activiteiten die bijdragen aan verdere digitalisering van bedrijven kan de rijksoverheid middelgrote en kleine werkgevers helpen aan financiering via digitale zaak.

Hoe kun je toegang krijgen tot die subsidies?

Er zijn een aantal voorwaarden waaraan je moet voldoen om in aanmerking te kunnen komen voor subsidie om je bedrijf verder te digitaliseren. Zo kun je tot maximaal 50% van de totale kosten op basis van de aangeleverde offerte, exclusief btw vergoed krijgen.

De subsidie bedraagt minimaal €1.000,- en maximum van €2.500,- per onderneming. Deze wordt eenmalig verstrekt. Je kunt deze subsidie niet gebruiken om personeelskosten te dekken, interne kosten af te rekenen of als je hardware wil aanschaffen. De hoogte van het bedrag dat je maximaal kunt krijgen laat dat ook niet zo gemakkelijk toe.

Aanvragen subsidie

Als (startende) ondernemer heb je de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor aanvang van je ondernemingsactiviteiten. Daarnaast zou je binnen 12 weken na ontvangst van de subsidie je activiteiten moeten hebben uitgevoerd.

Indien blijkt dat je niet binnen de gestelde termijnen bent begonnen met je activiteiten of je activiteiten niet hetzelfde zijn waarvoor ze zijn aangevraagd, dan dien je de subsidie terug te betalen. Dat geldt overigens ook als er sprake is van fraude.

Als je dus in het bezit bent van je subsidiebeschikking is het zaak dat je alle voorwaarden grondig doorneemt. Niemand wil immers nieuws ontvangen dat ze het ontvangen bedrag terug moeten betalen omdat ze termijnen hebben overschreden. Dat zou erg zout zijn en kan je bedrijfsvoering in gevaar brengen. 

Het gebruik van de subsidie

Er zijn verschillende redenen waarvoor je subsidie kunt aanvragen. Dit kan bijvoorbeeld als je je website of webshop verder wil digitaliseren of als je een e-mail marketing of affiliate marketing campagne wil starten.

Je kunt de subsidie ook gebruiken voor activiteiten die bijdragen aan je vindbaarheid en zichtbaarheid. Dit kun je middels SEO, sociale media campagne en Google Ads. Je dient er wel rekening mee te houden dat slechts 25% van het toegekend bedrag hiervoor gebruikt mag worden.

Daarnaast kan de subsidie ook gebruikt worden voor het kopen van een CRM- systeem, verbeteren van je cyber-weerbaarheid en het volgen van digitaliserings cursussen en trainingen.

Wat heb je nodig om de subsidie aan te vragen?

Om de subsidie aan te vragen dien je onder andere een online aanvraagformulier in te vullen en enkele documenten als bijlage mee te sturen. De documenten die je als bijlage moet toevoegen zijn KvK- uittreksel, een bankafschrift, offerte van een IT-leverancier.

Bij het sturen van je bankafschrift mag je ook de bedragen afschermen. Je IBAN-nummer en tenaamstelling moeten wel duidelijk zichtbaar zijn. Het proces om de subsidie aan te vragen, goed te keuren en het slaan van een subsidiebeschikking kan maximaal 13 weken duren.

Subsidies kun je aanvragen via de website van de KvK of via de gemeente waar je woonachtig bent. De aanvragen kunnen online ingediend worden. 

Samenvatting: Waar wacht jij nog op? 

Ben je ook van plan een mkb- onderneming te starten? Heb je niet voldoende financiële middelen beschikbaar of heb je meer nodig? Bekijk dan de mogelijkheden om in aanmerking te komen voor een subsidie of lening via de overheid.

Vooral als je bedrijf innovatief is, gericht is op educatie of om de handel met buitenlandse markten verder tot ontwikkeling te brengen is de overheid eerder geneigd je te voorzien van een lening, borgstelling voor een lening of subsidie.

Er komen ook steeds nieuwe wetten om het zaken doen in ons land aantrekkelijker te maken. Het is dus absoluut niet onmogelijk om aan financiering te komen voor je onderneming, je dient wel de juiste stappen daarvoor te volgen. Om in aanmerking te komen voor een van de financiële voordelen voor bijvoorbeeld verdere digitalisering van je onderneming moet je actief zijn als mkb’er en een personeelsbestand hebben tussen twee en 50 personeelsleden.

De overheid gaat ondernemers helpen om een bijdrage te leveren aan de economie en de creatie van werkgelegenheid. energiekosten kunnen in aanmerking komen voor de TEK- regeling. 

close

Krijg toegang tot onze exclusieve content!

email